Home > > Sheldan Nidle - 25 juli 2017

Sheldan Nidle - 25 juli 2017

13 Imix, 4 Vayeb, 13 Caban

Selamat Jalwa! De basistaken van de voorbereidingen op de levering lijken te zijn afgerond. We zijn echter nog steeds verbluft vanwege het ogenschijnlijk ontbreken van een logisch ontwerp voor een massale levering en dit blijft ons verbazen. Toch vertrouwen we erop dat, ondanks het gebrek aan een afgerond groots plan, uiteindelijk de beloofde series leveringen aan iedereen zullen worden gegeven. Daarom blijven we verbaasd over de vooruitgang die wordt bereikt zonder enig duidelijk actieplan. Met andere woorden: ondanks dit chaotische proces gaat alles goed vooruit. Het is deze traagheid die ons doet geloven dat we vooruitgaan!

Het Galactische “plan” blijft van kracht. We verwachten derhalve een enorme mate van speciaal gerichte activiteiten te zien. Alle resterende tactieken van de cabal worden systematisch ontmanteld en tekenen van succes ontvouwen zich absoluut. Deze indicaties betekenen dat deze leveringen spoedig gedaan zullen worden. Iets prachtigs staat op het punt te verschijnen. Wees er derhalve van bewust dat vele bijzondere omstandigheden inderdaad verwezenlijkt zijn.

De eigenaardigheden die dit project omgeven zijn duidelijk aantoonbaar geworden. We zijn er, zoals eerder al gezegd, van overtuigd dat er iets prachtigs staat te gebeuren. Deze komende tijd is er echt één om te worden uitgedrukt met een gevoel van vervulling en vreugde. Alles wordt klaargemaakt om zich snel te kunnen ontrollen. We verwachten dat de resterende noodzakelijke taken voltooid zullen worden en dat enige verder nog verborgen stadia in dit proces in het geheim zullen worden afgewerkt. Het zijn deze ogenschijnlijk tegengestelde feiten die zowel verbazingwekkend als volkomen echt zijn.

Op deze lukrake manier gaat dit project steeds verder vooruit en de machinaties van de cabal blijven met succes tegengewerkt worden. We benadrukken dat we ervan overtuigd blijven dat de beloofde leveringen inderdaad zullen komen. Deze feiten brengen ons naar een grote, zich ontvouwende welvaart. Aldus zijn wonderen, in combinatie met goddelijk handelen, momenteel in aantocht. Genade geeft ons het gevoel dat een aantal grootse activiteiten zover zijn om zich te ontvouwen. Wees derhalve klaar om te ontvangen, en na verloop van tijd te krijgen waarop jullie, voordat het zich voor jullie kon manifesteren, zolang hebben moeten wachten! Wees altijd klaar voor een grote serie wonderen. Wonderen voltrekken zich inderdaad!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. We hebben een bepaalde terughoudendheid waargenomen bij het gezamenlijk voltooien van de toegewezen taken, wat waarschijnlijk te wijten was aan de enorme omvang van de procedures die nog moesten worden afgerond. De oplossing wordt geleidelijk aan duidelijker en er wordt verwacht dat dit door behoeften vereiste dilemma wordt opgelost en dat de gewenste leveringen onopgemerkt worden voltooid. De bijzondere aard ervan was simpelweg te complex om gemakkelijk door te kunnen gaan. We zijn ervan overtuigd dat de noodzakelijke procedures op tijd zullen worden voltooid.

In dit goddelijke licht kunnen de vereiste uitbetalingen worden voltooid, tezamen met de resterende stappen die nodig zijn om de nieuwe NESARA Republiek zich snel te laten manifesteren. Wees klaar voor de stadia van goddelijke leveringen. Deze zullen, zoals reeds gezegd, snel de oude illegale republiek door de nieuwe laten vervangen! Op dat moment kunnen de procedures die nodig zijn om de RV te voltooien, verschijnen. Hierdoor kan de NESARA Republiek tot stand worden gebracht. Deze gebeurtenissen kunnen de welvaart verder verspreiden en vele van de fundamentele decreten van de Hemel vervullen. Halleluja! Halleluja!

Op deze zeer gewijde manier kunnen de goddelijke decreten, waar de Hemel ons om heeft gevraagd, genadig worden voltooid. Deze goddelijke visies maken het tevens jullie humanitaire projecten mogelijk om te worden uitgevoerd. In dit heilige Licht kan het goddelijke plan worden vervuld. We verlangen niets meer dan dat de Hemelse wensen op een getrouwe manier worden vervuld. Dan kunnen we de Hemel en degenen die deze zeer gewijde wensen zo wonderbaarlijk ten uitvoer hebben gebracht, bedanken. Dit kan dan enkel leiden tot hetgeen de Hemel zo intens voor iedereen heeft gewenst! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we door met verslag te doen van de talloze gebeurtenissen die rond deze gewijde blauwgroene bol plaatsvinden. Houd vast aan jullie grootse visie en kijk uit naar het plotseling verschijnen van enkele wonderen! Weet, Lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!