Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 9, 2011

SaLuSa, February 9, 2011

Megmozdulások vannak szerte a világon jelezve, hogy változás készülődik a levegőben. A felébredési folyamat azokat is elérte akiknek nincs közvetlen érdeklődésük vagy tudomásuk a Mennybemenetelről és mégis ösztöneik azt súgják, hogy hosszú ideje valami nagyon nincs rendjén és ha az Ember fejlődeni akar, akkor változásoknak kell történnie. Hirtelen a tömegek tudatossága egyre nagyobb lesz és közelít a Fény felé ami arra készteti az embereket, hogy nagy dolgokat vigyenek végbe a közjó érdekében. Egyetértés van azt illetően, hogy az embereket szétválasztó barikádokat le kell rombolni, melyeket gyakorta csalással állítottak fel. Az emberek látják, hogyha valamit el akarnak érni, akkor ahhoz össze kell hogy fogjanak. A kormányhivatalnokok katonaság bevetésével próbálják az összefogást sokszor megakadályozni, tartva a velük szembesülő erőktől. Sokszor utaltunk a tömegek erejének nagyságára ami sebesen nől és alkot köteléket az emberek között.

Mégha nem is tudjátok pontosan mit is csinálunk, a jelenlétünk hatást gyakorol a Földet körbevevő energiákra és ezáltal sokak tudatosságára akik kötelességüknek érzik, hogy tegyenek valamit. Ha egyszer a tömegek elkezdenek egybegyűlni látni fogjátok azt az elkötelezettséget ami motiválni fogja a hatalmon levő embereket, hogy tegyenek végre valamit. A változást követelő energiák megállíthatatlanok és nem lehet sokkal tovább késleltetni. Ha vezetőt kerestek a politika arénájában, ott van Barack Obama. Ő a jelenidők vezére és kezdi felismerni milyen szerepet fog játszani az elkövetkező időkben. Hallgassátok figyelemmel amit mond, mert azoknak beszél akik spirituálisan érettek és ha van fületek meghallani mondanivalója igazi jelentését akkor tudni fogjátok, hogy mi vár rátok. Amerikának mindig is a világ vezető szerepe jutott de nemsokára beteljesíti igaz ígéretét, azt, hogy mindannyiótokat kivezessen a sötétségből. Természetesen előbb meg kell, hogy változzon néhány dolog mielőtt ez lehetséges lenne és a legutolsó sötét összeesküvőt is meg kell fosztani trónjától. Miután erre sor kerül tiszta lesz az út ami szélsebesen repít majd titeket előre.

Megnyugtatunk titeket, hogy a jelenlegi káosz lehetőségeket fog kínálni szövetségeseinknek, hogy mozgásba hozzák a dolgokat. Azon képességünkkel, hogy pontosan tudjuk mi készülődik, minden előrehaladás megakadályozására tett kísérletet meg tudunk hiusítani. Itt van a változások ideje ahogy az meg volt tervezve és felhatalmazásunk van bármire ami szükséges a siker biztosításához. A Világegyetem Törvényein belül műküdönk és egy léleknek sem esik általunk bántódása. Ha a szükség úgy kívánja minden embert akit veszélybe sodrunk átszállítunk valahova máshova egy biztonságos helyre. Életünket elköteleztük a Teremtőnek, számunkra minden élet szent. Egy nap ti is eléritek ezt a szintet sőt néhányatok már ezen a szinten van. Jelenlegi tudatosságotok szintjéről áttérni egy magasabbikra elég drámai lesz de ugyanakkor gyorsan fog végbemenni. Minden nap egyre közelebb kerültök e ciklus végéhez ahogy az energiák egyre magasabbra emelnek fel titeket. A beavatkozások egész sorozata ami nanopontossággal van megtervezve, szervezeteteket sejtszinten belül változtatja meg, kristalizálva azt. Mire felemelkedtek addigra ez a változás befejeződik. Addigra magasabb tudatosságú Lényekké váltok akik készen állnak belépni az 5. Dimenzióba, a szépség és a harmónia dimenziójába amihez semmilyen Földi tapasztalat nem érhet fel.

A ti dolgotok az, hogy megőrizzétek nyugalmatokat és árasszátok szét a Fényt bárhol is legyetek. Tartsátok észben, hogy a sötét erőknek is szükségük van a Fényre ha azt akarjuk, hogy őket is megérintse és felemelje. A sötét összeesküvők fényét nem lehet kioltani, mindig égni fog, de szükségük van arra, hogy emlékeztessék őket saját kapcsolatukra Mindazzal Ami. Segitsetek Kedveseim azoknak akik reménykednek tartan a reményt, hogy a jó felülmúlja a rosszat amit a többiek magukban hordanak. Fényük amit hordoznak, mindenki számára láthatóvá válik és győzedelmeskedni fog. Minél több fényt kapnak, energiájuk annál erőteljesebbé válik és vissza tudják hozni a szabadságot életükbe.

 Mostanra már rá kellett jönnötök, hogy amit egynek tesztek valamit, azt mindenkinek teszitek, tehát minél előbb elkezdtek összedolgozni, annál hamarabb juttok eredményre. Meditáljatok együtt és küldjetek szét Szeretetet és Fényt mert nagy szolgálatot tesztek ezáltal az Emberiségnek. Emlékezzetek Földanyára aki azért sínylődik, mert az Emberek közömbösek szükségletei iránt. Segítségért rimánkozik és ha nem segítetek, vonakodva bár de saját maga módján kell, hogy tisztítsa a Földet. Ez Kedveseink kétségtelenül problémákat fog nektek okozni, de mint arra már célozgattunk, felhatalmazást kaptunk, hogy enyhítsük e tisztítás rátok gyakorolt hatásait. Megértve, hogy minden élőlény Egy tudjátok csak megtalálni Fennsőbb Lényetekhez az utat, ami által céltudatos életet tudtok élni. Nagy örömötökre fog szolgálni amikor rádöbbentek, hogy a kettősség ciklusának happy end-jében ti is közre játszottatok. Azt, hogy milyen módon tapasztaljátok meg az elkövetkező két évet attól függ mennyire segítitek a Mennybemenetelt, hogy azt a lehető legkevesebb problémával érjétek el.

Innentől kezdve a Galaktikus Federáció minden lépésetekben veletek lesz, hogy vezessünk és inspiráljunk titeket ahol csak tudunk. Minket is ugyanúgy hívhattok mint teszitek azt Szellemi Vezetőitekkel vagy Angyalaitokkal. Kérlek értsétek meg, hogy nem áll mindig módunkban válaszolni a ti vágyaitok, elképzeléseitek szerint. Megteszünk mindent amit tehetünk, de nem avatkozhatunk bele élettervetekbe. Ha kétség gyötri sziveteket, használjátok fel a csendes pillanaitokat és lépjetek kapcsolatba Fennsőbb Énetekkel és nagy a valószínűsége, hogy ráéreztek a válaszra. Mindenkor figyeljetek megérzéseitekre, nemegyszer életeket mentett vagy veszélyes helyzetekből mentett ki embereket. Sokkal több segítséget kaptok most, mint bármelyik ezelőtti életetekben, tehát ne érezzétek magatokat elhagyatottnak vagy egyedül mert ez nagyon távol áll az igazságtól. Igazság szerint, sosem lesztek teljesen tudatában mindannak a segítségnek amiben folyamatosan részesültök. De most, hogy ennek tudatában vagytok legyen nyitva szemetek a jövőben.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megelégedéssel tölt el, hogy végre valahára már láthatjátok mi készülődik tudva, hogy annyira közel állunk az igazi változásokhoz. Tettrekészen állunk, hogy bármikor közbeavatkozhassunk amikor kedvezőek a feltételek és nagy örömünkre fog szolgálni amikor megjelenhetünk közöttetek. Kezdetben kettős érzéseitek lesz irántunk, de tudjuk, hogy nem fog sokáig tartani amíg felülkerekedtek kétségeiteken felétek való szándékunkat illetően. Bátyjáitok és Nővéreitek vagyunk az Űrből akik közülünk valóak vagytok és minden fenntartás nélkül szeretünk titeket.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.