Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 juli 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 juli 2017

Mike Quinsey

Dit zijn tijden waarin de waarheid door de verschillende landen die betrokken zijn bij het onderzoek op Antarctica niet langer verborgen kan worden gehouden. Er wordt onder het ijs zoveel ontdekt dat ze liever hadden gehad dat niemand ervan afwist, maar de omvang van hun ontdekkingen is dermate groot dat het onmogelijk is om alles geheim te houden. De mensheid verdient het om de waarheid omtrent haar verleden te kennen, evenals een juiste versie van haar geschiedenis. Het probleem is dat alle landen proberen elkaar af te troeven door hun ontdekkingen voor zichzelf te houden. Het zou voor jullie als mensheid opwindend zijn om je ware geschiedenis te kennen, een geschiedenis die door veel mensen dermate ongeloofwaardig zou worden geacht dat ze het als fictie zouden beschouwen.

De waarheid is een zeldzaam ding bij de verschillende regeringen van de wereld, maar dat zal moeten veranderen, aangezien zij wat betreft hun daden tegenover jullie verantwoordelijk zijn. De geschiedenis wordt ontrafeld en zal jullie verder terugbrengen dan de laatste IJstijd en zal vanuit deze periode geavanceerde beschavingen prijsgeven. Daarmee vergeleken leven jullie in de Middeleeuwen en zelfs dan nog hebben jullie je grote stappen voorwaarts te danken aan buitenaardse technologie. Het is echter niet allemaal reddeloos verloren wanneer het gaat om het vooruit brengen van jullie civilisatie naar een punt dat deze onderhand zou moeten hebben bereikt, aangezien vele technologieën en nieuwe uitvindingen klaar staan om, zodra het kan, aan jullie overhandigd te worden. Deze zullen jullie in staat stellen om een grote sprong voorwaarts te maken in wat werkelijk het Nieuwe Tijdperk zal zijn.

Toen jullie allemaal op Aarde zijn geïncarneerd, was bekend dat jullie serieus zouden worden uitgedaagd, maar tegelijkertijd uiteindelijk ook zouden kunnen profiteren van grootse vooruitgang die als resultaat zou hebben dat jullie in vrede zouden kunnen leven en van het leven zouden kunnen genieten. Het is zoals je zou kunnen zeggen “de losse eindjes aan elkaar knopen” van één van de meest duistere periodes uit de geschiedenis van de Mens waar in de toekomst geen plaats voor is, dus is het noodzakelijk om de oude trillingen op te ruimen om ruimte te maken voor de nieuwe. Als afzonderlijke mensen kunnen jullie allemaal een verschil maken door je trilling in stand te houden op een manier waardoor de dingen die er om je heen gebeuren géén invloed op je hebben. Jouw aanwezigheid zal anderen, die zich er niet van bewust zijn waarom hun leven wordt verstoord, vooruithelpen. Voor sommige mensen zullen veranderingen resulteren in vreesachtige gevolgen waardoor ze lagere trillingen aantrekken.

Wees er opnieuw van verzekerd dat je te allen tijde door je Gidsen wordt beschermd, maar het is wel zo dat zij je vrije wil dienen te respecteren, hoewel ze hun uiterste best doen om je t.b.v. de beste resultaten te beïnvloeden. Soms moeten ze het, wanneer problemen ontstaan, aan jou overlaten, omdat het om karmische redenen jouw taak is om zaken uit te werken. In de meeste gevallen kunnen ze je echter vooruithelpen en met je samenwerken om het best gewenste resultaat te bereiken. Jullie zullen waarschijnlijk het gezegde hebben gehoord dat “wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan” en dit wordt verklaard door de Wet van Aantrekking. Het betekent dat iedere actie een reactie oproept en dat wordt karma genoemd. Het kan zowel positief als negatief zijn, dat maakt geen verschil, dus wees voorzichtig hoe je je medereizigers behandelt.

Zonder levensplan zou je leven doelloos en zinloos zijn, terwijl iedere ziel een doel heeft dat is afgesproken voordat incarnatie plaatsvindt. De meeste zielen geloven dat ze hun eigen weg creëren, maar het is van tevoren vastgelegd om ervoor te zorgen dat je ervaringen opdoet zoals dat is bedoeld. Jullie zijn op zoek naar zielsgroei, met als doel het moment dat je je reizen in de lagere dimensies kunt beëindigen. Maar zeer weinig religies prediken de waarheid wat betreft reïncarnatie en jullie zouden moeten weten van de noodzaak om, via elk leven dat je op Aarde leeft, je trilling te verhogen, omdat je niet eerder in staat bent de hogere dimensies te betreden voordat je het gewenste verhoogde niveau van trilling hebt bereikt. Dat is de reden waarom de nadruk wordt gelegd op het feit dat je tijdens je leven je uiterste best moet doen om je te verheffen.

