Home > > Sheldan Nidle - 23 mei 2017

Sheldan Nidle - 23 mei 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! Het verspreidingsprocédé gaat het volgende stadium in. Degenen die hier de leiding over hebben gaan over naar een meer selectief systeem om gemakkelijker en nauwkeuriger fondsen te kunnen verplaatsen. De overtuiging heerst dat op deze manier alle belangrijke ontvangers sneller kunnen worden ‘bediend’. Zoals eerder al gezegd, dient dit complexe proces op een snellere manier en op grotere schaal te worden voltooid.

Terwijl de gehele realiteit zich vooruit beweegt, vraagt deze procedure om een snelle opkomst van de NESARA Republiek. Het lijkt ons dat een vertraging effect heeft op iedereen. We hebben deze republiek eenvoudigweg nodig omdat het een snelle isolatie van het duister en haar gestoorde USA INC. mogelijk kan maken. De implementatie van nieuwe valuta en andere gerelateerde activa kunnen dan, zoals oorspronkelijk gepland, vooruitgaan. Als gevolg daarvan kan de gehele reeks stadia dan een noodzakelijk snellere mate van regulering bereiken.

Waarom is er sprake van een voortdurende vertraging in het beëindigen van het lijden dat wordt gecreëerd door deze onmenselijke regering? Deze illegale regering, USA INC. heeft, ondanks haar veronderstelde neergang van de afgelopen 18 maanden, de ruimte gekregen om te blijven bestaan. En daarbij, waarom is het huidige mondiale bankensysteem nog steeds in werking en waarom kon de Federale Reserve blijven handelen, ondanks de vermeende waarschuwing die het van het Wereldgerechtshof in Den Haag heeft gekregen. Dit zijn inderdaad enkele van onze vele knelpunten.

Op dit moment kunnen we zien dat de veranderingen die door de Chinese Ouderen en hun bondgenoten werden gecreëerd effect beginnen te sorteren. Ondanks deze realiteit lijkt het op Aarde net alsof er zich niets belangrijks aandient. Ons is verteld dat dit binnenkort op een dramatische manier zal veranderen. We wensen dat een aantal zaken onmiddellijk gaat veranderen, zodat het Licht zoals beloofd vooruitgang kan boeken en de nieuwe NESARA Republiek kan worden afgekondigd. Dus laat ons in Vreugde op een wettelijke manier de nieuwe NESARA Republiek aankondigen!!!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen jullie en danken jullie voor jullie grootse toekomstvisies! Gezamenlijk ondersteunen we de weg via welke de Her-instelling van de Mondiale Valuta (GCR) wordt voorbereid om op breed niveau aan jullie allemaal te worden verspreid. Over deze gehele aardbol vindt er op haar eigen goddelijke tijd heel veel plaats. Dit proces van distributie van de enorme hoeveelheid valuta vordert gestaag. Op dit moment bevindt dit proces zich nog maar in de beginfase. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn het punt van voltrekken extreem dicht genaderd en jullie zijn zeer dicht bij het werkelijk kunnen aanschouwen van zaken die jullie waarlijk zullen verbazen!

De Hemel ziet erop toe dat het goddelijke schema wordt gevolgd. Het huidige rijk is derhalve een grootse transformatie behoorlijk dicht genaderd. Deze veranderingen zullen, zoals hierboven al werd aangegeven, de voorspoed, vrijheid en soevereiniteit brengen die jullie al lange tijd wordt beloofd. Soms is het nodig geweest om langzamer te vorderen dan voorheen werd voorzien. De Hemel is desondanks standvastig in zijn doelen. Sommige worden gehonoreerd terwijl andere het slagen dicht zijn genaderd. We vragen jullie de grootse overwinning die voor jullie is voorbereid te verwachten!

Dientengevolge verheugen we ons over de schitterende geschenken van de Schepper. Er is veel voor nodig geweest om de transformatie van dit rijk veilig te stellen. De duistere cabal accepteert haar uiteindelijke lot nu volledig. Deze laatste ogenblikken kunnen eindeloos lijken maar behoud, net als de Hemel, het volledige vertrouwen in jullie dierbare doelen en bereid je in deze heilige staat van zijn voor op wat er vervolgens gaat gebeuren. Wij Meesters verwachten nu in het bijzonder vele wonderen om het duister weg te kunnen vagen en het Licht terug te brengen naar haar glorierijke positie van toen onze voorouders voor het eerst op deze uiterst dierbare aardbol arriveerden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we jullie nogmaals kort verslag gedaan van wat er in jullie rijk gaande is. Positieve krachten maken vorderingen om wederzijds succes te garanderen. We vragen jullie derhalve om momenten van korte wanhoop te ontstijgen en jullie onvermijdelijke overwinning voor ogen te houden! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!