Home > > Matthew Ward — December 29, 2011

Matthew üzenete – 2012. december 29.

Suzanne Ward csatornázása

Reakciók december 21-re; valódi hatások; hit teremti a valóságot; a sötétség hozadékai; „rendteremtő munkálatok”; elvárások; földönkívüliek [ET] érkezése Isten kezében; információs források; a Felemelkedés mostantól simábban megy; lélek és természettudomány, egyazon energia

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével az állomásról.

2012. december 21-ét örömmel, de a történések kapcsán vegyes érzelmekkel vártátok. Eljött és el is múlt ez a nap.
Ennek a napnak az egyéni tapasztalatai oly egyediek voltak, amennyire a lelkek is egyediek. Ezzel együtt a Fénymunkások többsége által átélt érzések úgy írhatók le, mint egy spirituálisan fokozott összhang, a belső béke és egy jó érzés vagy egy nagy csalódás azok számára, akik közvetlen változásokra számítottak. De az emberek általános reakciója, ha egyáltalán foglalkoztak gondolatban a maja-naptárral és nem voltak a „nagy katasztrófaelméletek” rajongói, az volt, hogy „Tudtam, hogy semmi különleges nem fog történni.”

Szeretett földi családunk: Nagyon is történt valami! Mindenki osztozna világotokon az örömünkben, ha tudná, hogy a téli napforduló idején lehorgonyzott erőteljes energia, sok millió lelket megvilágosított. Azok is ide tartoznak, akik a Föld Felemelkedéséről semmit sem tudnak, talán csak mellékesen foglalkoztak vele, vagy a sötét oldalhoz vonzódtak. Akkor is ha nem voltak tudatában: mindenki megerősítette a kollektív tudatban a kívánságot, hogy minden ami rossz úton halad világotokban, azt jóvá tegye.

Ezt biztosan nem láthatjátok a ti perspektívátokból; de ennek az erőteljes Fény-Szeretet-Energia beáramlás hatását meg fogjátok tapasztalni. Intenzívebben, mint korábban valaha együttéreznek az emberek a tömeges gyilkosságok és a gyászoló hátramaradottakat illetően és mindenkivel, aki a zsarnokság alóli felszabadulásért harcol és életét áldozza, minden éhezővel és minden hajléktalannal.
Mindig is voltak emberek, akik minden lehetséges módon segítettek másokat. Ami új, hogy a lélekszinten felismerhetővé válik a Mindenséggel való egység, mely az emberek tudatát felemelni és lassan létrejön a szenvedőkkel való kapocs érzése.

Az utolsó Fénybeáramlás létrehozott egy a lélekszinten egységes akaratot, mely az erőszakot a világotokon leszámol és a szegénységben és nyomorban élő milliók életét jobbá teszi. Ha pedig a gondolatok és a tettek összhangban összefonódnak a kollektív hittel, mely valóban képes teremteni, akkor konkrét lépések következnek.
Tudjátok, hogy ez a kontinuumban már véghezvitt dolognak számít. De a Föld lakosságának többsége eddig különböző fokban, de a harmadik dimenziós tudatban élt, és ennek megfelelően alakulnak képességeik, lehetőségeik és az, amit tanítottak nekik.

Szívük eljövendő vágya a béke és a jóság iránt a világban valóságos, de a gondolkodásmódjuk korlátai kétséget teremtettek, hogy ez valaha is megvalósítható lenne. Csak a kevesen ismerik az univerzum törvényét, hogy a világ működéséről való hit, végül is a mindenki által élt valóság visszatükröződése. Ez úgy értendő, hogy eddig a civilizációtokban mélyen gyökereztek a világról alkotott elképzelések, hogy a szörnyű állapotok világotokban olyan horderejűek, hogy képtelenség felülkerekedni rajtuk. Most azonban lélekszinten változik meg ezen a mélyen ülő régi hit: „Ez lehetetlen”-ből a „talán mégis lehetséges-próbáljuk meg!”-felé.

A Föld átkel a negyedik sűrűség asztrológiai ablakán, ahová a sötétség nem tud belépni és ahol a harmadik sűrűség utolsó maradványai olyan áttetszőek, hogy a világosan erősebb negyedik sűrűségbeli benyomások átsugárzonak rajtuk és alig észlelhetőek. Miközben minden fénylény az univerzum történetében egyedülálló vívmányt ünnepli, ez nem jelenti azt, hogy a Föld közvetlenül paradicsommá alakul át.

