Home > > Sheldan Nidle - April 17, 2012

April 17, 2012

1 Ben, 6 Kank’in, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünyanızın sürdürdüğü büyük kayma ilk olarak 13 bin yıl önce Atalar tarafından tahmin edildi. Bu ‘büyük galaktik yıl’ olarak adlandırdıkları şeyin bir parçasıydı. Tanrı karanlık ve onun destekçilerini temizleyecek olan büyük bir Işığı kurarak bu zamanı onurlandırmayı amaçladı. Sizin yılınızla 20 yıl önce, buraya gelmemiz ve nadide kıyılarınıza personelimizin kitlesel bir inişini gerçekleştirmek için belirlenmiş bir zamanda hazır olmamız istendi. Ve böyle geldik, daha sonra Tanrı’nın bu girişim için tarihlerinin bir parça belirsiz olduğunu gördük. Buna uyduk ve bu anları sizi daha iyi tanımaya başlamak için kullanmaya yöneldik. Buraya geldiğimizden beri, bu gezegen için ilahi emirlerin gereklerine Gaia’nın yeryüzü insanlarını hazırlamak için kutsal bir akımın parçası olduk. Onlardan biri kutsal temizleme yoluyla gezegeninizdeki karanlık destekçilerinin kontrolünün labirentleri sorununu çözme gereğini belirtir. Çoğu kez, toplumlarınızın işleme şeklinde ve realitenizin yapısını algılamanızın şeklinde resmi, ani bir değişimle başlayacaktır.

Realitenizin bu büyük dönüşümü, gerçekte Tanrı’sal düzeyde başarılmış durumdadır ve geriye kalan şey bunu fiziksellikte ortaya çıkarmaktır. Büyük hükümetlerinizin temel dalları, birçok gizli kutsal topluluklarla ve ulus devletlerin birçoğunu kapsayan, şekillenmiş ittifaklarla bir araya getirmeye başlamıştır. Bu birlik bu baharda meydana gelecek olan büyük bir eylem için sahneyi hazırlayan yasal ve törel anlaşmaları sağlamıştır. Bu koalisyonu gerçekleştirdik ve İç Dünya’dan olanlarla bu koalisyonun amaçlarını birleştirdik. Hepimiz dünyanızda karanlığı ve onun ajanlarını güç pozisyonlarından atmak için uygun zamanda ve gerekli özeni göstermeye kendimizi adadık. Bu eylem gezegeninize kitlesel inişimizle doruğa çıkan, faaliyetlerin ani bir rüzgarı için yolu açacak. Daha sonra, sizi tam bilinçliliğe dönüşünüze ve İç Dünya’nızla, ruhsal ve uzay ailelerinizle yeniden birleşmenize hızlı bir şekilde hazırlayacağız. Bu çok daha büyük ve çok daha önemli sonuçları olan bir planın parçasını oluşturur: Bu galaksiyi Işığa döndürmek.

Galaksimize barışın gelişinden beri, Tanrı eski Anchara İttifakıyla Federasyonumuzu birleştirebilmişti. Bu genişletilmiş Işığın Galaktik Federasyonu şimdi sizi tam bilinçliliğe getirmeye odaklanmıştır. Bu bakımdan siz dünyanızda meydana gelmekte olan şeyin ayrıntılarını bizden günlük olarak isteyen karanlık Anchara İttifakının ölmüş üyelerine göre büyük bir sembolsünüz. Onlar kendi benzersiz yükseliş süreçlerinde gelmenizi ve onları desteklemenizi çok istiyorlar, ki güneş sisteminizdeki filolarımızın yaklaşık yarısının bu yeni katılmış yıldız ülkelerinin gemilerinden oluşmasının nedeni budur. Bizim ortaklarımız gezegeninizdeki gelişmeleri konuşmak için onlarla toplantılar ve düzenli veri alışverişini sürdürdüler. Şimdi, kısaca ne olacağı hakkında bilgi toplamaktayız. Çeşitli askeri ve polis güçleri dünyanızın her yerindeki hükümetlerinizin, küresel finansal ağlarınızın ve büyük bankaların kilit üyelerinin kitlesel tutuklamalarına hazırlanmaktalar. Bu tutuklamalar realitenizi yeniden oluşturmak için çok geniş bir girişimin ilk hamlesini oluşturur.

