Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 21 juli 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 21 juli 2017

Mike Quinsey

Kunnen jullie geloven dat jullie al over de helft van het huidige jaar zijn? Mochten jullie meer dan ooit bewijs nodig hebben voor de bijzondere tijd waarin jullie je nu bevinden, dan hoeven jullie niet verder te zoeken. De veranderingen zullen zich waarschijnlijk grondig en snel aandienen en zullen jullie het Nieuwe Tijdperk in lanceren, zodat jullie van de te behalen voordelen en winst zullen kunnen genieten. Niets kan de opkomst hiervan tegenhouden en zoals jullie onderhand kunnen weten zal uiteindelijk het punt worden bereikt waar Ascentie zich aan zal dienen. Wij zien het hele plaatje als alles in het “Nu” en kunnen jullie verzekeren dat alles op een goede manier vordert en volledig in overeenstemming is met het plan dat door geweldige Wezens die jullie vooruitgang in de gaten houden en volgen, is vastgesteld. Sommige zielen zullen niet klaar zijn om te ascenderen, maar ook dat ligt in de lijn der verwachting en ook hun pad is van tevoren gepland om ervoor te zorgen dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Het is een pad dat aan hun behoeften tegemoet komt en dat hen in staat stelt zich verder te ontwikkelen. Jullie worden op bepaalde punten in je evolutie allemaal door Hogere Wezens begeleid die zijn toegewijd aan hun werk en die niet zullen rusten voordat het gehele Menselijk Ras is geascendeerd.

Jullie bevinden je in een periode binnen de nieuwe cyclus waarin dit tot stand wordt gebracht en dat is de reden waarom velen van jullie niet vooruit lijken te komen. De onrust en de verwarring die worden ervaren zijn allemaal onderdeel van de veranderingen die het oude uit de weg ruimen zodat vooruit, de hogere trillingen in, kan worden bewogen. Jullie staan met één been in de 3e dimensie en met het andere in de 4e en het zal niet lang meer duren voordat jullie met beide benen in de hogere 4e dimensie staan en dat alle problemen die gepaard gaan met de lagere trillingen verleden tijd zijn. Het is een trage maar positieve transitie die vanaf jullie kant niet verder om actie vraagt dan je uiterste best te doen een hoog trillingsniveau te behouden. Dit vraagt wat betreft jullie handelingen om een toegewijde benadering; ervoor te zorgen dat je qua handelingen altijd positief bent. Negativiteit en angst zullen je trilling alleen maar naar beneden halen dus dien je ernaar te streven om niet betrokken te raken bij situaties die dit kunnen creëren. Blijf kalm en help de trillingen te verhogen door die van jezelf stabiel te houden en liefdevolle gedachten uit te zenden wanneer je onenigheid of negativiteit aantreft.

De waarheid omtrent jullie geschiedenis is opzettelijk achtergehouden en verdraaid om jullie zodoende onder controle van de Illuminati te houden. Het is echter niet langer mogelijk om die te onderdrukken en langzamerhand wordt het aan jullie bekend gemaakt. De geschiedenis van de Mensheid is behoorlijk anders dan jullie is doen geloven en in de afgelopen eeuw wijzen vele archeologische vondsten op een geheel ander pad van evolutie dan het pad dat traditiegetrouw werd geaccepteerd. Grote ontwikkelingen zijn onderdeel geweest van de doofpot en vele vondsten die een grote invloed zouden hebben gehad op jullie inzicht zijn verborgen gehouden. In de afgelopen circa 100 jaar bijvoorbeeld hebben vele vondsten gewezen op het bestaan van reuzen op jullie Aarde. In bijbelse tijden werd hiernaar al verwezen als zijnde bijzonder groot en roodharig en graftomben van dergelijke reuzen zijn in de bergen van Utah gevonden.

Een van de meest bijzondere vondsten in de 20er jaren van de vorige eeuw werd gedaan op een begraafplaats in het westen van Catalina Eiland waar verscheidene duizenden skeletten werden gevonden van een blank ras dat meer dan 2 meter 13 groot was. Ze waren klaarblijkelijk tevens een onbehaard ras van hoge intelligentie en hun Koning was 2 meter 80 groot. Er werden verder nog vele artefacten gevonden inclusief de resten van een megalithische Tempel van het “Stonehenge-Tijdperk”. Je kunt je afvragen wat er met het bewijs is gebeurd en waarom er zo weinig bekend is over een dergelijke ontdekking. Er bevonden zich eveneens skeletten van grote reuzen van 2 meter 40 tot 2 meter 80, die lange tijd geleden over Amerika hebben geheerst en uit hun gevonden voorwerpen werd eveneens duidelijk dat ook zij bijzonder intelligent zijn geweest. Men heeft tevens een kamer gevonden waar de geconserveerde resten werden bewaard van uitgestorven dieren zoals de dinosaurus en dit geeft aan hoe oud de resten moeten zijn. Het is duidelijk dat vele soorten Mens over een zeer lange periode van tijd hebben bestaan en de waarheid omtrent jullie verleden kan niet veel langer worden ontkend of verborgen gehouden.

De lijst is nog veel langer, maar we hebben ons punt al gemaakt wat betreft jullie “verloren” geschiedenis. De meest opmerkelijke conclusie is gebaseerd op gevonden en vastgelegd bewijs dat aangeeft dat er ooit zelfs Reuzen hebben bestaan die bijna 21 meter groot waren. Toch geleken de skeletten op die van de Mens en hebben ze een plek in jullie evolutionaire statistieken. Zelfs in recente tijden hebben jullie meer open en bewuste geschiedkundigen zich gerealiseerd dat er nog steeds zoveel bewijs bestaat, wat het bewijs levert voor jullie werkelijke geschiedenis van de Mensheid. Het is belangrijk om de feiten omtrent jullie evolutie te kennen waardoor jullie je zullen realiseren dat er eerder Zonnecycli hebben bestaan waarin jullie een niveau van hoge ontwikkeling hebben bereikt. Hieraan kwam een einde en vervolgens is er een nieuwe Cyclus begonnen die, terwijl deze zich ontrolde, jullie verder bracht dan tot waar jullie voorheen waren gevorderd. Dus nu staan jullie op het punt de vruchten te plukken van de grote vooruitgang in de evolutie naar een punt waarop jullie de grootste kans hebben om te ascenderen. Iedere inspanning die jullie doen om je op Ascentie voor te bereiden zal elke doorgemaakte ervaring zeker de moeite waard maken. Het is ondanks alle gebeurtenissen op Aarde een prachtige tijd en besef dat jullie en Moeder Aarde gezamenlijk ascenderen. Een nieuwe Aarde en een nieuwe jij: is er een betere manier om vooruitgang te boeken om eindelijk de zware stroperige trillingen die een voortdurende uitdaging hebben gevormd achter je te laten? Toch hebben jullie stand gehouden en zullen jullie je plek vol vreugde in de hogere trillingen kunnen opeisen en genieten van het bevrijd zijn van de eisen die aan je werden gesteld en het leven soms extreem moeilijk hebben gemaakt. Jullie zijn bijna klaar om te ascenderen en vele voormalige vrienden en relaties zijn wachten erop om jullie liefdevol te kunnen begroeten en opnieuw te verwelkomen. Jullie zullen de trauma’s van de recente levens op Aarde snel vergeten en van de vrede en harmonie kunnen genieten die buitengewoon zalig aan zullen voelen vergeleken met jullie tijd in de lagere trillingen.

Zoals jullie al vaak werd verteld, is geen enkele ervaring zinloos omdat elke ervaring van enig belang voor jouw leven is gepland en uitgevoerd om je de ervaringen te geven die je nodig hebt om te evolueren. Het is daarom raadzaam om, wanneer dat mogelijk is, vrede te stichten met eenieder waarmee je problemen hebt gehad en deze problemen de wereld uit te helpen. Wat dat betreft is dat het minste wat je kunt doen, maar door het in ieder geval te proberen kun je de zaak met een gerust hart loslaten in de wetenschap dat je je best hebt gedaan. Zie de ervaringen in je leven alsof je in een toneelstuk speelt en wanneer het doek valt kunnen alle betrokkenen weer naar hun normale leven terug. Tenslotte is karma als een rollenspel en blijf je dit herhalen totdat je het in je vingers hebt. Jullie ego’s kunnen veeleisend zijn, maar deze zijn door jullie zelf opgebouwd en kunnen alleen door jou tot harmonie en vrede worden gebracht.

Wanneer je boodschappen zoals deze leest, ben je duidelijk al goed op weg naar Ascentie omdat je je bewustzijn reeds hebt vergroot voorbij, zoals je het kunt noemen, het normale niveau. Terwijl de tijd verstrijkt zou duidelijk moeten worden dat er een afscheiding plaatsvindt tussen hen die zich op Ascentie voorbereiden en hen die zichzelf nog niet hebben kunnen verheffen. Er dient niet vanuit te worden gegaan dat bronnen zoals deze de enige manier van voorbereiding of de enige weg zijn; er zijn vele mensen met goede bedoelingen die hun eigen manier van uitdrukken hebben. Mooie zielen kunnen op vele manieren van leven tot uitdrukking komen, dus respecteer diegenen die een ander levenspad volgen dan jij..

Ik laat jullie achter met Liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!