Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 14 juli 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 14 juli 2017

Mike Quinsey

Dit zijn de tijden waarin binnenkort onthullingen zullen worden gedaan die jullie bewustzijn naar een niveau zal brengen waar de waarheid algemeen wordt aanvaard. Veel te lange tijd zijn jullie wat betreft belangrijke zaken, die een grote invloed op het leven hebben gehad, in het duister gehouden. Uiteindelijk zullen jullie een niveau bereiken waar alleen de waarheid kan bestaan en jullie dienen te beginnen je hierop voor te bereiden. Jullie werkelijke geschiedenis als Menselijk Ras is bijvoorbeeld voor jullie verborgen gehouden door degenen die voor hun eigen gewin jullie vooruitgang hebben tegengewerkt. Door jullie onwetend te houden wat betreft de waarheid, zijn zij in staat geweest om de controle over jullie te behouden en tot voor kort was deze controle bijna volledig geworden. De Illuminati zijn de bepalende kracht geweest, samen met hen die eveneens geloven in het voor hun eigen gewin gebruiken van de massa en zij hebben jullie laten geloven dat jullie niet de meesters over je eigen lot zijn.

Een open blik is belangrijker dan ooit tevoren, in het bijzonder omdat de waarheid lange tijd door onjuiste beweringen verdraaid is geweest. Het is belangrijk dat jullie, wanneer de hogere waarheden worden onthuld, bereid zijn om lang gekoesterde overtuigingen los te laten, aangezien deze zullen worden vrijgegeven om ervoor te zorgen dat jullie, terwijl Ascentie nadert, goed zijn geïnformeerd. Onthoud dat het een gebeurtenis is die jullie van de overtuigingen, die jullie een hele tijd in ketenen hebben gehouden, zal bevrijden. Bevrijd je eveneens uit de lagere trillingen en verstoringen door dualiteit, waar het bij tijd en wijle moeilijk is geweest de waarheid hierin te herkennen. Er zijn echter ook zielen geweest die jullie de waarheid hebben aangereikt zodat de zaken op een eerlijke manier konden worden afgewogen. De waarheid draagt een “gevoel” met zich mee dat voor veel mensen als waar overkomt en dat hen in staat stelt vooruitgang te boeken.

Elk Tijdperk is nogal dramatisch geëindigd en op zodanige wijze dat een Nieuw Tijdperk van start kon gaan. Omdat er in de hogere trillingen geen plek voor is, moet het oude worden opgeruimd terwijl een Nieuw Tijdperk tot stand wordt gebracht. Het is duidelijk dat de oude trillingen dienen te worden losgelaten of naar een hoger niveau gebracht wanneer deze blijven bestaan. Zoals in een recente boodschap werd uitgelegd, geldt dit eveneens voor het Menselijk Ras, en zelfs al zul je deze keer ascenderen, dan nog zul je geleidelijk aan het punt bereiken waar je bereid bent dit te doen. In werkelijkheid is er geen urgentie om te ascenderen, maar wordt je op alle niveaus aangemoedigd om vooruitgang te boeken en krijg je iedere hulp geboden zonder je keuzes op basis van vrije wil te negeren.

Met het beëindigen van elk van je levens kijk je samen met je Gids hierop terug, om op die manier te ontdekken welke aspecten van je leven verder dienen te worden uitgewerkt. Samen zullen jullie dergelijke zaken beslissen en ook welke Omgeving jou de beste omstandigheden biedt om hogerop te komen. Vervolgens zal er zich een tijd aandienen waarin de omstandigheden voor je komende leven zo optimaal mogelijk worden vastgelegd en waarin de details worden uitgewerkt. Aan de orde zullen de doelen zijn die je jezelf hebt gesteld en hoe je deze het best kunt bereiken. Je zult een stem hebben in het kiezen van je volgende ouders die je groot zullen brengen overeenkomstig de ervaringen die jij nodig hebt. Of je een vrouw bent of een man hangt in bepaalde mate af van het leven dat je zult kiezen en je kunt ervan uitgaan dat het plannen van je nieuwe leven goed wordt doordacht en besproken en dat het de karmische zaken die je aandacht nodig hebben, volledig dekt.

