Home > > Sheldan Nidle - June 7, 2011

June 7, 2011


11 Etznab, 16 Pax, 7 Ik

Dratzo! Visszatérünk! Fő fókuszunk továbbra is az első kapcsolatfelvétel, amit megelőz a teljes felfedés. Összekötő csapataink azzal foglalkoznak most, amit kormányaitok színre visznek világotokon, és megmondtuk Földi szövetségeseinknek, hogy a tettek ideje elérkezett. Jelenleg mi segítünk nekik egy nagy kormányátalakulási megállapodást aláírni több mint 140 nemzettel, és egy speciális törvényi alegység és kormányzati csoportok hajtják végre ezt a dokumentációt. Továbbá egy magas rangú diplomatákból álló csoport, egy gyors globális küldetésen van, hogy megoldjon minden fennmaradt viszályt ezen dokumentumokban lévő kikötésekkel kapcsolatban. Szándékunkban áll jó pozíciónkat felhasználni, hogy rávegyük és meggyőzzük a befolyásos más hitűeket, hogy értsenek egyet ezzel, ugyanis át kell alakítani egy jobbra most valóságotokat. A közzététel létfontosságú; szó szerint megváltoztat mindent. Globális társadalmatok az összeomlás határán van, és néhány kiváltságos személy hatalma tartja működésben. Ezek a Lények, a teljes esélytelenség ellenére, csak épphogy fenn tudják tartani globális szerkezeteteket. A mi feladatunk kikerülni ezt az őrültséget, és egy új valóságot teremteni számotokra, ami lehetővé teszi mindannyiótoknak, hogy elérjétek isteni potenciálotokat.

A közzététel a mágikus katalizátor, mely gyorsan elmossa a sötét összeesküvés maradék hatalmát. A nyomás, amit a közzétételre fejtünk ki, lehetővé teszi Földi szövetségeseinknek, hogy előre haladjanak azokkal a reformokkal, melyek megfordítják társadalmatok haladási irányát. Közelednek a bejelentések, melyek ezt a sok témát érintik. Felügyeljük a sötétség sok titkos fegyverét is, mivel kulcsfontosságú, hogy ezek a rettenetes eszközök sakkban legyenek tartva. Ez nem akadályozza meg, hogy az a karma, amit társadalmatok begyűjtött magának, hogy folyamatosan megnyilvánuljon különféle globális katasztrófák formájában, melyet napi szinten láttok a híradásokban. Ezek a Gaia-tól érkező figyelmeztetések számotokra, hogy javítsátok meg módszereiteket és vegyetek fel olyan politikát, ami támogatja a Földanyát és tartózkodik attól, hogy ártson neki. Ezek a politikák magukba foglalják, hogy véget kell vetni az esztelen háborúkoholásnak, és ki kell bocsátani a sok ennek megfelelő technológiát. Készek vagyunk, mint mindig, hogy segítsünk ezen eszközök bevezetésében. Világotok régi sötét módszereinek vége! És eljött az idő a Fény módszereinek bemutatására!

A Mennyország tartja az ő időbeosztását valóságotok megváltoztatására és testetek, elmétek, és Szellemetek előkészítésére a teljes tudatossághoz. Az egyik cél, folyamatosan emelni ennek a valóságnak az alapfrekvenciáját, és ennek volt egy olyan hatása, hogy átalakította a hagyományos 24 órás napjaitok tényleges hosszát 14 órásra. Ez magyarázza azt a nyugtalanság vezérelte érzést, amit sokan tapasztaltok. Ahogy világotok előre halad, a sötétség a hiábavalóság ellenére arra törekszik, hogy megszakítsa ezt a lendületet. A földi szövetségesek jogi előkészületei a befejezési ponton vannak, és a sötétek még mindig valami csodával határos megoldás után kutatnak. Természetesen csak egyetlen opció áll nyitva számukra: az önmegadás. A Felemelkedett Mesterek készítik elő szövetségeseiket, hogy kezdjék meg végrehajtani azon rendelkezéseket, melyek a dokumentumokban vannak lefektetve, amiket aláírtak Európában, és habár vonakodva is, de megállapodtak számos más fő nemzettel is. Ezek a tömeges hatalomátadások társadalmatok gazdagságának óriási szétosztásával párosulnak, mely az utolsó lépés a közzététel előtt.

Sok áldás! Mi vagyunk a Felemelkedett Mesterek! Jelenthetjük, hogy a sok munkatársunk elkészült azon végső elfogadási megállapodásokkal, melyek meghatározzák, hogy kiknek kell elfoglalniuk pozícióikat a gondviselő rezsimekben. Ezek az egyének készülnek a bejelentésekre, melyek örökre meg fogják változtatni világotok működési módját. Elsődleges kikötésnek kell lenni a nemzetek közötti új együttműködési állapotnak, kezdve ezt a kiküldött seregek szülőföldjeikre való azonnali visszavonásával. Szándékunkban áll magunkat is megmutatni nektek, és arra használni a pillanatot, hogy a béke, a Szeretet, és az egyetemes testvériség üzenetét terjesszük. Ez az idő pusztán az utálat és a megosztottság átalakításáról szól, ami most a világot Szeretetbe és kölcsönös elfogadásba juttatja. A könyörület ezen virágzása könnyedén képes megváltoztatni a nemzetek egymással való kölcsönhatásának módját. Ezt a növekvő Szeretetet és tudatosságot mi arra akarjuk felhasználni, hogy átalakítsa a nagyfokú globális idegengyűlöletet egy olyan tudatosságra, hogy örömmel el tudjuk fogadni a mi spirituális és űrcsaládjainkat.

Az új valóságotok manifesztálásának folyamatban lévő eljárása már majdnem kész. Épp most visszük biztonságos helyre azokat, akik úgy döntöttek, hogy megteszik a kezdeti bejelentéseket. Ezeken a helyeken vannak azok a kommunikációs vonalak, amiket a Galaktikus Föderációs szövetségeseink őriznek. Ezek a helyek két okból lettek kijelölve: az első, hogy teljesen biztonságosak, és ez mindenek felett való, mivel abszolút arra számítunk, hogy a sötétség színre visz egy végső támadási rohamot, hogy megszakítsa a kormányokban történő változást. A második, hogy megkértük az új kormányzati kulcsszemélyzetet, hogy amint a kezdeti bejelentéseket megcsinálták, azonnal tegyék meg az átvételt. Egyetértettek, és most próbáljuk le a tényleges átvételi műveleteket. Némileg aggódunk több fő kormány miatt, és így a Galaktikus Föderáció és közülünk mindannyian készülünk valami “különleges meglepetéssel” a sötét összeesküvők és azok kormányzati kegyeltjei számára. Ezek a meglepetések le fognak győzni bármilyen végső kétségbeesésükben tett lépést.

Ezen új tudatos valóság megteremtése olyan valami, amit a Mennyország tőlünk vár. Így ügyelünk rátok, ahogy fizikai testetek feljebb vált és Gaia módosítja fizikai valóságát. Világotok korábbi sötét módszerei visszavonhatatlanul átalakulnak, és egy új Fénykorszak manifesztálódik gyorsan. A sötétség világosan látja végzetét, míg közös örömünk egyre tornyosul, ahogy egyre többen ébrednek fel közületek a mi Fénnyel, bölcsességgel, és reménnyel teli üzeneteinkre. A Mennyország sok lelket gyűjtött össze a Teremtésen keresztül ebből a galaxisból és másokból. Mindannyian azért vagytok itt, hogy lehorgonyozzatok egy új tudatossági birodalmat, ami a Fénynek, valamint Lord Surea és a nagy Aeon Seraphim szent rendelkezéseinek van elkötelezve. Naponta áldjuk ezen ékesszólóit a Fénynek, és az ő erőteljes rendelkezéseiket. Örvendezzetek a Fényben, és annak mindenható módszerei végett!

Míg a sötétség-orientált világotok az összeomlás határán ingadozik, a mi programjaink a Fény-orientált birodalmat hozzák megnyilvánulásra. A sötétség alaposan felfogja rettenetes helyzetét, de még mindig képtelen kilépni vak arroganciájából és felhagyni azzal, ami egyértelműen egy sikertelen vállalkozás. A Galaktikus Föderáció és a Felemelkedett Mesterek mindvégig azt a lehetőséget ajánlják az összeesküvőknek, hogy megválthatják magukat a közzététel azonnali hírül adásával, és következményként a lemondásukkal úgy, hogy beismerik amit az elmúlt 200 év során tettek. Valószínűleg nem teszik meg ezt, mivel erősen hisznek abban, hogy a tömegek haragja nem könnyen oltható ki, és meggyőződésük, hogy roppant méretű bűntetteik csak rosszul végződhetnek számukra. Mi másképpen hisszük, és készen állunk elűzni őket a hatalomról.

Ma a győzelemhez menetelünk. Egy nagy győzelem vált lehetségessé az elmúlt hónapokban történt események által. A sötétség valósága egyre közelebb van az összeomláshoz, és eljött az isteni pillanat az első változások felfedésére. Készüljünk örvendezni! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: Földi Mennyország


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.