Home > > Sheldan Nidle - April 3, 2012

3 NİSAN 2012

12 Cauac, 13 Mac, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünyanız yeni bir realiteye kaymasına devam ediyor. Gezegen galaktik özden gelen güneşinizden geçen enerjilerin artmasının bir sonucu olarak, yörüngeye doğru yaklaşık 2,0 derece ilerlemiştir. Bu enerjiler kaymaya da neden olan, gezegen ızgaralarında artan baskı yapmaktadır. Aynı galaktik öz enerjileri diğer su dünyalarında da güneş sisteminin kutsal kayma noktasına onları daha yaklaştıran koşullar yaratmaktadır. Bu galaksinin önemli bir şekilde kendi temel döngüsel şeklini değiştirmesine izin vererek, ve galaksimizin realite ızgaralarının 350,000 le ya da fizikselliğin bu sektörünü biçimlendiren galaksilerle ritmik hizalanmasına başlamasına izin vererek güneş sisteminin galaksinizin geri kalanıyla hizalandığı zamandır. AEON’nun kutsal Serafimi tarafından ve Yaratıcı tarafından emredildiği gibi, bu uyarlamaların ilerlediğini görmede galaktik Elohime katılım düzeyimizi artırmak için Tanrı tarafından eğitildik. Bu proje şimdi dünyanızda meydana gelen ilahi müdahale ile çakışır.

Bu ilahi müdahale fevkalade bir noktaya yaklaşmaktadır. Mevcut bir şekilde, dünyanızın realitesinin karanlıktan Işığa dönüşmesindeki son adımları izlemekteyiz. Yükselmiş Üstatların birçoğu ve gizli kutsal toplulukların çoğuyla uyum içinde çalışan Tanrı’nın temsilcileri büyük bir bolluğu halka yaymaya hazırdır. Bu evrensel bolluk küresel finansal ve politik sistemlerinizin işleyeceği şekilde büyük değişiklikleri harekete geçirir. Bu gerçekten önceden tahmin edilemeyen ve benzersiz değişimle işaretlenecek bir yıl olacak! Bizim için en önemli yan, kesinlikle bizim hayırlı varlığımızın ve buradaki misyonumuzun çeşitli büyük hükümetler tarafından tam bir ifşasıdır. Tam bilinçliliğin doğal durumuna sizi geri döndürenlerle sonuçlanan, gündemimizdeki birçok faaliyetle ilerlemeye hazırız. Söylediğimiz gibi, belirli önkoşul olan eylemler dünyanın askeri ve ilişkili güvenlik gruplarının tasarlanmış birlikleri tarafından yürütülmelidir. Onlar dünyanızı ebediyen değiştirecek olan kitlesel küresel tutulama sürecinin son aşamalarını uygulamaktalar. Bu tutuklamalar yeni hükümetleri ve yeni bolluğu hepiniz için müjdeliyorlar!

Değişikliklerin bu ilk olağandışı rüzgarı çok daha ilginç bir dizi olaya yol gösterecek. Yeni hükümetleriniz tarafından size tanıştırılacak olan birçok gizli teknolojilerle başlayarak, sizin için galaktik topluma en uygun rotayı kurmak üzere Agarthalılarla yakın bir şekilde çalışmaktayız. Bu hükümetler yeni bolluğunuzu dağıtacak ve sizi borçlardan kurtaracaktır. O zaman, küresel olarak çok daha gerçek iklim değişimiyle karşılaşma zamanı olacak ve bu sevgili yaşayan gezegeninize yaklaşımınızı tümden değiştirmeyi gerektirecek. Devam eden, dünyanızın kitlesel yıkımı durdurulmalıdır. Gezegeninizi desteklemek için yeni teknolojiler hemen elverişli kılınacak ve binlerce yıllık yağmalamanın ve zararın tazmini başlayacak. Bir rehber olarak bizim rolümüz teknolojilerimizi sizinkilere eklemeyi ve çok acil olan küresel ihtiyaçlarınıza hitap edecek şekilde size danışmanlık yapmayı kapsar. Tüm bunları önceden defalarca duydunuz; şimdi bunların nasıl yürürlüğe konulacağını konuşmaya başlama zamanı geldi.

