Home > > Matthew Ward - 6. februar, 2017

Matthew Ward - 6. februar, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alle urolighetene og motstridende oppfatninger med hensyn til den nye amerikanske presidentens politiske utspill, viser en nasjon som er splittet på midten, med skarpe skillelinjer, og en verden som er på vakt. Og akkurat som verdensfred starter med én person som har fred i sinnet og hjertet, og så en til, og enda en til, så er det også slik med en felles ånd i et globalt samfunn. Men dette dreier seg aldri snakk om å være enige i ideologier eller å godta handlinger som bryter med deres prinsipper og verdier. Tvert om! Introspeksjon kaster lys over aspekter ved en selv som trenger å styrkes for bevissthetsmessig og åndelig vekst, og dette inkluderer å omfavne likheter som forener, i stedet for forskjeller som splitter.

E-poster som er sendt til min mor siden valget gjenspeiler ulike bekymringer hos mange mennesker i USA og borgere andre steder med hensyn til hvordan den nye administrasjonens politikk vil innvirke på deres land. Selv om vi visste at den ekstraordinære «fastlåste situasjonen» mellom de høye og de lave vibrasjonene i denne situasjonen ikke kunne vare lenge, så fantes det ingen klarhet i energifeltet av potensial med hensyn til hvordan dette ville komme til å utspille seg for å tjene det høyeste beste for alle. Og så, tro det eller ei, så var det som om begge de to vibratoriske leirene sa «Skal vi danse?»

Dagen etter innsettingsseremonien var Jorden «i full fyr» av strålende lys. I det som er kjent som Kvinnenes Marsj, kom menn, unge voksne og barn sammen med kvinnene i hundreder av amerikanske byer og en god del i mange andre land. Det var ikke bare det at det skjedde på så mange steder eller at de millioner marsjerende representerte et spektrum av samfunnsmessige ulikheter, som lyste opp planeten så aldeles fantastisk; det var det at de var forent i én felles sak. Massemediene omtalte begivenheten som «anti Trump protester», men vi betrakter dem ikke slik. De som marsjerte i fred og harmoni protesterte ikke mot noe de ikke ønsker! De gav sin energi til det de faktisk ØNSKER: fred, likhet, respekt, helsetjenester og juridiske rettigheter for hvert eneste menneske i deres verden og ren energi for å redde planeten.

Et par dager etter utstedte presidenten en ny ordre som innførte et 90 dagers spesifikt innreiseforbud, og dette avfødte helt andre reaksjoner omkring i verden –sinne, frykt og forvirring. De lavere vibrasjonene utstrålt gjennom disse sterke følelsene blir likevel for ingen ting å regne i forhold til lyset i de protesterendes medfølelse for dem som ville bli rammet, så selv her tjente det en høyere sak. Innreiseforbudet virket som en stroboskoplys som rettet verdens oppmerksomhet mot det gale ved diskriminering og dette er et viktig steg i retning av å transmutere splittelsens energier til energi av felleskap og samhold. Dere er alle uløselig forbundet med hverandre på sjelsnivå, så det som er til skade for en, er til skade for alle; det som gavner én, gavner alle.

Så det er ikke alltid ting er slik de ser ut. Dere har et ordspråk som sier at «Enhver sky har en lysende rand», hvilket antyder at noe positivt kan finnes selv i en situasjon som synes å være det helt motsatte. Så sant, så sant!

Ofte har vi bedt dere inderlig, «Slipp ikke frykten inn» og til alle som har skrevet til min mor om sin frykt for sin familie og for verden, så sier vi igjen, vær så snill å ikke frykte noe som helst! Vær alltid våken for at energien fra denne mektige følelsen er et tveegget sverd: at den er drivstoffet som gir de mørke sjelene kraft og makt – og at den universelle loven om tiltrekning, som kontinuerlig er i virksomhet, gjelder både på det personlig plan og globalt. Energien av tanker og følelser fulle av frykt bringer tilbake til dere flere situasjoner som de dere frykter. Motsatt vil energien av tillit og optimisme bringe lysfylte opplevelser og forbedrete omstendigheter.

Historisk sett har aldri positive forandringer startet på toppen å bredt seg nedover i rekkene. De har alltid startet med innsats på grasrotnivå og flommet oppover. Finn mot og styrke i det faktum at bevegelser for å rette opp det som er galt og løfte opp de svake og undertrykte stadig øker i antall og har stadig større suksess over hele verden. Enda en stund vil ting gå litt i rykk og napp, og veien videre vil ta enkelte omveier, men lommer av motstand mot forandringene vil bli færre ettersom de fremherskende vibrasjonene ikke kan støtte noe som er av mørke hensikter særlig lenge. Det vil ikke skje over natten, men til slutt vil bare mennesker som handler i harmoni med lyset og lys-baserte aktiviteter kunne vinne frem.

Bernie Sanders og den filosofien han står for, ligger innenfor disse parameterne, så la oss ta et sideblikk og svare på lesernes spørsmål om ham. Han støttet Hillary Clinton fordi han følte at av de to kandidatene, var hun det et beste alternativet, men han talte til hennes fordel kun etter at det Demokratiske Partiets Valgkomité gikk med på å inkludere i partiprogrammet de sakene som var av stor viktighet for de velgerne som støttet ham. Ja, han oppdaget at stemmeopptellingen i mange av primærvalgstatene var «fikset på» og han er til tider plaget av anger over at han ikke varskudde og krevde saken etterforsket på vegne av majoriteten som hadde stemt på ham; han har likevel ingen anelse om at dersom valgfusket var blitt blottlagt, så ville vibrasjonene ha løftet ham frem som president med i det reneste valgskred. Han vet ikke om han vil stille til valg i 2020; men han akter å fortsette sitt arbeid i offentlighetens lys for å være en sterk forkjemper, og stemme i kongressen, for de reformene som gjorde at han fikk så mange tilhengere.

La oss nå snakke litt om de som føler at de ikke er gode nok lysarbeidere fordi de ikke kan delta i demonstrasjonsmarsjer eller være aktive i progressive organisasjoner eller bidra med økonomisk støtte til saker de brenner for. Kjære dere, ved å sende lys til dem som kan involvere seg aktivt, forsterker dere deres effektivitet tifold ganger. Det lyset dere sendte til de marsjerende og de som protesterte mot innreiseforbudet, hadde denne effekten og det forsterket i tillegg deres besluttsomhet om å fortsette sin innsats for rettferdige og hederlige løsninger. Sant nok var det mange lysarbeidere i mengden i de dagene, men de fleste av deltakerne kjenner ikke en gang dette begrepet, men det er heller ikke påkrevet. Lyset fra deres sanne engasjement for at verden skal bli et bedre sted for alle, hjelper nettopp en slik verden å blomstre og sette frukt. Undervurder aldri kraften av det lyset dere sender ut i verden!

Det følgende er et utdrag av en e-post skrevet av en leser i London: «Da jeg spurte (mediet) om den kaotiske politiske situasjonen i landet deres, sa han at høyt utviklete sjeler ikke fordyper seg i politiske saker. Dersom han har rett, vær snill å spørre Matthew hvorfor sjeler som befinner seg der hvor han er, gjør dette.» Det nevnte mediet har helt rett dersom han med «å fordype seg i» betyr å velge politisk side eller å prøve å påvirke noen om en sak. Aldri har dette vært i vår interesse, langt mindre vår hensikt – i flerfoldige budskap har vi sagt at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så hvorfor snakker vi da om politiske anliggender?

Jordens folk har aldri forstått hvorfor det var evigvarende kriging som forårsaket så mye død og omfattende ødeleggelser, og etter hvert som krigsvåpnene ble modernisert helt til de hadde potensial til å legge kloden øde, fryktet de stadig mer hva fremtiden ville bringe. De visste ikke at frykten deres var næringen til de mørke sjelene og gav kraft til deres mål om å totalt verdensherredømme og fortsette å redusere befolkningen; de var ikke klar over at frykten deres fortalte universet at de ønsket flere situasjoner de kunne føle frykt for. Og således er det at om vår sivilisasjon noensinne skulle kunne leve i frihet og glede i en verden brakt tilbake til full helse og skjønnhet, slik Gaias ønske er, måtte noe gjøres for å stanse denne evige runddansen med frykten. Imidlertid er det slik at ifølge universets lover, kan ingen åndelig høyt utviklete sjeler påtvinge sin hjelp på noen som helst tredje dimensjons sivilisasjon; det må være disse folkene selv som avgjør hva slags verden de ønsker og arbeider for å gjøre den til virkelighet.

Og slik hadde det seg at da universets høyeste råd la planene for Jordens Gyldne Tidsalder i samsvar med Gaias ønsker, at det var en del av planen at tallrike budbringere fra lyset og deres respektive mottakere skulle kaste lys over grunnen til at Jorden befinner seg i den tilstanden den gjør og hvordan Jordens folk kan forandre dette. Deres nedtegnete historie forteller ingenting om at opp gjennom tidene har kriger og all undertrykkelse vært skapt av politiske ledere som var mørkets fanger, og at de fortsatte å utvide sine imperier inntil de hadde kontrollen over alle institusjoner som har innflytelse på livet på Jorden.