Úgy, mint egy tomboló vihar halált és pusztítást hagy maga után, úgy a sötétség is hagy nyomokat maga után. Egy vihar azonban csak néhány óráig tarthat és nem érinti az egész világot. Azonban a sötétség évezredeken keresztül uralkodott az élet felett a Földön és világotokon nyomokat hagyott a rabszolgasor hatása. A sötétség a bolygón és sok lélek pszichéjében mély sebeket hagy maga után.

Tudjuk, hogy közületek egyesek azt gondolják, hogy a rendteremtési munkálatok a „vihar és a sötétség” után csak az űrtestvéreink segítségével oldható meg itt a Földön. És annak ellenére, hogy bevethetik technológiájukat és veletek együtt, a ti oldalatokon szeretnének dolgozni, [sajnos] ez az elképzelés, hogy ilyen módon menjen végbe a rendteremtés nincs erősen lehorgonyozva a kollektív tudatban. Ennek a pozitív aspektusa, hogy ezen a bolygón sokan már tettre készek, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést és megtegyék, amit meg kell tenni. És nemsokára mindenhonnan kapnak erősítést.

Legyetek tudatában a már bekövetkezett változásoknak. A hazugságok, becsapások és a korrupció nagy részére fény derült és egyes országokban az emberek felemelkedtek az elnyomásuk ellen. Ott ahol a választott kormányok nem vették figyelembe népük szükségleteit, ott polgári kezdeményezések kényszerítik ki a szükséges változásokat. Azok az emberek, akik nehéz gazdasági helyzet szenvedői, leleményes utakat találtak, hogy ezt a szituációt nem hogy csak átvészeljék, hanem hogy túl is lendüljenek rajta.

Igaz, hogy a köztetek élő földönkívüliek segítettek nektek abban, hogy ezt elérhessétek, de legyetek tudatában a ti részeteknek is ebben a sikerben. Az általatok véghezvitt megfelelő lépések és kitartásotok a Fény mellett elengedhetetlen részét képezték a sikernek! Imáitok ereje, egy ragyogó Föld elképzelése, a rászorulók megsegítése és a környezetvédelmi megmozdulások és más értékes igyekezetetek felbecsülhetetlen értékűek!

Igen, van még mit tenni. És ha ez tovább folytatódik a segítő készség és a Fény gyorsabban és tovább kiterjed, akkor látni fogjátok, hogy a jó szándék által vezérelt tervek és igyekezet gyümölcsöt fognak hozni. Az ellenállás és a harci kedv tárgyalásokká, és együttműködéssé alakul át és az Egység szelleme az új évetek során, összhangba kerülve a szükségleteitekkel, a békével, a természettel együtt való élet harmóniájával kivirágzik.
Ezen az úton haladva történhetnek késedelem és hirtelen előrelépés is, próbálkozás és tévedés, hiba. De ez mind nem fogja feltartani a folyamatos fejlődést előre és mihamarabb az általatok áhított világbéke és ez egészség megteremtésének ösvényére léptek a kollektív döntésetek megerősítésével.

Több az univerzumból származó családotok csatlakozik majd hozzátok; de hogy világossá tegyük számotokra, ez a ti világotok és a ti feladatotok. Egyes Fénymunkások nemsokára vezető pozíciókat vesznek át, míg legtöbbetek vezetők és útmutatók lesznek az ébredő lelkek számára. De a Fényt, amik valójában vagytok, egyszerűségében megélni, már elegendő.
AZ uralkodó rezgések, melyek olyan magasak, amit már eonok óta nem volt tapasztalható, a ti rezgésszinteteket is megemelte, és valódi lényetek Fénye erőteljesebben és fényesebben sugárzik, mint valaha. Ez pozitívan hat az emberek gondolataira és érzelmeire, akiknek életét. Ez a Fény folyamatosan további körökben sugárzik ki és segít, a megmaradt negativitást Fénnyé alakítani, legyen az bárhol.

Sugaraitok a veletek rokon lelkeket is felemelik, azon lelkekét, kik elvárásaikban csalódtak december 21. kapcsán hogy a világon az állapotok nem javultak messzemenően ezen a napon.

