Home > > Wanderer of the Skies - April 14, 2012

Wanderer of the Skies - April 14, 2012

Pozdravy od Federácie:

Po Vašom svete sa šíri veľká nádej ako sa Vaše kolektívne myšlienky zameriavajú na zatýkanie Iluminátov a reštrukturalizáciu Vašich finančných systémov. Všetko podľa plánu. Deje sa to po celom Vašom svete a je to tak zorchestrované, že by Vás to ohúrilo svojim strategickým vývojom ak by ste poznali akú to má hĺbku a záber. Sme tu aby sme hovorili o čom môžeme bez toho, aby sme ohrozili to čo sa práve odohráva a výsledky čoho uvidíte v priebehu nasledujúcich týždňov.

Pripravte sa na obrovské informačné pohyby po celej Zemi ktoré sa budú zameriavať na tých, ktorí nie sú naladení na to, čo ste Vy uskutočňovali už peknú chvíľu. Toto bude ďalšie a zatiaľ najväčšie masové prebúdzanie ľudí, ktorí zatiaľ počas tohto procesu spia. Táto informácia príde z mnohých zdrojov vrátane Vašich médií, ktoré sa už teraz začínajú zbavovať kontroly Iluminátov. Pravda sa prevaľuje cez tých, ktorí jej odolávajú a tí ktorí vždy chceli aby sa táto informácia dostala „von“ teraz nevidia nič čo by im bránilo spraviť to. Toto kvapkanie sa teraz zmení na záplavu informácií, ktoré budú predzvesťou odhalenia.

Boli sme to my kto mal prsty v nedávnom štarte rakety, ktorý sa dostal do správ a je úplne jasné, že nemôže byť žiadna odveta za to čo robíme zo strany špinavých vojenských operácií. Aj keď šírenie strachu spôsobí, že sa mnohí budú sústrediť na jadrové zbrane a ich možné použitie v teroristických aktivitách, hovoríme tak ako sme vždy hovorili, že niet sa vôbec čoho báť.

Váš národ na Islande je použitý na otestovanie nasadenia finančných stratégií, ktoré pomôžu Vašej planéte. Bolo by múdre sledovať ako postupujú, pretože to bude osud všetkých národov vo veľmi krátkom čase. Vždy sme avizovali, že takáto akcia nikdy nevzíde z väčších mocností a národov sveta, ale budú nasledovať v tesnom závese akonáhle tieto akcie spustia dominový efekt.

Čas pochybností je na konci. Čas nádeje začal. Teraz budete vidieť ako sa dejú skutočné zmeny, hmatateľné a pozorovateľné všetkými. Tieto záležitosti prídu tak rýchlo, že sa vám z nich zatočí hlava. Počkajte si teraz na začiatok začiatku. A ako tieto zmeny prídu, tak bude aj Gaia reagovať na Vašu nádej a lásku. Ona už uskutočňuje zmeny, ktoré budú v prospech všetkých. Počas pokračovania týchto zmien nastanú ešte niekoľké masívne zemetrasenia, všetky s minimálnymi škodami na životoch.

Sme navždy s Vami, s našou rodinou. Tešíme sa na naše opätovné stretnutie a na šancu podeliť sa s Vami o našu lásku a o nadšenie z Vašej budúcnosti.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica


Share |