Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 7, 2011

SaLuSa, January 7, 2011

Az eljövendő változások felkészülési és értelmi szakaszainak különböző fokain álltok. Felfogásotok nagyban függ egyéni hitetektől és mi az amit tulajdonképpen szeretnétek, hogy történjen. Ez tervetek és egyéb életetek tudatalatti emlékeiből ered. Legyetek nyitottak az új eszmékre, mert ez fogja lehetővé tenni számotokra, hogy a megvilágosodott utat válasszátok. Biztosra vehetitek, hogy minden élő lélek a Földön már egyszer szembesült az Emberiség igazságával és annak Isteni végzetével. Lesznek olyanok akik figyelmen kívül hagyják az igazat mert szilárd szellemi beállítottságuk olyan erős, hogy vajmi kevés esélyük van a változásra. Nem azt akarjuk ezzel sugalmazni, hogy ez a fajta hozzáállás helytelen, hisz ti vagytok azok akik meghatározzátok az ösvényt amit követtek. Valamelyest azonban megkönnyítené a helyzetet ha azt is figyelembe vennétek amit mi mondunk. Vegyétek számításba, hogy ti is tévedhettek és ha így tesztek, akkor az igazság feltárulkozásakor könnyebben tudjátok azt beiktatni hitetekbe.

Amit teljesen biztosra vehettek az az, hogy mindenki megérti idővel, hogy Egy az Isten és mindannyian ugyanazt az Istent imádjátok. A neveknek nincs jelentőségük és legyen némi fenntartásotok amikor az ősi történelmet olvassátok, hisz annak gyökerei olyan időkre nyúlnak vissza amikor még a dolgok szájhagyománnyal terjedtek. Épp ezért nem vehettek mindent szó szerint amit olvastok hisz sok bennük a valótlanság, mely nem utolsósorban a folytonos fordításoknak köszönhető. Ezért ezek megvitatása nemcsak szükségszerű de egészséges is ha megakarjátok különböztetni az eredeti üzenetet a nyers fordítástól. Említést kell hogy tegyünk azon hamis Istenekről akik a Földön éltek 5ooo évvel ezelőtt mert ők azok akik felelősek az Emberiség félrevezetéséért. Elhitették veletek, hogy mindenki akinek más a véleménye az ellenségnek számít és meg kell őket ölni. Bár ez a hit még ma is tartja magát, de úgy látjuk, hogy a sok évszázadon keresztül kapott magasabb tanítások segítenek majd nektek megérteni, hogy az Isten Mindenható és maga az abszolút Szeretet. Sőtmitöbb, Isten nem tartozik egy valláshoz sem és minden lélek számára elérhető. Ezt fontos kiemelnünk, mert ha fel akartok emelkedni a magasabb dimenziókba, ott az Egyetemes Szereteten kívül semmi másnak sincs helye.

Sokszor említettük, hogy nem sokat kell tennetek ahhoz, hogy a magasabb szférába emelkedjetek. Elég ha szeretetet találtok szívetekben és minden egyéb a helyére kerül. Isteni szikrák vagytok, de hát mi egyebet is várhatnátok el mint Isten fiai és leányai? A Föld messzire hordozott a hátán titeket és ahogy a kettősség* a végéhez közeledik, lerázzátok az alacsonyabb frekvenciákat, hogy sugárzó Fénylényekké válljatok. Kezdtek rádöbbenni, hogy képzelt valóságotok nem más mint egy saját magatok által teremtett illúzió. Civilizációtok elérte azt a pontot, amikoris a kettősség már nem sok újat tartogat számotokra. Azok azonban akik elutasítják kiszabadulásukat a régi korlátozott minta alól, meg lesz hagyva, hogy saját választásuk szerint fejlődjenek. Ez elidegeníthetetlen jogotok amit maga a Teremtő ruházott fel rátok a szabadakarattal egyetemben.

Hamarosan eljön az ideje annak, hogy minden probléma amit magatoknak teremtettetek orvosolva lesz és elvezetünk titeket e ciklus végső napjaihoz. Mozgalmas napok jönnek de jelenlétünk a biztosíték arra, hogy nem hagyunk titeket a „saját levetekben főlni” – ahogy ti mondanátok. Szerető lelkek vagyunk akik feltétel nélküli szeretetetet bocsájtanak ki magukból és szeretnénk ha tudatosítanátok azt az elkötelezettséget amivel titeket szolgálunk. Találkozásunk sok bizonytalanságnak fog véget vetni és örömünkre szolgál ha minket tetteink alapján ítéltek meg. Feledjétek el azon űrlények fotóit amiket régi képregények lapjain láthattatok, hisz némely esetben pontosan úgy nézünk ki mint ti. Nem mintha még nem láttatok volna minket azelőtt és a Federáció különböző civilizációi jelenleg is több éve kapcsolatban állnak bizonyos személyekkel.

Csak pár nap telt az Új Év kezdete óta és máris különböző tevékenységekről hallhattatok melyek nem igazán nyerik el tetszéseteket. Mint ahogy azt már említettük, a Sötétek is a szabadakarat tövényén belül működnek, de a Fény átvette az irányítást és mutatja az utat hazafelé. A Sötétek ennek ellenére folytatják csökönyös cselszövéseiket, bár tudják hogy ezáltal saját vesztüket írják alá. Ám elérkezik az a pont, ahol át kell adniuk a domináns hatalmat a Fénynek és szövetségeseinkkel egyetemben nyomulunk előre hogy ellenállásukat megtörjük. Lesz némi meglepetésben részetek, mely vajmi kevés előzetes figyelmeztetés nélkül fog bekövetkezni. Sokan közületek akik követik az eseményeket a jelekből kikövetkeztethetik, hogy mi is készülődik.

Ne féljetek Kedveseink. Nemde meg lett mondva, hogy a győzelem már a tiétek? Csak engedjetek némi időt hogy szemmel látható formát ölthessen a Földön és szívetekbe öröm és vidámság fog költözni. A java még hátra van és kezünkben van a megoldás a felettetek tornyosuló pénzügyi összeomlásra. A vájúdástokat felválltja majd a siker mámora. Ezért arra kérünk titeket, hogy maradjatok derűlátóak és magabiztosak a külső események ellenére is mert eljött a változások ideje. Csak még egy kicsit legyetek türelemmel hisz oly sok mindent nyertek és oly kevés veszteni valótok van. A számotokra előkészített terv makulátlan és egyben a ti sorsotok is ami minden szükségetetekről gondoskodik majd és ami a Mennybemenetel határozott útjára vezet majd titeket.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és én mondom nektek, hogy a Galaktikus Federáció egy óriási hatalma a jónak és nem fogjuk hagyni, hogy továbbra is kihasználjanak titeket. Némi viaskodásra lehet ugyan számítani de minden további Földanya elleni merényletet meg fogunk hiúsítani. Földanya szeretetteljesen hordozott titeket a hátán eonnyi korszakokon keresztül és veletek egyetemben ő neki is előre kell mozdulnia a Mennybemenetel felé. Párszor már említettük, hogy ehhez hasonló Univerzális esemény roppant széles skálán megy végbe. Nehéz számotokra felfogni azon magas Lényeket akik segítik Világegyetemetek magasabb dimenzióba való jutását és mindazt ami ennek a velejárója. Maga a Központi Nap képezi az egész Világegyetem energiaforrását és ez energia mely különböző változások hordozója is egyben, segíti elő, hogy a Mennybemenetel a Teremtő Tervei szerint legyen végrehajtva.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.