Beszéljünk az elvárásokról. Itt újra az univerzum törvényéhez térünk vissza, hogy a hit teremti a valóságot; azt szeretnénk hozzáfűzni, hogy ennek van egy feltételes is: A hitnek realisztikusnak kell lennie a környezetében, a vonatkozási keretein belül. Valaki például hiheti azt, hogy egy közeledő vonat előtt még átmehet a síneken. De ezt egy olyan környezetben, mint a Föld sajnos nem teheti meg, ahol a kollektív tudat nem tartalmazza azt a hitet, hogy egy ilyen veszély elkerülhető lehet dematerializálással vagy transzlokációval. Így ezek a világotokban nem válhatnak sem valósággá, sem lehetséges képességgé.

Ugyanígy van ez a beteljesületlen elvárásokkal is december 21-ét illetően. A lakosság nagy többsége még csak most kezd el hinni benne, hogy lehetséges világotokat jobb helyé tenni. Hogy egy nap leforgása alatt az egész világot alapjában meg lehet változtatni, ez nem része a hitrendszereteknek és ezért nincs lehorgonyozva a kollektív tudatotokban. És a kollektív tudat a kreatív ereje egy civilizációnak. Így az elvárás, hogy az egész világon egy nap alatt nagy változások mennek végbe, az a Föld hitbeli vonatkozási keretei között nem realisztikus. Ami az embereket illeti, akik ezt a napot „a végítélet napjának” tartották: ez is teljesen meghaladta ezt a keretet;- és nem csak a [földi] kollektív tudatkeretet. A hit, hogy a bolygó önmagát pusztítja el vagy, hogy más miatt pusztul el, az szöges ellentéte Gaia Víziójának az Arany Korról, amit a bolygótestének és a rajta élőknek képzelt. És isten figyelembe veszi a Gaia kívánságát.

Ezért a korábbi üzenetekben biztosan állíthattuk, hogy december 22-e nagyon fog hasonlítani december 21-re, mint az erre következő napok is. Tréfásan emlegettük, hogy nem lesz felavató ünnepség, mely alkalommal egy szalagot kell átvágni, ha a Föld a negyedik sűrűségbe lép, ami ebben az időpontban történne, lineáris időszemlélettel nézve [2011. szeptember 9-i üzenet: Ha a Föld az „utolsó” a harmadik sűrűség utolsó energiasávjain emelkedik, amik a negyedik sűrűség „első” energiáival keveredik, akkor nem fogtok drámai különbségeket tapasztalni egyik napról a másikra. Nem lesz tehát ceremónia, ahol ünnepélyesen át kell vágni a szalagot.]
Van még egy további szempont, mely hatással bír egy civilizáció kollektív tudatára, ez pedig a más világokból származó családtagjaink megérkezése. Nagy örömmel és vágyakozva vártatok az űrhajók leszállására és a veletek együtt élő csillagtestvéreitekkel való találkozásra.

De elképzeléseiteket nem hogy nem osztja a társadalom többsége, de a tény, hogy a földönkívüliek, akik segítségetekre sietnek, netán köztetek élnek a bolygón, a lakosság többségének hitkeretén kívül esik. És ezen kívül fantáziájukat olyan filmkockák alakítják, ahol a földönkívüliek „szörnyként” rohanják le a Földet.

Mint azt már korábbi üzenetekben említettük, csillagcsalád hivatalos megérkezésének megtervezése és a bemutatása eddig a Legfelsőbb Univerzumi Tanács kezében volt. Most pedig Isten döntése lesz. Felmentette a tanácsot eme nagy súllyal bíró felelősség alól, hogy fizikailag mikor állnak készen a földi emberek, hogy nagy számban láthassanak leszálló űrhajókat és szokatlan külsejű látogatókat üdvözöljenek. Isten adja ehhez a startlövést, ha a találkozás egy igazi üdvözlés lesz, mely nélkülözi a félelem érzését. És Ő nagyon fog örülni ennek a napnak, amiről mindannyian tudjuk, hogy el fog jönni, ahogyan mi is.

