Home > > SaLuSa, August 9, 2013

SaLuSa, August 9, 2013

Vidíme ako Svetlo na Vašej planéte každým dňom narastá a tiež cítime ako sa dostávate stále viac do jednoty s ňou, čo umožňuje Matke Zemi očistiť zostávajúce negatívne energie. Budú potrebné niektoré zmeny počasia, ale s určitosťou žiadne katastrofy, ako sa Vás niektorí stále snažia presvedčiť. Sústreďte sa na pozitívne energie, ktoré k Vám prichádzajú a nechajte všetky pochybnosti aby sa vyčistili a odišli, pretože každý je presne v správnom momente na tom správnom mieste aby zažil to, čo si naplánoval predtým ako prišiel do tohto života. Všetko je tak ako má byť a obviňovanie druhých nikomu nepomôže, najmenej tým čo sú do takýchto skúseností zainteresovaní. Namiesto toho im posielajte Lásku a Svetlo alebo na miesta kde sa tieto zmeny dejú a s určitosťou ihneď uvidíte efekt. Stále sa sústreďte na bezpodmienečnú lásku, pretože toto je tá energia ktorá Vás posunie dopredu. Mali ste už dostatok skúseností s hnevom a nenávisťou, takže teraz ste schopní vidieť aký rozdielny je výsledok.

Sme len na myšlienku vzdialení a sme stále s Vami. Vidíme, že niektorí stále zápasia s tým, že kedy a ako prídeme a znovu Vám hovoríme, že prichádzame v tom správnom momente a mali by ste odložiť všetky obavy za seba. Toto je ten moment, všetko je pripravené a musíte už len dovoliť aby sa to zhmotnilo vo Vašej realite. Obavy samozrejme v tomto procese nie sú veľmi nápomocné, takže si skutočne umožnite cítiť tú nádheru a slávu toho čo prichádza. Nechajte svoju myseľ nahliadnuť do budúcnosti aspoň na niekoľko momentov počas Vášho rušného dňa a my vieme, že budete cítiť že je to tak blízko, až Vám to privodí úsmev na tvári. Užite si tie momenty, pretože si ich budete pamätať po veľmi dlhú dobu ako tie najkrajšie zážitky z mnohých životov.

Pripravte sa na ďalšiu časť Vášho procesu vzostupu, pretože Váš život sa bude rýchlo meniť bez akéhokoľvek zbytočného zdržovania, samozrejme ak si to nebudete želať. Bude to úžasná jazda nahor do stavu plného vedomia a do stavu požehnaného bytia, o ktorom sme toľko krát hovorili. Spomeňte si na všetko čo sme Vám hovorili a čo Vám stále hovoríme a cítime, že cítite to vzrušenie byť toho súčasťou. Čoskoro budeme k Vám hovoriť priamo, nemajte obavy, pretože vieme aké sú pre Vás informácie dôležité. Dôverujte si, že ste urobili taký skok vpred, že teraz ste pripravení prijať oveľa viac informácií bez toho, aby to vyvolalo obavy. Tí čo si takéto informácie neželajú prijať ich jednoducho budú ignorovať, ako každé iné informácie tohto druhu až pokým nebudú na ne pripravení. Nebojte sa o nikoho, pretože si zvolili zostať v nižších vibráciách kvôli ďalším skúsenostiam a vo vyšších by sa cítili nepríjemne, ale láska vždy zostane a pomáhate im so svojimi vyššími vibráciami chápať ich rozhodnutia, aj keď by sa mohlo zdať, že úplne uzatvorili svoje mysle a neakceptujú to. Len im stále posielajte svoju lásku a vedzte, že im to pomáha v ich vlastnom učení.

Som SaLuSa zo Síria a taktiež cítime Vaše vzrušenie z toho čo má prísť. Posielame Vám všetkým našu lásku a sme šťastní, že ju cítite a že nám ju vraciate späť.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica




Share |