Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2010

SaLuSa, January 11, 2010

Detta år har så mycket potential, och det betyder inte nödvändigtvis bara för dem som vaknar upp till sanningen. Varje själ når vid någon tidpunkt en punkt då den står vid ett vägskäl och kan bestämma sig för att stanna där den är eller att ta ett kvantum steg framåt, vilket kommer att bära den fram och igenom Upplyftningen. Det fortgående ökandet av kraften av Ljuset kommer att krama hjärtat hos folk. Det kommer att uppmana er att skapa en högre väg framåt, ut ur tredje dimensionen, en som kommer att öppna upp sanningen för er. Om ni tillåter det svarar ni på behovet att öppna hjärtat och Ljuset stiger in och städar upp det drägel som har ackumulerat under många livs tider. Acceptera tillfället utan rädsla, då det är för ert eget bästa. Om ni har tvivel så oroa er inte över det eftersom i slutändan kommer ni att göra kloka beslut som stämmer med era behov.

Det finns redan ett stort tryck som byggs upp vidare för att uppenbara det som har varit gömt så länge. Många grupper och individer är nu redo att redovisa vad det har funnit, efter att samlat ihop mycket bevis som stöd. Det relaterar till hur era mänskliga rättigheter har missbrukats, och det medvetna tillbaka hållandet av information och teknologi som skulle ha förbättrat kvaliteten av era liv. Ni är alla En, och har inte placerats på Jorden för att tillfredsställa er egen girighet på bekostnad av alla andra medlemmar av den mänskliga rasen. Ni genomgår en period av andlig utveckling, vilken är ämnad att leda er till en förståelse av ert gemensamma ansvar för varandra. Över en lång period så kan överlevnaden av den starkaste ha gynnat er fysiska utveckling. Överlevnaden av de mest sluga och rikaste har tagit bort er suveränitet och frihet att avgöra er egen framtid. Ni har istället blivit förslavade såsom uttänkt av Illuminati klanen, vilka har sökt total kontroll över er.

Mina Kära, ni har stoppat de mörka Tjänarna från att kunna gå vidare, och deras plan har uppstannats tack vare er trotsighet. Er lojalitet och önskan att följa andliga grundsatser har stärkt ljuset på Jorden och har visat sig vara en formidable kraft mot dem. Vad ni har för avsikt att göra är att återställa allt som antingen har tagits från er eller förnekats er genom kriminella aktiviteter. Detta år kommer att se reverseringen av ett antal beslut som tagits mot er vilka är olagliga. Det blir ett år av stora uppenbaranden då de hemliga handlingarna av de mörka Tjänarna öppnas upp. Er reaktion kommer att bli en av både stor förvåning och fasa över hur länge ni har blivit lurade. Ni kommer att finna att ni har utnyttjats under åratal av en medveten politik att hålla er ovetande om vad som har ägt rum.

Ni kommer också att bli förargade när ni upptäcker att era tillgångar har använts felaktigt för att betala för den hemliga krigsmaskinen, och dess hemliga agerande. Oberoende av era känslor ber vi er att låta lagen hantera de brott som har begåtts mot er. Ni måste försöka att inte bli distraherade av dessa avslöjanden och bibehålla ert fokus på slutmålet vilket är Upplyftningen. Det kommer att bli en glädjande tid då ni kommer att se att allt som utlovats kommer att manifesteras och levereras till er inom en relativt kort tid. Förändringarna kommer att ta andan ur er och så småningom transmutera ert samhälle från ett som har hållits tillbaka till ett med stora avanceringar. Varje aspekt av era liv har beaktats och ert fängelse Jord blir er veritabla Edens Lustgård.

En del av er är medvetna om vad som väntar er men för majoriteten blir det först en chock, som övergår till jublande när ni befrias från dem som har hållit er i slaveri. Ni kommer också att bli mer medvetna om er del i utvecklingen, och våra många aktiviteter på Jorden som har förhindrat större katastrofer på senare tid. Var förvissad, Mina Kära, vi har spelat en stor roll i ert framåtskridande, och hjälpt er att finna er andliga styrka för att bli er egen guide på vägen mot fullt medvetande. Var och en av er kommer att ha möjligheten att nå sådana nivåer under den återstående perioden som leder fram till slutet av cykeln. Det är alltid en fråga om val, och om så krävs kommer ni att få hjälp att göra detta beslut av upplysta Varelser.

Vi kan lika gärna nämna Överflöd, vilket vi vet att många av er har sökt för er egen befrielse från brist och fattigdom. Vet att det kommer en tid då varken det ena eller det andra kommer att vara en förbannelse på Jorden. Var också dock medvetna att delandet av tillgångarna, vilka kommer att bli rättvist fördelade, är inte menat att placera någon i ett lyxliv. Mottot som kommer att användas är ”tillräckligt för era behov”, och Jorden kommer inte längre att plundras för att berika de få. Respekten för Moder Jord återkommer tillsammans med erkännandet om vad hon har gjort för Mänskligheten. Att hjälpa med att återställa Jorden blir en trevlig uppgift, som kommer alla livsformer till godo. Harmoni återkommer och medför lycka och glädje när som ni rider vågen mot Upplyftningen.

Släpp alla tvivel ni kan ha angående framtiden, då det är i Skaparens hand. Ett Gudomligt Förordande är det absoluta sista ordet när det gäller Upplyftningen. Inget kan förhindra det från att komma till stånd, och kaoset som ni kan genomleva som tecken på förändringar är nödvändiga för att rena planeten. Kom ihåg att Moder Jord är en medvetande Varelse, och reagerar kärleksfullt då tacksamhet och uppskattning ges henne. Under århundraden har hon försummats då Mänskligheten har våldtagit och vanställt henne i jakten på rikedomar.

Inom en nära framtid när ni skapar enligt era behov, blir det ingen nödvändighet att leva utav Jorden. Ett helt harmoniskt partnerskap kommer att existera och livet kommer att bli en underbar existens. Det kommer att finnas så mycket tillgängligt för er och för er komfort och lycka, och aldrig mer skall ni genomleva lidande och förnedring. Fred är ert starkaste utrop just nu, och vi kan lova er att det har besvarats och att det skall uppnås inom er tid. Era böner och tankar kommer aldrig att förbli obesvarade, men låt svaret komma in på ett sätt som gynnar alla.

Jag är SaLuSa från Sirius, och hoppas att ni kan förstå vikten av denna period. Under hela den tiden som ni kan fokusera er på framtiden, kommer ni att bli ett redskap för att införa det på Jorden. Ni har redan satt Ljus näten på plats, och det tar inte lång tid innan den nya Jorden manifesteras. Njut av succén som ni har uppnått och som rättmäktigt är er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.