Home > > Sheldan Nidle - January 18, 2011

January 18, 2011

1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik

Selamat Jarin! Ismét több megbeszélni valóval jövünk hozzátok. Épp most történik meg néhány áttörő fejlemény bolygótok szerte, és egy új megbeszéléssorozat a kézbesítések peremére juttatott minket. Ezek a találkozók állítják fel a színterét azoknak az eseményeknek, melyek azon változások megkezdését intézik, amikre oly türelmesen várunk. Amióta tömegesen megérkeztünk világotok fölé, azóta azon globális változásokat várjuk, amik az első kapcsolatfelvétel előfutárai. Ezek az oly szükséges események készülnek megjelenni nektek. A Föderációs személyzetből, akik ezeken találkozókon ott voltak, arról informáltak minket, hogy az utolsó akadályt most oldják meg, és ezzel együtt a kézbesítési időbeosztást is véglegesítik. A kormányzatban való változásnak és a kézbesítéseknek szinkronban kell lenniük, és ezen kritikus időzítés hiánya volt az, ami a látszólag véget nem érő csúszásokat eredményezte. De most, a sötét összeesküvők tudtára adták, hogy jövőbeli biztonságuk veszélybe kerülhet, és ez azt okozta, hogy néhányuk irányt váltott.

Azt is jelenthetjük, hogy számos üzlettársuk rá lett kényszerítve, hogy félreálljon. Ez az áttörés nagyon felbátorította Földi szövetségeseinket. A sötét összeesküvés képes volt megakadályozni sok nemzetet és azok saját bankrendszerét, hogy csatlakozzanak egy új globális pénzügyi rendszer egyre növekvő mozgalmához, és a legutóbbi fejlemények visszabillentették az útjára ezt a mindent eldöntő növekvő mozgalmat. Továbbá, sok új büntetőper közel van a megtörténéshez, amelyek egyszerre félreállítják ezen akadályokat mindenki számára. Valójában, ezeknek a közelgő pereknek a fenyegetése indította meg ezt a szívbéli változást, és alig várjuk látni, ahogy az események sora dominószerűen megindul. A szövődő gazdasági katasztrófa kilátása még a sötétségnek és cimboráinak is túl soknak bizonyult! Ez a forgatókönyv kihúzta volna a szőnyeget a jelenlegi rendszer alól, és egy hihetetlen mértékű globális káoszhoz vezetett volna. Röviden, a vágyott változást azon kellemetlen törvényi visszahatások és egy pénzügyi összeomlás szelleme idézte elő, ami nem hozna megkönnyebbülést a sötétség jelenlegi dilemmája számára.

A szakadék élén állunk! Számos igazítás történt az ideiglenes Elnök első kabinetjének a személyzeti összeállítását illetően. Fontos, hogy a gondviselő kormány képes legyen kohéziósan együttműködni a hivatalos híradásokban bejelentett programok véghezvitelében. Elégedettek vagyunk azzal a módszerrel, amit Földi szövetségeseink a hátramaradt pillanatokban használnak, hogy előkészüljenek a nagy megbízásra. Az első hivatali hónap azt igényli, hogy az első beütemezett napirend kötelességtudóan és gyorsan megtörténjen. Úgy látjuk, hogy ennek az új kormánynak a minisztériumai mind készen állnak rá, hogy bevezessenek számos új precedenst a politikába, és ez sok más kormányra is vonatkozik. Egy globális törekvés van folyamatban arra, hogy létrehozzák az adósságelengedés, az új bankügy és pénzügy, és az egész világ együttműködésének politikáját. Ezeket a kezdeti politikákat gyorsan fogja követni a mi létezésünk és jótékonyságunk teljes felfedése, ami az új rezsimekkel való teljes együttműködésünkhöz fog vezetni, hogy kiadják a korábban elnyomott technológiákat.

Ezeknek az új technológiáknak kell lefektetni az alapját egy új paradigmának, a tudománnyal kezdve, ami egy új tiszta lapot fog jelenteni az emberiségnek, és fel fogják fedni eredetetek igazságait. Láttunk sok egyént a fizikai és a tudományos ágakban úttörőként tevékenykedni a tudományos kutatás új irányelveit illetően. Ezeknek az új módszertanokba való bekerülését kezdetben kinevették a társaik, akik most felismerik, és tiszteljük ezeket az úttörőket, akiknek volt bátorságuk megmutatni az utat egy új tudomány felé. Összerakunk egy sor oktató híradást, ami be fogja mutatni ezeket a hírnököket név szerint nektek, így megmutatja az utat egy sokkal spirituálisabb tudomány felé. Ez lesz az a prológus, ami bevezet titeket abba a tudományba, amit mi minden nap használunk Gaia ellenőrzését és fenntartását illetően. Ahogy nőnek felelősségeitek, erőre tudtok kapni azon kihívást illetően, hogy egy új tudományos tudatosságot fejlesszetek ki, ami képessé tesz titeket, hogy lazán felvegyétek a globális társadalmatok és azon élő bolygó feletti gondoskodást, mely fenntart titeket.

Ami világotokon történik, az nem csak egy csendes forradalom a kormányzás és a pénzügy terén; ez egy olyan forradalom, ami a teljes tudatosságba ugraszt át titeket! Gondoljátok csak át egy percre, hogy mit is foglal ez magába. Egy olyan birodalomba költöztök, ami tele van spirituális felelősségekkel. Ezek a dolgok állítják fel az elsődleges okunkat a létezésre. A Fizikai Teremtés egy felettébb különleges része a végtelen mennyei birodalomnak. Azért létezik, hogy sok egyedülálló tapasztalással szolgáljon, melyek létfontosságúak minden Spirituális Lény számára, és ebből a legfontosabb az 'idő' fogalma. A Mennyekben az időnek kicsi a jelentősége, és azt egymást követőként, vagy a mindenütt jelenlévő örök Mostként látva, van egy kis különbség. Minden dolog a Mennyországban halhatatlan, és minden pillanat, egyszerűen csak adódik. Az idő egy olyan elem, amire a fizikai Teremtésnek volt szüksége; az idő az ami szabályozza azt a folyamatot, ami az inter-dimenzionális Fényt anyaggá fordítja, és ez az anyag az, ami formát ad az összes fizikai Teremtésnek.

Amint elkezditek a fizikai univerzumot a spirituális tudomány lencséin keresztül látni, jobban megértitek, hogyan van a fizikaiság összerakva, és hogyan kapcsolódik az az Istenséggel. Elkezditek látni, miért vagytok itt, és hogyan a legjobb kölcsönhatásban lenni társaitokkal. Ez elkerülhetetlen módon galaktikus társadalomhoz vezet. Mi a társadalmainkat szentekként, szerves egységként látjuk, melyben minden Lény vizualizálhatja részét a társadalomban, és megkapja a szükséges visszacsatolást társaitól, ami lehetővé teszi őt arra, hogy lehetségessé tegye a lehető legnagyobb képességei elérését. Ezt legjobban azzal lehet megvalósítani, amit mi képlékeny csoport dinamikának hívunk, ami egy adok kapok rendszer, melyet mi úgy tartunk, hogy kreatívan oldja meg az összes problémát. Szándékunkban áll ebben részesíteni titeket még a teljes tudatosságba való visszatérés előtt, és az után is. Felettébb nagyszerű csoport vagytok, és bőséges logikát birtokoltok hozzá, hogy megvalósítsátok ezt.

Ahogy közeledtek transzformációs folyamatotok kezdetéhez, tartsátok észben, hogy milyen értékes az a világ, melyen éltek. Egy dolog, hogy 'ezen birodalom mestereinek', és egy másik, ha a 'Földanya őrzőinek és fenntartóinak' tekintitek magatokat. Ezek a kifejezések teljesen más megközelítéseket fejeznek ki: az első az ön-kiszolgálást, ami valójában 'barbár' dolog; a második spirituális és Szeretetteli. Amikor egy 'mester' úgy uralkodik, hogy ő a birodalom túlsúlyban lévő és elsődleges faja, nem felelősségteljes és nem is Igaz. Ismételjük, hogy nagyon különleges Lények csoportja vagytok, és a Lényetek alapja a Szeretet! Ez a ti természetetek, hogy 'túllássatok ezen', és lássátok meg a kölcsönösség mindennel összekapcsolódó hatalmas hálózatát, ami az Élet. Ennek a hálózatnak a leg-lehetőségteljesebb formájában való fenntartása létfontosságú, minden megóvása szempontjából.

Az életnek ez a hálózata olyan valami, amit valójában láthattok és érezhettek amint visszanyeritek a teljes tudatosságot, és ennek eredményeként, azonnal észlelni fogjátok milyen feje tetejére állítottan és hátra arccal üzemel valójában társadalmatok. Láttunk sok társadalmat sebesen átalakítani önmagát, ahogy emelkedtek a tudatosságban, és ez most a helyzet ti veletek is. Igencsak láthatóvá válik sok befolyásos elmélkedő számára világotokon, hogy itt a hatalmas változás ideje. Egy olyan nagy átalakulás, amitől azt várják, hogy megmenti az emberiséget és Gaia fennmaradását. Megismertük ezeket a csodálatos vízionáriusokat, és megtesszük ami istenileg lehetséges, hogy valóra váltsuk azt, amit ők próbálnak elmondani nektek. A társadalmatok minden esetben azon nagy változás szélén áll, mely elvezet titeket az újraegyesüléshez és az átalakuláshoz!

Ma kifejtettünk sok mindent abból ami történik világotokon. Azon dolgok határán vagytok, amikre egyrészről mélységesen vágytok, másrészről viszont sokak számára megrázóak lesznek. Isteni hírvivőkként és tanácsadókként jövünk, akiknek elsődleges célja visszajuttatni titeket a csillagokhoz, és világotokat pedig az ő korábbi énjéhez. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.