Home > > Matthew Ward — July 4, 2012

Matthew Ward — July 4, 2012

Aresztowania są nieuchronne; negocjacje światowych liderów i kosmitów, uczestniczą w nich też Iluminaci, obszary postępu; Obama, wszystko oparte na ciemności zaniknie do końca tego roku; inicjacja reform tymczasowych, zmiany po tym, planeta wejdzie do czwartej gęstości, powód zwłoki lądowań kosmitów; obowiązki w stosunku do siebie

Tu Mateusz, przesyłam pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji. Z radością mówimy wam, że znaczna część działań o dużym znaczeniu jest już w toku. Jednakże, jest to bardzo możliwe, że niektóre informacje, które mogłyby być publikowane, nie będą – mianowicie znaczna liczba wysokich rangą Iluminatów jest w kolejce do aresztowania – dokonania na najwyższym poziomie są znane głównie stronom uczestniczącym.

W różnych częściach świata prowadzone są negocjacje pomiędzy przedstawicielami cywilizacji, które pomagają Ziemi a niektórymi z przywódców w waszych rządach, sektorach bankowości, wytwórczości, w wojsku, sektorach rolnictwa, przemysłu wydobywczego, medycyny, edukacji, religii, transportu, rozrywki - faktycznie, w każdym obszarze życia w waszym świecie. Biorąc pod uwagę to spektrum i poziom uczestników, nie będziecie zaskoczeni tym, że niektórzy z szeregów Iluminatów są pośród nich.

Przedstawiciele “przestrzeni kosmicznej” weszli na te spotkania, nie różniąc się od was wyglądem, następnie przybrali swoje naturalne ciała, aby za jakiś czas powrócić do swej pierwszej powierzchowności. Jak możecie sobie wyobrazić, ta przemiana, a faktycznie prawdziwa obecność tych osób z innych światów wywarła głębokie wrażenie na waszych negocjatorach. Jednakże jedynym celem przybyszów galaktycznych jest dostarczenie dogłębnych rezultatów – mądrych decyzji waszych ludzi, które teraz wychodzą na jaw.

Grupa wizytujących dokonała przekonującej prezentacji, która otworzyła oczy waszych negocjatorów na szaleństwo w postępowaniu, jeśli chodzi o konkurencję, konflikty, korupcję, podboje i oszustwa. Niektórzy Iluminaci z miejsca okazywali gorliwą akceptację, inni byli mniej entuzjastyczni, ale ponieważ jest to jasne, że ich dni się kończą, przyłączają się do swoich kontrahentów, którzy można powiedzieć, dobrowolnie opuszczają statek.

Dysputa pełna wiedzy i rozsądne dyskusje, które prowadzą do rozszerzenia świadomości I współpracy, zawsze są lepiej widziane niż rozwiązania siłowe. Co więcej, jedynie te środki, przy pomocy których wojownicy światła toczą batalię, niosą ze sobą światło. Oświecenie ułatwia płynne przejście ze starych systemów na nowe i to jest naprawdę ważne, ale większe znaczenie ma to, że to wasi przywódcy we wszystkich tych dziedzinach, a nie osoby z innych cywilizacji, wyznaczają nowy kurs dla waszego świata.

Godny uwagi postęp został uczyniony w dwóch dziedzinach, ze skutkiem natychmiastowym – w organach władzy i w światowej gospodarce. Na podstawie faktycznych doniesień w mediach głównego nurtu, nie wydaje się, że tak jest, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę. Wiele się mówi i mało robi w Stanach Zjednoczonych i krajach zwanych strefą euro, a wszystkie z ich ogromnych długów rosną z dnia na dzień.

Według waszych analityków rokowania dla świata są złowrogie. Ponieważ nie mają oni pojęcia, że dzisiejsza sytuacja jest istotnym wstępem do ustanowienia uczciwych i sprawiedliwych systemów, ich wnioski są oparte na historii i naukowych poglądach na temat jak sobie poradzić z międzynarodowymi sprawami gospodarczymi. Jak wszystko, co jest prognozowane na tej podstawie, te analizy ekonomiczne nie mają zastosowania w tej epoce, która jest bezprecedensowa we wszechświecie.

Wiele się mówi na temat licznych niewiadomych w różnych rządach, takich jak: Ukierunkowanie nowego przywódcy Egiptu i reakcja połowy kraju, która nie głosowała na niego. Dokąd doprowadzi potęga nuklearna Iranu? Jak będzie rozwiązana długoletnia niechęć pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami? Co się dzieje w Pakistanie? Jak inne narody mogą zareagować na wojnę domową w Syrii? Do jakiego stopnia groźna może się stać Korea Północna? Jakie są plany przywódców Rosji i Chin? Co zrobić ze zubożałymi krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej?

Ponieważ pewien szczególny problem jest w czołówce tak wielu umysłów na całym świecie, będziemy o nim mówić. Prezydent Obama zostanie wybrany ponownie i to obecnie nie jest kwestią polityki bardziej niż kiedykolwiek. Często mówiłem wam, że mistrzowscy planiści Złotego Wieku zwrócili się do tej duszy z wysoce rozwiniętej cywilizacji, aby przyszła na tę planetę konkretnie wypełnić jedną z najbardziej strategicznych ról w tej fazie wznoszenia Ziemi z trzeciej gęstości i wejścia w czwartą. A wy wszyscy z tym się zgodziliście, gdy entuzjastycznie wybraliście swoje role w tym życiu.

Mówiliśmy także o potężnej opozycji wobec wysiłków Obamy na rzecz przeprowadzenia wielce koniecznych reform w kraju oraz działań w celu osiągnięcia pokoju na świecie. Nie ujawniliśmy wcześniej, że wojownicy światła z jego ojczyzny przybyli, by chronić go i jego rodzinę przed bandą ciemnych reptilian, również z innej planety, wynajętych przez Iluminatów do zabicia Obamy. To pokazuje, jak bardzo ci ciemni boją się o to, że ten prezydent zakończy ich długie panowanie i mają rację. Wkrótce nie będą już mieli więcej środków na zakup zabójców, członków Kongresu i rzesz lobbystów – wówczas wszyscy ujrzą światło Obamy i rozsławią jego mądre przywództwo i działania w kierunku jedności świata.

Te i inne krajowe i międzynarodowe sytuacje związane z interesami czy troskami można najtrafniej opisać jako robienie różnych kroków w kierunku “światła na końcu tunelu.” Ponieważ pęd energii przekształcenia świata nie może zostać spowolniony lub zbity z toru, pojawi się stabilność we wszystkich obecnych zawirowaniach. Ideologie i filozofie, które przeniknięte są strachem i podziałami, osłabną, a te kamienie węgielne dwoistości znikną zupełnie, gdy planeta wejdzie w dolne płaszczyzny czwartej gęstości w okolicach końca tego roku.

Od owej chwili wszystko, co emituje niskie wibracje, ustąpi. Będą to włodarze tyranizujących reżimów lub kultury, które wzbraniają kobietom nadanych przez Boga oraz cywilnych praw; Sataniści; kontrolerzy waszych zaawansowanych technologii, którzy wykorzystywali je do niszczycielskich celów; dostojnicy Watykanu; osoby, które wciąż cenzurują informacje lub zlecają produkcję filmów, które gloryfikują wojnę lub przedstawiają przybyszy z kosmosu jako potwornych najeźdźców.

Jak to możliwe, że zajdą prawie niewyobrażalne zmiany w warunkach I zachowaniu do końca tego roku? Wówczas na Ziemi mieszkać będą tylko osoby wypełnione światłem. W międzyczasie będzie chaos i zamieszanie. Wiele planów zostanie przerwanych, kiedy zostaną zainicjowane zmiany. Będą negocjacje o zakończenie walk i oddelegowanie wojsk, powrotu uchodźców do swoich domów. Prawa, zasady, przepisy i praktyki, które są niesprawiedliwe i szkodliwe zostaną obalone, w tym nieuczciwe stawki podatkowe. Redystrybucja bogactwa w waszym świecie ułatwi, a następnie zakończy rozmyślną rozbieżność pomiędzy grupą nielicznych a masami.

Inne istotne zmiany przyjdą stopniowo, po tym, jak planeta wejdzie w czwartą gęstość. Członkowie wszechświatowej rodziny pomogą wam w działaniach, które wymagają technologii, takich jak wyeliminowanie wszelkich źródeł zanieczyszczeń w waszym powietrzu, wodach i glebie oraz w innych środowiskowych pracach konserwatorskich, a także przy nowych formach energii i transportu. Wasi przywódcy, z których wszyscy będą mieli duchową i moralną integralność, będą nadal dodawać lub wzmacniać działania reformatorskie, a Ziemia będzie nadal powracać do swojej pierwotnej rajskiej tożsamości oraz umiarkowanego klimatu na całym świecie.

Wszystkie te różnice z życia jakie już znacie, są rzeczywiście dramatyczne, lecz to wasza rozszerzająca się świadomość i duchowa jasność przyniesie najpiękniejsze zmiany osobiste, skoro wznosicie się z Ziemią poprzez czwartą gęstość do piątej. Po drodze uzyskacie doskonałe zdrowie i odrosną wam brakujące kończyny i narządy. Nie tylko będzie można przezwyciężyć skutki tendencji związane ze starzeniem się, ale ci, w podeszłym wieku stopniowo staną się młodsi. Będziecie porozumiewać się telepatycznie z duszami gdzie indziej we wszechświecie, podróżować astralnie i odwiedzać ukochane osoby w Nirwanie. Dzięki wizualizacji, dowiecie się, jak zamanifestować to, co chcecie.

W skrócie, będziecie korzystać ze swoich wrodzonych mocy, które zawsze były waszym prawem i zajmiecie prawnie przynależne wam miejsce wśród waszej wszechświatowej rodziny wielowymiarowych, wiecznych dusz.

Obecnie, w trakcie krótkiego czasu, gdy Ziemia kończy swe istnienie w 3. gęstości, pozostali ciemni podejmą ostatnie, rozpaczliwe wysiłki, by zatrzymać resztki swoich wpływów i rozległe fortuny. Przez krótką chwilę z ust opornych polityków będą kontynuowane jawne kłamstwa i także spolaryzowane poglądy ludzi na temat tego, co najlepiej służy ich osobistym interesom. Ziemia nadal musi uwalniać jakieś negatywności poprzez wydarzenia geofizyczne. Sytuacje takie jednak to ”samo życie”, przez tak długo, że większość ludzi jest z tym oswojona i je zaakceptuje.
Tym, co spowoduje znaczny niepokój, będzie nadejście wstrząsających prawd i alarmujących wieści o wysokiej liczbie ofiar, kiedy wiele dusz opuści planetę z tego czy innego powodu.

Przetłumaczyła Anna Bogusz-Dobrowolska

_______________________________________________

cz. 2

Ta kombinacja to wystarczająco dużo dla populacji do poradzenia sobie emocjonalnie i mentalnie, bez dodawania do tej mieszanki dziwnych istot wychodzących ze statków kosmicznych. Z tego powodu Wysoka Rada zdecydowała, by opóźnić lądowania oraz ujawnienie tożsamości istot pozaziemskich żyjących wśród was. Korzyści tego opóźnienia są dużo większe niż przewidywany strach z powodu przedwczesnego przedstawienia „obcych”.

Rada, w której zasiadają najbardziej wyewoluowane dusze we wszechświecie rozsądnie przypuszczała, że nastąpiłyby już wystarczające zmiany tak, aby członkowie wszechświatowych rodzin mogli być powitani przez ludzi Ziemi. Ale twierdza ciemności przetrwała dużo dłużej niż można było logicznie przypuszczać.
Dusze, które zgodziły się zaakceptować głęboko ciemne role, które zaoferowały milionom szanse na zakończenie ich trójwymiarowej karmy, a potem dołączyłyby do sił Swiatła, same były wysoko wyewoluowanymi duszami. Kiedy weszły w umowę, zrobiły to z pewnością, że ich duchowa moc oprze się pociągowi trzymania się mrocznych dróg. Zamiast tego, zostali oczarowani kontrolowaniem mas i gromadzeniem wielkiego bogactwa, zapadli się w głębię ciemności i świadomie odmówili uszanowania swojej umowy.Ich potężna globalna sieć utrzymywała zdecydowaną większość waszej populacji w dualności i stanie mentalnym utrzymującym ludzkie umysły zamknięte. W żadnym wypadku nie są to ludzie „źli” – po prostu utknęli w ograniczeniach 3. gęstości. Ich podstawowe wierzenia były formowane przez różnorodne techniki kontroli umysłu, włączając w to orientację, iż jeżeli jakakolwiek inna cywilizacja istnieje i kiedykolwiek przybędzie na Ziemię, to w celu anihilacji planetarnej populacji. Nawet niektóre telepatyczne przekazy, lub tak się wydające, mówią że cywilizacja wydająca się życzliwą tak naprawdę zamierza was podbić i zniewolić. Inne wiadomości uzurpują, że Kosmici będą was ewakuować przed katastroficznym oczyszczeniem, które zdewastuje planetę, a jeszcze inne donoszą o jakimś stopniu zniszczenia, ale bez ratowania was. Wszystkie te stwierdzenia są zaprojektowane na stworzenie strachu i są czystym nonsensem. Dlatego tez często zalecaliśmy ostrożny osąd względem informacji ze wszystkich źródeł. Spytajcie wewnątrz siebie i zaufajcie intuicji co jest prawdą a co nie. Rozwinięcie osądu i nauczenie się ufania wiadomościom od swojej duszy do świadomości nie tylko wyeliminuje niepotrzebne uczucie strachu, ale jest też krokiem w górę w rozwoju duszy.

Rada zna zbiorową świadomość mieszkańców Ziemi, wiedzą więc, że przybycie istot pozaziemskich w tym momencie spanikowałoby większość ludzi. Nie tylko stworzyłoby to większą negatywność dla Ziemi do pozbycia się, ale też wzmocniłoby ciemnych – oni prosperują dzięki energii strachu.

W tym krytycznym momencie, rozsądnym dla was i waszych braci i sióstr z gwiazd wydaje się spotkanie bliżej końca tego roku, kiedy to będą mogli dołączyć do was w pełni rozpoznani i otwarcie asystować wam bez żadnych opłakanych reperkusji. Moment ten nie jest jednak zapisany na kamieniu – może się to stać wcześniej. Trwa ciągłe monitorowanie ziemskich wydarzeń i tego, jak efektywnie intensywność Światła podnosi zbiorową świadomość i gdy tylko nie będzie już możliwości wystąpienia masowego strachu, nasza gwiezdna rodzina połączy się z wami.

W międzyczasie będą nadal używali technologii dostępnej na statkach, by zredukować toksyczne efekty smug chemicznych i innych zanieczyszczeń. Będą kontynuowali wygładzanie efektów trzęsień ziemi i łagodzili siłę wielkich burz bez zmniejszania ilości odpuszczanej negatywności. Będą kontynuowali sabotowanie broni, blokowanie najpotężniejszych elementow technologii kontroli pogody Iluminatów i niszczenie ich operacji w ogromnych podziemnych ośrodkach. Ponadto, z boskim przyzwoleniem, mogą przemieścić konkretne osoby, które odmawiają odstąpienia od aktywności szkodzących ludzkości.

Wiedząc o tych wielkich skokach naprzód i innych wspaniałych, odmieniających życie wydarzeniach, które nadejdą, możecie już czuć się radośni, podekscytowani, pewni i dobrze przygotowani by przezwyciężyć wyzwania, które możecie napotkać w najbliższych kilku miesiącach. A miesiące te przelecą szybko – wasz zmysł czasu mijającego coraz szybciej będzie się zwiększał w miarę jak planeta się wznosi.

Jeżeli doświadczacie anomalii które nie są wynikiem choroby, to bardzo prawdopodobne, że są to efekty dostosowywania się do narastająco wysokich poziomów energii, przez które przechodzi Ziemia, w miarę jak wasze komórki przechodzą z węglowych w krystaliczne. Te anomalie niedługo miną.

Wy jesteście swoją pierwszą odpowiedzialnością. Nie jest to samolubność bądź egoizm, ani brak miłości czy troski o innych. Tylko wy możecie podjąć decyzje, które są zgodne z waszymi instynktami i intuicją, przewodnictwem waszej duszy dla waszej świadomości, które popycha was na ścieżki zgodnie z kontraktem duszy w tym życiu. To mogą być zmiany w stosunkach towarzyskich, zatrudnieniu, zamieszkaniu, przynależności grupowej i innych zainteresowań i aktywności.

Na innym poziomie, możecie pozbywać się trywialnych zainteresowań i bezsensownych dążeń i odejście od potrzeby zagarniania dóbr materialnych. Złoty Wiek Ziemi nie zawiera zainteresowań, przyzwyczajeń, nastawień lub zachowań, które są sztuczne i szkodliwe dla was bądź innych, takich jak zazdrość, zawiść, ego-centryzm, nienawiść , zgorzknienie. Jeżeli te lub podobne rozpoznajecie w sobie, czas na zmiany. Skoncentrowanie się na waszym życiu we wspaniałym Złotym Wieku, który szybko nadchodzi, pozwoli wam objąć innych i samo życie z miłością.

Celem każdej duszy jest ewoluować duchowo i intelektualnie. Uzgodnienia przedurodzeniowe, które są zaprojektowane dla wzrostu duszy wszystkich, którzy chcą dzielić życie, dokonywane są w bezwarunkowej miłości. Gdy doświadczacie karmicznych lekcji, które wybraliście, wasze życie płynie gładko. Jeżeli powstaje ciężki niepokój i pragnienie zmiany okoliczności, oznacza to, że uzgodnione doświadczenie zostaje zakończone i nadszedł czas by przejść do następnych wyborów w kontrakcie. W wibracji lżejszych planów energii które osiągnęła Ziemia, zarówno zadowolenie jak i brak satysfakcji są zwiększone - pozwólcie wrażeniom, które odczuwacie prowadzić was w decyzjach i akcjach.

W przypadku ekstremalnie trudnych sytuacji, świadomość nie rozumie że okoliczności sprzyjają uczeniu się i wzrostowi, ale dusza wie, że osiąga równowagę, której potrzebuje by ewoluować. Gdy osoba poważnie odejdzie od warunków kontraktu – powiedzmy, poprzez nadmierną kontrolę bądź okrucieństwo ponad to co odbiorca wybrał – cierpiąca dusza wzrasta wykładniczo, a krzywdząca de-ewoluje się. Boska łaska zawsze pociesza i podnosi tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani – to jest, o ile sami tego nie wybrali w kontrakcie duszy – a „obrażający” zaciąga równie ciężką do zniesienia karmę.

Podążając tokiem tego rozumowania „obrażających”, nie potrwa długo nim będziecie wiedzieli kto został aresztowany za zbrodnie przeciwko ludzkości i inne postępki, które przeciwnie wpłynęły na życie na Ziemi. Osoby te zbłądziły daleko od ich kontraktów duchowych. Niektórzy zostaną skazani, a inni umrą przed procesem, ale nikt nie ucieknie przed samo-osądem. Poprzez fizykę, która rządzi tym wszechświatem, podczas procesu przeglądania swojego życia w Nirvanie, poczują dokładnie ten sam ból i udrękę, której doświadczyli wszyscy ci, których życia zostały dotknięte ich diabolicznymi planami. Proces tego rozdzierającego samo-ukarania jest poza waszą zdolnością wyobrażenia sobie, podobnie jak ich zdeewoluowane możliwości w następnej inkarnacji.

Wiedząc co leży przed nimi i rozumiejąc, że są najsłabszym ogniwem w wiecznym łańcuchu jakim jest nasza rodzina dusz, pozwoli wam łatwiej odczuwać przebaczenie. Wysokie wibracje przebaczenia, jak wszystkie inne boskie ekspresje, są wzrostem duszy w działaniu.

Świetliste dusze wszechświata promieniują miłością i kibicują w miarę jak radośnie przemierzacie tę ostatnią prostą do Złotego Wieku Ziemi.

______________________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Przetłumaczył Michał , edycja Krystal - Transformacja 2012


Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy
Share |