Home > > Mike Quinsey - SaLuSa – February 1, 2013.

SaLuSa – 2013. február 1.
Az energiahányados a Földön hosszú ideig csak lépésben emelkedett, de a nagy [energia] növekedés kapcsán ez a folyamat különösen felgyorsult. Ez azt jelenti, hogy a ti FÉNYSZINTETEK is lényegében gyorsabb tempóban növekszik és az eredmény láthatóvá válik, mert egyre több ember vágyik a sötét erők karmaiból való kiszabadulásra. A FÉNY már hosszabb ideje lerántotta a leplet a ténykedéseikről és az igazság fényében nem bolondíthatnak benneteket terveikkel, mellyel megtarthatják maguknak a hatalmat. Valójában számukra is nyilvánvalóvá válik, hogy lejárt az idejük, de még reményeikbe kapaszkodnak, hogy uralkodásuk elkerülhetetlen bukását megússzák. A múltban történtek megértése, hogy mi támogatta a sötéteket, most már lehetségessé teszi, hogy életeteket az ő ténykedésiektől való szorongás nélkül éljétek. Ez megszünteti a sötétek számára az eddig biztosított előfeltételeket és most megtapasztalják saját szemük láttára, hogyan omlik össze hatalmuk. Ebből következően a Szövetségeseink dolga könnyebb, hogy a rég várt változást felgyorsítsák, és ezért már nem kell sokáig várnotok, hogy azokat megtapasztalhassátok.

Mivel az alacsonyabb energiák befolyása lassan elapad, nagyobb lehetőség nyílik az eddig még fel nem ébredettek számára, hogy reagáljanak a FÉNYRE; és ezen a téren bizonyos [külső] nyomással kell számolniuk, ami tovább hajtja őket a felfelé irányuló fejlődés felé. Különben sürgősen szembesülnek azzal, hogy nem tudnak a magasabb rezgésszinten tartózkodni, mely természetszerűleg folyamatosan tovább növekszik. A kimondatlanul maradt döntéseik miatt továbbra is az alacsonyabb rezgésszinteken maradnak, hogy az eddigi tapasztalataikat folytassák. Minden bizonnyal nem volt tudatában minden lélek minden lehetőségnek, mely a földi életet kísérte ebben a Felemelkedési időszakban; mégis azt tervezték, hogy megtapasztalják ezt az időszakot. És ezért Kedvesek, ezért minden léleknek meg kell adni a szabadságot, hogy saját útját megválaszthassa. Ha ez olyasvalakivel történik, aki közel áll hozzátok, érezzétek magatokat megtisztelve, hogy élettervének részesei lehettetek. Gondoljatok arra is, hogy felemelkedő lényekként képesek lesztek még egyszer az alacsonyabb dimenziókba leereszkedni és fenntarthatjátok a kapcsolatot a hozzátok közel állókkal.

Mint azt valószínűleg tudjátok, egy lélek életterve nem céltalan össze-vissza válogatás és rendezgetés. Az életterv mindig gondosan megtervezett, hogy egy lélek számára precízen biztosítson lehetőségeket a tapasztalatszerzésre, mely evolúciójában tovább viszi. Mégis végül csakis a ti döntéseteken múlik, hogy beteljesítitek-e ezt az élettervet; de biztosíthatunk benneteket, nem fogjátok könnyelműen megváltoztatni azt, ami egyértelműen a ti érdeketeket szolgálja. Azonban ez élettervek változhatnak, ha előre nem láthatóan alakulnak a körülmények, de azok mégis tapasztalatitok részévé válnak. Néha nem „előnyösek” ezek az élmények, de a következő lehetőségnél gyorsabban repíthetnek előre, mint az elvárható lenne. Minden lélek, aki a Felemelkedés ösvényének követése mellett dönt, számtalan segítséget kap, akik szakadatlanul segédkeznek, hogy biztosítsák céljaitok elérését. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy utazásotok során soha nem vagytok egyedül; másrészt a jelenlétünk soha nem tolakodó olyan mértékben, hogy megsértsük privátszférátokat. Ez egyszerűen „tudás” kérdése, mikor van szükség a segítségünkre vagy a tudásunkra. És nem csak a FÉNY Galaktikus Föderációja áll szolgálatotokra, mert minden Felemelkedő lélek szolgál valamilyenfajta képességgel, és végül ti is így fogtok tenni.

