Home > > Sheldan Nidle - January 1, 2013

Sheldan Nidle - January 1, 2013

12 Ben, 19 Mol, 9 Eb

Dratzo! Taj Jai Dan! (Mutlu Yeni Şafak!) Döndük! İnsanlık için yeni bir çağ doğmaktadır! Şimdiye kadar ne olduğunun kısa bir tasviriyle başlayalım. Bizim kutsal gizli müttefiklerimiz, Yükselmiş Üstatlarınızın da desteğiyle yeni bir finansal sistemi konumlandırmışlar ve yeni bankacılık sistemiyle ilgili katı para sisteminin dağıtımındaki çeşitli kritik konumdaki bireyleri eğitmeye başlamışlardır. Bu arada, mevcut rejimlerdeki eski düzenin görevlilerinin yerini almak için konumlandırılacak olanlar “bir göz kırpması”yla dünyanızı dönüştürecek olan duyuruları hazırlamaktalar. Bundan başka, Işık yönelimli askeri ve milis gruplar bir dizi yeni meşru hükümetleri işbaşına getirecek olan yasal bir hükümet darbesini tamamlamaya hazırdırlar. Bu yapılır yapılmaz, duyurular yayınlanacak ve NESARA’nın altı temel unsuru dünyanın kanunu olacak. Başlangıçta şu eylemler olacak: Anayasayı yeniden oluşturmak; genel kanunların oluşturulmasını sağlamak; ve dünya çapında yeni para sisteminin kullanımını oluşturmak. Bunlar yeni bankacılık sistemini aktive eden ve küresel bolluğu kuran paralar olacak.

Bankalar yeniden düzenlenmiş olacak ve şirketler dağıtılacak ve yerini sosyal olarak sorumlu ortaklıklar alacak. Büyük bankalar ve şirketler dağıtılmış olacak. Bu kurumlar ve halk arasındaki tam saydamlık için yasal gereklilikleri ayrıntılandıran yeni dokümanlar yüklenmiş olacak. insanlar kendilerine bilgi verilmesini isteyecekler ve bu sürecin önemli bir parçası olacak. bu yeni ortaklıklar Gaia’ya yardım etme ihtiyacını tanımaları ve onlarca yıldır süren küresel ihmallerle yaratılan birçok problemi düzeltmeye doğru çalışmaları istenecek. Bu kurumlar kamusal olarak düzenlenecek ve sıfır noktası ve ışık demeti teknolojilerini kullanan temiz enerji çağını enerjetik olarak desteklemek ve endüstriyel kirliliğe bir son vermek için acil refah topluluklarıyla etkileşim halinde olmak zorunda olacaklar. Toplumlarınızın Gaia’ya ve onun çeşitli hassas eko sistemlerine zarar verebilen diğer geleneksel endüstrilerden ve şirket tarımından uzaklaşmalarına izin veren ve sizin etkileşim yeteneklerinizi yeni bir düzeye getiren teknolojiyi vererek size destek olmayı amaçlıyoruz.

İlk önceliğiniz toplum yaşamınızı zenginleştirmek ve yuvanız olan dünyanız için Sevginizi göstermektir. Galaktik Federasyondan bizler yaşam alanımızın hem Ruhsal hem de maddi yönlerini kabul ederiz. Gerek okyanus, uzay, gerekse karalar gibi her yön bizim için çok değerlidir. Tam bilinçli atalarınız bu Sevgiyi her gün uyguladılar ve hatta dünyanızın ilkel olarak adlandırılanları bile onun özünü kutsal tuttular. Sizin de bakış açınız bu olacaktır. Biliminiz bu merkezi yaratma öğretisinin gerçeğini kavramaya başlamıştır ve hatta ekoloji ve ilgili biyolojik bilimler böyle temel bir görüşü dar bir şekilde kabul ederler. Bilinçliliğiniz arttıkça, etrafınızdaki her şeyde yer alan Yaşamı hissetmeye başlayacaksınız. Yuvanız olan güzel dünya için Dünya hizmetkarlarının bir topluluğu, size sağladığı her şey için minnettar olan ve canlı dünyanızı el üstünde tutan bir topluluk olacaksınız. Etrafınızdaki büyük güzelliği algılamaya ve bu muhteşem yaratımı desteklemede oynadığınız kilit rolü kavramaya başlıyorsunuz. Tüm yaşamın kutsal ve ayrılmaz bir şekilde karşılıklı bağımlı olduğunu gerçekten anlamaya başlıyorsunuz.

