Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 7, 2011

SaLuSa, February 7, 2011

Számottevő mértékben nől a felébredettek száma és ez jelenti a garanciát számotokra, hogy sosem térhettek vissza a régi rendhez. A tömegek tudatossága már elkezdte felébreszteni a többieket és ezáltal az emberek jobban megértik, hogy mi is történik valójában. Az emberek kezdenek rádöbbenni, hogy az események egy masszív változás előfutárai amik szükségszerűek ahhoz, hogy evolúciótok következő fázisába repítsen titeket. Ezek azok az események amik megkönnyítik a változások hatályba lépését.  A nyílt együttműködés ami tervünk része, hamarosan kétségtelen tény lesz. Addig is biztosítjuk szövetségeseink védelmét, mert az ő szerepük az előkészületekben rendkívüli fontossággal bír. Kemény dolgokon mentetek keresztül de ez várható volt. A  sötét összeesküvők próbálnak hatalmukba csimpaszkodni ami egyre csúszik ki a kezükből. Kész tébolydának tűnhet az egész, de a káosz lesz az ami lehetőséget fog nyújtani azon előnyök bejelentésére amiket nektek igértünk.

Magától értetődően sok verzió kering arról, hogy mi is fog történni hamarosan és vannak olyan félrevezető információforrások amik nem csak hogy megpróbálnak összezavarni titeket, hanem félelmet próbálnak kelteni bennetek a jövőt illetően. Arra kérünk titeket, hogy őrizzétek meg nyugalmatok és kövessétek ösztöneiteket tudva azt, hogy azon üzenetek amik a Fényt hordozzák magukban, csupán előjelei a változásoknak és nem jelentik magát a változást. Ne hagyjátok, hogy eltereljék figyelmeteket és engedjétek, hogy szivetek központja szétsugározza a fényt bárhol is legyetek, ezáltal emelve fel másokat akik egészen biztosan erőt merítenek jelenlétetekből. Minden negatív érzelem azokat a dolgokat táplálja amik felzaklatnak titeket, míg ellenben a Fény elveszi minden negativitás erejét. Emlékeztetünk titeket arra, hogy a Fény és a Sötétség harca egy magasabb szinten zajlik. Az ebből fakadó energiák mindenkire hatást gyakorolnak a Földön és a Fény befolyásával egyre több fényt vonzotok be magatokhoz. Minél több Fény vet horgonyt a Földön, annál kevesebb mértékben lesztek kitéve a változás mellékhatásainak.

Azokőtök akik rá tudnak kapcsolódni a különböző fénylények csatornaforrásaira észreveszik, hogy nagy mértékben egyetértés van a források között arról, hogy mi is történik tulajdonképpen. Nem arról van szó, hogy bármelyik forrás kizárólagos joggal birtokolná az igazságot, hanem az igazságnak különböző szintű értelmezései lehetségesek. Maradjatok meg azoknál, amik rezonálnak legbelső érzéseitekkel, de ugyanakkor nézzetek utána más forrásoknak is mert meglehet, hogy bővíteni tudják tudástáratokat. Ha bármilyen energia nem tölt el titeket jó érzéssel, a legjobb ha nem veszitek azt figyelembe és ne engedjétek, hogy tanyát üssön fel bennetek a félelem. Néhányan olyan görcsösen ragaszkodnak elgondolásaikhoz, hogy nehezükre esik tovább lépniük, de idővel meg kell hogy találják az igazságot saját tapasztalataikon keresztül. Ez így van. Minden lélek megtalálja végül az igazság ösvényét és rádöbben arra, hogy az ösvény belülről, önmagunkból indul ki. A Mennybemenetel hátralevő idejében minden léleknek lehetősége lesz megvilágosodni ahogy az igazság megkérdőjelezhetetlen forrásai kezdenek nyilvánosságra elé jönni. A Felemelkedett Mestereket felismerik és elfogadják őket azoknak amik, hogy ők azok akik évszázadokon keresztül vezették ki az Emberiséget a Sötét Korszakból.

