Home > > Sheldan Nidle - May 17, 2011

May 17, 2011

3 Caban, 15 Moan, 7 Ik

Dratzo! Visszatérünk. Az utolsó sötét összeesküvés trónfosztása teljes gőzzel halad előre! Gondosan nézzük ahogyan a végső részletek beteljesülnek. A sötétség-orientált rezsimek világotokon még mindig együttműködnek Földi szövetségeseinkkel, de mi svindliktől tartunk, és egy másodpercre sem vesszük le róluk a szemünket! A cél ezen hatalomátadások mögött az, hogy egy valóban felelősségteljes és átlátható kormányt léptessünk elő, mely nem engedi a sötétség régi autokratikus és felelőtlen módszereik folytatódását. Sok törvényi manőver és a szokásjog speciális nemzetközi falhasználása kell hozzá, hogy elérjük ezeket a fenséges célokat. Most látjuk a hatalom tényleges visszavételét az Anunnaki korábbi kegyeltjeitől a nép számára, és az Anunnaki által az emberiség Első Aranykorának 11.000 évvel ezelőtti elpusztítása óta ösztökélt irányvonal visszafordulását. Akkor az Anunnaki felállított egy rendszert a bolygón szolgáló kegyeltek számára, ami korszakokon át finomodott. Ezt a rendszert kis mértékben hozzáférhetővé tette a Fény számára a 18. századi Amerikai Forradalom beköszöntése.

Szent Germain ezt használta ki az által, hogy hozzátette a "boldogságra való törekvést" az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozathoz. Ez a frázis később lehetővé tette a Jognyilatkozat hozzáadását az Amerikai Alkotmányhoz. Amerikát így megfelelő alapokra helyezték a kezdetektől. Ez csak egy kis példája annak amit azért végeztek, hogy előkészítsék a terepet ahhoz a dokumentumhoz, amit nemrég írt alá világotok nemzeteinek többsége. Ez a dokumentum a kezdőrúgása annak ami következni készül. A mi szándékunk teljes mértékben támogatni a Felemelkedett Mesterek által elrendelt programot. Ez egy összetett napirend, melyben az átmeneti kormányok csak az első hivatalos lépés csillagnemzetetek galaktikus társadalmának felállításához. A Felemelkedett Mesterek elsődleges feladatukként tekintik Galaktikus Emberré való átalakulásotokat. Egy szakrális utazáson vagytok, és a Mennyország arra vágyik, hogy ezt hamarosan befejezzétek, és ezért egy egyedülálló forgatókönyvet indított el, ami már majdnem megtörtént és ami vissza fogja fordítani azt, ami Atlantiszban történt közel 13.000 évvel ezelőtt.

Sok áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Eljövünk, hogy informáljunk titeket arról, hogy egy nagy tudatossági forradalom indult meg mindenütt világotokban. Az események a Közel Keleten, melyeknek tanúi vagytok, része egy sokkal szélesebb körű, sötétség elleni tiltakozásnak. Mindenütt olyan kis incidensek történnek, melyek kétessé teszik a sötétek mindenhatóságát, ami széles körben még nem hírlik ugyan, de valójában egyre nagyobb jelei vannak a sötétség hatalmával szembeni nyílt engedetlenségnek, amit napi szinten láttok kitörni és erősödni a Közel Keleten. Büszkék vagyunk rátok! Ezek az ellenálló tettek a Mennyország és a ti galaktikus és Belső Földi unokatestvéreitek beavatkozására való nyílt felhívások, és a részetekről véghezvitt tettek most nagyrészt a szabadságra való elkötelezettségeteket demonstrálják. Amikor az elmúlt héten a sok BRIC mellett álló nemzet által aláírt papírokat teljes mértékben végrehajtják, elérhetitek ezen szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogaitokat! A Mennyország segítségével felvázoltunk egy olyan napirendet, ami beteljesíti ezen szabadságra és személyes szuverenitásra való vágyatokat.

Épp most ellenőrizzük le a kormányzat átalakítási eljárását. Ez sokkal több mindent foglal magában az alkotmányos kormányzás és a polgárok számára való kormányzati átláthatóság visszaállításánál. Egy hatalmas tudatosságváltást céloz. Ez arra utal, hogy végül a jelenlegi kormányzati átláthatósági modellhez képest teljesen más kell. Ez a másik oka a nagymértékű konstruktív kölcsönhatás szükségességének mindannyiunk között. Szorgosan munkálkodtunk rajta, hogy fenntartsuk a Fény áramlását, és ez az eljárás egy olyan ponthoz ért, ahol beindul a Mennyország nekünk adott hivatalos rendelete, hogy változtassuk meg valóságotok alaptermészetét. Ez lehetővé teszi egy csoportunk számára, hogy együtt dolgozzunk a mi szent szervezeteinkkel azon, hogy sokkal galaktikusabb társadalmira, speciálisan a Lemúriában gyakorolt kormányzáshoz hasonlóra definiáljuk át kormányzatotokat. Ebben támogatva vagyunk egy speciális csoport által, mely Agartha-ból való. Ez a munka-csoport elért egy olyan prototípust, amit "tudatos kormányzásnak" hívnak, és most nagyobb részletességgel szeretnénk ezt kifejteni nektek.

A tudatos kormányzást alkalmazza a galaktikus társadalom az ő működő modelljeként. Ezen koncepció kidolgozásához négy követelmény valósul meg: az első, hogy egy globális tudatosságváltás folyik, amit a Mennyország naponta gyorsít; a második, hogy a veletek való tömeges kapcsolatfelvétel megkezdése megtörténik és küszöbön áll a felfedés; a harmadik, hogy az emberek elveszítik minden bizalmukat a jelenlegi kormány azon képességét illetően, hogy képesek megoldani a világ problémáit; ami a negyedikhez vezet, vagyis egy új kormányzási forma szükséges. A Nagy Lemúriai Tanács segítségével, egy két-részes javaslattal jöttünk elő. Az első rész az, hogy a részvételi kormányzást ki kell terjeszteni annak természetes határaira: a kormánynak őszintén kell foglalkoznia azokkal a problémákkal, melyekkel a lakosság szembesül úgy, hogy nyilvános fórumokat kell összehoznia, melyek azzal a céllal vizsgálják a problémákat, hogy expressz sebességgel kreatív megoldáshoz jussanak. Ennek kulcsa azon növekvő képességetekben rejlik, hogy bíztok intuitív énetekben. A másik kulcs a "folyadékcsoport dinamika" kreatív alkalmazása.

A folyadékcsoport dinamika azon képességen alapszik, hogy bíztok az intuíció kollektív alkalmazásában, a nehézségek kezelhető mértékűre való leredukálását illetően. Ezen a ponton rámutathatnak a megoldásokra azok, akik szaktudása és képessége a legjobban alkalmazkodik a problémához. Eztán az értelmes és higgadt beszélgetés elsimíthatja az esetlegesen felmerülő további nehézségeket. A tudatos kormányzás második része némi irányítást igényel tőlünk, amíg ti gyakorlatot nem szereztek az eljárás terén. Aztán bármilyen láthatatlan csomó a rendszerben elsimítható. Az eljárás ezen második aspektusa egy harmonikus, szabadon-áramló kölcsönhatáson nyugszik az Agarthaiak és ti közöttetek, és a mi hozzájárulásunk ezen eljáráson keresztül ki fogja hangsúlyozni a ti természetes szuverenitásotokat és elidegeníthetetlen jogaitokat, és szent eszközökkel szolgál a teljes tudatosságotokba való visszatérésetekhez. Mi vagyunk a Felemelkedett Mesterek!

A Galaktikus Föderáció jelenleg egy galaktikus kormányzás hivatalos felállításának megkezdését koordinálja globális szinten, és megindította ezt a témát számos nagyon magasan elkötelezett Földi Szövetségesünkkel. A kezdeti terv az, hogy amint a tömeges földreszállások véget érnek, bevezetik ezt a koncepciót. Addig, mint a Felemelkedett Mesterek, mi is nagyon röviden ki kívánjuk fejteni nektek, hogy mire is gondolunk. Ahogy emelkedtek tudatosságban, a jelenlegi módszerek, melyekbe társadalmatok szerveződött, láthatóan kevés elégedettséget nyújtanak nektek, és ezért új megközelítések és módszerek után kezdtetek kutatni. A mi szándékunk az, hogy növekvő tudatszinteteket erőforrásként használjuk fel arra, hogy új szervezeti rendszereket javasoljunk nektek. A mi célunk csak sugallni azt, hogy miként használható fel ez a két egyszerű lépcsőfok hogy megkezdődjön a ti saját galaktikus társadalom verziótok.

Ma együtt a Felemelkedett Mesterekkel elkezdtük körvonalazni a tudatos kormányzás fogalmát. Egy kis ízelítőt kívántunk adni nektek és felmérni a reakciótokat. Ez a fogalom egyike annak a soknak, amit meg kívánunk osztani veletek. Alig várjuk, hogy amint személyesen bemutathatjuk magunkat nektek, tárgyilagosabbak lehessünk veletek. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.