Home > > Sheldan Nidle - June 14, 2011

June 14, 2011


5 Chicchan, 5 Kayab, 7 Ik

Selamat Jarin! Ismét visszatérünk! Földi szövetségeseink mindenütt előre haladnak. A Felemelkedett Mesterek biztosítanak minket, hogy az új pénzügyi rendszer a helyén van, és az új pénzek készen állnak a szétosztásra. Szorgosan segítjük őket, hogy felállítsák az azt megelőző szükséges utolsó részleteket, hogy az új kormányok megtegyék első bejelentéseiket. Ez a művelet párhuzamosan fut azzal az eljárással, mely nyilvánosságra hozza az új központi bankokat. Valójában számos fő pénzügyi intézmény most szembesül azokkal az intézményekkel, melyek arra lettek kijelölve, hogy utánuk következzenek. Ráadásul, a bolygó titkos aranyraktáraiból már kiadták azokat az alapokat, amelyek a világ új kemény-valuta rendszerét támogatják; és az új váltók tömeges nyomtatása, valamint az új érmék pénzverése is kész. Ez a pénz jól őrzött, titkos létesítményekben van szerte a bolygón, és azok az emberek, akik ki lettek választva ezen alapok kiosztására, jelenleg a végső “mehet” kódra várnak. Ugyanez igaz az új kormány személyzetének nagy részére is. Mindaz ami hátra van, a megfelelő isteni pillanat megtörténése.

Ahogy várjuk ezt a mágikus pillanatot, a flottánk személyzete a következő lépéseit hajtja végre a közzétételi forgatókönyvünknek, mégpedig azt, amelyik a felfedést követő első híradásainkat érinti. A kommunikációs csapatunk most ellenőrzi le, amit szándékozunk átadni nektek. Most többet akartok tudni rólunk, és így elvégezzük azt a prezentációt, ami fel fogja állítani a terepet a mi tömeges első kapcsolatfelvételünkhöz veletek. A fő témák egyike bemutatni azokat a különféle technológiákat, melyeket meg kívánunk osztani veletek, egy másik pedig az, hogy fogunk adni nektek egy video bemutatót a Belső Földi unokatestvéreitekről, az Agarthaiakról. Az Agarthaiaknak szándékukban áll ezen bemutatót követően teljes mértékben kifejteni, hogy kik ők, és felkérni titeket, hogy hivatalosan ismerjétek meg az ő Belső Földi birodalmukat. Vágyuk tanítani titeket valódi eredetetekről és valódi történelmetekről. Ez a tudás teljesen különbözik attól, amiben most általánosságban hisztek, és így hivatalosan és egyértelmű módon meg kell ismernetek az Agarthaiakat, még mielőtt át lesz adva ez nektek. Ezek az események csak ez első részei a veletek való kezdeti kölcsönhatásunknak.

Az Agarthaiak előkészítenek egy nagy túrát a különféle gondviselő rezsim vezetői számára, ami magában foglalja a Föld korai történelméről szóló érthető, élőképes bemutatást (Lemúriától Atlantisz bukásáig), valamint kifejtik minden vezetőnek az Agarthaiak és minden egyes új felszíni kormány közötti kezdeti együttműködés megjövendölt forgatókönyvét. Fontos Gaia mindkét része számára, hogy újra egyesüljön. A közel 13 évezred alatt, a két birodalom külön volt, és a sötétség uralkodott legfelső szinten a felszín fölött. De a Fénynek a felszíni világba való visszatérésével, egy nagy újra egyesülés történhet, és ez az, amiért ezt a létfontosságú szerepet szánjuk az Agarthaiknak ebben az első kapcsolatfelvételi küldetésben. Másrészről, az a számos titkos társadalom, mely a Fényt szolgálja, olyan pozícióban van, hogy végrehajtsa a kormányzati átmeneteket; valójában ezek a kormányok megkezdték kibocsátani azokat a rendeleteket, melyek bevezetik az új globális pénzügyi és pénznem rendszert. Ez alapozza meg a rendszer hivatalos törvényességét, és lehetővé teszi Földi szövetségeseinknek, hogy eltávolítsák a sötét összeesküvést a hatalomról.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Utolsó üzenetünkben leírtunk egy eszközt arra, hogy visszanyerjétek Lélekerőtök teljes használatát ezen júniusi napforduló során. Ez a szertartás azzal az alap gyakorlattal kezdődik, hogy magatokba merültök és kommunikáltok az Én Vagyok Jelenlétetekkel, amit meg lehet tenni meditációban, imában, vagy akár csak egy kis békés időszakot teremtve lecsendesedve, elmétek állandó zümmögésétől mentesen. Amint eléritek ezt a különleges kapcsolatot, minden egyes személy tegyen egy személyre szabott elhatározást, hogy megidézi ezen régóta elveszett szuverén jogainak visszatérését. Ez az eljárás visszaköveteli Lélekerőtöket. A teljes tudatosságú szuverén Lények könnyedén hozzáférnek manifesztáló erejükhöz, mint azon képességükhöz is, hogy meghatározzák milyen típusú társadalomban kívánnak élni. Most visszaveszitek ezt a különös képességet, még mielőtt visszakerültök teljes tudatosságra, és szuverenitásotoknak ez a bevezető gyakorlása egy nagy hozzájáruló tényező lesz a jelenlegi világotok körülményeinek átalakításában. Kollektív fellépésetek képes békében, egyetemes jólétben, és mindenek felett teljes tudatosságban lehorgonyozni.