Agarthalılar sizden çok iyi haberdardırlar; gerçekte, onlar yaklaşık 13 bin yıldır sizin aranızda gizli bir şekilde yaşadılar ve bu nedenle onların bilgeliği sizin için çok önemlidir. Yükselmiş Üstatlar karanlık tarafından dini felsefelerinize sokulan birçok yalanları ve boş lafları onarmanın kutsal görevine sahiptirler. Algılayabildiğiniz şekilde açık olarak dile getirilecek gerçek ihtiyaçlar dini çalışmalarınızı çarpıtmak için Annunaki tarafından kurnazca kullanıldı. Üstatlar antik tarihinizin ve insanlığın kaynağı hakkındaki mitlerinizin tamamen başka bir şekilde ifadesi için bir temel sağlayarak kayıtları doğru bir şekilde tutabilirler. Aynı zamanda ait olduğunuz muhteşem Varlıkla nasıl ilgili olduğunuz hakkında kitlesel bir yeniden uyarlama birincil öneme sahiptir. Sınırlı bilinçliliğe düşüşünüz sizden birçok şeyi gizledi ve bu tam bilinçliliğe dönüş yolu, bu gizemi bu dünya ve fizikselliğin kendisi hakkındaki günlük bilginizin hızla bir parçası olacak olan kavramlara dönüştürebilir. Bunların tümü açıklanmaya başlıyor.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu hafta, çeşitli özel projeleri hemen faaliyete geçmeye hazırlamak için birçok ortaklarımızı desteklemekteyiz. Tanrının kutsal emirlerine her şekilde uyduk ve şimdi realitenizin kaymaya tamamen hazır olduğu kabul edilir. Bu kayma hükümet, finans ve uluslar arası bankacılıktaki karanlığa hizmet eden kişilerin istifaları ve bir dizi tutuklamayla başlayacak. Bu eylem iki başka eyleme yol açar: bolluk fonlarınızın tasarlanmış personel tarafından dağıtımı, bununla eş zamanlı olarak çeşitli büyük dünya hükümetlerindeki yetkinin yeni koruyucu hükümetlere aktarılması. Bu iki eylem üçüncü bir eyleme yol açar: yeni bankacılık ve finansal sistemi, tüm borçların affını ve kurtuluş haklarınızın iadesini açıklayan bir dizi resmi duyurular.

Bu faaliyetler arkasından ifşaatın geldiğine ve çok yakın olduğuna işaret edecektir. Bu ikinci soruna bakarak, başka bir büyük husus hesaba katılmalıdır: bizim sevgili kutsanmış dünyamız onun sağlığını tehlikeye atmakta olan tehditler şimdi mevcut olduğu için, savaşa hemen bir son vermeyi gerektirir. Agarthalılardan ve galaktik ailelerimizden Gaia’ya sağlığını geri vermede bizimle güç birliği yapmalarını rica ettik, ancak bu faaliyet bizim rolümüze büyük miktarda, doğrudan, açık müdahaleyi zorunlu kılar. Mutlu bir şekilde, bu görünür faaliyete yeni koruyucu hükümetler tarafından yetki verilmiştir ve bu nedenle ifşaat duyurusu ihtiyacı birlikte tamamen ilk duyurularımıza koyulma görevine başlayan geçici hükümetlerin ikinci haftasında ele alınacak bir mesele olmaktan çıkıp, ajandamızda erken bir tarihe alınmıştır. Karanlığın dalaverelerine artık izin verilemez ve verilmeyecektir. İnsanlığın yeni bir çağı geldi!

Bu mesajın ana fikri acil bir küresel bolluk programını yaymak ve karanlık yönetimin yerini almak için ortaklarımız tarafından büyük bir işin başarılmış olduğundan sizi emin kılmaktır. Bunlar sizi tam bilinçliliğe götürmek amacıyla planlanmış olan faaliyetlerden yalnızca bazılarıdır. Yaklaşan hazırlıklar dünyanızı geri döndürülemez bir şekilde değiştirecek ve Galaktik Federasyonunun ilk temas misyonuna bir başlangıç noktası sağlayacaktır. Biz ve Agarthalı kız ve erkek kardeşlerimiz de o zamanda size kendilerini tanıtmayı amaçladılar. Sizi şok edebilecek şeyler olurken, bu realitede tam bilinçliliğin kutsanmış neşesine sizi götürecek bir başlangıçtır. Burada, fizikselliğin ilahi planını gözler önüne sermede Tanrı ve biz herkese destek olacağız. Bunlar yaşamakta ve şahit olmakta olduğunuz gerçekten heyecan verici zamanlardır!

Bugün, konuşmamıza dünyanızda neler olduğu konusuyla devam ettik. İnsanlığın yeni altın çağı kapıya dayandı. Yeni hükümetleriniz tarafından ifşaatın duyurulması kitlesel inişlerimiz için sahneyi hazırlamada önemli olan birçok şeyi yapmamıza izin verecek. Her birinizle resmi olarak bir araya gelme şansının neşesiyle bekliyoruz. Bilin ki, sevgili Birler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |