Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 4, 2011

SaLuSa, March 4, 2011

A Fény Erői a magasabb dimenziókból minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy véget vessenek a Líbiai holtpontnak. Nem akarunk fölösleges halált és vérontást látni és a rezsimváltást nem lehet megállítani. Minden folyamatosan változik és eljött az idő több ország számára, hogy lépjen. Szerte a világon az emberek kezdenek ráébredni, hogy milyen világban is élnek, és csak most döbbennek rá, hogy mennyire el vannak nyomva, jogaik meg vannak tőlük tagadva. A régi rendszer engedélyezte az irányítást, de most, hogy a Fény teljes pályára lépett, kezdi ledönteni az akadályokat, amiket a sötét erők használtak fel az emberek ellen. A változásokat sokkal könnyebb lesz bevezetni, mihelyt a megfelelő emberek lesznek pozícióban, akik az embereket helyezik előtérbe. Ezen dolgozunk most és még a stabilisabbnak tűnő országokban is szükségesek a változások. Ne legyen afelől kétségetek, hogy a megfelelő lelkek már fel vannak sorakoztatva, várva a jelre ami jelzi belépésüket. Ez mindig is így volt eltervezve. Az emberek vágyai és a belőlük kiáradó pozitív energiák a biztosíték arra, hogy a sikeres végkimenetelhez szükséges dolgok készen állnak.

Szükségtelen mondani, hogy a Galaktikus Federáció a most folyó események nagy részének a szereplője. Ki kell várnunk a megfelelő pillanatot, mert a sokat hangoztatott “megfelelő idő” nagyon fontos számunkra. Ha ti is egy pozitív és hathatós véget kívántok látni a több országban folyó megosztásnak, előbb bizonyos változások szükségesek ehhez. Legyetek bizakodóak és továbbra is küldjétek szét Fényetek mindenhova, ahol szükségét látjátok. Nagyon sok minden amit eddig elértünk, a ti segítségetek révén értük el és a szándék mindig is az volt, hogy a változások aktív részesei legyetek. Akár rádöbbentek akár nem, egy csapatot alkotunk és mihelyt nyíltan együtt fogunk tudni dolgozni, sokkal közelebb fogunk tudni kerülni hozzátok. Tudjuk, hogy sokan közületek alig várják, hogy részesei legyenek az összesített próbálkozásoknak, amik nemsokára végbemennek és biztosak lehettek abban, hogy hozzáértésetek és tudásotok hasznosítva lesz. Sosem állt szándékunkban, hogy a Föld tisztítását egyedül magunk végezzük el, de szükségetek van a mi technológiánkra, hogy a lehető leggyorsabban befejezzük azt.

Jelenleg a kivárás taktikája van játékban, de hovatovább húzódik, annál nagyobb nyomást gyakorolunk szövetségeseinken keresztül a gátló erőkre. Azt is mondhatnánk, hogy törésponton állnak a dolgok, mivel a változást követelő energiákat nem lehet sokkal tovább visszatartani. Csupán hónapok vannak hátra mielőtt bizonyos dolgokat megoldunk és jelenleg csupán ennyi amit mondhatunk. Jelenlétünk az égboltotokon egyre gyarapodik és a bejelentések már már hogy formalitások, hisz létezésünket nem lehet többé tagadni. A bejelentések többnyire a hatóságok feladatát képezik és a világ kormányai ezt boldogan elismerik. Arról van szó, hogy félnek a következményektől, amik fura kérdéseket hoznak majd fel, amire jobb szeretnének nem válaszolni, de az igazságnak felszínre kell jönnie. Már nem fog sokáig működni az a taktika, hogy az információkat “Nemzeti Biztonság” ürügyeként tartják vissza, hisz minden háború befejeződik és az idegen csapatokat kivonják a megszállt területekről. Az emberek szuverenitását vissza kell adni és mi a Teremtő képviseltjei, élni fogunk felhatalmazásunkkal, hogy ez így is legyen.

