Home > > Sheldan Nidle - April 10, 2012

April 10, 2012

7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Olaylar ilerlemeye devam ediyor. Paskalya sonrası dünyada, çok şey olmak üzere. Asya’da son zamanlarda etrafınızda olanları yaymak amacıyla yeni realiteniz için ön koşulları belirlemek amacıyla konferanslar yapıldı. Bu toplantılarda Asya için kalıcı zenginliği yaratmak için bolluk fonlarının kullanılması kararlaştırıldı. Benzer konferanslar Avrupa’da ve Amerika’da da düzenlendi. Yükselmiş üstatlar tarafından toplanan büyük miktardaki servet yoksulluğa son vermek ve zenginliği artırmak ve herkesin refahı için dünyaya yayılacak. Fonlar aynı zamanda bu çarpıcı miktardaki paranın yayılması için başka bir yol yaratmak amacıyla önceden seçilmiş bireylere verilecektir. Bu kaynaklar sağlık, tarım ve taşımacılık alanlarında dünyanızda kullanmaya hazır kılınacak olan yeni teknolojilerin başlatılması için kullanılacaktır. Birlikte, uzun zamandır baskı altına alınmış büyük miktardaki bilgiyi halka açmaya izin veren ortaklıklar ortaklık oluşturacaksınız. Bu yeni bilgi ve yeni teknoloji mevcut toplumlarınızın ışığa kayması için temel olacaktır.

Yeni hükümet ve yeni finansal sistem yeni küresel bollukla büyük ölçüde kolaylaştırılacaktır. Tanrı bilinçlilikteki bu ani kaymanın hızlanmasını sağlamak için sonsuz gücünü kullanmaktadır. Dünyanızın Işığa kayması için bu karmaşık operasyonun bir parçasıyız. Burada dikkat çekilecek başka bir nokta Anchara İttifakının terk edilmesinin karanlık kabalın önceden güvendiği desteği durdurmasıdır. Bu çok değerli müttefiklerin kaybı bu karanlık bireylerin ve grupların ellerini yönetimden çekti ve bilenler için, başka bir işaret de, kabalın engellemelerinin günlerinin sayılı olmasıdır. Bu grup şimdi çılgınca bir telaşla karşı karşıya kalacağı ilk cezaları hafifletmek için Işıkla anlaşma sağlamaya çalışmaktadır. Tanrı’nın amacı burada, bu imansızları cezalandırmak değil, daha çok bu cezaların dünyanızın eski karanlık enerjilerinden temizlemek ve onun yerine kalıcı olarak Işığı koymak için bir araç olarak hizmet etmesidir.

Yükselmiş Üstatlar yeni bankacılık sisteminin özü olacak olan yeni finansal kurumları hazırlamaktadırlar. Bu sistem yeni rejimler tarafından kurulacak yeni hükümetin uzantısıdır. Örneğin, bankacılık yeni servetin dağıtmanın bir aracı olur, çünkü her bireye paranın insanlar arasında dolaşması ve uzun zamandır saklanan teknolojileri tüm insanlığa yayacak olan yeni ortaklıkların başarısını sağlayabilen yöneticilere erişmek için bir araç gerekir. Toplumlarınız hukuk, tıp ve yiyecek üretimi gibi alanlardaki uzmanlık yeni bolluğa hizmet etmek ve yeni kazanılmış özgürlük ve kurtuluşunuza tamamen gerektiği gibi saygı duymayı sağlamak için yönlendirilmeyi gerektirir. Geçiş halindeki bir dünyada yaşayacaksınız ve bilinçliliğin daha yüksek düzeylerine doğru ilerledikçe, galaktik toplum adını verdiğimiz şeyin farkında olacaksınız. Bu küresel toplumunuzun işleyişini kökten yeniden düzenlemeyi kapsar ve ona giden yol yeni yönetimleriniz dünyanızı dönüştürmek için sebatla çalıştıkça görünür olacaktır.

Galaktik toplumunuz her bireyin onurlandırılmasına ve Dünya Ana ve onun çeşitli yaşam ağlarına tam bir saygıya dayandırılır. Aynı zamanda Yeryüzü Dünyası ve İç Dünyanın bütünleştirilmesini de destekleyecektir. Bu ayrı varlıklar bir araya gelecek ve dünyanızı ve onun harika kesişen ekolojik ağlarını desteklemek için benzersiz özellik ve yeteneklerinizi kullanmanıza izin verecektir. Bu temel görev çok yakın gelecekte, güneş sisteminizin tüm su dünyalarını kapsayacak şekilde genişletilecektir. Bu dünyaların gerçekte birbirleriyle bağlantılı olduklarını ve refahın size bırakıldığı bir varlığın parçasını oluşturduğunu keşfedeceksiniz. Bunun nedeni, mümkün olduğunca tam bilinçli Işık Varlıkları olmaya dönüştürülmenizin ilahi olarak yönlendirilmesidir. Bu bizim ilk temas misyonumuzla başarılacaktır. Agarthalılar ve biz ilahi rahmetin bu ifadesine ilerlemenize kendimizi tam olarak adadık ve bu amaçla, bu görevi başarmak ve Işığın Galaktik Federasyonunuzdaki tam üyeliğinize sizi başlatmak için Tanrı tarafından gerektiği gibi yetki verilen bir planı yaptık.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Ortaklarımız Paskalya’dan sonra birçok önemli faaliyetleri planlıyor. Bu acil dönem tüm fonların çok hızlı ve ayrıntılı muhasebesi yapıldığı zaman gerçekleşir. Onlar aynı zamanda, Ana Agarthalı Konsey tarafından görevlendirilen özel bir eylem grubuyla birlikte son planlama seanslarını da düzenleyecektir. Böylece, bu önümüzdeki hafta, bunlardan biri gerekli hükümetlerin devrilmesi için zorunlu hareketler pekiştirileceği, programlanacağı ve bir eylem takviminin oluşturulacağı zaman olacaktır. bu takvim dünyanızın etrafındaki birçok koruyucu hükümetleri başlatacak olan faaliyetleri tamamlamak için bir programı kapsar. Şimdi, yeni bankacılık ve finans sistemi mevcuttur ve tüm büyük devletler için bu yeni sistemin bir norm olmasından önce çeşitli karanlık rejimlerin düşmesini bekliyoruz. Buna eşlik etmek için ve Amerikan dolarının mevcut hakimiyetine tam olarak son vermek için yeni para sistemi kurulur.

Para ve finans ağlarınızın bu dönüşümü şimdi toplumlarınızı etkileyen birçok mahrumiyet formunu ve yoksullukları dünyanızdan atacaktır. Dünyanız, hızla normal olarak kabul edilen büyük bolluğa hazırlanmak için bir geçiş noktasına ihtiyaç duyar. Yeni teknolojiler, paraya dayalı bir kültürün varlığının modasının geçtiği bir noktaya kadar bolluğa sahip olacaksınız. O zaman, mevcut toplum görüşünüzün ve onun geleneklerinin nihayetinde yavaş yavaş ortadan kalktığı ve yerini gerçek ve ilahi bilgelik aldığı zamana erişmiş olacaksınız. Galaktik toplumun nasıl işlediğini ve nedenini anlamaya başlayacaksınız. Gerçekte, Agartha’nın kristal şehirlerindeki bizim ikametimiz esnasında işleyişte olan bu kavramları günlük olarak gözlüyoruz.

Yılın bu zamanının önemi, yaklaşan yeni realitenize harika bir eş zamanlılık hediye eder. Bu değişikliklerin ne kadar dramatik olacağını sezmeye çalışın! Hepimizle tanışacaksınız. O zaman size şimdi Tanrı ve Dünya hakkında sahip olduğunuz bu inançların çoğunu başka bir tarafa savuracak olan, çok önemli bir dizi öğretiyi size vereceğiz. Tanrı tüm yaşamın fışkırdığı ilahi bir enerjidir. Korkuyla ilgili değildir, ancak sevgiyle ilgilidir. Bütünüyle ilahi rahmet ve evrensel bütünlük ile ilgilidir. Bölümlendirmeler Tanrı’dan gelmez, ancak karanlıktan gelir. O halde korku içinde değil, sevgi içinde olun. Tümüyle parçası olduğunuz muhteşem Birliği hissedin! Bu enerjiden keyif alın ve kalbinizde mevcut realitenizin ve onun kabalığının neşe, merak ve sonsuz Sevgi içinde çözüleceğini bilin. Bu harika realitede yaşıyorsunuz ve bu harikulade enerjinin Dünyanızın her yerine doğru inmekte olduğunu bilin.

Bugün, dünyanızda meydana gelmeye hazırlanmakta olan şeyi konuştuk. Tanrı dünyanızın Işığa doğru kayması için gerekli enerjileri hızlandırmıştır. Hepimiz Sevgi içinde ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde realitenizi Işığa dönüştürmek için büyük bir istekle size geliyoruz! Bilin ki sevgili Birler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun, Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |