Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 10, 2011

SaLuSa, January 10, 2011

Hosszú időn át a szellemiséghez való hozzáállásotok vezetett ahhoz, hogy elhittétek: el vagytok választva Istentől. Emiatt számtalan életen át kutattátok az Istent. Tudatosságotok kitárulkozásával tudtok csak rádöbbenni, hogy Isten mind magatokon kívül és belül mindenütt jelen van, valójában minden létezés az Isteni energián belül helyezkedik el. Ennélfogva egyek vagytok a Egyetemes Istennel és részei Mindennek Ami - a Mindenható Teremtővel. Már nincs szükségetek arra, hogy más lelkek mutassák meg nektek az ösvényt, mert át tudtátok venni az irányítást saját utatok felett. (Eljutottatok odáig), hogy vágyaitokat követve hoztok döntéseket és uraljátok saját sorsotokat. Hiteteket saját tapasztalataitok formálják és rádöbbentek, hogy ti teremtettétek azokat. Most már szabadon haladhattok előre anélkül, hogy másokra bíznátok magatokat és emiatt másoknak is engedjétek meg ugyanezt a szabadságot.

Megtalálni az igazi Éneteteket segít megérteni életetek értelmét és aszerint irányítani tapasztalataitokat. Kizárólag saját magatok vagytok felelősek tapasztalataitokért, hisz mindent amire figyelmet fordítotok azt bevonzzátok az életetekbe. Arra ösztönzünk titeket tehát, hogy legyetek pozitívak aszerint, hogy mit is szeretnétek az élettől. Ha a Mennybemenetelt tűztétek ki magatok elé célul, akkor ne hagyjátok, hogy bármi is elterelje a figyelmeteket. Az idő amiben most vagytok megláttatja veletek a változásokat és néhányatokat érinteni fog amint ebben Földanya is kiveszi a részét. Próbáljátok elfogadni a változásokat anélkül, hogy letérítene utatokról tudva, hogy mindaz amire szükség van e ciklus befejeztéhez folyamatban van. Kétség kívül ez az év több olyan hirtelen változást fog előidézni amik a kezdetét fogják jelenteni egy egész sorozatnak.

Figyelmeztetünk, hogy álljatok készen bármire is ami jön, mert a kaotikus események elbizonytalaníthatnak nem tudván, hogy ki és mi okozta őket. Ez csupán az Első Kapcsolatfelvétellel fog tisztázódni majd amikor megfigyeléseinket vagy figyelmeztetéseinket az eljövendő eseményekről feltárjuk a nyilvánosság előtt. Állandóan védve és vezetve lesztek és erre jelenlétünk lesz a biztosíték. Jelenleg a Sötétek pánikba vannak esve és teljes eővel azon vannak, hogy minél nagyobb zűrzavart keltsenek. Amíg fegyvertárukat teljesen el nem némítjuk addig képesek beleavatkozni terveinkbe és nem számít nekik a kimenetel, az hogy veletek mi lesz. Sőt minden szándékkal azon vannak hogy minél több halált és kárt okozzanak meg káoszt az életetekben. Már nem kell sokáig elviselnetek ügyködéseiket és terveink nagyon is jól haladnak, hogy eltávolítsuk vezetőiket a hatalmi pozíciókból. Szövetségeseink jeladásunkra akcióba fognak lépnek és akkor tudni fogjátok, hogy az eredmény biztosra vehető.

Ne hagyjátok, hogy csalódottságotok elrontsa az eljövendő hónapokat, mert bizonyos fejlemények létfontosságak, mert lehetővé teszik a következő közzététel esélyét. Azok a közzétételek is hasznosak amiket bár előkészítettek mégsem valósultak meg, mert általuk egyre több embert rádöbbentettek szerepünk fontosságára ami a jővőtöket illeti. Ezek a meg nem valósult közzétételek segítettek ellensúlyozni sok félelmet amit még irántunk táplálnak mely félelmek a rólunk szóló hiányos tudásból ered. Ezt használták ki a Sötétek és használták fel a médiát legfőképpen a filmipart, hogy fenntartsák a rólunk kialakított téves eszméket. Ez mind rohamosan meg fog változni mihelyt közvetlenül lesz módunkban hozzátok szólni, mert akkor fel tudjuk fedni igazi énünket. Terveink részletesen meg lesznek magyarázva, hogy minden kétséget eloszlassunk azt illetően, hogy veletek szemben csak békés szándékaink vannak.

Saját erőtökön és eltökéltségeteken keresztül fogjátok látni az utat magatok előtt és fogtok felemelkedni tudatosságotokban míg mialatt erőteljes felemelő energiák érik a Földet. Több aktivitást észleltek Naprendszeretekben és nyilvánvalóvá kezd válni, hogy nagyfokú változások vannak készülőben. A Földhöz hasonlóan, a többi bolygó is helyreállítódik készen állva a Felemelkedésre. Tagadhatatlan tény, hogy történelmileg példátlan változásokról van szó. Tudósaitok bizonytalanok, hogy milyen jelentőséggel is bírnak ezen változások és vonakodnak véleményüknek a nyilvánosság előtt is hangot adni. Megértjük habozásukat hisz anélkül, hogy tökéletesen tisztában lennének azzal ami történik, tartani lehet attól, hogy pánik üti fel a fejét.

Több változással egyetemben reméljük, hogy hamarosan abban a helyzetben leszünk, hogy felfedhetjük előttetek az igazságot, bár a Mennybemenetel egész folyamatát lépésekben már megmagyaráztuk. Ha visszamentek pár ezer évet, találni fogtok olyan tanult lényeket akik megjósolták ezen végső időket. Gyakran “lélek-aratásnak” is nevezték, tudván hogy azok akik Fénnyé válnak, felemelkednek a Földről. A Mennybemenetel rendszeresen előfordult néha maga a ciklus alatt, ide sorolható például a Mayák eltűnése. A Mennybemenetel egy egészen természetes dolog mely a Világűr Törvénye alá tartozik mely kimondja, hogy mindazon lelkek felemelkedhetnek akik készen állnak rá. Azt már tisztáztuk, hogy most minden léleknek fel lesz ajánlva a felemelkedés, mert ez egy különleges rendelkezés mely lehetővé teszi a tömeges Mennybemenetelt.

Leszámítva hogy némely változások milyen hatást gyakorolnak majd életetekre, ez egy csodálatos idő arra, hogy a Földön lehettek. Egy nap majd hátranéztek és kiváltságnak fogjátok érezni azt, hogy részesei lehettetek ennek a tapasztalatnak. Ha így tudtok hozzá állni, akkor csupán az Isteni Terv csodája és gyönyörűsége lesz az ami hatást gyakorol majd rátok. Függetlenül attól hogy mi történik, minden lélek túl fogja élni, hisz olyan hogy halál nem létezik: halhatatlanok vagytok. Mindannyian eljuttok majd jelenlegi fejlődésetek megfelelő fázisához, hisz ti vagytok azok és senki más aki döntést hoz. Hacsak nem érzitek, hogy készen álltok a Mennybemenetelre és járni tudjátok annak úját, azon veszitek észre magatokat, hogy a jelenlegi tapasztalataitok folytatódnak. Senki sem fogja ezt holmi kudarcnak venni és bírálat sem fogja érni azokat akik így döntenek. Szabadakaratotok nagyonis védve és tisztelve van.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a Galaktikus Federáció nevében ígérem, hogy megadunk minden segítséget ahhoz, hogy a végső időkön való átkelés amennyire csak lehet könnyű legyen. Megállás nélkül értetek dolgozunk és szövetségeseink közel járnak a bejelentések sikeréhez.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.