A Mennybemenetel egyre közeledik és az ahhoz szükséges energiák egyre csak érik a Földet. Körültekintő tervezés előzte meg, nehogy egyszerre túl sok energia érje a Földet és tudjuk, hogy sokan közületek kezdik érezni ennek hatását. Másrészről viszont, az energiák sugárzásának növelése nagyon erőteljes, azért, hogy biztosítsuk a tömegek tudatosságának a megfelelő szintre való emelését. Sokan érzitek a bennetek végbemenő változást és már egyedül ez meg kéne, hogy győzzön titeket arról, hogy a Mennybemenetel felé tartó úton vagytok. A belső békeérzet és az adottság, hogy mindenhez tudjatok nyugodtan állni, képessé tesznek titeket minden nehézségen átvitorlázni, mert csak akkor tudnak befolyást gyakorolni rátok az események, ha hagyjátok. Az Aranykor vár a szivárvány végén, ami a Mennybemenetelhez egyre közelebb visz és nemsokára készen álltok annak befogadására. Annyit mondunk, hogy hagyjátok magatokat sodortatni az árral és bízzatok a Fennsőbb Lényetek útmutatásában és mindig jelen levő Lelki Vezetőitekben.

Próbáljatok úgy élni, mintahogy azt egy Felemelkedett Lény tenné és életeteket a szeretetteljes cselekedetekre és szeretetteljes szavakra összpontosítsátok. Minél gyakrabban tesztek így, annál felkészültebbek lesztek a magasabb dimenziókba való bejutáshoz. Emlékezzetek arra, hogy elsősorban Fénylények vagytok és legvégül eggyé fogtok válni a magasabb szintű tudatossággal. Tehát bármit is tesztek, az tulajdonképpen a végidőkre való előkészület kéne, hogy legyen és megragadni az alkalmat minden alacsonyabb rezgésszámú energiáktól való megszabadulásra. Minden ami fennakad a rostán - ezen a fennmaradó időn belül - az mind tisztításra vár, mégha az a gondolat életetek egy más időből való örökségét is képezi. Ha nem biztosítjátok ezen alacsonyabb rezgésszámú gondolatok létezéséhez szükséges energiát, akkor elvesztik hatalmukat amivel bitorolják felébredő tudatosságotok. Ezideig a lelkek legtöbbje az egójának adta a hatalmát, amivel az ön-fontosságú nagyzási hóbortokat hizlalták. Ez meg fog változni, mihelyt képesek lesztek más lelkeket magatok elé helyezni és a feltétel nélküli szeretetet gyakorolni. Csak képzeljétek el, hogy micsoda gondoskodó társadalom lenne a tietek, ha ezt a tudatossági szintet képesek lennétek elérni.

Fontos, hogy szükségleteitekhez elegendő pénzzel rendelkezzetek, de mihelyt elkezditek felismerni a pénz megosztó szerepét, megszűntök majd Istenként imádni és a kapzsiság mint olyan, szóba sem jöhet. A vagyon egy kihívás, mely sokak fejét megszédítette akik elfelejtették, hogy birtoklása egyszerűen mások előjogának a megtagadása is egyben. Ezért kerül sor igazságos vagyonelosztásra, mert végtére is több mint elégséges vagyon áll rendelkezésre ahhoz, hogy minden ember szükségleteiről gondoskodva legyen. Az Illuminátusok jól átgondolt tervét képezte az, hogy az embereket szegénységben tartották, gyakran megtagadva tőlük az élethez való alapszükségletek is. Ez gyakran járt kéz a kézben az oktatás hiányával, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy semmilyen kielégítő életszintet se legyenek képesek maguknak megteremteni. Minden léleknek joga van egyenlő lehetőségekhez, de az Elit gondoskodott arról, hogy a szegények és a gazdagok közötti szakadékot fenntartsák.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és el vagyunk képedve, hogy milyen sok életen mentetek keresztül mindannyian, megtapasztalva az élet összes formáját a Földön. Ennek ellenére sosem inogtatok meg, és erőre tettetek szert, amivel Fénnyé váltatok a sötétségen belül ami beárnyékolta a Földet. Valóban csodálatos Lények vagytok, akik megörvendeztetik szivünket és tényleg kiváltságosnak érezzük magunkat, hogy a ciklusotok utolsó napjaiban partnereitek és barátaitok lehetünk. Szeretetünk mindig veletek van és hívhatjátok erőnket segítségül.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.