Home > > SaLuSa - October 18, 2013.

SaLuSa – 2013.  október 18.

MADAD közvetítése

Az Egység-Lét érzése és a boldog öröm olyan intenzitással vesznek körbe benneteket, amit még soha korábban nem tapasztaltatok és örülünk az rácsodálkozásnak, amikor ezek az érzések oly erőteljesen hatnak lényetekre, mert szándékaitokat és kívánságotokat olyan magasra helyeztétek; és ez teszi lehetővé, hogy egy folyamatosan mélyülő és beteljesült érzés hat át benneteket a Minden Létező Egységével. Minél tudatosabbá váltok erre az energiára, annál jobban szeretnétek „megmerítkezni” benne, mert tiszta SZERETETBŐL és tiszta FÉNYBŐL vannak és segítenek nektek, hogy teljes mértékben megszabaduljatok a régi energiamintázatoktól. A végső tisztítás ezen fázisában előfordulhat, hogy hirtelen hangulati ingadozásokat tapasztaltok és hirtelen rátok törő érzéseket, ami a régi témák tisztításával állnak kapcsolatban, anélkül, hogy még egyszer át kelljen élnetek a szokványos procedúrát, amit mindannyian nagyon jól ismertek. Ez az erős akaratotokból ered, szándékotokból és döntésetekből, amin keresztül csodálatosan manifesztáltátok ezt a záró tisztítást, kísérve az angyali-birodalom és a szellemi vezetők jelenléte által; és ez lehetővé teszi számunkra, hogy lényegesen többet oszthassunk meg veletek, kiknek az a kívánsága, hogy érezzék kölcsönös kapcsolatunkat ebben a pillanatban.
Érzékeljük bennetek ezt a nagy változást, és tudjuk, ez másokra is erőteljes hatást fejt ki, akik körülöttetek vannak, vagy akikkel összetalálkoztok, és közülük sokan felismerik és érzik, hogy az általuk élt élet sokkal többet tartogat számukra. Ez az a tudatos figyelem, ami elindítja egyéni szinten és kollektíven minden bolygószintű élet számára a változást. Mi azért vagyunk itt, hogy segítségetekre legyünk ebben a változásban; és a hozzátok fűződő erős kapcsolatunk miatt, a velünk kapcsolatos tudatos figyelmetek is része ennek a befolyásnak, mert eközben osztjátok meg energiátokat a miénkkel; és amint elérkezik az alkalmas pillanat, hogy a hőn áhított Felfedés során nyíltan bemutatkozhassunk, azok is, akik nem voltak tudatában eddig jelenlétünknek, ők is érzékelni fogják intenzív energiáinkat és könnyebben fogadják el megérkezésünket; mert ez az energia valahogyan ismerős lesz nekik. Így legyetek ti is tudatában a bennetek rejlő hatalomnak, mert ez az erő a magasabb valóság felé mozdít el benneteket és minden tetteteket még több intenzitással ajándékozza meg.


Összpontosítsatok továbbra is arra, amit szeretnétek megtapasztalni és figyeljétek meg, amint ez a kívánság bennetek és körülöttetek mindent átváltoztat és megváltoztat. Ez a nagy váltásotok pillanata és mi tudjuk, hogy ti ezt meglehetősen intenzíven érzitek, és mindenkinek nyíltan megmutatjátok növekvő FÉNYETEKET, mivel kívánságotoknak megfelelően teljes mértékben felébredtek, hogy Mások hasznára legyetek; ezt juttatjátok kifejezésre teljes lényetekkel, ahogyan másokkal kommunikáltok és ahogyan másokkal szemben viselkedtek. Tudjátok, hogy ők érzik ezt, akkor is, ha nem beszélnek róla, mert mindannyiatok számára szokatlan dolog a valódi érzelmeitekről beszélni; inkább megtartjátok magatoknak; azonban most szabadok és kiáramlanak belőletek, nem korlátózva már a benneteket körbevevő illúzió által. Az illúziók gyors tempóban tűnnek el a kollektív tudatototokból és nemsokára eljön a pillanat, amikor társadalomként készen álltok egy további lépés megtételére a földi-nemzet új Aranykorának irányában, mely nemzet alakja és ideáljai lassacskán előtűnnek.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és érzékelem, ahogyan erőtök teljében kihúzzátok magatokat és érzem örömötöket, hogy ennek tudatában is lehettek, valóban kiemelkedtetek az eddigiekből (’a régiből’) és most valóságosan megérthetitek a Létezést és megélhetitek az Egység-Létet, ami oly erőteljesen itatja át energiátokat, és ami a legtöbbször örömteli állapotba juttat benneteket. Legyen világos számotokra, hogy semmihez sem kell ragaszkodnotok, ami nem tesz boldoggá benneteket. Szabadok vagytok!

Csatornázta: MADAD
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-18102013.html


Dear readers,
If you would like to help translate messages from SaLuSa into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.Share |