Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 4, 2010

SaLuSa, January 4, 2010

Tiden går allt fortare och fortare, och händelser utvecklar sig också vilka är förutbestämda att infria era förväntningar. En punkt har nåtts då vi eventuellt måste använda oss av andra alternativ för att föra saker och ting till sin spets. Vi skulle hellre se att förändringarna ses som ett resultat av ert kollektiva medvetande, vilket inför en verklighet till er vision. Många fler människor ifråga sätter de gamla sätten, vilka en del fortfarande håller fast vid, och framhåller idéer som kommer att förändra dem för evigt. Var och en av er kan bidra med er makt genom att fokusera era tankar på vad som är gott för alla. Upplyftningen kommer att ske oberoende av vilka vägar ni skapar, men det kommer att bli mycket mer till ert gillande om ni följer med på ett harmoniskt sätt. Kom ihåg att en sektion av er befolkning fortfarande förväntar sig undergångsförändringar, och det är där som deras fokusering är centrerad. Var därför förvissad om att alla bidrag till Ljuset är av stort värde, och hjälper med att skapa en fredlig övergång till slutet av denna cykel.

Trots att ni inte har varit medvetna om vad som händer bakom scenen vet vi att ni har tillräckligt med bevis för framsteg vilka är i rätt riktning. Vi tror att ni lägger märke till att fler människor ifrågasätter auktoriteter och deras politik, och kommer att inse att detta skapar mer energi för förändringar. Detta tillvägagångssätt skapar en ny evaluering av existerande praxis, och öppnar ögonen på dem som har varit helt ovetande om hur de har blivit använda. Den mörka makten förlitar sig till stor del på dess förmåga att uppnå blind lydnad från sina tjänare. Detta förändras dock nu när som medvetandet höjs och för ut sanningen till många fler människor. Ni är alla del av ett medel till ett slutresultat, i enlighet med hur ni projicerar er vision.

Vi har vår roll att spela och det spelar ingen roll för oss om förändringar blir nödvändiga. Faktum kvarstår att Upplyftning kommer att ske oberoende av hur svårt det görs, men vi förväntar oss inte problem. Alla möjligheter har redan beaktats, och vi är helt förberedda för större förändringar till våra planer. Till exempel, om vi fick tillåtelse att påskynda Avslöjanden är vi förberedda att utföra en kollektiv landning. Vad vi menar med detta är inte en överväldigande uppvisning av vår närvaro, utan en där resultatet skulle vara omöjligt att ignorera eller tillbakavisa. Avslöjanden skulle sedan följa då det inte längre kunde hållas tillbaka från allmänt vetande. Det finns klart en stor skillnad mellan de vanliga observationerna av våra skepp jämfört med en kollektiv överflygning och efterföljande landning. Som vi ofta har sagt observerar vi er nivå av medvetande och vi kan därför mäta er förväntade reaktion till öppen kontakt.

Vårt eget fokuserande är på ledarna av de olika länderna, och en del av de mindre är mycket mer mottagliga till vår ankomst än de större. Makt är inte något som politikerna eller deras institutioner är redo att ge upp. Med de förändringar som kommer blir det dock omfördelat på ett sätt så att det blir ett mer delande av makten och mindre enheter. Med mer andligt medvetna själar vid rodret blir det lättare att guida er genom de sista åren inom en fredlig och lycklig miljö. Våra tillägg är naturligtvis av tvingande nödvändighet och kommer att ge en snabb och acceptabel lösning. Ni och Jorden skall lyftas upp, och våra orders är att se till att de sker exakt såsom planerat.

Med tanke på storslagigheten av de förändringar som ligger uppradade och redo för att lyfta upp er, är det underbart att så många av er kan se nödvändigheten av desamma och hur välgörande de blir. Det är bara rädsla eller brist på tro som förhindrar fler människor från att vakna upp till vikten av tiderna ni befinner er i. Ibland är det en brist på tro av existensen av Skaparen, eftersom folk inte kan se ordningen och den kreativa kraften som ligger bakom allt som existerar. Om ni letar efter en gud som liknar en människa kommer ni inte att finna en, då på den nivån där Gud existerar är allt rent Ljus. Universum är Gud, och allt som finns inom det är del av Gud, och därför är Gud inom er och ni har inget behov att söka Gud utanför er. Ni är en gnista av Gud vilket är också all annan typ av liv, oberoende om det är animerat eller av annan typ.

Hela arsenalen av Universum inbjuder er uppmärksamhet och när ni väl är fria från de lägre vibrationerna kommer ni att resa varthän ni än vill. Ert kosmiska självt kommer att förflyttas en plats till en annan via kraften av er tanke. Er utveckling kommer att fortsätta under er egen ledning, men som alltid kommer högre varelser att vara nöjda med att ge er råd om ni så behöver. Ni kommer att vara som en Gud i sin egen rätt och mästare med att använda era egna skapande krafter. Varhelst ni vänder er kommer ni att finna att liv finns till överflöd, och om ni så önskar en lik erfarenhet kan ni tas till andra Universum eller parallella dimensioner. Er framtid är spännande och tillfredsställande, och den finns en rymd utan ände som ni kan utforska.

Ni kommer snart att glömma tiden såsom ni nu förstår den, då ni kommer att förflytta er in i ”Nuet” utan linjer dragna mellan det förgångna, nuet och framtiden. Allt bara ”är” och utvecklas kontinuerligt, och även om det kan verka osannolikt för er nu, ingenting förblir oförändrat. Ni kan skapa och upphäva skapelser eftersom inget aldrig är förlorat eller förstört, det bara förändras. I er nuvarande dimension kan ni spåra förändringar mycket lättare, eftersom substans av en lägre vibration inte håller sin form så väl och så länge som det gör i de högre dimensionerna. Som ni börjar inse, livet som ni kommer att förstå det kommer att bli helt annorlunda och mer tillfredställande än det är nu.

Om ni dras in i jordliga frågor som inte är till för er bästa utveckling tänk bara på vad som ligger framför er och var tacksamma att Skaparens Plan för Människan är så vacker och belönande. Vad är ett par år till inom dualiteten jämfört med vad ni har blivit utlovade. Denna period är i själva verket högst väsentlig för alla själar, med erbjudandet ätt förflyttas ut ur denna cykel en gång för alla. Det är den gyllene chansen att lämna dualiteten efter att ha suddat ut er karmiska tavla. Det finns ingen annan plats lik Jorden för tillfället, där så mycket hjälp finns att tillgå för alla och som erbjuder en väg ut som helt kommer att återställa ert medvetande.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag skiner av glädje med de tecken utav Mänskligheten som når ut till Ljuset, och finner i hjärtat den kärlek som inte har någon begränsning. Den Gyllene Tiden är inom ert räckhåll och väl förtjänat.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.