Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 5, 2011

SaLuSa, January 5, 2011

Veletek együtt mi is lélegzetvisszafojtva várakozunk. A régi rendszer már nem tudja magát sokáig fenntartani, csikorog mint egy rozsdás gép. Az első dominó magával dönti majd az egész dominóláncot és nem lesz híja embereknek akik előjönnek a fényt szolgálni. Szerteszét vagytok szóródva a bolygón és nemsokára kifizetődik kitartásotok mely a változást sürgeti. Természetesen nem minden fog egyszerre történni és némely dolog természeténél adódóan több hónapot vesz majd időbe mire befejeződik. A lényeg azonban az, hogy látjátok valami igazi kezdődik el amit nem lehet megzavarni. Ami minket illet mi úgy kerültünk a képbe, hogy folytonos fohászkodásotok révén megkaptuk a szükséges felhatalmazást ahhoz, hogy közbeavatkozhassunk.

Gyakran beszélünk az igazságról, de ezalatt nem az emberi igazságot értjük, hanem azt ami tiszteli az Egyetemes Törvényt. Senki sem ússza meg egyetlenegy tettét sem ha bármilyen ártalmat okoz másnak és ti saját magatok vagytok a legszigorúbb bírái saját vétségeiteknek. Ez alól senki sem képez kivételt. Újabb és újabb kihívásokat állítotok magatok elé - ebben vagy egy másik életben - mindaddig, amíg minden gyengeségeteken felül nem kerekedtek. Bár minden alkalommal biztosra mentek, mindaddig újra próbálkoztok míg ezeken a hibákon át nem léptek. Fensőbb Énetek által egyeztetek bele ezekbe a próbatételekbe hisz tisztában vagytok spirituális fejlődésetek szükségszerűségével. A kettősség és a sötét oldal sok életen át való megtapasztalása miatt, gyakran újra és újra szembesültök visszatérő problémákkal melyeken átestek életetek során.

Mostanra már biztosan tudjátok, hogy „hasonló hasonlót vonz” és amikor megkérdezitek, hogy miért történnek bizonyos dolgok veletek az életben, párhuzamot tudtok vonni tapasztalásotok és vágyaitok között. Itt van még a Tükör Effektus, amikor pontosan azt vonzátok be amit utáltok vagy megvettek, hisz pont ilyen energiát bocsájtotok ki magatokból. A Vonzás Törvénye nem tesz különbséget jó és rossz energia között. Amire öszpontosítod gondolataidat és tetteidet, pontosan azt kapod vissza. Gondolkodjatok el egy pillanatra: ha például támogatjátok a kötél általi halált némely bűntettért, vajon nemde kölcsönösen erőszakot vonzotok be életetekbe? Mások életét elvenni bármely körülmény között is, a szellemi törvény megszegése mely nyíltan kimondja: „Ne ölj!” Természetesen vannak olyan helyzetek mikor meg kell védenetek sajátotok vagy mások életét, mire mi azt mondjuk, hogy a Megbocsátás Törvényét gyakoroljátok ilyen esetben.

A Földre azért jöttetek, hogy gyakoroljátok szellemi kibontakozásotokat és szükségeteket. Egy karnyújtásnyira állni a Mennybemeneteltől egy plussz díj azok számára akik sikerrel járnak. Egyébként honnan is tudnátok Kedveseim hogy vajon készen álltatok-e a Mennybemenetelre anélkül, hogy szembesülnétek magatokkal és egótokkal? A kérdés az, hogy képesek vagytok-e irányt változtani vagy teljesen a materializmus rabjai vagytok amit nem tudtok elegedni? Ez más mint bővelkedni minden jóban. Ez beváltja az egyenlőség reményeit és igazságosan gondoskodik minden szükségetekről. Merőben eltér a gazdagság utáni folytonos hajszától melyben – sokszor mások kárára – egyre több anyagi javat próbáltok felhalmozni. Ez nem azt jelenti, hogy a lelkiség elvárja, hogy nélkülözzetek vagy hogy feladjátok anyagi javatokat.

Mindamellett senki sem képes vagyonát vagy anyagi javait magával vinni a magasabb dimenziókba. Elsősorban teljesen felesleges, hisz mindenről amire szükséged van gondoskodva van. Másodsorban, bármit amit megvágytok vagy amiben örömötök telik képesek vagytok megteremteni. Teszem azt, ha a Földön kedveltetek egy festményt, csupán el kell képzelnetek ahhoz, hogy újra megalkossátok. Az így újonnan formát öltött dolog fény energiából fog állni és szinte megelevenedik annyira csodás lesz, épp úgy mint azt az eredeti mester próbálta megfesteni víziójában. Élvezzétek azt amitek van és tudatosítsátok, hogy sokkal többre tehettek szert ha felemelkedtek magasabb dimenzióba.

Ki vagytok téve az alacsonyabb vibráció állandó támadásának és csupán saját Fény energiátok az ami védelmet biztosít számotokra. Ha nyugodtak maradtok és figyelmeteket mindenkor öszpontosítjátok, a Sötét Erők nem tudnak hozzátok férni. Semmitől sem kell tartanotok ha szembe találkoztok velük, csupán tartsátok magatokat a Fény középpontjában. Terjesszétek továbbra is a szeretetet, ez minden amit tőletek kérhetünk. Ha egyre többen tesztek így, egy Fény gondolatformát hoztok létre, mely rendkívüli hatalommal bír. Ezen energiátok táplálja a Földet körbevonó fényhálózatot mely a Föld egyensúlyában működik közre. Ezen befolyásotok az, ami megnyugtatja és csökkenti a lehetséges komoly zavargásokat.

Semmi sem kerüli el figyelmünket. Földeteket teljesen körbeveszi a Galaktikus Federáció. Kifejezetten tudomásunk van azon kísérletekről melyek fegyvereket akarnak elhelyezni az Űrben. Az összes erre irányuló próbálkozásokat - melyek jó ideje tervbe vannak véve - meghiúsítottuk és figyelmeztettük a katonaságot és a kormányképviselőket, hogy ilyen nemű kísérletek nem megengedettek. Hovatovább, bármely nukleáris fegyvert képesek vagyunk semlegesíteni bárhol is legyenek és megtévesztésünkre tett minden kísérlet eredménytelen. Emiatt tökéletes biztonságban vagytok és biztosítunk titeket, hogy mindenfajta nagyobb incidens nélkül fogjátok megélni e ciklus utolsó két évét. Épp itt az ideje, hogy a Sötét Erők elismerjék tervük zsugába dőltét és lehetővé tegyék, hogy teljes figyelmeteket a Mennybemenetelre összpontosítsátok.

Bár a Sötétség Erői veszik körbe Obama elnököt, azonban némi előrehaladást mégiscsak képes elérni és folytatni fogja elnöksége végső éveinek megalapozását. Legfontosabb munkássága azonban még hátra van és nagyon is tisztában van végzetével melynek során kivezeti az embereket a sötétségből. Az elnök egy magasan fejlett spirituális lélek aki védelmünket élvezi. Velünk együttműködve segíteni fog, hogy egy boldogabb tapasztalást tegyen számotokra lehetővé és megszabadítson titeket a drákói szigortól ami uralja életeteket.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és minden nap múlásával egyre közeledik egymásratalálásunk. Jelenlétünkkel tervünk szerint egyre több embert ébresztünk tudatukra. Azon próbálkozások, hogy félelmet keltsenek irányunkban már nem tudják többé elrejteni az igazat békés szándékainkról.

Köszönettel, SaLusa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.