Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 12, 2011

SaLuSa, January 12, 2011

Életetek csodálatos fordulópontjához érkeztek, miután megtapasztaltátok a sötétség mélységét. Fájdalmas út volt visszatérni a Fénybe mely során minden kihívást sikerre vittetek és bebizonyítottátok, hogy nemcsak képesek vagytok de szándékotokban áll a felemelkedés. Képesek voltatok összeszedni maradék erőtöket és felülkerekedtetek az alacsonyabb vibrációkon. Szilárdan álltok azon úton mely a kettősség befejezésének ígéretét hordozza magában. Ezért harcoltotok eonokon keresztül, mégha az utóbbi időkben ezen emlékek csupán tudatalattitok sugallatai voltak is csupán. A terv mindig is az volt, hogy megszabadadítsunk titeket az alacsonyabb energiáktól amik visszatartottak titeket. Becsületetekre legyen mondva sok akadályt leküzdöttetek és most büszke irányfényként világítotok a sötétben.

Nincs ok arra, hogy meghátráljatok, bár egy azonnali próbaidőszak veszi kezdetét. Érzelmi hullámvölgyben fogjátok találni magatokat de őrizzétek meg nyugalmatok amikor a sötétség és a fény végső harcára kerül sor. A Fény finoman működve változtatja át az alacsonyabb energiákat ezáltal tartva fenn az egyensúlyt. A Fény védőbástyaként fog szolgálni az elkövetkező örvényben mely megakadályozza, hogy a Sötét Összesküvők bármi haladást is elérjenek. Ez lehetőséget fog biztosítani szövetségeseinknek, hogy előre hozzák a bejelentéseket. Minden oldalról szorul a horuk és amikor végül elszakad a cérna, az olyan eseményeknek enged szabad utat amik feltárják, hogy mi is történik valójában. Jó néhány ország áll készen, hogy nyilvánosságra hozza új felfedezéseiket ám eleddig ezt a területet is a Sötét Összeesküvők manipulálták. Olyan sok minden van amit tisztázni kell és mindenez a javatokat fogja szolgálni.

Többfajta energia takarékos berendezést kell forgalomba hozni, főleg olyanokat amik véget vetnek az olaj egyeduralmának. A petrolkémiai ipar formálisan kiszorította az életet belőletek, míg Földanyának több ártalmat okozott az innen eredő légszennyezéssel. Ennek véget kell vetni és a tervek készen állnak, hogy pontot tegyünk erre az ókori energia termelési módszernek, hisz az energia mindig is ingyen biztosítva volt. Ironikus, hogy míg ti roskadoztok a különböző olajjal működő termékek ára alatt, addig a titkos katonai bázisok a kizárólagos haszonélvezői ennek az új technológiának. Ezek az energiák sosem voltak arra tervezve, hogy kizárólag a katonai hatalmat szolgálják. Ti mindannyian Egyek vagytok és mindenki egyformán kell hogy részesüljön minden jóból ami az életminőséget javítja. Ám készakarva bezártak titeket ebbe az időkapszulába, hogy az Illuminátusok becsvágyukat fűthessék. Kedveseink, itt az idő hogy keresztül lépjetek a rátok kiszabott megszorításokon. Kezdtek erre rádöbbenni és a változást kérő fohászaitok nemsokára meghozzák gyümölcseiket.

