Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 2, 2011

SaLuSa, February 2, 2011

Az emberek tudatosságában jelen levő izgalom felgyorsítja a felébredési folyamatot és segít az emberek figyelmét a világ problémáinak megoldására fordítani. Már észrevehettétek, hogy a korrupció kezd gyökeresen kitépődni és minden ügyintézésben a becsületességet keresik az emberek. Ez mind része az új energiáknak amik előtörnek, hogy fizikai formát öltsenek. Ezek az energiák már hosszú ideje gyülekeznek. Megakadályozni az előrehaladást vagy a változásokat nem lehet, mégha azokat a sötét erők némileg képesek is késleltetni. Az isteni Terv Nagy Lényei támogatják és irányítják az eseményeket. Hatalmas energiájuk az egész Földre befolyást gyakorol és nincs olyan hely ahol az alacsonyabb rezgésszámok menedékre lelnének. Minden alacsonyabb rezgésszám átváltozik és ezzel a sötét összeesküvők rohamosan veszítik el uralmukat felettetek. Össze vannak zavarodva és kétségbe vannak esve, ahogy mindaz amiért dolgoztak, már-már hogy látható volt amikor mindez szétporladt és darabjaira hullott. De mégis szánalmasan azt remélik, hogy valami történhet ami visszaállítja hatalmukat. Biztosíthatjuk őket arról, hogy ez többé nem lehetséges. Idejük lejárt és sorsuk a teljes bukás.

Az emberek felveszik majd a lehullott darabokat, de nem azért, hogy összerakják, hanem, hogy elzárják azokat a történelem ajtaja mögé, oda ahova tartoznak. A változások amik most tapasztalatrészeteket képezik elengedhetetlenül próbára teszik eltökéltségetek, de könnyebb kiállni a próbát tudva milyen dicsőséges jövő vár rátok. Eljövetelünk továbbra is kulcsfontosságú szereppel bír a közeli jövőre és a bejelentéseket sürgető nyomás szinte napról-napra erősödik. Észreveszitek, hogy ez már folyamatban van, de nem olyan formában, hogy azt bejelentsék világszerte. Amikor világszerte be lesz jelentve akkor megtudjátok, hogy az elmúlt száz év alatt az Űrlények minden országgal felvették a kapcsolatot és ilyen kapcsolatfelvételre elég gyakorisággal került sor a közelmúltban. Mindannyian egyetértenek majd azzal, hogy békés szándékkal közeledtünk hozzátok és leszögeztük azt, hogy a végidőkre fel kell készülni és hogy nem fogunk sokkal tovább várni. A harcigépek az elsők a csoportban amiket szét kell szerelni ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk együtt dolgozni. Flottáinkra nemegyszer rálőttek és végig kergettek minket az égboltotokon, bár ez teljesen felesleges hisz messzemenőleg fejlettebb technológiával rendelkezünk ami által a sötétek eme figyelemszentelését figyelmen kívül hagyhatjuk.

Nemrégiben megakadályoztuk az Űr felfegyverzését és előtte figyelmeztettük a nagyhatalmakat, hogy ez nem lesz megengedve. Újra és újra figyelmen kívül hagyták figyelmeztetéseinket, nem mintha ez bármi különbséget is jelentene. Megmutattuk mire vagyunk képesek bárminemű beavatkozás nélkül és könnyedén megakadályoztuk egy újabb világháború kiprovokálását. Itt az ideje, hogy a háborúk befejeződjenek és nemesebb dolgokra lehessen felhasználni az energiát: békét és boldogságot hozzon az emberek számára. Nyilvánvaló, hogy az emberek belefáradtak abba, hogy folyton félelmi állapotban legyenek tartva és ha kormányaitok nem tesznek sürgősen valamit ez ellen, akkor mi fogunk. Tervünk egy azonnali béke megalapozása és a háborús erők lebontása és azoknak kivonása idegen országokból. A szabadság olyan formában tér vissza hozzátok, hogy mindazon törvényeket amik irányítani akartak titeket mind hatástalanítva lesznek. Miután őszintén és együttérzéssel lesz irántatok viseltetve tudjuk, hogy egymás iránti tiszteletetek egy új szakasza veszi kezdetét és az egymás elleni bűncselekmények drasztikus módon csökkenni fognak. Egy olyan atmoszférában ami bizalom és fényes jövő igéretét hordozza magában, az emberek nyíltabban fogják élni életüket és kinyitják szivüket egymás iránt.

Gyakran beszélünk arról, hogy amennyire csak tőletek telik, éljetek előérzetetek szerint, hogy felismeréseteket egyre magasabb szintre emelhessétek. Lássátok meg a másikban annak potenciáit, annak lehetőségét, hogy magukat magasabb rezgésszámba tudják felemelni, mert minden léleknek ugyanaz az esély van felajánlva. Bátorítsátok a többieket, hogy nyissák ki szemüket, vegyék észre mi történik és biztosítsátok őket arról, hogy egy csodálatos jövő fog kiemelkedni a változások poraiból. Ez semmilyen vallásról hanem magáról Istenről szól. Az Egy Istenről akit több néven ismertek és aki ugyanaz minden ember számára aki Isten képére született. Az Ember ferdítette el ezt a képet azáltal, hogy emberi karakterrel ruházta fel a Teremtőt ahelyett, hogy megértette volna, hogy minden lélek Isten részét képezi és képes tiszta szeretetet kifejezni. Nézzetek magatokba vajon meglátjátok-e Isteniségeteket és ha igen, egy felébredett lényhez hűen vezetitek-e életetek. Minden lélekkel úgy bánjatok mint egymás tükörfényével amikor meglátjátok a magukban hordozó Fényt. Fókuszáljatok az emberek jó tulajdonságaira és vessétek el a bíráskodás régi szokásait, mert egy ember életének ismeretét sem birtokoljátok. Mindannyiótoknak egyedi életterve van ami a tietek, a ti evolúciótoké.

Olyan sok minden van ami fordulóponthoz ért és mi a dolgok felgyorsítása mellett törünk pálcát. Érezzük, hogy itt az ideje előlépni és földi szövetségeseinket arra biztatjuk, hogy ragadják meg a kínálkozó alkalmakat. Ne engedjétek meg, hogy lehúzzanak a körülmények, hanem minden változást egy sokkal nagyobb esemény előfutárának lássátok, ami sok boldogságot fog hozni számotokra. Minden lépés spirituális felfedezésetekhez vezet és egy sokkal tapasztaltabb lélekként fogjátok elhagyni a kettősséget mint amikor először aláereszkedtetek. Ez a tapasztalatszerzés volt összes életetek lényege amit tárgyilagos ésszel terveztetek meg. Lényegtelen hogy mihez kezdtetek különböző életeitekkel, nincs egy lélek sem aki ne merített volna előnyt tapasztalataiból.

Emlékezzetek Kedveseink, hogy a karon ülő gyermekek öreg lelkek akik jó okkal születtek le ezekben az időkben a Földre. Lehet, hogy felevenítik azokat az összeköttetéseket amiket előzőleg tettek, vagy csupán részei kívánnak lenni a Mennybemenetelnek Földanyával együtt. Ők már eldöntötték, hogy mihez akarnak kezdeni a jövőben és nagy a valószínűsége annak, hogy nagy spirituális tapasztalattal rendelkeznek. Nézzetek a szemükbe és sok mindent megtudtok róluk. Értsétek meg, hogy sokkal többet megértenek mint azt ti hiszitek. Az emberek kezdenek rádöbbenni, hogy a legutóbbi generáció nem csupán a Mennybemenetel miatt inkarnálódott a Földre, hanem mert van valamijük amit fel tudnak ajánlani az emberiségnek amire nem is számítanak a fiatalságtól. Hallgassátok őket figyelemmel, mert sokuk átadni jot bölcsességüket.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tudom hogy a Fény egyre erősödik a Földön mely a haladás jó jelére utal. Egy hatalmas Fény tör elő a sötétségből ami mindenhova elér a Földön. Eléri a zűrzavaros területeket, hogy békésebb energiákat teremtsen. Ragyogtassátok rá fényetek mindenhova ahol nyugtalanság honol és ez segíteni fog békés rezgésszámokat teremteni.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.