Home > > SaLuSa, July 9, 2013

SaLuSa, July 9, 2013

Čakáme na ten správny moment aby sme sa Vám predstavili a bude to veľká oslava v celom Vesmíre. Prišli sme sem veľmi dávno a dohliadame na každý detail tohto diania, aby dokonale dopĺňal celok. Sme šťastní, že táto udalosť čoskoro nastane a cítime veľkú zodpovednosť za úspešnosť našej misie. Niekedy sa Vám zdá, že nič nejde tým „správnym“ smerom, ale znovu Vás uisťujeme, že my tiež máme svoje časové plány a čakáme na ten správny moment aby sme sa k Vám pridali. Počujeme Vaše volanie hlasno a jasne a odpovedáme zakaždým posielaním našej lásky. Toto volanie má tiež vplyv na Vašich vodcov, ktorí už viac nemôžu skrývať našu prítomnosť, pretože stále viac ľudí si želá vedieť pravdu a pamätajte aké silné sú Vaše myšlienky.

Teraz všetci vo vnútri cítite ako sa temnota čistí Svetlom, ktoré je Vám posielané a to isté sa deje so Svetom. Všetko sa dostáva von z tieňa a je čistené Láskou a Svetlom. Čím viac Svetla a Lásky je posielanej, tým viac temnoty môže byť odhalenej. Osobne mnohí z Vás zisťujú, že sa začínajú čistiť veľmi staré veci a prekvapivo to môže viesť mnoho tisíc rokov do minulosti, dokonca až do čias Atlantídy. Tieto najstaršie sa zvyčajne čistia najťažšie, ale ani na chvíľu o sebe nepochybujte, pretože ak by nebolo vo vašich silách vyčistiť ich, vôbec by sa neobjavili na čistenie. Toto vedomie by malo Vaše zámery ešte posliniť, pretože tí, ktorí majú záujem sa vyčistiť dostávajú všemožnú pomoc od svojich Radcov a Anjelov.

Tí z Vás, ktorých budúcnosť je s nami, určite cítite našu prítomnosť a naše vedenie v odkazoch, ktoré posielame alebo v telepatickej komunikácii s nami. Prosím pamätajte, že všetci ste schopní týmto spôsobom komunikovať, musíte sa len sústrediť a dostať sa do rovnováhy s poľom lásky, ktoré každého z Vás obklopuje. Sme veľmi šťastní, že stále viac z Vás si želá s nami hovoriť, pretože sme Vaša rodina a ako mnohí z Vás cítia, sme s Vami vo veľmi blízkom spojení. Takže ak si to želáte, otvorte sa tejto komunikácii a my radi a milujúco odpovieme, pretože prichádzame bližšie. Prosím očistite sa od všetkých pochybností typu kedy a ako a nechajte to nádherne vplávať do Vašej reality. Pamätajte, že toto je Stvoriteľov plán pre nás všetkých v tomto Vesmíre a čím menej pochybností, tým skôr sa pripojíte k tejto nádhernej Svetlom naplnenej realite.

Som SaLuSa zo Síria a pripájam sa k Vašim snom a k tvoreniu Novej Zeme a prosím nenechajte pochybnosti aby Vás zdržiavali, pretože akonáhle sa od nich očistíte, vyššia sféra, tá na ktorú ste čakali, sa pre Vás otvorí. Vždy rozdávajte svoju lásku a svetlo všetkým a Matke Zemi a ona sa Vám mnohonásobne vráti.

Prijaté cez MADAD.

Preložili Martin a Danica
Share |