Home > > Sheldan Nidle - July 26, 2011

July 26, 2011

8 Manik, 0 Pop, 8 Manik

Dratzo! Új év pirkadt! Ezen üzenetünkkel üdvözöljük és ünnepeljük megszületését! Egy új valóság kezd ébredezni körülöttetek, mely azt hirdeti számotokra, hogy nem vagytok egyedül. Spirituális és űrcsaládjaitok megérkeztek, és szorgosan módosítják valóságotokat. A sötét kormányzás megkezdi eltűnését, ahogy egy új pénzrendszer is kezdi magát előkészíteni a gyors és sikeres bevezetésre. Láttuk, hogy oly sokan szenvedtek és bűnhődtök a sötétség látszólag véget nem érő és illuzórikus hatalmától. Ez a hamis világ készen áll arra, hogy ledobja óriási függönyeit, és végre felfedje nektek a csodás igazságokat. Hasonlóképpen mi is előkészültünk rá, hogy felfedjük magunkat nektek, és segítsük nektek elhagyni azt a nagy tudományos igazságotokat, hogy bolygótok egy tömör gömb. Valójában üreges! Ez a hazugság olyan más hazugságok csúcsa, hogy egyedül vagytok, és hogy az élet a birodalmatokban egyedülálló csoda. Természetesen ez is hamis. Valójában az összes alapszemléletet, amivel megetettek titeket születésetektől fogva, el kell hajítanotok, mint a többi hazugságot is, melyekkel szó szerint sötétségben tartottak titeket.

Ezeket a hazugságokat, amiket születésetektől fogva benyeltetek, arra hozták létre régen ez előtt, hogy generációról generációra igazságokként legyenek átadva. Ezen hamis láncolat megtörése megszabadít titeket azon kötelékektől, melyeket először az Anunnaki, és aztán az ő kegyeltjei használtak fel arra, hogy átadjátok nekik hatalmatokat, és megőrizzék a közel 13 évezreddel ez előtt tőletek ravaszul elszedett gazdagságotokat. A korlátozott tudatosság kimozdított szuverén énetekből titeket, és egy kétségekkel teli Lénnyé változtatott. Hajlandók vagytok félretenni mindent amit nem értetek egy olyan biztonságért cserébe, ami látszólag csillapítja belső kétségeiteket, és látszólag lehetővé teszi, hogy folytassátok megszokott életeteket. Egy másik dolog, ami beletörődni “késztet” ebbe, az a “halál”. Teljesen tudatos Lények nem halnak meg. Egyszerűen felemelkednek az istenileg megfelelő pillanatban. Ez a teljesen új halál-valóság valami olyan, amit a ti távoli őseitek kezdetben képtelenek voltak megérteni. Összezavarta őket és “félelmetes” dilemmába kerültek. Az Anunnaki kihasználta ezt a “félelmet”, és sikerei ahhoz a világhoz vezettek, amiben most ti éltek.

A “halál” helytelen használata által nyújtott siker közepette, az Anunnaki aztán azt hozta össze, hogy az emberek halhatatlan “istenekként” imádják őket. Ez a valóság végül azokhoz a háborúkhoz vezetett, hogy különböző “vallások” és logikátlan gyűlöletek osztják meg az emberiséget az utóbbi 8.000 évben. Az Anunnaki manipulált titeket és késztette kegyeltjeit olyan taktikákra, melyek csak tovább szélesítik ezen különféle mesterkélt szemléletek tárházát. Végül csapdába ejtették társadalmatokat úgy, hogy a gazdagokat és a hatalmasságokat szolgálja a szegények, és az elnyomott tömegek kárára. Ez a sötétség egy olyan birodalmat produkált, mely mindenkit frusztrál, és csak néhány kiválasztottnak hagyta, hogy kiaknázza azt a ravaszul elszedett gazdagságot és hatalmat, melyet odaígért nekik az Anunnaki. Ez a valóság most aktívan visszavonul, ahogy a Fény előre halad összetett terveivel, hogy újra-formálja tudatlan birodalmatokat egy olyan világgá, mely a Fény édes és tiszta sugaraiban fürdőzik. Ki fogtok szabadulni ebből a hamis és árnyékos birodalomból a Mennyország segítségével, és egy olyan világba költöztök, ahol ismét teljes tudatosságú Fénylényekké alakultok!

Ebben az új valóságban, valódi szuverén Lényként folytatjátok pozíciótokat. Ott állandó kapcsolatban vagytok spirituális tanácsotokkal és közösségetekkel. A tudás ezen állandó állapota a normális számotokra. Teljes tudatosságban életszerződésetek legmagasabb céljait éritek el, és képesek vagytok megoldani a korábbi életeitekből még fennmaradt kérdéseket. Továbbá szorosan együttműködtök a naprendszeretek különféle Spirituális Hierarchiáival, olyan közel tartva minden egyes bolygót és a Napotokat a tökéletes kondíciókhoz, ahogyan csak ti és társaitok kollektíven azt lehetővé teszitek, és lehetővé teszitek az élet virágzását mindenütt naprendszeretekben! A küldetésetek abban rejlik, hogy beteljesítsétek életszerződéseteket, és terjesszétek a Fényt csillagnemzetetekben, ebben a galaxisban, és természetesen a fizikaiságban. Megosszátok ezt a szent munkát helyi társközösségetekkel, a klánotokkal, és csillagnemzetetekkel. Mindegyikőtök rá fog ébredni arra az örömre, melyet ez a munka okoz minden egyes nap. Itt vagyunk, hogy vezessünk titeket ebben, és figyeljük azzá virágzásotokat, akik valójában vagytok!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Némi hírrel járulunk elétek a világotokon kibontakozó eseményekről. Egy rendszer, mely évezredek óta uralta világotokat, kezd most összeroppanni. A téma azok a megállapodások lettek, amikre ezek a sötétek rá lettek kényszerítve, hogy elfogadjanak. Most ez a régi rend azon tépődik, hogy hogyan fogja véghezvinni ezeket a különféle megállapodásokat. Az ebből eredő zavart ezen sötét összeesküvésen belüli frakciók teremtették, akik arra törekednek, hogy újabb tárgyalásokat kezdeményezzenek. Ez a hozzáállás elfogadhatatlan társaink számára, akik megkérték a Galaktikus Föderációt, hogy demonstrálja nekik, hogy ezeknek a megállapodásoknak azonnal testet kell ölteniük. A megállapodások arról szólnak, hogy egy új globális gazdasági és politikai rendszernek kell megszületnie. A sötétség meg akarja őrizni a jelenlegi gazdasági és politikai valóság egy részét. A jelenlegi idő így egy olyan új valóság hivatalos bejelentését megelőző utolsó lehetséges pillanat, mely magába foglalja a közzététel nyilvánossá tételét és annak bármi áron való kikényszerítését!

Figyeltük, ahogyan a sötétség az elmúlt 13 évezred alatt olyan politikákat nyilvánított meg, melyek pusztítják a Fényt, és hivatalosan megtagadják tőletek elidegeníthetetlen szuverén jogaitokat. Ez a jelen pillanat nem kifogásolható. A sok sötét kormányzat hezitálása a törvényességük végét jelentő megállapodások aláírása tekintetében, csupán a hatalmuk megtartásába vetett mély hitükből ered. A galaktikus és Belső Földi hittestvéreink bátran előálltak és kifejtették nagyon őszinte meghatározással, hogy véget kell érnie ennek a hajthatatlanságnak! Jelenleg a Mennyországnak segítünk az új valóságunk rácsainak megnyilvánításában. Ez a feladat kész, és arra használjuk a csodálatos Fényenergiákat, melyek ezen új rácsokból erednek, hogy felgyorsítsuk a nagy átalakulást, melyet most mindannyian tapasztaltok. A sötétség uralkodási idejének vége! Egy új Fénykorszak nyilvánul meg most Gaia és az ő gyermekei számára.

Most épp átalakulásotok végső nagy stádiumán haladtok keresztül. A múltban ezt a szent faladatot csak sok olyan életidő után hajtották végre, amit az egyén fizikai és spirituális testeinek a nagy integrációra való előkészítésével töltött. Amint ez a pillanat elérkezett, képesek voltatok felhasználni azt a rengeteg tudást és bölcsességet, melyet megszereztetek. Mindegyikünk keresztülment ezeken a speciális előkészületeken, még mielőtt megkaptuk a halhatatlanságot. A szellem tudja, hogy mikor vagytok igazán készek erre az isteni adományra, és hogyan tudjátok a legjobban felhasználni azt. A Mennyország kegyelmet adott nektek a speciális Fénykamrák használata által, hogy mindössze néhány nap alatt teljesíthessétek be ezt a szent feladatot. Ennek az átalakulásnak egy hasonlóképpen szent helyen kell megtörténnie, Agartha kristályvárosaiban.

Ma megbeszéltük egy részét annak, hogy mi történik világotokon. Ezt az üzenetet már sok alkalommal prezentáltuk korábban. Azért tesszük ezt, hogy képet alkossunk számotokra, és egy alappal szolgáljunk saját vizionáló gyakorlataitokhoz. Az idő közeledik, amikor a megvilágosodás új korszaka pirkad a Földanyára! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: Földi Mennyország


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.