Uiteraard is een andere belangrijke factor of je broers en zusters zult hebben en hoe dit je vroege jaren zal beïnvloeden. Soms worden er in liefdevolle relaties zeer hechte banden gesmeed die verder gaan dan je jeugd. Feitelijk is het zo dat het waarschijnlijk is dat je met die zielen zult reïncarneren waarmee je je voorbije leven hebt geleefd. Je relaties zullen dan anders van aard zijn en deze zijn afhankelijk van welke type ervaring je nodig hebt om je te kunnen blijven ontwikkelen. Arm of rijk, dat hangt af van je levensplan, maar wees ervan verzekerd dat je je precies in die levensomstandigheden bevindt die je de kansen bieden die je nodig hebt. Gedurende je hele leven is er nog steeds sprake van vrije wil, maar een ziel die van plan is om iedere kans aan te pakken om zich te ontwikkelen zal het afgesproken pad blijven volgen.

Als men geen doel in het leven zou hebben zou het leven zinloze kansen bieden, omdat de Mensheid als geheel profiteert van de collectieve inbreng die erop is gericht om zich elk leven te verbeteren. Zoals jullie je zonder twijfel zullen realiseren, zijn er bij elke karmische situatie vele spelers betrokken die de kans grijpen om gezamenlijk ervaringen op te doen. Beide kanten worden bijvoorbeeld bediend wanneer er onenigheid of een tegenstelling aan de orde is, zodat alle betrokkenen nuttige ervaring op kunnen doen. Het is belangrijk om te noemen dat, omdat jullie je in de eindtijden bevinden, sommigen van jullie mogelijk een veeleisend en druk leven hebben aangenomen, wat betekent dat het soms uitermate hectisch kan zijn. Zoals echter al veel vaker is gezegd; je neemt niet meer op je dan je aankunt.

Zoals velen van jullie ongetwijfeld zullen weten, bezit eenieder van jullie een aura van vele kleuren die kan veranderen afhankelijk van de stemming waarin je verkeert, in zoverre dat wanneer je je spiritueel gezien ontwikkelt en in goede gezondheid verkeert deze kleuren stralend en helder zijn. Wanneer je echter spirituele groei ontbeert en je met negatieve activiteiten bezighoudt, zullen de kleuren troebel en donker zijn. Het is waarschijnlijk ook zo dat maar weinigen van jullie deze kleuren kunnen zien en het is daarom het beste om mensen op hun uiterlijke verschijning te accepteren. De energieën die worden uitgestraald kunnen door anderen worden gevoeld en deze kunnen gelijksoortige zielen aantrekken, wat een verklaring kan zijn dat sommige mensen uit wederzijdse aantrekking bij elkaar komen.

Jullie Internet is gebleken van onschatbare waarde te zijn, doordat het zoekenden iedere kans biedt om informatie te vinden over praktisch elk onderwerp. Het bevat vele goede links naar degenen die hun spirituele kennis met anderen delen. Er zijn er echter ook die er met opzet op uit zijn om verwarring te stichten door onjuiste informatie te verspreiden. Maar die zielen die via het Internet werken en die een goede mate van ware kennis hebben verzameld, zijn bereid het met anderen te delen en doen ongelofelijk veel goeds in het helpen van anderen om waarheid te vinden en zich verder te kunnen ontwikkelen. Er zijn uiteraard ook uitstekende boeken beschikbaar en de auteurs hiervan zijn reeds zeer bekend. Zij kunnen worden gevonden via de bibliotheken en het Internet.

De Lichtkrachten zijn hard aan het werk om af te rekenen met hen die de duistere krachten steunen, ze te ontwapenen en hun vermogen weg te nemen om problemen te veroorzaken, problemen die de komst van belangrijke gebeurtenissen tegenwerken die jullie uit hun greep en controle zullen bevrijden. Veel van hun activiteiten worden via ondergrondse bases, die zijn gelokaliseerd, gecontroleerd en wanneer de ingezetenen daarvan weigeren zich over te geven, zullen deze worden vernietigd. Het is een uitdaging, maar het zal lukken aangezien de Lichttroepen wat betreft aantal in de meerderheid zijn. Dus langzaam maar zeker, maar toch met een bepaalde mate van pressie, wordt er stevig vooruitgang geboekt. Het is nog steeds niet mogelijk om precies te zeggen wanneer het moment zal komen waarop openlijk contact met de Lichtwezens mogelijk is, maar het komt veel dichterbij.

In deze tijd is jullie hulp uitermate belangrijk, omdat je als één van de Lichtwerkers kunt helpen je Licht te verspreiden waar je maar gaat. Geleidelijk aan verspreidt het zich steeds verder terwijl het de lagere trillingen transmuteert. Jullie inzet wordt bijzonder gewaardeerd en er wordt buitengewoon veel van jullie gehouden.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!