Történelmetek mely több ezer évet ölel át szintén tisztázásra szorul, mert az írottak legtöbbje vajmi kevés igazságot takar. Meg kell, hogy értsétek miként lettetek félrevezetve majd szolgasorsba kényszerítve és uralva évezredeken keresztül. Felhasználva ezen tapasztalataitokat fogtok lenni képesek segíteni más civilizáció népeinek akik szintén kettősségen mennek keresztül. Kettősségetek ciklusa a mostani dimenzióban bár fejeződik, de más Világegyetemekben még továbbra is létezik. Némelyikőtök felhasználva Földi tapasztalatait lehetőséget fog keresni, hogy segíthessen másoknak, ugyanúgy ahogy más fejlettebb Lények segítették az Emberiséget. Ezek azok a papírra nem vetett indokok amiért szellemi Vezetőiteket mindig magatok mellet tudhatjátok, akik a szükségben mindig segítségetekre vannak. Alig akad olyan lélek akinek ne lett volna szerencsés megmenekülése valamilyen veszélyes helyzetből. Higgyetek nekünk Kedveseink: a szerencse nem játszott közbe, hanem a színfalak mögött mi mozgatjuk a szálakat. Ez mind az életterveitekről szól amit magatoknak terveztetek meg és bár a problémák pont a szabadakarat gyakorlásából adódtak, van egy egyezségetek lelki Vezetőitekkel, hogy veszélyhelyzetekben közbeavatkozhatnak. Vannak idők, amikor meg szeretnétek változtatni sorsotok de még ha képesek lennétek is rá, akkor is vissza kéne hogy térjetek élettervetekhez. Sok lélek élete folyódik egybe és fontos, hogy mindegyik beteljesíthesse elkötelezettségét egymással szemben.

Minden ciklus végén amilyenen most mentek végbe, van egy úgynevezett karma visszafizetés. Következésképpen viszonylag rövid időn belül egyik próbatételből a másikban találhatjátok magatokat. Fogadjátok el, hogy ez saját érdeketekben történik és miután visszafizettetek minden tartozást nem kell mégegyszer végig menni azon az úton. Az élet iskola de megvannak saját gyönyörei amik múltbéli tapasztalatokból erednek. Vegyétek sorba az akadályokat mert amikor életetek terveztétek tudtátok, hogy meg van a képességetek átlátni rajtuk mégha néha ez elég komoly próbatételekkel is jár. Az élet nem rózsaágy amíg a kettősségben vagytok, ugyanakkor a magasabb dimenziók amik felé tartotok áldással teliek és boldog létet kínálnak. A békét amit a magasabb dimenziókban fogtok találni nem tudjátok felfogni mostani eszetekkel. Nem tudjátok felfogni, hogy semmi sem fogja megzavarni örömötöket és boldogságotokat. Találkozni fogtok azokkal akik szintén felemelkedtek és örülni fogtok egymás társaságának a Fény és Szeretet Lelki Közösségében.

Ha belegondoltok mi is vár rátok, minden mostani tapasztalás jelentéktelenné zsugorodik, hisz minden ami történik csupán kitisztítása mindannak ami már nem szolgál titeket. Muszáj, hogy részei legyetek ennek, ugyanúgy ahogy közre játszottatok mindennek a teremtésében és a ti felelősségetek, hogy mindezt visszaváltoztassátok Fénnyé. Ne aggódjatok, hogy ez túl sok lesz számotokra mert amikor ez rátok lett bízva segítséget kaptatok hozzá. Ahogy azt már tudjátok, a Galaktikus Federáció ennek a segítségnek a része de ugyanakkor Földanya segítségére is jöttünk. A Föld tisztítása egy óriási feladat és nem lennétek képesek a hátramadt időben ezt véghezvinni. Tehát nem kell kétségbe esni, hogy mi történik körülöttetek mindez a negativitás annak a sok évszázados negativitásának az eredménye ami ezt a sok alacsonyabb vibrációt a Földre hozta. Elég gyorsan meg lehet ezeket tisztítani, de amíg nem tudunk nyíltan közreműködni addig a munkálatok nem tudnak elkezdődni úgy ahogy mi szeretnénk.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és szeretnénk titeket emlékezteni, hogy van egy határidőnk amikor a jelenlétünket a Földön be kell hogy jelentsék. Ez minden egyes nappal egyre közelebb kerül, tehát csalódottságotok már nem tart sokáig. Akkor végre elkezdhetjük élvezni baráti kapcsolatunkat melyet egy ugyanazon érdek hajt.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.