Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 18, 2011

SaLuSa, February 18, 2011

Folyamatosan közelebb jövünk hozzátok, bár nem mintha ezt észrevettétek volna, mert legtöbb hajónkat a láthatatlanság pajzsa fedi. Milyen izgalmas is lesz amikor nyíltan tevékenykedhetünk a Földön és a Föld fölött. A mostani feladatunk az, hogy tartsuk pozíciónkat, amíg biztonságos légteret és környezetet nem biztosítunk, amik nem tartogatnak számunkra semmi veszélyt. Ezeket a dolgokat nem lehet siettetni, mivelhogy a legfelsőbb hatóságok engedélye szükséges biztonságunkhoz. Nem mintha tényleges veszélyben lennénk, de nem tudunk működni egy feszült és rosszindulatú atmoszférában. Tartózkodunk minden összetűzéstől és veszély esetén mindig kitérő manővert választunk. Fejlett technológiánkat magunk védelmére használjuk fel és nem vetélytársaink leigázására. A Galaktikus Federáció egy békés szervezet, ami a civilizációk békés együttműködését segíti.

Világegyetemetekben állandó háborúk dúltak, sőt mi több a legádázabb Galaktikus háborúk. Amikor a fegyverek olyan hatalommal bírnak, hogy azok képesek bolygókat elpusztítani, akkor tudjátok, hogy a rombolás komoly méreteket ért el. Tudósaitok mégis tesztelték az atombombát anélkül, hogy tényleg felfogták volna következményeit és folytatták kísérletüket tudván, hogy annak kínos foganatjai lehetnek. Az Atlantiszi időkben ugyanúgy félretéve óvatosságukat, elpusztítottak egy páratlan civilizációt és egy egész kontinenst. Sokatok jelen volt azokban az időkben és jelenlegi inkárnációtok megakadályozott egy újabb csapást. Tudatosságotok elért egy bizonyos szintre és ez tette lehetővé számunkra, hogy válaszoljunk segélykérésetekre. Ahogy arról később értesülni fogtok, jövetelmünkkel egy komoly veszedelmet hárítottunk el a Földről amire múlt századotok végén került sor. Miután feltaláltátok a maghasadást, látható volt, hogy hova tartanak a dolgok, de nem tudtunk közbeavatkozni segíteni hasznosítani felfedezéseteket, mert azáltal beleavatkoztunk volna szabad akaratotokba.

Szabadakaratotok egyben volt áldás és átok attól függően, mire használtátok azt. Döntéseitek által formáltátok társadalmatokat és törvényeiteket és hoztátok létre mindazt ami körbevesz titeket. Még most is gyakoroljátok szabadakaratotokat, de rádöbbenve a régi módszerek hiányosságaira, változásokat kerestek. Segítséget kértetek és álmotok meg fog valósulni. Mi biztosítjuk, hogy a befejezés a tervek szerint alakuljon. Tulajdonképpen a Mennybemenetelen keresztül fogjátok felfedezni, hogy az Új Kor ami felé haladtok, az Aranykor is egyben. Ahhoz, hogy ezt mind méltányolni tudjátok, tanui kell, hogy legyetek mindennek, megértve a dolgok jelentését, ami minden képzeletetek felülmúlja majd. Igen, időről-időre elmondjuk, hogy mi vár rátok, de a szavak nem képesek visszaadni azt a szépséget és harmóniát, aminek részesei lesztek.

A Földön levő Fénymunkások is segitik stabilizálni és megkötni a Fény energiáit, hogy azt mások is fel tudják használni. Lámpást visznek bárhova is mennek és világítják előre az utat. Nélkülük sokan összeroskadtak volna az alacsonyabb energiák alatt és nagyon nehezen tudnának felemelkedni. Ez az év lélekemelő év lesz mindenki számára, ahogy az emberek nagy változások kezdetének lesznek tanúi. Változásoknak, amik még több igéretet rejtenek magukban. A mostani káosz veti el a szabadság magjait és a kezdetét egy valóban boldog korszaknak, ahol az előrehaladás biztosított. A ma problémái fokozatosan megszűnnek és tudni fogjátok, hogy a Mennybemenetelhez vezető út valóban nyitva áll.

Kedveseink, sugározzátok szét a Fényt mindenhova ahol szükségét érzitek. Emlékezzetek, hogy lakhelyeitek azonnali támaszra fognak szorulni, szükségük lesz azok tanácsaira és tapasztalataira, akik értik, hogy mi is történik valójában. Csoportok tudják a legjobban kielégíteni az igényeket és ideje, hogy legyen az bármilyen képesség amivel rendelkeztek, azzal a helyes irányba vezessétek az emberek energiáit. Bőséges lesz az önkéntesek száma, mihelyt az emberek megértik, hova tart az Emberiség. Látni fogják, hogy mindannyiótoknak meg van a maga szerepe abban ami történik. Örömmel fogjátok szolgálni másokat, és az Egység szelleme fog érvényesülni. Ez a szellemiség egyre nagyobb méreteket fog ölteni és a kultúrák, bőrszinek és vallások közti különbségek lényegtelenekké zsugorodnak. Az emberek rádöbbennek szivükben, hogy minden lélek útitárs és együtt, Egy-ként folytatják útjukat harmóniában.

Nincs egy megoldhatatlan probléma sem, mindegy milyen nagy is legyen. Az előttünk levő feladatokat kifejezett gyorsasággal fogjuk kezelni. Természetesen minél előbb szeretnénk elkezdeni működésünket, de ehhez a megfelelő emberek kell, hogy álljanak a kormányrúdnál. Ez azt jelenti, hogy szövetségeseinket előtérbe kell hoznunk és mihelyt az út tiszta lesz előttük, előlépnek. Nem hagyhatjuk, hogy a sötét összeesküvők beleavatkozzanak a munkánkba, ezért előbb el kell őket távolítani. Pontosan tudjuk, kik ők és megmutatjuk nektek valódi arcukat és hogy mit képviselnek és nincs rá mód, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást. Addigra szabad információcserére kerül sor és a média igaz hírvivőjévé válik az eseményeknek.

A Teremtő sosem hagyott titeket teljesen a sötét összeesküvők kegyelmére és tekintet nélkül a történtekre, Fénylényekkel vett körbe titeket, hogy azok megvédjenek. A Teremtő azt is elrendelte, hogy ez a ciklus be kell, hogy fejeződjön és eképp lészen. Folytassátok mindennapi életeteket tudva, hogy semmi sem akadályozhatja meg azt, hogy magasabb dimenziókba jussatok a Mennybemenetelen keresztül. Engedjétek, hogy fantáziátok szárnyra kapjon, ahogy elképzelitek milyen élet vár rátok és képzeletetek nem fog messze állni az igazságtól. Ábrándozzatok a legcsodálatosabb tájról, ahol a szépség és harmónia túlszárnyalja minden eddigi tapasztalataitokat. Ahol az energiák az örökös békéről regélnek, ahol a szivárvány színei mindent áthatnak. Az ehhez hasonló látomások felemelik lelketek, hogy sose felejtsétek el milyen végzet vár rátok.  

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és ha reményt és bizonyosságot sikerült szivetekbe lopnom, a gyönyörű jövőről ami rátok vár, már sikerrel jártam, hogy segítselek titeket ezekben a nehéz időkben a Földön. Látjátok, hogy mire képes az ember ha összesítve erejét, egy célra koncentrál. Az eredmény nem kell, hogy azonnali legyen de megalapozza a változásokat amelyek eredményhez vezetnek. Ha nem gondoltátok volna, hogy a változások valaha is bekövetkeznek, akkor mostanra már erről megbizonyosodhattatok és ez csak fokozódni fog. Tudásotokkal segíthettek a többieknek, akik csak a külső burkot látják és támogatásotok megelőzi félelmi reakcióikat. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk, kifejezvén mindannyiótok felé szeretetünket.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.