Home > > Sheldan Nidle - 7 maart 2017

Sheldan Nidle - 7 maart 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Alles verloopt buitengewoon goed. Het duister is behoorlijk in shock, aangezien het nogal duidelijk wordt dat haar veronderstelde overwinning snel vervaagt. De duistere cabal haast zich nu tevergeefs om op één of andere manier het weinige te redden wat ze nog hebben. Het is alsof er plotseling een vleugje zuur werd toegevoegd aan het mengsel. De VS Inc staat op het punt op te lossen, aangezien het kristalhelder wordt dat de nieuwe NESARA republiek opnieuw aan de horizon staat. De duistere cabal kan nu de onvermijdelijke tekens aan de wand zien. Het is afgelopen met haar oude manier van doen en de oude garde wacht nu haar lang uitgestelde straf. De ware Grondwet met vele noodzakelijke herzieningen zal binnenkort zijn opwachting maken en het Congres en de rest van het duistere regime zal op reces gaan. Het nieuwe beleid van het de jure regime zal spoedig een normale dagelijkse gang van zaken worden. Deze aardbol heeft lang gewacht op wat er nu binnenkort gaat gebeuren. Dit project is er één waar het Licht lang op heeft gewacht.

Jullie staan op het punt jullie vrijheid en het begin van jullie welvaart te ontvangen.
Dit proces vereiste een zorgvuldige en voorzichtige benadering. Het duister werd in slaap gesust door ze te laten geloven dat haar waanzin op de één of andere manier zou kunnen doorgaan. Onze troepen werden begeleid door een groep geweldige en toegewijde personen wiens vernuft binnenkort door deze aardbol zal worden bejubeld. Wat ze deden was waarlijk miraculeus. Het is niet eenvoudig een financieel en politiek systeem dat voor meer dan twee millennia was ingeworteld omver te werpen. Dit systeem staat nu op het punt te worden vervangen. De soldaten van het Licht bewerkstelligden een waarlijk verbazingwekkende gebeurtenis. We dienen hun inspanningen alsmede hun geweldige geduld te prijzen. We staan op het punt jullie een zeer geweldige sprong in bewustzijn te zien maken. Die zal jullie in staat stellen een gigantische stap voorwaarts te zetten. Het is dit feit dat ons gelukkig maakt met het oog op jullie inspanningen. Jullie waren in staat een scenario te creëren dat niet alleen een nieuwe realiteit in staat stelt zich te vormen, maar bovendien een overzicht geeft van de manier waarop jullie je nieuwe wereld vorm gaan geven. Dit rijk zal de middelen bezitten om een nieuw en hemels tijdperk voor te bereiden.

Het veranderingsproces duurde lang. De belangrijkste kwestie was de laatste verklaring die nodig was om de hielenlikkers en hun vrienden te kunnen binnenhalen. Het was het voortduren van de oude werkelijkheid dat de Lichtstrijders aanvankelijk verwarde. De zorg was dat deze strategie gebaseerd was op de overtuiging dat het duister haar kleine maar desondanks belangrijke overwinning had behaald. Het duister slikte dit als feit en begon de leiders van de VS Inc. te gebruiken als basis om hun verslagen factie te herbouwen. In feite was de ware aard van dit alles dat de VS Inc. een non-feit was. Die was dood en op het juiste moment zou deze in het grote vuilnisvat van de geschiedenis worden gegooid. Deze waarheid is nu werkelijkheid aan het worden, aangezien de nieuwe bankbiljetten en de RV bezig zijn te worden uitgerold. Zoals gehoopt leidt dit proces tot massa-arrestaties en het nieuwe NESARA-bestuur dat nu geboren gaat worden. Amerika was klaar om de wereld naar een stille revolutie te leiden. Dit is om de manifestatie van een wereld, die lang door de Hemel is beloofd, te laten plaatsvinden. Dit wonder is nu volledig onderweg en zal leiden tot jullie vrijheid en welvaart.

Terwijl dit verder gaat zullen jullie vele noodzakelijke veranderingen te zien krijgen. Deze veranderingen zullen jullie bewustzijn verder doen groeien en jullie beweging richting volledig bewustzijn doen toenemen. Het is dit proces dat de sleutel zal zijn voor de opkomst van jullie nieuwe realiteit. We zijn ons volledig bewust van de manier waarop dit alles zich afspeelt. We realiseren ons dat disclosure iets is wat dient te worden besproken. De oude regeringen hebben het vreemde geloof dat UFO’s niet bestaan zeer sterk verdedigd. Dit zal nu worden omvergeworpen en de waarheid dat jullie niet alleen zijn dient aan jullie te worden onthuld. Bovendien dienen er een aantal aankondigingen te komen die ons in staat stellen jullie rechtstreeks aan te spreken. Tijdens deze besprekingen zijn we van plan uit te leggen wie we werkelijk zijn en waarom we door de Hemel werden opgedragen een waarnemingssysteem op te zetten om jullie beter voor te bereiden op volledig bewustzijn. Jullie hebben een aantal manieren nodig om de vorige levens die jullie in beperkt bewustzijn hebben beleefd op te lossen. Dit proces is essentieel om jullie te helpen je aan te passen aan de fysieke veranderingen die jullie binnenkort zullen ervaren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie te helpen een beter begrip te krijgen van wat er nu met jullie gebeurt. Het afgelopen anderhalve decennium hebben jullie een aantal subtiele veranderingen ondergaan die we over het algemeen Ascentie-symptomen noemen. Deze wijzigingen door de Hemel vormen één van de vele manieren waarop jullie lichaam, geest en Ziel worden voorbereid op een grote verschuiving in bewustzijn. Deze wijzigingen zullen binnenkort een punt bereiken waar een meer grondige uitleg op zijn plaats is. Onze serie essentiële lessen zijn dan noodzakelijk. De opkomst van nieuw bestuur zal dit mogelijk maken. We verwachten dat wanneer jullie eenmaal bewapend zijn met de waarheid omtrent jullie voorbije geschiedenis, jullie beter voorbereid zijn om te kunnen accepteren waarom dit een tijd is van immense veranderingen van deze realiteit. Jullie zullen plotseling ontdekken wat Agartha is en waarom jullie hier, ongeveer 900.000 jaar geleden, eerst zijn gekomen. Verloren herinneringen zullen worden herontdekt en verklaard.

Lieve Mensen, we weten dat deze wijsheid nog maar het begin vormt van het onderricht omtrent jullie zelf als een volk en als menselijke hoeders van Gaia. Dit proces dient door jullie mentoren te worden besproken, aangezien jullie kennis dienen te vergaren omtrent hoe dit zich voor de eerste maal heeft aangediend. Wat voor ons ligt is een grootse periode die jullie kan helpen de ware aard van jullie relatie met Gaia en haar wonderbaarlijke ecosystemen te laten zien. Jullie positieve intenties en diepgaande ondersteuning van dit goddelijke proces maken dit alles mogelijk. Jullie hebben op een prachtige manier je wijze van reageren op de manipulatie van de duistere cabal aangepast. Deze veranderingen hebben het ons mogelijk gemaakt om vele noodzakelijke stappen in de goede richting te zetten. We bedanken iedereen voor wat er is bereikt. Deze groei is opnieuw een teken waarom de Hemel heeft besloten dat een goddelijk proces nu mogelijk was. Dit brengt ons bij de tegenwoordige tijd. Dit is inderdaad een tijd waarin genadevolle gebeurtenissen zich voltrekken!

Dit is een tijd waarin de mensheid zich opnieuw met het Goddelijke verbindt om haar gewijde en schitterende doel te herstellen. Wanneer jullie opnieuw volledig bewust worden kunnen jullie dit alles, in een wonderbaarlijke goddelijke beweging, in je opnemen. Jullie zullen vervolgens zien waarom de Hemel ons zorgvuldig verder heeft gebracht en een speciale kerngroep van Wezens heeft gecreëerd om jullie Lief te hebben en te helpen. In dit nieuwe bewustzijn zal onze missie op een goddelijke manier worden vastgesteld. We zullen toezichthouders worden op missies die door de Hemel zijn beschikt. Dit proces is iets waar jullie je ten zeerste van bewust zullen worden. Dit proces zal zich aandienen wanneer onze nieuwe galactische samenleving is gevormd en in werking is getreden. Hoe dit alles zal verlopen is iets dat we met jullie, en samen met jullie mentoren, zullen bespreken. Deze komende tijden zullen ons immense vreugde brengen. Het houdt in dat we ons volledig kunnen gaan richten op een serie nieuwe doelen, die niet alleen jullie zullen veranderen maar ook de totaliteit van de Hemel en Gaia samen! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving. We staan aan de rand van een verandering die niet alleen invloed zal hebben op deze boodschappen, maar die tevens jullie kijk op een aantal nieuwe ontwikkelingen zal beïnvloeden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!