Elsődleges küldetésünk a Földi sík Fénybe emelése. Ez a feladat természete által azt célozza, hogy mindegyikőtök képes most manifesztálni egy ötödik dimenziós valóságot. Ez az új valóság magában foglalja Agartha birodalmát, valamint a végtelen Rendekkel, Közigazgatással, és a Mennyország Életáramlatával való újraegyesülést. Röviden, a Mennyország teljes szélességében és csodájában fel fogja fedni magát nektek, és az eljárásban fel fogjátok fedezni, hogy kik vagytok valójában spirituálisan, beleértve a kibontakozó isteni tervben betöltött szerepeteket is. A jelenlegi időszak egy átmeneti periódus, melyet a Teremtő rendelt el már régen ezelőtt, és közeledünk ahhoz a csodás ponthoz, amikor az új valóság megnyilvánul. Úgyhogy vegyétek könnyedén a növekvő káosz ezen idejét, tudva, hogy a spirituális és galaktikus emberiség végtelensége ott áll teljes mértékben mögöttetek, támogatva törekvéseiteket. Merüljetek magatokba, és olvadjatok össze a Szellemmel. Ismerjétek fel az utat, melyet oly bátran hoztatok létre, és mélységesen tudjátok, hogy rendeltetésetek már látható. Nagyon nagyon távol álltok attól, hogy egyedül lennétek!

Ez a pillanat várakozással teli! Kollégáink felvállalták a feladatokat, melyeket adtunk nekik, és időben be is fejezik. Most a Mennyország által adott isteni feloldásra várunk. Ez az, amikor világotok hirtelen irányt vált a Fény felé. Figyelmeztettük társainkat, hogy az idő közel van. Akkor azt várjuk, hogy a Mennyország által nekünk bemutatott specifikus instrukciókat nyilvánosan felolvassák. Ezek a szavak megrázóak lehetnek sokak számára, a céljuk mégis az, hogy előkészítsenek titeket arra, ami utána következik. Szándékunkban áll elkezdeni egy sor különleges megjelenést és tanítást, amint úgy érezzük, hogy meg kell tudnotok amit mi kollektíven az “első igazságoknak” hívunk. Ezek a tanítások a Szeretet, az igaz könyörületet, és a különféle emberi csoportok közötti egységet érintik. Elérkezett az idő számotokra, hogy kapcsolódjatok össze egymással és a fizikaiság hatalmasságában lévő embertársaitokkal.

Ez juttat minket az első kapcsolatfelvételhez, és a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez. Mi, a ti Felemelkedett Mestereitek, most teljesítjük be azt a munkát, melyet több mint 12,5 évezreddel ezelőtt vállaltunk, hogy véghezviszünk. Ez a szent küldetés fogja a sötétséget Fénnyé, a gyűlöletet és megosztottságot Szeretetté és együttműködéssé alakítani. Csodálatos látni azt, ami most kiszivárog világotokon! Eltökélt csoportok jönnek össze, hogy olyan virtuális és valódi hálózatokat formáljanak, melyek átalakítják társadalmaitokat. Ezek a kevésbé köztudott tevékenységek a gyökerek, melyeken a mi nagyobb programjaink alapulnak. Megmutattátok nekünk, hogy ezek a kis kezdeményezések gyorsan egy galaktikus társadalom alapjaivá nőnek. A társaink és mi áldunk titeket azért, amit tesztek, és amit tenni készültök!

Ma arról beszéltünk, hogyan száguldotok a sötétség feletti nagy győzelmetek felé. Örvendünk a körülöttünk folyó történések mélyreható jelentőségének. A sötét birodalom árasztja magából a káosz nagy fogaskerekét, míg a ti válaszotok erre az, hogy sziklaszilárdan kitartotok a Fényben. Most elérkezik a jól megérdemelt örvendezés! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: Földi Mennyország


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.