Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 6, 2010

SaLuSa, January 6, 2010

Mina Kära, ni undrar om vi någonsin blir trötta i vårt arbete och svaret är ”absolut inte” i en fysisk betydelse, då vi inte har tunga kroppar som ni bär. Våra har en mycket lättare vibration och behöver föga näring, och vi kan dra in energier från runt omkring oss, men vi har vad ni skulle kalla ”lättare förfriskningar”. Dessa är för det mesta i vätskeform, då vi kan upprätthålla våra kroppar utan den mäktiga maten som ni är vana att äta. Vi upplever alltså inte hunger som ni gör, och förstärker oss själva på ett njutbart sätt. Era kroppar kräver påfyllning för att uppehålla era energinivåer, vilket är kritiskt då ni behöver fysisk styrka och uthållighet. Om ni lyssnar till er kropp vet ni vad som är bättre för den, och det är därför som en del behöver äta kött medan för andra så är det inte nödvändigt. I allmänhet, desto högre er vibration desto större sannolikhet att ni äter mindre och det blir mer nyttig mat som är färsk och opåverkad.

I de högre dimensionerna vilka skall bli ert nya hem kommer alla de restriktioner som ni nu erfar att upphöra att existera. Åldrandet blir inget problem alls och ni kommer att behålla ert ungdomliga utseende från höjdpunkten av ert liv, och det är inte nödvändigt att genomgå döden. När ni bestämmer er för att gå in i en ny erfarenhet som kräver en ny kropp kommer ni medvetet att överge er kropp och ta er en ny. Inte genom en födelseprocess som ni förstår den, utan en vaken erfarenhet in i en nästan fullt vuxen kropp eller en som är fullt utvecklad. Om det är nödvändigt kan ni i själva verket ha två kroppar och alternera mellan dem. Livet är enkelt och lätt jämfört med ert nuvarande, och ni har inga av de personliga bekymren som involverar er i underhållet av er fysiska kropp. Ni väljer er frisyr eller kläder genom kraften av era tankar, och var förvissad om att er kropp håller sig ren och fin tack vare dess höga vibration.

Återigen kommer vi tillbaka till dem som hänger sig fast vid Jorden och är rädda för förändringar, och vi undrar om de åtminstone kan ha ett öppet sinne angående detta? Oberoende av hur det ser ut på utsidan så vad som händer är en magnifik rening för att tillåta det nya att manifestera. Vad som inte längre tjänar er kommer att bortföras och i dess ställe kommer början till den nya Jorden. Skulle ni allvarligt föredra att bli kvar i cykeln av dualitet när möjligheten till att upphöjas erbjuds alla? Kanske bara ert Högre Jag kan sannerligen svara på detta, då mycket få själar är helt medvetna om deras livs plan. Vad ni tar sikte på är var er energi är riktad, och det blir er skapelse. Nu, mer än någonsin, ökar er makt att skapa och ni behöver vara säkra på vad det är ni önskar.

Vi arbetar hårt på att föra fram vissa händelser, vilket kommer att påverka hur länge det tar innan Avslöjandena genomförs. Trycket är på auktoriteterna att gå vidare utan dröjsmål, och den dagen kommer allt närmare. Därefter kommer hela Upphöjningsprocessen att bli känd, och det kommer att hjälpa de själar som inte kan bestämma sig för vad de skall göra. För en del så spelar det ingen roll hur mycket information de får, men det betyder att de inte är redo att överge erfarenheten i tredje dimensionen. Inte på något sätt betyder det brist på ansträngning då varje själ rör sig i sin egen fart. Vi uppmuntrar er alla att göra era val att vara en del av Upphöjningen, och det är allt vi kan göra. I slutändan är det er fria vilja som avgör hur ni går vidare framöver.

Låt inte någon påverka ert tänkande, inte ens vi, så vida ni inte är säkra på var er framtid ligger. Om ni är osäkra angående något ni träffar på som ni inte är säkra på, kasta det inte åt sidan utan håll det i bakhuvudet tills att ni är helt säkra på att förkasta det. Ni kommer att finna att saker helt plötsligt passar ihop då de tidigare inte passande in med er förståelse. Var flexibla och inte stelbenta i era trossystem och på detta sätt kommer ni inte att missa något som kan ha värde för er. Livet består kontinuerligt av att återevaluera sin position och ni har en rikedom bakom er från alla tidigare liv. Vad annat Mina Kära är ert mått av vad ni tror på och känner vad som är för ert eget bästa.

Då var och en av er växer mer in i Ljuset hjälper ni höja vibrationerna på Jorden, Med detta lyfter ni också alla andra själar runt omkring er då det kollektiva medvetandet växer exponentiellt. Vi ser det på en nivå där det är bortom möjligheten att påverkas av mörkrets energi. Det kommer att fortsätta att expandera och vid en framtida punkt nå kritisk massa, och kommer att bli medlet med vilket Upplyftningen sker. Detta är naturligtvis pågående och början av ytterligare en ny cykel som kommer att föra er än högre i Ljusets dimensioner. Livet är obegränsat och ni kommer snart att vara fria att erfara det som ni själva väljer. Vilken underbar kärleksfull Skapare vi har som öppnar hela skapelsen för oss.

Jorden har varit ert permanenta hem för att härbärgera er genom cykeln av dualitet, och har tjänat er väl. Liksom ni samlar Moder Gaia nu sig själv för den slutgiltiga framstöten som kommer att föra henne in till de högre sfärerna. Ni har tillsammans gjort en lång resa och lärt känna varandra väl. Det är passande att ni upphöjs på detta sätt och att er associering fortsätter. Jorden har redan ett rykte för sitt sköna förgångna och det har varit Edens Lustgård. Någonstans djupt i ert minne finns visioner av denna tid, vilka skall återkomma i full härlighet till ert stora glädje och nöje. Fulländat harmoni och färger av stor varietet kommer att förhöja er lycka då ni förblir i en dimension som uppfyller er uppfattning om Himlen.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan bekräfta att den Galaktiska Federationen aldrig har varit mer redo att gå vidare in i den slutliga fasen på vägen mot Upphöjning. Ni kommer snart att dela vår vision om de spännande tiderna som kommer att upphöja er ut ur kaoset som fortfarande berör er. De mörka tjänarna kommer fortfarande att försöka invadera er fredliga disposition och distrahera er från Ljuset. Ni är nu dock mycket starkare än ni någonsin har varit, och borde lätt kunna förhindra deras försök att skaka er. Tro på er makt och mentala kapacitet att skydda er själva, och så kommer ni att vara bortom deras räckhåll. Ni badas i Kärlek och Ljus och segern i kampen mellan Ljuset och mörkret är redan er, och ni kan slutföra er resa i full själsäkerhet.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.