Home > > Matthew Ward — January 19, 2013

Matthew üzenete – January 19, 2013.

Suzanne Ward közvetítése

Szeretettel teli üdvözlet minden léleknek ezen a fórumon,
Matthew vagyok. Latolgatás és nyugtalanság van néhány fénymunkás gondolataiban. Itt vagytok majdnem három hete a 2013-as évetekben; nem hogy semmi sem történt jelentős reformok terén, hanem tárgyalás folyik egy másik háborús övezetről, és egy halálos túsz helyzet van Algériában, a véletlenszerű erőszak folytatódik, és a menekültek szorult helyzete súlyosbodik. Nem azt mutatják azok a jelek, hogy a Föld még mindig sötétségben van?

Azt gondoltuk, hogy az előző üzenetünk kifejtette, hogy világotok
miért nem változhat olyan gyorsan, ahogy azt néhány fénymunkás remélte, vagy amire számított. Azonban a kérdő gondolatok láttatták velünk, hogy az információs pontok összekapcsolása tekintetében sok korábbi üzenetben, mi kihagytuk ezt a pontot - a különbséget a sötét erő, a sötétség és a sötét emberek között.

A sötét erő, messze a legerősebb erő, ami egy óriási erőtere a negatív gondolat mintáknak, amely bolyong az univerzumon keresztül keresve kevésbé fejlett civilizációkat, hogy sötétségbe borítsa azokat. Habár ennek a hatalmas erőtérnek megvan a képessége arra, hogy bármilyen egyéni formát létrehozzon, amelyről látomása van, ritkán teszi meg, mivel az a célja, hogy egy egész civilizációt kaparintson meg azáltal, hogy sötétségbe borítja azt.

Ekképpen a sötétség a sötét erők sarjadéka, így is fogalmazható, és az egy felhő takaróhoz hasonlítható, ami annyira sűrű, hogy az emberek elveszettnek érzik magukat az ártalmas kigőzölgésben. És valóban, el is vannak veszve, ami keletkezésük tudatosságát illeti, az ő isteni és istennői énjüket és az ő elválaszthatatlan kapcsolatukat az univerzum Legfelsőbb Urával, és minden más ott élő létformát tekintve.
A sötét erők azok az egyének egy burokban élő civilizációban, akiknek megvan a rossz erkölcsi hajlamuk a kapzsiságra, a kegyetlenségre és bujálkodásra. Ezen hajlamok alacsony rezgései, egy nyílást alakítanak ki a lélekben, és az az univerzum vonzási törvénye miatt, ez a nyílás szabad folyást enged az ideillő negatív gondolatok kialakulásának, amelyek a sötét erők alkotóelemei.
Ezek után a sötétség befolyásolja és teljesen irányítása alatt tartja ezen egyének gondolatait, szándékait és tetteit. A sötét erők bábjaivá válnak, és a sötét erők azon céljait akarják megvalósítani, hogy rabszolgaságban tartsák a civilizációt zsarnoksággal, félelemmel, csalással, korrupcióval, valamint az igazság elhallgatásával a Teremtőben rejlő eredetüket, a többszörös élettartamokat, az univerzális törvényeket, vagy más civilizációk valóságát illetően.
Tehát hol vannak ezek a sötét források most a Földdel összefüggésben? A sötét erők elkezdtek elköltözni a naprendszeretekből, a messze távol lévő civilizációkból érkező fény beömlése után, mely megmentette a szülőföld bolygótok életét hetven-egynéhány évvel ezelőtt. Ez az erőtér eltávozott, mert a fény el van különítve saját létezésében- miként egy gyertya meggyújtása egy sötét szobában behatol a sötétségbe, és így tesz a szeretet-fény energia is, áthatol az energián, bármilyen sötétség is legyen a közelben.
Annak ellenére, hogy a sötét erők eltávoztak, a sűrű sötétség felhőjük megmaradt a Földön, amelyet erőink hatástalanul szándékoztak elfoglalni egyszer és mindenkorra. A sötétség folytatta a spirituális és az öntudat megakadályozását a kollektív tudatosságban, és a vonzás törvényén keresztül, a Földlakók folytatták tovább a negatív megteremtését, amely majdnem megölte a bolygót.
Ez megváltozott, amikor az intenzív fény besugárzás elkezdte szétoszlatni a felhő sűrűségét, és megadta a Földnek azt az energiát, amire szüksége volt, hogy feloldja a rossz hatását a harmadik dimenzió mélységeinek, és megkezdje utazását a felemelkedéssel. Csak az elmúlt hetekben a felhő utolsó gyenge maradványa is átalakult fénnyé, és a bolygó dicsőségesen áthaladt a negyedik dimenzió bejáratán.

Tehát, hogyha már a Föld abban a sűrűségben van, hogy lehetséges, hogy az erőszak és az igazságtalanság még mindig tovább folytatódik?
Azért, mert a bolygó elhelyezkedése egyfajta sűrűség és minden egyes lakójának lelki emelkedettségi állapota egészen más. Anya, kérlek, illeszd be az üzenet dátumát, amely megmagyarázza a kétféle sűrűséget. [September 9, 2011]
Köszönöm nektek. Ennek ellenére úgy tűnhetett, hogy a régóta várt 2012. december 21. egy kudarc volt, mivel nem láttatok mélyreható változást, a szeretet-fény bősége, amely áthatolt a világotokon ezalatt az idő alatt különösen szép látványt nyújtott.
Az az energia hullám egyre fényesebbé tette a kollektív tudatosságot, amíg az olyannak nem tűnt, mint a déli nap, ami beteljesítette a Föld szívbéli vágyát, hogy legalább a legtöbb lakója csatlakozhasson hozzá felemelkedésének ösvényén. Sok, sok személy, akik korábban nélkülözték a fényt, ami képessé tenné őket, hogy együtt menjenek végig az úton a bolygóval, most elég fényt szívnak magukba ahhoz, hogy ezt tegyék legalább egy kicsit tovább.
Most újra beszélünk a sötét egyénekről. A Földön vannak olyan egyének, akik tíz évvel ezelőtt elutasították azt, hogy tiszteletben tartsák lélek szintű megegyezésüket arra, hogy csatlakozzanak a fény erőkhöz, miután biztosították a tömegeknek a lehetőséget, hogy befejezhessék harmadik dimenziós karmájukat. Ők folytatták a nagy pusztítást szerte a világotokon olyan eszközökkel, mint a kormányok és a világgazdaság ellenőrzése, laboratóriumban tervezett vírusok kibocsátása, időjárás manipuláció és földrengések beindítása, háborúk elindítása vagy pénzügyi rezsimeken való uralkodás.
A beömlő szeretet-fény energia alatt, az a néhány egyén, akik még mindig közöttetek vannak, egy kicsivel több fényt szívtak magukba, mint volt nekik, ami csak szikrányi, ami az ő életerejük. De az elég plusz volt a testüknek, hogy fizikailag túléljék a negyedik sűrűség első leheleteit ebben a pillanatban. Ha nem szívnak magukba többet a fény ragyogásból, ami egyre erősebbé válik a bolygó felemelkedésének útján, testük nem lesz sokkal tovább életképes.
A többség, akiknek előnyére vált az energia hullám, „jó emberek”, akik nagyon aggódnak a világi ügyei miatt, ahogy azt a vezető médiában lefestik és ijesztő módon félreinformálják az Interneten. Ők még nem „látták a fényt,”hogy kölcsönvegyük a kifejezésedet -ők Isten szerű módon élnek, de még mindig 3D-ben látják világotokat, mentálisan és spirituálisan egyaránt. Internet.
Mások, akik még mindig „sötétségben” vannak eme szempontok szerint követik a hatóságok parancsait; ők nem szívtak magukba elég fényt, hogy felül emelkedjenek kiképzésükön, hogy kérdés nélkül engedelmeskedjenek. Néhányukat arra a hitre nevelték, hogy az az ő kötelességük, hogy bosszút álljanak az őseiket, közösségüket, országukat ért támadásokért.
Azután ott vannak azok, akik ellentmondásba kerültek- ők felismerik, hogy amit tesznek, az a köz jóléte ellen van, de függnek azoktól a bevételi forrásoktól, amelyek szükségesek a családjukról való gondoskodáshoz.
Azok a különböző elme állapotok a jelentős környezeti károkkal együtt a természetes „következménye az évszázadokon át tartó sötétségnek,”ahogy azt utolsó üzenetünkben megállapítottuk.
Majd meglátjuk mennyi fényre lesznek vevők a korábban említett személyek, mik lesznek szabad akaratuk választásai, és a fény mennyisége fogja meghatározni milyen messzire lesznek képesek sikeresen együtt utazni a bolygóval magasabb rezgésekbe. De kérlek, vedd figyelembe, amit mi korábban kijelentettünk: sokféle ok miatt, amelyek csak lélek szinten ismertek a legtöbb esetben, sok fénnyel-teli személy fogja azt választani, hogy inkább elhagyja a Földet, inkább mintsem, hogy folytassa a felemelkedést fizikailag.
Most pedig el fogjuk magyarázni miért jelentettük ki gyakran, hogy sebességet és hatókört tekintve, a Föld felemelkedése a harmadik dimenziós sűrűségből példa nélkül álló ebben az univerzumban.
Tapasztalatán kívül, kilengeni egy olyan sűrűségből, ahol a sötétség olyan mélyen be van ágyazódva, az egy rendkívül hosszú, fáradságos utazás. Mi utalunk egy másik világ tapasztalatára. Mint a Föld ősi népei, mely civilizáció szintén egy magasabb sűrűségből ereszkedett le spiritualitását és tudatosságát tekintve a bolygó megsemmisítésének határára a folyamatos és soha véget nem érő háborúzás okán. Nekik nem állt rendelkezésükre univerzális családunk segítsége, és az azt követő nemzedékek közel 50.000 éven át időztek a harmadik sűrűségben, mielőtt elérték a negyedik dimenziót. Az ilyen hosszú ideig tartott, mielőtt elegendő fény volt a kollektív tudatosságban ahhoz, hogy az felemelje a civilizációt és a bolygót abba a magasabb sűrűségbe.
Anya, azon olvasók számára, akik szeretnének többet megtudni annak a civilizációnak a történetéről, fizikai megjelenéséről, kultúrájáról, kormányáról és így tovább, kérlek említsd meg a könyvet, melynek hosszú üzenete azon populáció jelenkori képviselőjétől származik. /"Aeschyles" fejezet a Megvilágosodások egy új korszak számára című könyvből/.
Köszönöm neked. A Föld és annak lét formái összehasonlíthatatlanul több segítséget kaptak, mióta a felemelkedés elkezdődött az 1930-as évek végétől. Az egy életmentő fény infúzióval kezdődött sok erőteljes civilizációtól, és folytatódik azóta is a segítség különböző eszközein keresztül, melyeket felsoroltunk korábbi üzenetekben.
Csak egy viszonylag maroknyi ember csoport tud arról a segítségről, de más eredményei a fénynek valóban nyilvánvalóak. Ahogy az elkezdett növekedni a Földön, egyre többen és többen közületek generáltátok saját fényeteket nagyobb erővel, és ti, a fénymunkások hatalmas lépéseket tettetek a sötétség hatásainak csökkentésében azáltal, hogy közszemlére tettétek a sötét erők tevékenységeit.
Nagyszerű teljesítményetekhez, amit korábban beharangoztunk, hozzátesszük a globális reflektorfényt, melyen fényesen ragyogtok azt a szükségszerűséget tekintve, hogy felemeljétek a nők státuszát, és hogy véget vessetek a fegyverek használatának. Ezek a súlyosan negatív aspektusai társadalmatoknak, amelyek régóta dominánsak a kollektív tudatosságotokban, most a közélet előterében vannak.
Egymást követő generációk viselték el az igazságtalan kulturális törvényeket és gyakorlatot, ahogy viselkedtek a nőkkel, és elfogadták az örökös háborút és az erőszakot, „ilyen az élet” felfogásként. Most a társadalmatok hangja világ szerte azt mondja, állj!
Fénylények szerte ebben az univerzumban tisztelegnek a tízezer lélek előtt, akik beleegyeztek, hogy részt vesznek sok tragikus helyzetben, amelyek felbolydítják a nemzeteket, hogy merész lépéseket tegyenek azon a két területen, és minden más területen is, ahol a változásra oly égető szükség van. Azok a lelkek, akik elfogadták azokat a rendkívül kemény küldetéseket feltétel nélküli szeretettel tették meg azt, és előre léptek a lélek fejlődésének útján.
Pontosan úgy, ahogy ti, mi is azt kívánjuk, hogy minden szükséges dolog történjék meg egy éjszaka alatt. Az sok tárgyalásba, értekezésbe fog telni, mielőtt minden szív és elme összhangba kerül. Az Aranykor mester tervezői tudták, hogy ez nem tudja másként átalakítani világotokat, csak lépésről lépésre, és a lélek szintjén mindenki más is tudja ezt a Földön.
Még földönkívüli segítséggel is, egy harmadik sűrűségű civilizációnak egy békés nemzetekké való fejlődése, amelyek harmóniában élnek a természettel, egy átalakulási folyamat. Minden üzenetünk nyomán és az olvasóknak válaszolva, akik megkérdezték ezt, ugyanaz volt a válasz - a változások fokozatosan fognak eljönni.
A következő szemelvény egy 2007.június 2-i üzenet, amelyet nemrég küldött email-ben az anyámnak egy új olvasó, aki „csak éppen meglátta ezt.” Ő azt is írta, hogy ennek az információnak több üzenetben kellene benne lennie, nem kellene elvárnunk azt, hogy az emberek emlékezzenek arra, hogy mi volt a régi üzenetekben.
"2012 a végét jelenti-e a Föld felemelkedésének és minden átalakulási fázisnak az Aranykorba menet?"
Minden sötétség át fog alakulni, és a Föld és az egyének egyensúlya valóra válik, de az nem helytálló, hogy 2012 után minden megvalósul, ami addig az ideig változatlan maradt. Emlékezzetek, hogy az egyedüli állandó tényező az univerzumban: a VÁLTOZÁS. A spirituális és intellektuális fejlődés, és a technológiai haladás folytatódni fog - ti sem akarnátok azt semmilyen más módon!
Szeretett Földön élő családunk, soha nem számítottunk arra, hogy emlékezzetek minden információra, melyeket felajánlottunk nektek! Nemcsak, hogy napjaitok tele vannak kötelességek széles skálájával, melyekre gondolnotok kell, de a lineáris idő is gyorsabban és gyorsabban múlik. Ennek okán ismételtük meg oly gyakran, hogy mi az, ami számotokra lényeges tudnivaló, és az tartalmazta azt is, hogy az Aranykor dicsősége nincs mind a küszöbön, és hogy az egyik nap nem fog majd drámaian különbözni az azelőtti és a rá következő naptól.
Azért, hogy elkerüljük a félreértelmezés bármilyen lehetőségét, mi azt mondjuk, hogy pontosabb lett volna úgy fogalmaznunk, hogy „az elért egyensúly” abban a 2007-es üzenetben. Annak ellenére, hogy a korábbi anyag a harmadik sűrűségű feltételek összefüggésében volt, mi pontosíthattuk volna azt úgy, hogy az egyensúly meg fog valósulni azért, hogy a Föld és annak lakói kiemelkedhessenek a harmadik sűrűségből. Az univerzum mikrokozmoszaként, amely mindig kiegyensúlyozó rezgésmódban van, ti is folytatni fogjátok a kiegyensúlyozódást, ahogy spirituális és éber tudatosságotok folyamatosan kiterjed.
Ami várt rátok az Aranykor küszöbén, az az energia hullám hatása volt a decemberi napforduló alatt, amely átalakította a sötétség utolsó maradványait fénnyé. Ez az új fény bőség növeli a lendületet a Föld potenciális energia mezejében a csodák megvalósulása felé, amelyeket ti és univerzális családotok együtt fogtok megteremteni a Föld utazása során a negyedik sűrűségbe, és azután tovább annak ötödik dimenziós úti célja felé.
Mi nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig fog tartani mielőtt a Föld örömtelien ismét hazatér oda, ahonnan a bolygó és annak lelke, Gaia származik. Ezt logikus megkérdezni, mivel mi tudtuk mikor fogja a bolygó elhagyni a harmadik sűrűséget, miért nem tudjuk, mikor fogja elérni az úti célját?
A Föld felemelkedése eddig a pontig előre meg volt határozva, hogy ő elérhesse azt a keskeny mennyei ablakot, mikor a bolygó béli kiegyenlítődés lehetővé teszi számára a negyedik sűrűségbe való belépést. Most, hogy ő ebben a sűrűségben van, ahol a sötétség nem zaklathatja őt annak negativitásával, az útja innentől fogva egy biztonságos kikötőn belül van, hogy úgy mondjam, ahol, nincsenek „idő” megszorítások.
Csak úgy, mint korábban- mindig!- az ő lakóinak utazásai az egyének választásaitól függenek, melyeket ők egyénileg megtesznek, és a felhalmozódó választások fogják létrehozni a kollektív tudatosságot. Tehát, a ti gondolataitok, szenvedélyes érzéseitek és tetteitek azok, amelyek meg fogják határozni a Föld haladásának ütemét mostantól fogva. Akár boldogan dúdolja végig a negyedik sűrűséget, vagy szárnyal, mint a sas, Gaia ujjong, felemelkedésének kivételesen nehéz része véget ért.
Ti is ujjonghattok - állhatatos kitartásotok a fényben felmérhetetlen mértékben járult hozzá ehhez a kitűnő teljesítményhez. Habár a lineáris időben folytatni fogjátok a fejlődést azon célotok felé, hogy egy szerető, harmonikus és egészséges világot teremtsetek meg mindenki számára bőséget nyújtva, az átmenetben már győzedelmesek vagytok. Amikor teljes megértésetek lesz arról, hogy mennyire különleges ez a teljesítmény, tudni fogjátok, hogy ha valaha lelkek ki tudnák jelenteni, hogy „ez jól elvégzett munka volt”, azok ti vagytok, fénymunkások!
Tisztelettel és feltétlen szeretettel övezünk titeket, miközben továbbra is elkísérünk benneteket, jóllehet láthatatlanul, de az út minden egyes lépésén keresztül.
______________________________________
SZERETET és FÉNY
Suzanne Ward
Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás:www.matthewbooks.com
 


Dear readers,

We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew’s messages, Blossom's messages and messages from SaLuSa channeled by Mike Quinsey.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Share |