Mi a Galaktikus Federáció leszünk azon végrehajtók akik véget vetnek nélkülözéseteknek és jogotok megtagadásának. Bizonyos képviselőink már tájékoztatva vannak és védelmükről gondoskodva van, ezzel is biztosítva azt, hogy az igazságot ne lehessen tőletek már sokáig titokban tartani. Erre mindenfajta megtévesztés nélkül fog sor kerülni, ám ahol szükségszerű ott használni fogjuk fejlett technológiánkat hogy előnyre tegyünk szert. Olyan hatalommal ruházzuk majd fel szövetségeseinket, hogy semmi akadály sem áll majd utunkba ami befolyásolhatná a jól megérdemelt végkimenetelt. Ez persze időigényes és csak lépésben haladhatunk előre, hogy senki szabadakaratát meg ne sértsük. Ellenünk fordulna ha ez megtörténne és ezt nem áll szándékunkban megengedni. A Fény Testvériségszövetsége és ti álltok az oldalunkon. A Testvériség spirituális tanácsai segítségével, az Emberiség dicsőséges győzelme adott. Semmivel sem érdemeltek kevesebbet és el sem tudjátok képzelni, hogy milyen csodálatos is lesz maga a győzelem. A Fény lelkei vagytok akik megjárták a kálváriát bár a Sötét Összeesküvők mindent bevetettek amit csak tudtak. Ti ennek ellenére képesek voltatok megőrizni méltóságotokat és szuverenitásotokat. Hát csak természetes hogy kiélvezzétek a jól megérdemelt és kiharcolt győzelmet.

Maradjatok meg a Fényben, és ne hagyjátok hogy téves információkkal eltereljék figyelmeteket a Mennybemenetelről. A zűrzavarkeltés gyakori taktikáját használják fel arra, hogy eltérítsenek utatokról, de ha eléggé fel vagytok világosítva, akkor keresztül láttok a káoszon. Vessétek szemügyre a Fényt, mi a feladata és hogy miért dolgozik. A Fény nem táplál semmi félelmet és nem fűti az önös Ént, hanem csupán azt kutatja ami az Ént szolgálja. A valóság az, hogy minden rendelkezésetekre áll amire csupán szükségetek van, csakhogy ezt mind eltitkolták előttetek, hogy megakadályozzák a függetlenségeteket. Mindez hamarosan meg fog változni ahogy múnak a hónapok és időtöket olyan projektekre kezditek majd fordítani melyek élvezetet nyújtanak és melyek segítenek titeket ugrásszerűen a jövőbe juttatni. Végül is az a sorsunk, hogy egyek legyünk és ezt a Mennybemenetellel érjük majd el.

Hozzátok hasonlóan mi is arra az áttörésre várunk ami lehetővé teszi számunkra, hogy jobban beléphessünk életetekbe. Ez mind azon az Isteni Terv része melyben benne foglaltatnak a távoli jövő eseményei. Valójában mindannyiatoknak tudomása volt rólunk több múltbeli életen keresztül és némely esetben tényleges kapcsolatfelvételre is sor került. Ezért nem látjátok bennünk azt a fenyegetést amit a Sötét Összeesküvők szeretnétek veletek elhitetni. Valójában ők voltak azok akik összeesküdtek negatív Űrlényekkel és megengedték nekik, hogy titkos bázisokat alakítsanak a Földön. Mivel a szabadakarat a Vonzás Törvénye alá tartozik, ebbe nem tudtunk beleavatkozni. A jelenkor azonban több mindenre fényt derített és ezen ismereteket felhasználva fel tudjátok magatokat világosítani. Ezen ismeretek javatokra vállnak és védelmül szolgálnak. A Világegyetemet Törvények tartják fenn így a Fölemelkedéssel maga a Világegyetem is hamarosan meg fog változni. Az egész Világegyetem jól szabályozott - – mégha nem is tűnik annak – és ti magatok teremtitek meg a kiegyensúlyozatlanságot, amit a harmónia hiánya okoz.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megelégedésemre szolgál hogy egyesített erőinknek végre sikerül megnyirbálniuk a Sötét Összeesküvők ténykedéseit. Még nem adták fel ám sértetlenségükbe vetett hitükön komoly csorba esett. Nem fogjuk megengedni, hogy erőiket visszanyerjék és ahogy erejük szétforgácsolódik, gyenge pontjaik lehetőséget adnak szövetségeseinknek a leleplezésükre. Meg kell tisztítanunk az utat a nyílt kapcsolatfelvételre és készen állunk, hogy megakadályozzunk minden fajta megtorlást. Azon dolgozunk, hogy uralkodásuknak békés véget vessünk. A belőlünk kiáradó fény áldása legyen veletek,

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.