Isten veszi át a „kezébe az evezőt” – és ez egy változás a korábbi üzenetekhez képest. A változások ugyanúgy történnek az univerzum élén, mint életetekben! Ezt meg kell osztanunk veletek, hogy ne adjunk át olyan hamis információt nektek, amit később helyesbítenünk kellene; mi mindig azt mondjuk el nektek, ami az üzenetünk időpontjában ismert számunkra, és ha később lényegi változások történnek, akkor ezt is jelezzük.

Egyesek azt kérdezték honnan kapjuk az információinkat. Egy része a mi tudásunkból származik, a mi léleksíkunkról, amit [belső] kutatásaink során előbukkannak vagy emlékezünk rájuk. Jól megfogalmazva nevezhetnénk ezt összefoglalóan „univerzális tudásnak”. Nem rendelkezünk nagyobb tudással, mint minden más lélek, egyszerűen a spirituális tudatfejlődésünkkel több lehetőségünk volt a bennünk rejlő tudásra emlékezni, mint a kevésbé fejlett lelkeknek. Információink, hogy mi történik a Földdel és a Földön egy sor különböző forrásból származik. Ha ezek az információk egy irányba mutatnak, akkor bizalmasan megosztjuk veletek.

Az egyik forrás Isten, aki a fenti időponttal kapcsolatos információt közölte, hogy mikor adja ki a Tanács a Flottaparancsnokoknak a startjelet. Maga a Tanács is egy további forrás, ahogyan barátunk HAtonn is az, aki egy intergalaktikus flottaparancsnok, ill. a Föld és az univerzum többi része közötti kommunikáció vezetője. Van kapcsolatunk individuális lelkekkel a nirvánában, akik figyelik a földi történéseket, valamint kapcsolatban állunk olyan civilizációkkal, akik spirituálisan, intellektuálisan és technológiailag olyan fejlettek, hogy állomásunkról nézve számunkra is ’mágikusnak’ tűnnek.

Hozzáférésünk van az Akasha-Krónikához, az univerzum kollektív tudatához és a Föld kollektív tudatához. Tudjuk, hogy mi rezeg a Föld energiamezőjének potenciáljában. Ebben a mezőben a lehetőségek valószínűségekké és aztán bizonyosan elvárható eseményekké válnak, az energia mennyiségétől függően, melyek összefolynak a kollektív gondolatokban, érzelmekben és cselekedetekben egy bizonyos lehetséges eseményt illetően.

Mostantól a Föld haladása kevésbé lesz rögös, egyszerűbb lesz, mint az előző hónapokban, melyben természetes változások jöttek létre és a bolygó újrahangolásával erős energiahullámok keletkeztek naprendszeretekben. Mialatt ezek a hullámok megadták a szükséges hajtóerőt a Földnek, hogy a negyedik sűrűség kapuja elé eljuthasson, sokan közületek zavaró, fizikai, érzelmi vagy mentális tüneteket tapasztalt, amikor testetek a fokozódó magasabb rezgésekre hangolódott.
A jövőben a fokozódó kristályos sejtstruktúra, együtt a szintén fokozódó Fénnyel a Föld további Felemelkedési ösvényén, megkönnyíti testeteknek és lelketeknek, hogy jobban egyensúlyba maradjatok. Így bármi történjen, képesek lesztek több kitartást és önbizalmat érezni.

Kevés kivételével a tudósaitok a Fényre csak fizikai összefüggésben tekintenek és a vallások csupán a lélek egy kifejeződési aspektusát látják a szeretet által.
Fel fogják ismerni, hogy a természettudomány fénye és a lélek fénye ugyanaz az energia, ez pedig a legfelsőbb és leghatalmasabb erő a kozmoszban.

Nos, mivel ez az energia a világotokban nagyobb mennyiségben áramlik, mint valaha korábban, amikor Gaia és bolygóteste Isten tökéletességében létre lett hozva, a Föld és lakóinak sebei maguktól meggyógyulhatnak.
Lépjetek be a 2013-as évetekbe azzal a tudattal, hogy a fénylények az egész univerzumból, mint mindig: láthatatlan segítőitek és asszisztenseitek. Micsoda öröm lesz, ha ugyanezt a feltétel nélküli szeretetet éreznétek irántunk is, ahogyan azt mi érezzük irántatok!
__________________
SZERTET és BÉKE
Suzanne Ward

Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:www.matthewbooks.com
 


Dear readers,

We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew’s messages, Blossom's messages and messages from SaLuSa channeled by Mike Quinsey.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Share |