Home > > Sheldan Nidle - January 11, 2011

January 11, 2011

7 Batz, 9 Chen, 7 Ik

Selamat Balik! Visszatérünk, hogy jelentést adjunk arról, mi folyik világotokban. Mostanáig, arra szorítkoztunk, hogy leírjuk nektek, mi folyik világunkban és a naprendszerben. Most helyénvaló több részlettel szolgálni néhány témáról. Mint tudjátok, Gaia egy hatalmas változássorozatba van bonyolódva, ami drasztikusan meg fogja változtatni azt a valóságot, melyben laktok. Korábban, informáltunk titeket arról, hogy a fő tektonikus lemezeinek a lepecsételésén dolgozik, és ez a föld felszínének geomagnetikus és elektromos mezőiben való változással párosul. Ezekben a mezőkben zajló változások kezdenek erősödni. A sok nagy földrengés az elmúlt hat évben, felgyorsítja Gaia tengelyének megváltozását, és rombolást okoz abban a belső mágneses iránytűben, melyet minden élet a bolygón birtokol. Ez magyarázza az állatok hatalmas számban való elhalálozását, melyet nemrég feljegyeztek, és a halálos áldozatok számát az Északi és Déli félteke klíma változása is jelentősen megnövelte. De ezeknek a változásoknak van egy másik tényezője is, amit figyelembe kell venni.

A sötét összeesküvés, hogy kifejezze nemtetszését Gaia kontrollálhatatlan természeti módosulásait illetően, egy olyan pontra juttatta ezt, hogy állandósított egy közvetlen és könyörtelen támadást ellene. A hatalmas olajkifolyás, ami hirtelen megindult Áprilisban a Mexikói öbölben, elsődleges példája ennek a sajnálatos stratégiának. Sok vállalat és kormány világotokon, széles skálán összejátszik, hogy tönkretegye azt az átalakulási folyamatot, amit Gaia lassan végez az elmúlt fél évszázada, és az Öböl olajkiömlése az egyik drámaibb példája ennek az elmúlt évtizedet illetően. Ezen stratégia fő célja a Golf Áramlat tönkretétele, és az Észak Atlanti Hőáramlat összekuszálása. Ez az egész Északi Féltekét egy nagyon hideg teleket, hűvösebb tavaszokat, nyarakat, és őszt jelentő mintázatba helyezi. Ennek van egy olyan hatása a Déli Féltekére, hogy megváltoztatja a gázáramlatokat. Ez hatással van a monszunokra, nagy áradásokat teremtve a Déli Féltekén nyáron, és ez fog történni az Északi Félteke következő nyarán is. Hogy mindez vissza legyen fordítva, helyre kell állítani a Golf Áramlatot.

Egy óceáni áramlat keringi körül bolygótokat, amit tudósaitok a Nagy Szállító Áramlatnak neveznek. Ez a Föld energiájának ritmikus áramlása, amihez minden élet itt hozzá idomul. Láttuk, hogy a sötét összeesküvés milyen szorgalmasan talál rá módokat, hogy komolyan megszakítsa ezt az elsődleges energia áramlást, és részben, bár csak átmenetileg, sikerült is nekik. A Földanya most azon dolgozik, hogy helyreállítsa ezt az elsődleges szállító áramlatot, és az ő munkája az, hogy a lehetséges pusztítást leredukálja, különös tekintettel a rombolás mértékére, melyek már a bolygón mindenütt történtek. Az eligazításunknak összhangban kell működnie azzal, amit a Mennyország mondott nekünk. Világotok egy olyan ponthoz ér, ahol a társadalmatokba épített üzembiztonsági mechanizmusok (mint ezek) nem tarthatók fenn tovább, és ennek fényében, a Mennyország egy olyan forgatókönyvet írt le nekünk, melyben egy sor közvetlen beavatkozás biztonságosan tud megtörténni. Ezek az előre jelzett metszéspontok gyorsan közelednek. Figyelemmel követjük ezeket a (végül) mesterséges katasztrófákat, és mély vágyunk beavatkozni egy tömeges skálán. Ez a nagyon közeli jövőben meg is fog történni, amint azok az események beindulnak, melyek lehetségesebbé fogják tenni ezt!

Nem csak a klímátok, hanem a gazdaságotok is sorozatos nehézségek között van. A sötét összeesküvésetek és annak média és kormányzati kegyeltjei, szándékosan hunynak szemet azon illegális tevékenységek felett, melyek egy kolosszális összeomlás peremére juttatták világotokat. Ezek a körülmények most érték el határaikat. Egy hatalmas negatív hatás tornyosodik, de ez ténylegesen csak gyorsíthatja azt, amit szándékunkban áll tenni. A Mennyország eligazított minket ezen témákat illetően, és pontosan kell követnünk ezen utasításokat. Nézzétek a lenyűgöző mennyiségű anomáliákat, melyek világotokban és a naprendszeretekben történnek, és fogjátok fel, hogy ezek azok a nyomok, melyek összességében, egyértelműen mutatják közelségét annak amit mondunk nektek. A valóságotok egy nagyon törékeny állapotban van. Változások kavarognak birodalmatokban mindenütt hajthatatlanul, ami azt jelzi, hogy egy nagy váltás kezdődik. A mi részünk, hogy egy specifikus ponthoz érjünk, és gyorsan beteljesítsük a jelenleg folyamatban lévő lendületet. Ez a beavatkozás isteni dolog, ami sokkal gyorsabban fogja megindítani és megoldani a dolgokat.

Világotok egy hihetetlen változás szélén lebeg. Megígértük, hogy beavatkozunk. A sok összekötő csapatunk arra összpontosít, hogy gyorsan elérje a bevezető változásokat. Eltökéltük rá magunkat. Egyetlen kisebb akadály az, hogy sokan a világotokon egy bolygón kívüli szervezet inváziójában hisznek. Ezt a koncepciót játsszák állandóan a szórakoztató iparágaitok, és ezért rendelkezéseket tettünk, hogy bebiztosítsuk, hogy azt amit mi teszünk, azt ne értelmezzék félre társadalmaitok. Eljöttünk ide, tökéletesen tudva, hogy a korlátozott tudatosságú társadalmatok alaposan manipulálva van, először az Anunnaki, majd földi kegyeltjeik által. A gondosan elhelyezett, hamis információkat tartalmazó történetek, egy elsődleges trükkje a vállalati Amerikai kormányzásnak. Szándékunkban áll oly módon eljárni, hogy az minket elsőként örömmel fogadottá tegyen, aztán családotokként tekintsetek minket.

A mostani történések mögötti cél az, hogy hatással legyenek a tudatosságotokban és a valóságotokban történő nagy váltásra. A feljegyzett történelmetek hazugságokkal, kifejtetlen eseményekkel, és látszólag "misztikumokkal" van tele. Tisztáznunk kell nektek, hogy mi is történt valójában, és megmutatni eredetetek valódi krónikáját. Ez fényt fog deríteni arra, hogy miért tértek vissza a teljes tudatosságra. Akkor képesek lesztek megérteni, hogy ez a küldetés jóval meghaladja azt, hogy csupán visszaállítson titeket a jog szerinti kormányzásra, és meg fogjátok látni, hogy új bőségetek csupán bevezetője az új galaktikus társadalmatok megteremtésének. Akkor lehetővé válik egy tágabb, barátságosabb megközelítése az univerzumnak, és elkezditek jobban megérteni itteni küldetésünket, és hogy miért dolgozunk egy teljes mértékben megérett első kapcsolatfelvételen veletek.

Mi tudjuk, hogy minden nap, sokan csodálkoznak közületek ezen isteni beavatkozás egzakt időzítésén. Nézzük csak ezt: világotok közel áll egy nagy összeomláshoz. Egy nagy tudatossági ugrás szélén álló társadalom izgatott az ellentmondásos elképzelésekkel kapcsolatban, hogy mi is történik valójában. Ezt a zavart tovább segíti az uralkodó összeesküvés, mely általában szándékosan táplálja a káoszt, a hatalmon töltött idejük meghosszabbítása végett. Bárki aki objektíven tekint globális körülményeitekre, láthatja, hogy nagy változások készülnek megtörténni. Általában a dolgok évtizedekig parázslanak, és csak aztán történik meg a nagy véres forradalmi kitörés. A ti esetetekben, a helyzetetek különös körülményei kizárják egy későbbi lázadás luxusát. Az Istenség azt állítja, hogy egy vér nélküli forradalom most szükséges. Ez az amit Földi szövetségeseinknek és mi nekünk kell produkálni. Ennek egyszerre egy igazán sokkoló és egy igazán csodálatos történésnek kell lennie!

Próbáljatok ellenállni a csalódottság kísértésének, és lássátok ezeket az utolsó szélcsendes napokként, mielőtt egy teljes mértékben példátlan jelenségek sorozata tör a világ színpadára, megváltoztatva mindent! A személyzetünk mindent kidolgoz hozzá, hogy létrehozza ezeket a szenzációs eseményeket. Biztosítanunk kell, hogy a meglepetés egy pozitív tapasztalat legyen, olyan felemelő eseményként, melyre annyira nagy szükség van itt! Mi "produkáljuk" azt a varázslatot, ami megnyilvánítja ezt, és valójában sok ezzel ellenkező okot, napi szinten konvertálunk át. Közel van, és kész, hogy meginduljon. Valóságfelépítésetek összes aspektusa teljes erővel alakul át; nézzétek az egyre növekvő változási jelenséget a naprendszeretekben és a Napotokban; nézzétek meg a globális társadalmatokban bekövetkező változási indexet. A varázslat készen áll a kirobbanásra!

Ma mélyebben kutakodtunk abban, hogy milyen történés alakítja át világotokat. Értesüljetek róla, hogy drága bolygótok, Gaia és valóságotok változásai igazán hatalmasok! A tornyosuló káoszt és zavart, egy nagy aggodalom szította bennetek, de tudjatok róla, hogy ez biztosan egy nagy örömmé fog átalakulni! Ennek a nagy örömnek, mely szüntelen lesz számotokra, az ideje most elérkezik! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.