Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 13, 2010

SaLuSa, January 13, 2010

Försök att tänka tankar om de händelser som kommer, vilka klart kommer att signalera slutet på den sista cykeln of dualitet på er nuvarande Jord. Om ni ser bortom de omedelbara händelserna kan ni gå igenom denna period utan att bli negativt påverkade. Se priset vid slutet av era erfarenheter, vilket kommer att lyfta er upp och ut ur de lägre dimensionerna. Vad ni uppnått kommer inte att bli fullt insett innan ni har avskurit era band med allt som inte har någon plats i de högre dimensionerna. Detta är vad er nuvarande koncentration bör vara fokuserad på, och ju mer ni rensar bort the gamla förbindelserna desto snabbare kommer era vibrationer att öka. Ni kanske vill njuta av era minnen av Jorden, en vacker värld som erbjöd mycket till Människan. Den nya Jorden kommer dock att överlägset erbjuda en större attraktion än den gamla, och ni kommer att dela skönhet, fred och lycka okänd för er för nuvarande. Såsom ni erfar tiden kommer slutet så snabbt att det kommer att ta luften ur er.

Med de försäkringar vi ger er bör fruktan vara den sista känslan att åsamka er problem. Finns det inte ett ordspråk att allt ni har att frukta är fruktan själv, och vad skapar sådana känslor om inte tvivel och brist på tro? Var modiga och håll huvudet högt och håll fram hakan och marschera med mening i stegen längs med stigen ni har skapat för er själva. Ljusets krafter är med er hela vägen och är ert skydd mot de mörka Tjänarna. Vi är i högsta grad del av denna styrka och mest väsentligt och viktigt för er, men även mer så är era personliga guider som är där för att se till att ni framgångsrikt avslutar er livs plan.

Ensamhet är specifikt för er Mina Kära på Jorden, som tidvis blir isolerad och avlägsen från ert sanna jag. Det existerar inte i de högre dimensionerna där allt är som Ett och hållen i en energi som är lycksalig och allomfattande. Sorgsenhet och melankoli existerar heller inte då vibrationerna av kärlek ger en omfamnande energi, vilken ser till att en komplett och ytterlig lycka finns. I sådana energier vad annat kan livet vara om inte tillfredställande och underbart upprymt.

Bilden har målats av Guds hand och hans/hennes stora kärlek för er alla. Acceptera vad som ges till er för er pågående erfarenhet, och vet att era verkliga liv börjar snart. Det var aldrig meningen att ni skulle förbli i de lägre dimensionerna för alltid, och en annan cykel av utveckling stundar. Den kommer att föra er än längre in i de lysande dimensionerna av Ljus, och sudda ut de mer ringa minnena som relaterar till dualiteten. Erfarenheten kommer dock att för evigt tjäna er, efter vilken ni kommer att bli en själ av större vishet.

Oberoende av vart ni väljer att förflytta er i Universum, målet med era erfarenheter kommer att bli att öka era nivåer av medvetande. Så att när ni träffar Varelser från andra civilisationer vet att de också utför en livs plan för att förflytta sig framåt i sin utveckling. Expanderandet av ert medvetande är pågående och ni kommer snart att uppleva stora steg framåt i ert. Utan att vara respektlös mot er så är ni mer som bebisar i famnen – men inom ett par år kommer ni att ha uppnått fullt medvetande, något som är bortom er nuvarande förståelse. Kan ni nu uppskatta vilken fantastisk möjlighet som öppnar sig för er när som denna cykel stängs, och som ni inte medvetet vill missa.

Vi skulle säga att minnen av er tid på Jorden kommer gradvis att blekna och bara bli en dröm utan relation till er nyfunna nivå av medvetande. Ni återgår till nivåer som var ganska naturliga för er i det förgångna. När allt kommer omkring så sjönk ni in i de lägre dimensionerna för att genomleva dualiteten, medan ni bar enbart ett mycket begränsad minne av ert högre själv. Det var inte så att bandet bröts, men att ni var beslöjade i mörkret. Under de senaste femtio åren har ni Mina Kära lyft denna slöja och Ljuset har strålat tillbaka till Jorden. Ni blev er själva vid tiden för den Harmoniska Konvergeringen, och era ansträngningar frambar ett beslut från de Äldre, vilket resulterade i en förlängning av möjligheten för själar som var obestämda om Upplyftningen. Potentialen sågs för många fler av er att öppna ert medvetande och förändra er tids linje till en som leder till det.

Vad ni har gjort på Jorden har framkallat mycket intresse genom hela Universum, och många kommer till ert solsystem för att bevittna Upplyftningen. Det tillåts inte att blanda sig i era liv och vår ring av skepp runt Jorden håller inkräktare borta. Ert förgångna innehåller många referenser till besök från Rymd Varelser, kanske bara igenkända som sådana sedan ni inträdde Rymdåldern. Titta till exempel på Sumerierna och forna Egyptiska perioderna och det är klart att kontakt skapades. Det förklarar den plötsliga utvecklingen av agrikultur, och många andra färdigheter som åstadkom skapandet av en avancerad civilisation.

Livet på Jorden måste fortsätta oberoende av era förväntningar och ni måste fortfarande ta hand om nödvändigheterna i livet. Detta kommer gradvis att minska, och med tiden kommer ni att ha enormt mycket mer fritid att tillgå. Ni var aldrig menade att bli förslavade och att ha tillräckligt med tid för att uttrycka er är mycket viktigt. Ni har alla färdigheter som är latenta, därför att andra krav på er tid lämnar lite utrymme åt självutveckling. Tänk bara på hur många färdigheter ni bär från en livs tid till en annan, vilka ni är oförmögna att projicera in i detta specifika liv på grund av för lite tid. Då de är planerade att användas genom ert val kommer förhållandena att skapas så att de kan manifesteras.

Mina Kära, tänk positivt när som månaderna rullar på och vet att er tid kommer när de mörka Tjänarna får sin makt avskaffad. De kan inte lyckas med sin plan, och det är för sent för dem att ta någon annan form av handling. De sitter fast i resultatet av deras eget misslyckande, och ödet ser till att de stuvas undan där de inte längre kan vara en fara för er. Deras inflytande är inte på något sätt vad det var, och våra allierade ser till att det inte återinfinner sig.

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar nu med en välsignelse till er alla för ett fullt uppvaknande som för er in i Ljuset.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.