Het leven kan soms heel moeilijk zijn, afhankelijk van hoeveel je moet leren. Wanneer deze belangrijke momenten zich aandienen is het belangrijk dat je probeert in te zien welke lessen er geleerd dienen te worden, omdat deze voor je toekomst extreem belangrijk zijn. Als je je deze met succes eigen hebt gemaakt is er geen reden waarom ze zouden moeten worden herhaald, maar wanneer je er niet in slaagt, zullen de redenen hiervan worden besproken, zodat wanneer zich een nieuwe mogelijkheid aandient je er beter op bent voorbereid om ermee om te gaan. Ongeacht hoeveel een ziel afzakt, er is altijd een weg terug en vele hogere Wezens zullen je iedere vorm van hulp bieden. Het doel is om iedere ziel in staat te stellen om in bewustzijn voldoende te groeien zodat ze zich in trilling kunnen verhogen en kunnen ascenderen. Dus geef nooit op en weet dat er voor jou altijd hulp voorhanden is, maar soms moet hier eerst om worden gevraagd om inmenging in je vrije wil te voorkomen.

Besef dat je krijgt wat je nodig hebt om je levensplan te vervullen en dat dit niet noodzakelijk is wat je wenst. Wees je er enkel van bewust dat gebeurtenissen zich in je leven zullen aandienen omdat deze nodig zijn om ervoor te zorgen dat je iedere kans krijgt om vooruitgang te boeken. Wanneer je de eerste keer de mist in gaat zul je altijd nog meer kansen krijgen om te slagen. Besef ook dat je gedachten en daden soortgelijke energieën aantrekken, dus wees op je hoede wat betreft onnodige gedachten. Probeer te allen tijde zuivere en positieve gedachten te projecteren en wens een andere ziel geen kwaad toe. Eenieders’ karma zal ervoor zorgen dat met hun negativiteit wordt afgerekend en dat er lessen uit worden geleerd.

Toen gemeenschappen voor het eerst werden gevormd, betekende dit het begin van samenwerking tussen mensen uit verschillende gebieden en zelfs landen. Dit gebeurde toen men zich realiseerde dat er groot gewin viel te behalen door mensen bijeen te brengen en hun kennis en vermogens te delen. Het betekende een grote stap voorwaarts die snel groter werd en die uiteindelijk leidde naar de vorming van dorpsgemeenschappen. Vandaag de dag hebben jullie grote steden die de mensen bijzonder van dienst zijn geweest, maar terwijl nieuwe ideeën naar buiten worden gebracht is het duidelijk dat de mens zich nu op een kruispunt bevindt. De oude gebruiken lijken niet langer in staat tegemoet te komen aan de wensen van de mens, maar het inslaan van een nieuwe richting lijkt voor de meeste Regeringen een stap te ver. Dit wordt nog verergerd door financiële systemen die niet opgewassen zijn tegen het doel waarvoor ze nodig zijn en het leven is gestagneerd zonder dat men weet welke richting men op moet gaan.

Veranderingen zijn nodig, maar waar zijn de mensen die inzicht hebben in wat er nodig is en het vermogen hebben om zaken voor elkaar te krijgen. Terwijl de zaken in een staat van chaos verblijven zal er weinig veranderen totdat de juiste mensen met gezond verstand en vastberadenheid naar voren treden. Toch wordt er op kleine schaal bijzonder veel gedaan door personen die de weg bereiden voor een plotselinge wending in jullie geluk. Het is een tijd waarin degenen die jullie zullen leiden enige moedige stappen vooruit moeten zetten om een nieuwe manier van leven in gang te zetten. Jullie hebben richting en leiderschap van het juiste soort nodig om de veranderingen op Aarde in gang te zetten. Het is op voorhand gepland en zeer binnenkort zullen er vele veranderingen te zien zijn die jullie in een Nieuw Tijdperk zullen stuwen.

Er is veel werk te verzetten en wanneer de Mensheid eenmaal ontdekt dat er een plan bestaat om haar te verheffen, zal er een prachtige periode van samenwerking aanbreken zonder de aanwezigheid van hen die jullie prestaties zouden kunnen dwarsbomen om verandering te voorkomen. De positieve veranderingen worden reeds besproken en zullen, met de juiste mensen aan het roer, van start gaan. De timing hangt van vele factoren af, maar jullie kunnen erop rekenen dat veranderingen onvermijdelijk zijn en dat ze zich aan zullen dienen ongeacht welke poging ook om deze tegen te houden.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!