Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 31, 2011

SaLuSa, January 31, 2011

A változásokhoz szükségszerű az energiák mozgása amik erőteljes gondolatformákká alakulnak át. Ezek a gondolatformák elérve egy bizonyos szintet töltik fel az embereket a számukra előírt energiával. A hasonlóan gondolkodók összegyűlnek azzal az ösztönzőerővel, hogy manifesztálják vágyaikat. Ez az ami most történik a világban és a nyugtalanság epidemikus méreteket ölt. Ez a nyugtalanság azoknak az embereknek a megnyilvánulásai akikkel nem bántak joguk szerint. Néha sajnálatosan robbanószintig kell, hogy feszüljenek a dolgok amik erőszakos tüntetésekig fajulnak, mire a hatóságok rá vannak kényszerítve, hogy tudomásul vegyék az emberek akaratát. Ha létezne igazi demokrácia, akkor nem lennének korrupt bevállt gyakorlatok. A változások békésen, szavazóurnán keresztül mennének végbe. Brutális erők bevetése nem fogja megoldani a problémákat, legfeljebb késleltetik az elkerülhetetlent. Aminek tanui vagytok az az új energiák feltörése amik alapjaiban rázzák meg mindazt ami híján van a Fénynek. Van rá remény, hogy a Nyugati országokban a hatalomváltás békés keretek között zajlik majd le. Az új politikai kinevezések megbízható személyeken fognak alapulni, akiket az a becsületes vágy vezérel, hogy kivezessék az embereket az új béke korszakába.

Mi sosem hagytunk jóvá semmi fajta erőszakot beleértve azon barbár büntetőgyakorlatokat is amiket a törvény nevében szabnak ki. Az erőszak bárminemű formája mégtöbb erőszakot szül, míg a szeretet ezzel szemben semmilyen úton nem erőszakos, hanem gyengéden áthat minden más energiát és azokat magasabb szintre emeli. A szeretet a válasz a problémákra és ennek ellenére sok ember nehezen tudja kimutatni a szeretetét. Sokszor ez azért van, mert kevés szeretetet kaptak fejlődő éveik alatt. Ez a visszautasítástól való félelmen vagy annak megismétlődésén alapszik. Ennek ellenére minden ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy kifejezésre juttassa Istenségét. Ahogy tudatosságotok fejlődik, úgy válik életetek legnormálisabb részévé a szeretet kifejezése, amit könnyen át tudtok ültetni mindennapjaitokba. Az igazi szeretet semmi viszonzást nem vár el cserébe, de általában viszonzásra talál, hisz hasonló hasonlót vonz és eképpen lelkesítitek fel az embereket anélkül, hogy szabad akaratukra bármi hatással lennétek. Jelenleg egy hatalmas méretű, csodálatos gondolatforma kering a Föld körül. Ez a gondolatforma Egyetemes Szeretetet képvisel, mely békéért és jóakaratért kiált, hogy véget vessen a sötét összeesküvők uralkodásának. Ez az energia olyan erőteljes, hogy nem lehet létét sokáig eltitkolva tartani.

Látjátok Kedveseink, hogy a szétküldött szeretetetek és fényetek nem fölösleges és nem vesz kárba, hanem nőttön-nől egészen addig, amíg be nem váltja a hozzá fűzött reményeket. Így mindaz amit szétküldtök tízszeresen megtérül, mert bevonzza a Földön kívüli energiákat is. Mindannyian akik így tesztek segítetek felépíteni az Új Földet, mely körülöttetek alakul mégha nem is vagytok ennek tudatában. A réginek poraiból támad fel a Főnix madár az Aranykor minden ígéretével együtt és mi itt vagyunk, hogy vezetőtök legyünk és segítsünk sikert elérnetek. Miért lennénk ilyen hatalmas számokban jelen ha nem lenne egy cél amit el kell érni? Sorsotokat szivünkön viseljük és előkészítjük az utat, hogy a kvantum-ugrás mely kivezet titeket a dualitás ciklusából, a lehető legkevesebb problémával menjen végbe. Igaz, hogy az események nem az általunk preferált utat követték de végeredményként semmit sem fogtok veszíteni.

Nemcsak a Galaktikus Federáció fordít nektek kitüntetett figyelmet, bár nagyobb szerepet fogunk játszani életetekben ha egyszer már nyílt kapcsolatban leszünk egymással. Angyali Lények légiója szintén jelen van és lehet hogy tudomásotok van arról, hogy ők is gyakrabban fedik fel előttetek kilétüket. A Felemelkedett Mesterek szintén közelebb vannak és néhányan közülük mint például Szent Germain kiemelkedő szerepet fog játszani Mennybemenetelre készülő végső fázisotokban. Azok a fénylények akiket ismertek visszatérnek, hogy új legelőkre vezessenek titeket amik beteljesítik az eonokkal ezelőtt nektek tett ígéreteket. Ha bármikor kétség gyötörné szivetek, csak emlékezzetek arra, hogy mennyi Magasabb Lény áll mellettetek és forduljatok hozzájuk, ha segítségre van szükségetek. A legcsodálatosabb idők ragyognak fel előttetek és ha vágytok arra, hogy e ciklus végén a felemelkedettek között legyetek, akkor az úgy is lesz. Éljétek életeteket úgy, mint aki a tudatosság új szintjére emelkedik és engedjétek el mindazt ami nem fér össze törekvéseitekkel. Ne törődjetek azzal, hogy sokakat körülöttetek még fogva tartanak az alacsonyabb rezgésszámok, csupán még nem készek arra, hogy elengedjék azokat.

A durvaság és közönségesség amit láttok a Földön az egymás iránti tisztelet hiányából fakad. Ez egyfajta állapot mely minden lélek iránti törődés és szeretet fokozatos eróziójából ered. Ahogy szépséget és harmóniát kívántok bevonni életetekbe, úgy fognak ezek az alacsonyabb rezgésszámok is leperegni rólatok. Újra és újra felértékelitek a normál és elfogadott dolgokhoz való hozzáállásotokat és ahogy egyre ítélőképesebbek lesztek, úgy hagytok fel majd mindazzal ami nem harmonizál veletek. Ennek eredményeként rezgésszámotok fokozatosan emelkedni fog és a jóérzés faktor életetek számottevő részévé válik. Észreveszitek, hogy a tömegmédia beleértve a tévét és a filmipart aránytalan mértékben fektet hangsúlyt háborúkra, bűnre amíg telítettek nem lesztek ezekkel az alacsonyabb energiákkal. A sötét összeesküvők ily módon rántanak le az ő energia szintjükre egészen addig, amíg már semmi sem vált ki sokkoló vagy émelyítő hatást belőletek, úgymond immunissá váltok és ezáltal az a veszély fenyeget titeket, hogy elveszítitek józan ítélőképességetek a jó és rossz között.

Hosszú időkön keresztül tanítók csatornázókon keresztül vagy inkarnációt választva próbálták értésetekre adni mi szükséges felemelkedésetekhez. Megismertették veletek az Egyetemes Szeretetet és az élet igaz értelmét és óva intettek az alacsonyabb energiáktól amik abroncsba zárnak ha felkészületlenek vagytok. Segítettek megértetni veletek igaz természeteteket és a bennetek lappangó Istenséget amik vagytok. Azok akik figyelmet szenteltek a magasabb tanításoknak végül rájöttek arra, hogy a tudás belülről fakad és rátértek a hazavivő útjukra. Az útmutatás tökéletesen elfogadható és ha felismeritek intuitív hatalmatok akkor ritkán tévedtek tévútra. De még ha eltévedtek is, gyorsan megtaláljátok a visszavezető utat a Fénybe.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megértem milyen nehézségeken mentek át. Azt mondom higgyetek képességetekben tudván azt, hogy túlélitek a vihart és mindennek jó lesz a vége. Az igaz tudás és megértés áldása legyen veletek.

Kösszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.