Vårt oppdrag er å forklare for dere hva denne usynlige regjeringen og dens globale nettverk har gjort, men også opplyse dere om hvem dere egentlig er - unike, ukrenkelige, evige sjeler som er uløselig forbundet med det Høyeste Vesen i dette universet og alle andre sjeler. Deres oppgave er å dele denne kunnskapen med alle som er mottakelige og være levende eksempler på at kjærlighet og En-het er veien til en verden som oppfyller jord-sivilisasjonens høyeste drømmer.

Årtusenene under de mørkes herredømme er i ferd med å ende fordi det stadig intensiverende lyset gir løftekraft til folkets inderlige ønske og vilje til å leve i en fredelig verden hvor ledere er hederlige, lovene er rettferdige, forskjellighet og mangfold blir respektert og alle deler av overfloden. Med unntak av de få som forsøker å sende opp raketter med atomstridshoder, går Skaperens gave, deres frie vilje, foran alt annet. Det er den kollektive frie viljen til alle Jordens folk som i lineær tid skaper full manifestasjon av den Nye Tidsalderen, som allerede blomstrer for fullt i kontinuumet, og dere, kjære brødre og søstre, er der for å danne fortroppene i denne evolusjonære reisen som Jordens folk har påtatt seg.

Gjennom de mange årene vi har kommet med budskap, er det mange lesere som har bedt oss å komme oftere med nye budskap og vi siterer en forespørsel som nylig kom: «Dette er en forvirrende, kaotisk tid. Vær så snill å sende budskapene deres ukentlig slik at vi kan vite hva som skjer og hva som er “fake news”.»

Dere blir oversvømt med informasjon og ja, det er nødvendig at dere vet hva som er basert på sanne fakta og hva som ikke er det. “Den frie pressen” rapporterer fortsatt det Illuminati vil at dere skal tro og omgår alt de ikke vil at dere skal vite, og det er ikke alt på Internett som er pålitelig heller - mye av det er basert på uvitenhet om fakta, bevisste forvrengninger av sannheten, inkludert kanaliserte budskap som utgir seg for å komme fra høyt utviklete vesener; artikler med manipulerte data som oppfattes som presise; eller personlige meninger som presenteres som fakta. Så det er lett å forstå at folk leter etter informasjonskilder de føler de kan stole på.

Men å bli avhengig av budskapene ødelegger deres hensikt om å tilby opp-lys-ning, veiledning og oppmuntring til at dere skal lære dere å stole på deres intuitive viten og så dere ikke lenger vil ha behov for oss eller andre budbringere fra lyset. En integrert del av selv-oppdagelse – sjelelig utvikling – er å stole på deres egen intuisjon, budskap fra sjelsnivå til bevisstheten, og dette er årsaken til at vi ofte har oppfordret dere til å gå inn i dere selv for å finne svar. Sjelen deres –deres egentlige selv! – er del av en masse-bevissthet hvori alt er kjent. Dette kosmiske lageret av kunnskap, av intuitiv viten, venter bare på å bli avdekket når dere er rede til det. Dersom dere føler at dere finner informasjon som er “over eller langt utenfor deres vante tankerammer”, for å si det slik, så vær våken – sjelen deres er i ferd med å fortelle dere det dere trenger å vite i akkurat dette øyeblikket.

Noen av dere har spurt om hvordan dere kan vite om dere tolker intuisjonen deres riktig. Intuisjonen krever ingen tolkning eller analyse – den er deres første naturlige reaksjon på informasjon. Hvis den flyter lett gjennom hjertets sfære, er den etter all sannsynlighet sann; hvis dere kjenner motstand på noe vis, så er den mest sannsynlig ikke det. Å lære å ha tillit til deres iboende indre viten kan utvikle seg raskt, men som regel kreves det øvelse, og tålmodighet er deres beste allierte. Vær oppmerksom på at et sinn som er lukket for å ta i betraktning ting som ikke er i overensstemmelse med religiøse eller ideologiske læresetninger, utgjør en barriere for at viten på sjelsnivå kan nå frem til bevisstheten.

Elskede familie, vi kan ikke få sagt ofte nok at KJÆRLIGHET er nøkkelen til det livet dere ønsker dere, til den verden dere er her for å hjelpe til å skape. Dersom dere ikke er kjent med de myriader av måter dere kan uttrykke kjærlighet på, eller kanskje ikke husker det, så vil det gjør hjertet deres lettere hvis dere leser budskapet vårt som forteller om dette. [9. desember, 2016]

Lysvesener fra alle deler av dette universet heier dere frem og støtter dere med kraften av uforbeholden kjærlighet som ingen ting kan måle seg med.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

[Beskjed fra Suzy: Jeg kommer til å besøke min familie i Latin-Amerika i mars, så det neste budskapet vil komme på slutten av den måneden eller i begynnelsen av april.]


Share |