Bu birlik Yaratıcının ortaya çıkardığı fiziksellikteki en harika ispatlayıcı faktördür. Bu kutsal tasarım tüm Yaratım boyunca birbirine geçmiş bir halde görünür. Gittiğimiz her yerde, bu yapısal birliğin gösterildiğini görüyoruz. Bu güneş sisteminin işleme tarzında görülür; bu tarzda yaşamın her bir parçası birbirine bağımlıdır. Cennetin fiziksellikle öyle muhteşem bir şekilde etkileşme tarzında görülür. Her yerde, bu kuşatıcı ritim gözlenebilir. Bu bizim için sona ermeyen bir neşe kaynağıdır ve sizin de söylediğimiz şeyi derinden hissettiğinizi biliyoruz. Giderek artan bir şekilde felsefenizde yer alan kutsal gerçeklerin birçoğunun fark edilmesi gerektiğini keşfetmektesiniz. Aynı zamanda, dogmanın bilinçlenmenizden gelen diğer gerçekleri örtmek için kullanıldığını görmeye de başlamaktasınız. Gerçeğin ne olduğunu ve içinizde derinlerde titreşen şeyin ne olduğunu araştırmaktasınız. Bu araştırma “bunu işleten” özün artan idrakini kapsar ve herşeyin ötesinde, çok yeni bir şeylerin gerekli olduğunu biliyorsunuz. Bu sorulara cevap vermeye ihtiyacınız olduğunu bilerek, bunun için geldi. Rolümüz Tanrı’nın da desteğiyle, sizi tam bilinçliliğe doğru ilerletmek için yeteneklerimizi kullanarak bunları sağlamaktır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Şimdi tüm insanlığa kutsal rehberler olarak hareket etmek için geldik. Kutsal zamanda, birçok harikalarla dolu yeni bir realiteyi ortaya çıkarmak için geldi. Uzun zaman önce, her birimiz potansiyelimizi tümüyle fark etmek için ve Yaratıcının büyük nimetleriyle, tam bilinçliliğe yolumuzu yeniden keşfetmek için büyük bir arayışa başladık. Bu yolculuk çok uzun ve meşakkatliydi ve yanlış yönlere giden nesillerle doluydu; daha sonra nihayet, görkemin ortaya çıkış anı geldi! Kim olduğumuzu keşfederken, bizden alınmış olan şeyi de öğrendik. O zaman bize pek çok yaşama malolan harikalara insanlığı daha hızlı bir şekilde getirme görevine başladık. Tanrı’dan bunu meydana getirmenin bir yolunu bulmayı diledik ve böyle bir planın hali hazırda mevcut olduğunu keşfettik! Boyutunuzda halen meydana gelmekte olan şey gerçekten de istisnai bir şeyin başlangıcıdır: birçok ailenizle bir araya gelmektesiniz ve onlar sizin kitlesel aydınlanmanıza en kısa sürede ulaşmanıza yol göstermektedirler.

Tam bilinçlilik devasa bir nimettir! Her kutsal duyguyu deneyimlemenizi ve ifade etmenizi ve fiziksellikteki her eylemi tümüyle keşfetmenizi mümkün kılar. Bu büyük bir sorumluluktur ve hafife alınamaz, çünkü eğer buna yeterince hazırlanmazsanız fiziksel Ruhunuz ezilebilir. Bu nedenle, bu metamorfoz (dönüşüm) özel teknolojiler kadar, nitelikli bir rehber de gerektirir. Tanrı bunu bilir ve bu en önemli niteliklere sahip olanları, bizi göndermiştir. Biz insanlık için bu harika amaçları gerçekleştirme fırsatına minnettarlıkla şükrediyoruz. Zaman çok yakındır ve şimdi siz çok köklü bir sınavdan geçtiniz. Kalan sadece bir zamanlamadır. İlahi zaman planı mevcuttur ve siz insanlar olarak çok kısa zamanda, sadece bu dünyaya birçok ailelerinize hoş geldin deme yeterliliğinde olmakla kalmayıp, aynı zamanda, büyük bir keyifle onlardan biri de olacaksınız!

Tanrı’dan gelen bu büyük nimetler harika şeylerin sadece bir başlangıcıdır! Bu harikalar ülkesi boyunca size rehberlik etmek için atanmış olmaktan onur duyuyoruz ve sizin kanun tanımaz yönetiminizi değiştirir değiştirmez formal rehberliğimize başlamayı amaçlıyoruz. Yeni, daha ruhsal bir çevrede, ifşaat gerçekleşebilir ve sizin karşınızda görünür olabiliriz. Aydınlanmaya doğru ilahi yolunuzun kısımlarını şekillendirdikleri için, birçok kutsal gerçeklerle yeniden tanıştırılacaksınız. Yükseliş ya da “tam bilinçliliğin pelerinini kuşanma” dikkatli bir şekilde düzenlenmiş eğitim gerektirir. Yaratımın muhteşem boyutları olan dans olmayı öğreneceksiniz. Bu aşina olduğumuz ve size kolayca öğretebileceğimiz bir şeydir. Bir kez başladığınızda, dünyanızın değiştiğini, bilinçliliğinizin genişlediğini ve ilahi alemlerle etkileşiminizin dramatik bir şekilde arttığını gördükçe, bunun üzerine inşa edebildiğiniz belirli bir mükemmellik düzeyini hızlı bir şekilde sağlayacaksınız!

Bugün, dünyanızın etrafında meydana gelmekte olan şey hakkında konuşmamıza devam ettik. Her gün ilahi kaderinizi size daha da yaklaştırır. Kısa zamanda uzay ve İç Dünya ailelerinizle karşılaşacaksınız ve tam bilinçliliğe döndürüleceksiniz! Bilin ki Sevgili Bireyler, Cennetin sonu gelmeyen Bolluğu ve hesapsız Kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun ve Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |