Home > > Sheldan Nidle - 30 mei 2017

Sheldan Nidle - 30 mei 2017

6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! Zoals eerder bewegen de fondsen zich geleidelijk voorwaarts. Aangezien deze beweging op de meest voorzichtige wijze vordert, is het moeilijk om dit alles zo snel te laten gaan als we zouden willen. De boeven en schurken zijn echt overal. Onthoud echter dat er mensen zijn die zeer goed in staat zijn de gegarandeerde veiligheid van elke zending zeker te stellen. De huidige procedures zijn derhalve behoorlijk overbodig. We wensen daarom dat de methodes die we zo vriendelijk hebben voorgesteld doortastend worden aangenomen.

Wanneer dit gebeurt, hebben we de stellige overtuiging dat de huidige situatie snel kan worden verholpen. Momenteel rekt de manier waarop dit betalingssysteem wordt uitgevoerd zich tot een methode die nog trager is dan iemand zich voor kan stellen. We realiseren ons, zoals we al eerder aangaven, dat de duistere cabal nog steeds in staat is machtsbolwerken in stand te houden. Er zijn waarachtig enorme sommen goud en andere kostbare metalen voorhanden om een snelle beëindiging van deze droeve realiteit mogelijk te maken en in plaats daarvan NESARA en haar prachtige vaandel te installeren!

Laten we dit zo snel als mogelijk doen, zodat we alle eigenaardige overeenkomsten die momenteel de zaken vertragen, kunnen elimineren. Het belangrijkste doel van alles dat aan dit moment vooraf is gegaan was om er simpelweg voor te zorgen dat er op een grondige manier werd afgerekend met het duister en dat het Goede werd hersteld. Het is waar dat het duister overal aanwezig was. Laten we ze dan snel in hechtenis nemen en isoleren van het grote publiek. Wij zijn er klaar voor, net als voorheen, om dit proces zo snel als onze technologie toestaat te implementeren.

Wat wij willen zeggen is, dat allen die erbij betrokken zijn, NESARA en haar geweldige Republiek snel in willen laten voeren. Zoals eerder al door ons werd aangegeven duurt het al te lang om dit eerste deel van deze goddelijke missie te voltooien. Wij staan tot jullie dienst om een veel sneller uitrollen van het huidige distributiesysteem te realiseren. Het is van het grootste belang om, zoals het oude gezegde luidt “voort te maken”. Laat ons in veiligheid samenwerken, in de wetenschap dat dit alles inderdaad op een snellere en meer veilige manier kan worden afgerond. Vanaf het begin was het doel van dit alles om het duister op een succesvolle manier te isoleren. Laat ons in de spirit van deze nieuw gevonden loyaliteit voortgaan en dit op een snellere manier afronden!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De grootse geschenken van de Hemel worden eindelijk voorbereid om jullie je zegeningen te brengen. Gebruik deze welvaart om je dromen na te jagen zodat eenieder van jullie in staat is om je passie te volgen. Jullie zullen veel over jezelf ontdekken en nog meer over hoe jullie het best je grootste passies kunnen manifesteren. Onthoud, terwijl jullie vorderingen maken, waarom jullie dit doen en help elkaar om je heilige doelen te bereiken.

Wat jullie op een goddelijke manier volbrengen is een maatstaf voor hoe jullie je potentieel kunnen vervullen. We zijn er zeker van dat jullie een algemeen beeld hebben geschetst van hoe jullie werkelijk van plan zijn je lang gekoesterde dromen te vervullen. Het is onze bedoeling te helpen de manier waarop eenieder die aan dit project met een aantal goede ideeën en daden heeft meegewerkt, te vergemakkelijken. Het is niet eenvoudig om in dit rijk werkzaam te zijn, vooral wanneer je niet een duidelijk plan voor ogen hebt dat diep in je geest verankerd en beschermd ligt. Bouw deze serie schrandere ideeën uit en weet in je hart dat wij Meesters waar mogelijk kunnen worden opgedragen je hulp te bieden bij het manifesteren van datgene wat een bijdrage zal leveren aan de mensheid en dit immer veranderende rijk.

Zoals aan het begin al werd aangegeven, staan jullie zeer dicht bij het ontvangen van je hemelse zegeningen. Gebruik deze tijd nu om oprecht te formuleren wat er nu werkelijk moet worden gedaan. Begin bij het meest geschikte begin en dat is in je geest ontdekken wat je het eerst nodig hebt om je project op te kunnen starten. Sta open voor iedere mogelijke richting. Zoals gezegd kunnen we jullie helpen. Doe een beroep op ons als dat nodig is en ga door met dit gezegende project om de mensheid te helpen. Door dit te doen kun je tegelijkertijd meer over jezelf te weten komen. We zegenen eenieder van jullie en vragen alleen maar om nauwkeurig naar die innerlijke stem die jullie begeleidt, te luisteren. Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er op deze uiterst prachtige aardbol gaande is. Ga, voordat je tot actie over gaat, naar binnen om met volle moed en met een goed geplande serie handelingen te kunnen beginnen. Vanwege jullie kan deze wereld binnenkort naar een nieuwe wonderbaarlijke realiteit overgaan! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!