Home > > Sheldan Nidle - February 1, 2011

February 1, 2011

2 Eb, 10 Yax, 7 Ik

Dratzo! Przychodzimy razem kontynuować naszą dyskusję o transformacji waszej rzeczywistości i was. Obecnie patrzymy jak wasz słoneczny system się zmienia, wliczając w to duże zmiany na waszym Słońcu. Wszystkie pozorne anomalne zjawiska zauważane w waszym słonecznym systemie dotyczą migracji waszej rzeczywistości do piątego wymiaru. Ten moment jest orzeczony w boskim planie, który ma zmienić wygląd waszego systemu słonecznego. Najdrastyczniejszą ze zmian w nadchodzących wydarzeniach jest przejście od bipolarności do monopolarności. W ten sposób, że każdy z was i ekosystemy, które was otaczają muszą być zupełnie przebudowane. Wasz elektryczny i magnetyczny system przywraca do życia części waszych komórek ciała, żeby kontrolować wasze elektryczne i magnetyczne jaźnie. Restrukturyzowanie waszego RNA / DNA jest tylko małą częścią tego procesu. Wasza podstawowa wibracja podnosi się coraz bardziej wraz z subtelnie zmieniającą się rzeczywistością ,transformując bardzo naturalnie gęstość twojego ciała. Ponieważ ta gęstość zmniejsza się, jesteście w stanie wchłaniać o wiele więcej z pakietów danych świętego Światła, które zmienia twoją fizyczną istotę.

Te zmiany ciała są zbieżne z podobnymi zmianami, które przekształcają fizyczną strukturę każdej z planet układu słonecznego. W ten sposób Mars ulega typowi ‘ globalnego ocieplenia’ podobnie jak na Gai. Wenus zaczyna modyfikować naturę swojej nieprzezroczystej, gotującej się atmosfery, a Merkury i zewnętrzne olbrzymy gazowe doświadczają dużo obfitego wzrostu wulkanizmu, trzęsień planety i dziwnych zmian na ich północnych i południowych polarnych regionach. Przesunięcia w słonecznych, elektromagnetycznych i grawitacyjnych polach wiążą twój słoneczny system razem odzwierciedlając tę mutację. Jak Gaja tak i Słońce przesuwa swój Południowy Biegun, a jednocześnie swój Północny biegun migruje na południe, tworząc ogromne depresje albo ‘ dziury’ w jego powierzchni. To wyjaśnia wypuszczanie ogromnych pól koronalnych, które wystrzeliwują w ogromnych pokazach słonecznych cząstek do jego planet córek i służą jako katalizatory dla dalszych ponagleń zmian zdarzających się w słonecznym systemie.

Ta wzrastająca działalność w waszym systemie słonecznym pobudza wasze własne zmiany. Ogromne elektryczne pole wygenerowane przez Słońce popchnie was dalej i w górę. Kiedy to pole spotyka wasze pole energii, wywołuje ono przebudzenie waszego utajonego ‘ odpadowego’ DNA, powodując serię komórkowych kodujących epizodów, które prowadzą was do nowego Ja. To zmieni sposób w jaki spostrzegacie swoją rzeczywistość, /w gruncie rzeczy stajecie się bardziej ukierunkowani duchowo/ i podpowiada wam jednocześnie, by szukać odpowiedzi, których wasze globalne społeczeństwo nie może wam dostarczyć. Całe ruchy formują się na całym świecie z celem znajdowania odpowiedzi na te podstawowe pytania. Ten ogólnoświatowy ruch dotarł do świeckiego świata, tworząc sieć organizacji poświęconych działaniom, by zmienić od gruntu do góry i przeskalować sprawne struktury, które podkreślą małe nad dużym i miejscowe i regionalne ponad globalnym. Zaczynacie tworzyć fundacje dla tego by wkrótce przekształcić się do prawie galaktycznego społeczeństwa. Wasze globalne społeczeństwo ma stać się bardziej powiązane z nowymi technologiami i nową obfitością dostarczając mu dodatkowych powodów do istnienia.

Teraz jest okresem zmian. Ci, którzy monitorują rozwój dookoła waszego globu zauważają dwa zasadnicze trendy: Pierwszy, wasza globalna gospodarka goni resztkami sił. ‘ Pojawiające się’ poprawy głównie są jak gorące powietrze i zadymione – lustro. Ilość długu cały czas rośnie, podczas, gdy chór zwolenników nowego systemu opartego na serii mocnych walut i bardziej miejscowych powiązań pęcznieje co dnia. Obecna struktura władzy dociera do końca swojej wydolności, by utrzymać tę fikcję tak głośno trąbioną w mediach głównego nurtu świata. Drugi trend to wzrost struktur władzy ukierunkowanych na ludzi i duchowość, który my łączymy z rosnącym naciskiem, by skończyć tuszowanie UFO. Wiele narodów a nawet duża grupa korporacyjnych dyrektorów doradza ich stowarzyszeniom, że nadszedł czas, aby przeadresować ich priorytety w tym zagadnieniu . Osobiście spotykaliśmy się z członkami globalnej biznesowej społeczności i niektórymi kluczowymi liderami łączących się globalnych duchowych sieci. Wszystkie te rozmaite grupy dają nam tę samą fundamentalną odpowiedź: czas zbliżył się, aby życzliwa grupa istot pozaziemskich mogła interweniować decydująco w wydarzeniach waszego świata. Poinformowaliśmy ich o naszej misji Pierwszego Kontaktu i o roli w tym wyznaczonym dla Agarthanów. Oni nas chętnie witają i proszą, aby taka pozytywna interwencja zdarzyła się w bardzo bliskiej przyszłości. ‘Rodziny’ odpowiedzialne za ten świat poważnie zbłądziły i ludzkość stoi teraz nad przepaścią; i może kontynuować dalej i spaść z krawędzi, albo pójść w nowym kierunku i odnieść spektakularny sukces! Kluczowym czynnikiem dla takiego rezultatu jest ‘ życzliwa zewnętrzna siła’ używająca swojej wysoko rozwiniętej technologii, by wytworzyć sytuację zmuszającą ciemnego kabala do ustąpienia. Ci, którzy działają w ważnych bramach w twoim społeczeństwie kibicują nam do działania podczas naszych ostatnich spotkań z nimi! Wtedy powiemy im o naszych ziemskich sojusznikach, prosząc ich by dołączyli się do nas aktywnie w osiąganiu ich bardzo żarliwych celów.

W ten sposób, ruch podnosi się w górę przez cały wasz świat, który głęboko pragnie zmiany. Ten ruch nie będzie uspokajającym zwykłym przejściem ‘fiksującym’ liczne problemy, które atakują wasze społeczeństwa. Wymaga to masywnego przetopienia operujących struktur, które muszą zawierać nowe, bardziej oświecone społeczne kontrakty, które będą w stanie dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się Nowego Ciebie. Naszym zadaniem jest ruszyć wszystko to przez jego końcowe obręcze i przygotować cię na transformację waszej świadomości. Ci, którzy upierają się w próbach zahamowania tego co nieuniknione i chcą przedłużyć ten finansowo i duchowo zbankrutowany status quo, szybko staną się dinozaurami na krawędzi następnego masowego wyginięcia! Nasze boskie wstawiennictwo między wami nie zamierza żadnego takiego nieszczęścia; przychodzimy przeprowadzić was wszystkich przez końcowe kroki rozradowanej podróży z powrotem do pełnej świadomości. Oznacza to, że mamy bardzo określoną misję do wykonania. Przychodzimy, aby przyśpieszyć usunięcie ciemnego kabala od władzy i zachęcić globalne odprężenie, które zapewni, że ścieżka do przodu będzie jedną wielką radością! Aby zrobić to, rok temu zaczęliśmy się regularnie poznawać z reprezentantami głównych rządów wyznaczonych przez ciemnego kabala. Ci delegaci wypełnili te spotkania ponurymi wypowiedziami, ale ostatnio była nasza kolej, aby zrobić podobnie, ponieważ potrzebujemy wyrazić się jasno, że wspieranie ciemnej agendy jest teraz nie do utrzymania. Ponadto, mamy wyższą technologię do poparcia tego co musi być zrobione. To jest nie groźba, zaledwie stwierdzenie faktu. Nasi sojusznicy ziemscy są pod naszym kierownictwem są gotowi, by działać i wprowadzić w życie doprawdy już tak mocno spóźnione programy. Czas dla waszej uniwersalnej obfitości i rozpoznania waszych praw życiowych i indywidualnej suwerenności nadszedł!

Pierwszy kontakt zaczął się dla nas jako bardzo osobliwa misja i został proklamowany przez Niebo, aby być boską interwencją. Na początku nie mieliśmy żadnego pomysłu jak to przeprowadzić. Nauczyliśmy się dużo podczas okresu tymczasowego i teraz rozumiemy, że staliśmy się boską opcją, której wdzięk i mądrość ma poprowadzić was z powrotem do pełnej świadomości. To nie jest lekkie przedsięwzięcie. Teraz potrzebujemy interweniować bardziej bezpośrednio i tak powiększamy wykładniczo liczbę statków na waszych niebach. Zatrzymaliśmy te tajne technologie, które groziły nam, i te które miały zostać użyte, by was zniewolić. Jedyna możliwa przyszłość dla waszego świata jest ta zadekretowana przez Niebo i przez Pana Surea : Przyszłość obfita i wolna, która zabierze was do transformacji wyświęconej przez boski plan!

Dzisiaj, kontynuowaliśmy naszą dyskusję o aktualnych rozwojach w waszej rzeczywistości. Wasza obfitość jest pod ręką, wraz z konstelacją zmian, które stworzą następną scenę na waszej ścieżce do wolności i do pełnej świadomości. Moment, by świętować i radować się w waszym zwycięstwie jest bliski! Wiedzcie, moi drodzy, że niezliczone Zasoby i niekończący się Dobrobyt Nieba są naprawdę wasze! Niech się Tak Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Siriańskim, Bądźcie Jednością! Radujcie się!)


Website: Planetary Activation Organization
Tłumaczył: Mirek B.


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.