December 21-e elágazásai még mindig parázslanak és szellemként kísértenek, de ez számottevően a FÉNY minőségi felbecslésének nehézségéből adódik, így nem beszélhetünk „sikertelenségről” vagy „elhibázásról”. Az egyetlen konstans [állandó] a változás és ez sok ember életét megérinti és ők azok, akik a dolgok kimeneteléről döntenek. Ti már tudjátok, mi lehetséges és tőletek függ, hogy megteremtsétek a saját valóságotokat. Természetesen tudatában vagyunk a folyamatosan növekvő követeléseknek, a jótékonysági alapok szétosztását, a Felfedés elterjesztését, valamint a béke megteremetését illetően. Biztosíthatunk benneteket már nem tart sokáig, míg ezeknek a követeléseknek eleget tudunk tenni és az előzetes intézkedések jól haladnak előre. Az öröm és a boldogság érzése önt el benneteket, mert mélyen legbelül ti is tudjátok, győzedelmeskedtetek. Számotokra egyrészt felgyorsult az idő, másrészt úgy tűnik, csak vonszolja magát előre, így elkezdtek aggodalmaskodni és türelmetlenné válni. Kérlek benneteket tartások szilárdan a jövőn a tekinteteteket és gondoljatok arra, a legtöbbetek már előnyös helyzetben van, mert nagyobb bizonyossággal rendelkezik a történésekről. Nézünk benneteket Fénymunkások, akik felrázzátok az emberiséget, mert lejárt a tétovázás ideje, hogy látásmódotokat ne juttassátok kifejezésre. Legyetek nyitottak, anélkül, hogy „fontoskodnátok”; és ha az igazságot kimondtátok, akkor hagyjátok annyiban; és ezzel megtettétek a legtöbbet, amit a körülöttetek élő emberekért tehettek.

A Földanya eközben folyamatosan azon volt, hogy a változásokat megvalósítsa és a hatalmas mennyiségű FÉNY jelenléte miatt, ami benne lehorgonyzásra került, nem volt szükséges [természeti] katasztrófához vezető folyamatokat beindítania. A klímaváltozás különböző okokból jön létre – ide értendő az emberek által okozott beavatkozások is; de ha minden lecsillapodik, akkor a legkellemesebb életfeltételeket élvezhetitek, az eddig megszokott szélsőségeket mellőzve. A Földanya nagyon megtisztelve érzi magát az általatok felé küldött sok szeretet és áldás kapcsán, mert az ezt megelőző időkben úgy tűnt, mintha megfeledkeztek volna az „anyaszerepéről”, amit értetek játszik. A női befolyás visszatér és a létezésbe több harmóniát és kiegyensúlyozottságot hoz, a férfias dominancia helyét egy pártatlan jelenlét veszi át, bárhová is tekintsetek. A mi szintünkről tekintve nagyon boldogok vagyunk, hogy olyan sok csoport alakul a változás megvalósításának céljából, mert sok minden az alsó szintekről indul el. Ezzel a hozzáállással, a vonzás törvényszerűsége alapján egyre több támogatást kaptok, míg a dolog általánosan elfogadottá nem válik, és ez garantálja a sikereteket. Mi olyan szinteken működünk, ahol nehéznek találnátok dolgozni és ezért együttesen képviseljük a változás hatalmas erejét. Semminek sem örülnénk jobban, mint hogy beszámoljunk akcióinkról, mert még nem érkezett el a megfelelő időpont, hogy fellebbentsük munkánkról a fátylat. Idővel megtudjátok ezt is, de még sok minden tisztázni való van történelmeteket illetően. Tekintsetek bárhová, rá fogtok jönni, hogy az igazságot a legszörnyűbb módon fordították ki vagy írták át úgy, hogy az illeszkedjen a sötét erők törekvéseihez. Ez minden nagyobb intézményben tapasztalható és nem mindig vannak tudatában, hogy a FÉNY ellen dolgoznak. Meg kell tudnotok az igazságot, mert az megmutatja, hogy valódi lényeteket elnyomták, hogy rabszolgaságba taszítottak benneteket, hogy azt a benyomást keltsék, hogy nem áll hatalmatokban a jövőtökről dönteni.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és szeretném, ha tudnátok, hogy továbbra is intenzíven veletek együtt vagyunk; és továbbra is védjük azokat, akik a FÉNY mellett kötelezték el magukat.
Úgy tűnik nehéz megérteni, de néha egy lélek az élete céljának kihangsúlyozása miatt áldozza fel az életét. Ez mások ultimatív megajándékozása, mely általában hatalmas FÉNYT hoz a Földre. Szeretünk mindannyiotokat, mint mindig!
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta:Mike Quinsey
Forrás: Tree of the Golden Light
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.Share |