Realitenizin yeniden oluşturulması dünyanıza gelmemize ve açık olarak çalışmamıza izin verecektir. On yıllar önce, şimdi başlıca elektrik kaynakları olarak sunulan, nükleer enerji tesislerinin bir ağına dönüşen, nükleer cine izin verdiniz Üzücü bir şekilde, bunlar günlük olarak havanıza, suyunuza ve toprağa güvenli sınırı aşan miktarda radyasyon sızdıran hatalı tasarımlara göre kurulmuşlardır. Onların kapatılması ve tüm nükleer atık depolama yerlerinin nötralize edilmesi gereklidir. Şimdi, Japonya’da çeşitli nükleer enerji santralleri Pasifik’e ve kürenizin etrafına büyük miktarda radyasyon yaymıştır. Bu radyoaktif zehirlerin pek çoğu personelimiz tarafından denizlerinizden ve havanızdan gizlice temizlenmektedir, ancak potansiyel sağlık riski gemilerimizin bir ağıyla çok daha fazla faal etkileşimi gerektirir. Bu durum, önceden planlandığı gibi, haftalardan çok güçleri dâhilinde, günler içinde yeni hükümetlerinizin ifşaatımızı yapmaları için ana nedenlerden birisidir. Bu ciddi sağlık risklerinin nasıl nötralize edileceğine ve havanızın, suyunuzun ve toprağınızın nasıl temizleneceğine göre, bu yayınlarda ifade edilecek çok fazla şeye sahibiz.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Yeni hükümetleriniz ve yeni bolluğunuzu ortaya çıkarmada ortaklarımızın ilerlemeleri hakkındaki haberlerle geldik. Kitlesele tutuklamaların meydana çıkması çok yakındır. Bankacılık ve finans alanındaki birçok kişi dünyanın her yerindeki kurumlarından istifa etmiştir ve şimdi bu zoraki kaydedilen olaylar bazı büyük uluslararası şirketlerin üst yönetimini de kapsar. Ortaklarımız olacak şeyler için hazırlanmada üst düzey görevlilerin çoğunun hareketlerini sınırlamaktadır. Hükümetteki değişiklikler yalnızca çeşitli kilit merkez bankalarının operasyondaki nezaretçi rolünü kabul ettikten ve büyük banka şirketlerinin çoğunun kontrolünü güvence altına aldıktan sonra halka açık hale gelecektir.

Niyetimiz küresel toplumunuzun ticari pazarlarını temizlemek ve mevcut çürümüş finansal sisteminizi ortadan kaldırmaktır. Şirketler ve onların hisse senedi manipülasyonlarının ve haksız menkul mal spekülasyonlarının da şiddetle dönüştürülmesi gerekiyor. Sizi sınırsız bolluk aleminde yoksulluktan ve yokluktan kurtarmak amacıyla, ekonominizin hem toptan bir yeniden yapılandırmaya hem de derin bir temizliğe ihtiyacı var. İllegal vergilendirmenin ve çeşitli hayranlık uyandıran yeni teknolojilerin kullanımı iyi bir başlangıç olacak. Büyük finansal kurumlarınızın işleyişi hızla bilinen her şeyi değiştirecek; Onlar tam bilinçli Işık Varlıklarına doğru dönüşümünüz için en uygun bir çevreye yol göstererek, en samimi rüyalarınızın gerçekleştirilmesi ve yönetimini mümkün kılacak araçlar olacaklar.

Yönetiminize gelince, tam bir gözden geçirme ihtiyacının dehşeti içindedir! Bilinmeyen zamandan beri politikacılar ve onların partileri kamusal ofislerini muhafaza etmek ya da seçilmeye devam etmek için parayı yığmaya ihtiyaç duydular. Bu gereksinme törel taviz, yüksek ofisteki suistimal, ya da özel çıkarlar tarafından tam bir ele geçirme için açık bir davettir. Yeni yönetiminiz hızlı bir şekilde böyle bir değerlendirmenin ötesine geçecek ve böyle bir faaliyetten vazgeçiren bir çevreyi kuracaktır. Bu idareciler ve halk arasındaki etkileşimi ve hükümete erişimi kolaylaştırarak ve yönetmenin yeni bir tutumundan ilham alan, geniş bir kamusal gözlemci ağı kurarak yapılacaktır. Tam olarak bilgilendirilmiş ve eğitilmiş halk kitlesi ve hükümette hızlı bir şekilde artan saydamlık mevcut keşmekeşi dönüştürecektir. Olayların nasıl gelişeceğini yakından gözlemeye ve ihtiyaçlarınıza uyacak hükümeti nasıl uygulamaya koyacağınız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Bugün, dünyanızı daha iyiye doğru değiştirecek olan olaylara yol açan unsurların bazılarını açıkladık. Aynı zamanda, Gaia’nın ekosistemlerini temizlemek için yapmamız gereken şeyin bazı yönlerini konuştuk. Çok ihtiyaç duyulan bazı olayların ortaya çıkması için zaman yaklaşmaktadır! Bilin ki sevgili Birler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşe İçinde Olun!).


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |