Home > > Montague Keen - July 17, 2011

July 17, 2011

Kochana moja Weroniko, całym sercem jestem z Toba oraz z tymi, którzy są wystarczająco odważni, aby jeszcze raz przyglądnąć się historii, której zostali nauczeni oraz wszystkiemu  co uznali jako fakty. Jest to niezbędny szok by podnieść zasłonę (usunąć pozory): wyeksponować  prawdę, z którą należy się skonfrontować. Ludzkość musi iść naprzód, nie ma rady. Jest czas obudzić się z waszego kontrolowanego letargu hipnotycznego. Jest czas   całkowicie rozprawić się ze wszystkim. Obiecałem, że niegodziwi zostaną usunięci: teraz widzicie jak to się dzieje. To jest tylko początek!

Faktem jest, że Irlandia -ten wielki bastion Kościoła Katolickiego – już kwestionuje motywy kościoła  który dopuścił, aby gwałcono jego dzieci a następnie zdecydował bronić gwałcicieli i pedofilów. Kościół głosił miłość, lecz swoją bezkarnością zniszczył  tak wielu niewinnych. Rzym zawsze popierał gwałcicieli i pedofilów w swoim gronie.

Lecz ostatecznie Rząd Irlandii jest dość silny, aby powiedzieć: już nie będziemy dłużej  tolerować ich wśród nas. Tego się nie spodziewałaś, mojej droga. Wystarczyło zrobić małe dochodzenie, aby znaleźć okrutną prawdę.

Kościół Katolicki używa dwie osobowości prawne: pierwszą jest Międzynarodowe Państwo znane jako miasto-państwo Watykan z Papieżem jako głową Rządu. Drugą, co dla ciebie będzie prawdziwym szokiem, jest Najwyższa Osobowość Prawna ponad wszystkimi innymi osobowościami prawnymi, według której CAŁA WŁASNOŚĆ I "STWORZENIE" SĄ   PRZEDMIOTAMI.

ZASTANÓWCIE SIĘ NAD TYM PRZEZ CHWILĘ. ILU Z WAS JEST ŚWIADOMYCH FAKTU, ŻE CAŁA WŁASNOŚĆ I "STWORZENIE" SĄ PRZEDMIOTAMI?

Zapoznajcie się z Traktatami Laterańskimi * podpisanymi między BENITO MUSSOLINIM w 1929 a Piusem XI.

 Kościół Rzymski, który podlega Kościołowi Katolickiemu twierdzi, że pierwszą osobą zasiadającą na Stolicy( Siedzibie)Apostolskiej był Święty Piotr. To jest niemożliwe, ponieważ  z analizy etymologii, słowo "Siedziba" nie istniało do kilkuset lat po egzekucji Św. Piotra w 70 d. C., w trakcie oblężenia Jerozolimy.

Twierdzą także, że istnieje tron (fotel) Świętego Piotra. Na prawdę, było ich tyle, więc jeśli NIE  MA Tronu = NIE Ma mocy Tronu. Tron Świętego Piotra potwierdzałby nieprzerwane następstwo Papieży, którzy fizycznie zasiadali na jego miejscu. Pomimo, że Kościół Katolicki przyznał otwarcie, że tron Św. Piotra jest całkowitym oszustwem, jest uznawany jako jedna z najbardziej cennych relikwii.

W 1250 Święty Franciszek –Papież Innocenty IV- wrzucił pierścień papieski do morza podczas  formalnej ceremonii  kultu rzymskiego. Następnie ogłosili Wenecję i Stolicę Apostolską  jako nierozerwalną całość. Tak, Stolica Apostolska zawarła pierwsze porozumienie zdeklarowane jako "w pełni chrześcijańskie" dotyczące  WSPÓLNYCH INTERESÓW MIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKIM, WENECJĄ ORAZ KORONĄ ANGLII.
Papież Bonifacy oświadczył, że "każde stworzenie jest poddane  władzy Papieża”. W 1302 ogłosił Bulę Papieską, "Unun Sanctum", potwierdzając że: "oświadczamy, mówimy, definiujemy i wypowiadamy, że jest absolutnie niezbędnym dla ocalenia, aby każde stworzenie ludzkie było podporządkowane Papieżowi Rzymskiemu". Osobowość prawna Stolicy Apostolskiej była narzędziem w Kościele Katolickim do założenia jednego z NAJBARDZIEJ RENTOWNYCH INTERESÓW ŚREDNIOWIECZA:  MIĘDZYNARODOWY HANDEL NIEWOLNIKÓW. Ten przemysł, początkowo kontrolowany przez Portugalię i Hiszpanię, był możliwy tylko dzięki nadzwyczajnym atrybutom Stolicy Apostolskiej.

Kiedy Hiszpania poparła ekspedycję Papieską pod komendą Krzysztofa Kolumba by zdobyć Nowy Świat, Papież Innocenty VIII (1484-1492) rozszerzył koncepcję Stolicy Apostolskiej  literalnie na oceany, jak również na całą Ziemię.

Pod rządami papieża Innocentego VIII zmieniła się rola Inkwizycji i Inkwizytora, aby powiększyć swoją władzę prawną i duchową na „LIKWIDACJĘ HERETYKÓW". W 1483 Thomas Torquemada był ustanowiony Generalnym Inkwizytorem  Aragonii, Walencji i Katalonii. Jego oprawcy i specjalna milicja były błogosławione przez złożenie przysięgi  najwyższemu porządkowi Kultu Rzymskiego - jako SS (Sedes Sacrorum), albo Rycerze Świętej Stolicy.

Militarny system Kościoła Katolickiego Zakonu Rycerzy (SS) był stworzony przez postanowienie prawne Papieża Rzymskiego w imieniu Macierzystego Kościoła, by wysyłać  Świętą Inkwizycję przeciw wszystkim heretykom: włączając mordy, tortury i kontrwywiad, by bronić imienia Świętego Kościoła Katolickiego w Rzymie. Głównym zadaniem SS (Sedes Sacrorum ) Świętych Rycerzy było bronić interesów Stolicy Apostolskiej.

W ramach porządku duchowego Kościoła Katolickiego, Rycerzom SS była udzielana nadzwyczajna łaska rzymskokatolicka - wybaczania wszystkich grzechów śmiertelnych (umożliwiając w ten sposób dostanie się do nieba), które "niestety" musiały być popełniane  by móc sprostać doczesnym obowiązkom. Innymi słowy, oddziały Wielkiego Inkwizytora Thomasa Torquemada były pierwszą korporacją religijno militarną, która uzyskała od papieża immunitet od piekła, pomimo dopuszczania sie tortur, terroru i niegodziwości.

W wieku XIX miały miejsce ostatnie ofiary i rytuały szatańskie na mocy Świętej Inkwizycji.  Na początku wieku XX było jeszcze około stu żołnierzy SS przydzielonych Świętej Inkwizycji. Jednak, wraz z mianowaniem FR HEINRICH HIMMLER SJ w 1929 w partii nazistowskiej Niemiec, powstało nowe wojsko SS NAZI (Rycerze Sedes Sacrorum) w1939 złożone z kilkuset tysięcy żołnierzy, by z nich utworzyć największą Inkwizycję Kościoła Rzymskiego jaka kiedykolwiek istniała, która dopuściła do śmierci ponad 18 milionów niewinnych osób PALONYCH żywcem w Rosji i Polsce.

SS niemieckie zostało rozwiązane z końcem Drugiej Wojny Światowej i Zwój Rzymski SS został przekazany w 1945 do SS Stanów Zjednoczonych (Wywiad/ Sedes Sacrorum).
SS Stanów Zjednoczonych powstał oficjalnie jako siła militarno-duchowa.  Posiada  bezwzględną ochronę Prezydenta Stanów Zjednoczonych, lecz utrzymuje Prezydenta jak wirtualnego jeńca państwa pod pretekstem oficjalnej ochrony.

Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że nic nie jest takie jakim się wydaje. Nadchodzące Przejście wymaga przeegzaminowania waszej historię i wszystkiego co przyjęliście jako prawdę. Jest to proces bolesny lecz prowadzi do ponownego połączenia z duchowością i światem, w którym czeka na was miłość, prawda i szacunek do wszystkich ludzi.

Zdeprawowany musi ustąpić. Nastał czas zmiany. Ułatwiamy to, aby prawda została ujawniona. Bądźcie dzielni i szukajcie. Miłość nadchodzi ze wszystkich stron świata. To pomoże w Przejściu.

Z miłością odniesiemy sukces i wszyscy ludzie będą wolni. Twój kochający Cię, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Tłumaczyła Ludmiła

Dodatek od tłumacza

* Laterańskie traktaty (1929), porozumienie zawarte w Rzymie 11 II 1929 w Pałacu Laterańskim pomiędzy Włochami a Stolicą Apostolską. Celem było unormowanie wzajemnych stosunków, napiętych od chwili włączenia Rzymu do Królestwa Włoch w 1870 i likwidacji Państwa Kościelnego.

Na mocy traktatu utworzono Państwo Watykańskie (Città del Vaticano) z pełnią suwerennej władzy i jurysdykcji na terenie Stolicy Apostolskiej. Do paktu dołączono konkordat i układ finansowy. Konkordat potwierdził prymat wyznania rzymskokatolickiego we Włoszech, określił pozycję prawną i majątkową Kościoła katolickiego, wprowadził obowiązek nauki religii w szkołach. Układ finansowy był zadośćuczynieniem wobec Kościoła, w gotówce i obligacjach włoskiej pożyczki państwowej, za zrzeczenie się roszczeń wobec państwa.

Traktaty weszły w życie 7 VI 1929. Postanowienia te zostały zmienione w 1984 na mocy nowego porozumienia pomiędzy rządem włoskim a Państwem Watykańskim.
Źródło - Onet.pl Wiem – Portal wiedzyShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.