Home > > Sheldan Nidle - March 27, 2012

March 27, 2012

6 Eb, 5 Mac, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Bilinçlilikte büyük dönüşüm için zaman yaklaşıyor. Karanlık Kabal’ınız halledilmesi günden güne daha zorlaşan bir çıkmazla karşı karşıyadır ve biz Yükselmiş Üstatlar tarafından atanan gizli kutsal toplumların adına ilahi icracılar olarak hareket etmeye hazırız. Kısaca, Realitenizin acil dönüşümü başlamaya hazır. Birkaç anahtar para programı küresel dağıtıma hazırlanmaktadır ve çeşitli ilk temas takımlarımızın uygun unsurları dünyanız için bolluğa yönelik ilk girişim olan şeyi korumak için çeşitli ilk temas takımlarımızın uygun bileşenleri mevcuttur. Bu proje Işığa doğru giden yolda realitenizi kuran faaliyetlerin bütününü başlatır. Yükselmiş Üstatlar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeni finansal sistemi kurmaktadır ve halen Doğu’daki ülkeler Batı’nın uzun dönemdir finansal hakimiyetine son veren, onlara gerçek mali eşitliği veren bu yeni sistemi kabul etmeye hazırlanmaktadır. Eş zamanlı olarak, yeni hükümetler için ihtiyaç duyulan köprüyü kurma, Avrupa yüzyıllarından önce bulunan çok sayıda kutsal topluluklar tarafından ortaya konulmaktadır.

Bu Avrupalı kutsal topluluklar 1940’larda atomun parçalanmasından beri, nükleer savaş tehdidiyle kürenizi destabilize olmuş bir halde tutan karanlık merkezli hükümetleri ortadan kaldırmak için en iyi yol üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ek olarak, bu hükümetler Anunnaki ve onların Dünyanın her yerindeki destekçileri tarafından uzun zamandır kullanılan korku ve bariz manipülasyonu sürdürmek amacıyla dünyanızın her yerindeki ülkeleri istila etmişlerdir. Son on yılda tünel vizyonunda gelişmiş olan karanlık stratejinin büyük küstahlığı size yeni ve harika realitenizi ortaya çıkarmak için kutsal topluluklara bir yol açmıştır. Tarihinizdeki bu an aleminiz için Tanrı’nın birçok emriyle aynı zamana denk gelir. Bu kutsal emirler, onların yürütülmesini sağlamak için çok sayıda sizin üstünüzde olma nedenimiz olan, benzersiz dönüşümler dizisini dikkatli bir şekilde izlemek için buraya gelmemizi davet etti. Bir sonuç olarak, karanlık artık bu dünyanın sorumlusu değildir ve Kendini Işığa adamış Dünya insanları kehanet edilen başarı noktasına erişmiştir.

Işığın çalışması, büyük bir refahı toplumlarınıza yayacak olan bu anı size getirmiştir. Bu bolluk birçok şey arasında, resmi bir duyurunun eşlik ettiği özgürlük ve bireysel kurtuluşunuzun yasal bir temeli olarak çıkacak olan bir dizi hükümet değişikliklerini müjdeler. Bu tarihsel bir andır. Sınırlı bilinçliliğe girmenize izin verildiği ilk zamanlardan beri, önceki “ustalığınızla” değerli varlıklar olarak kabul edileceksiniz. Eşitler olduğunuz bir çizgide, size ve atalarınıza karşı suçları için adalete ve hak ettikleri cezaya çarptırılabilirler. Bu zaman mevcut realitenin çöktüğü ve tam bilinçliliğin eşiğine sizi geri taşıyabilen bir araca dönüştürüldüğü zaman budur. Bizim sorumluluğumuz birçok ruhsal ve uzay ailelerinizin arasında yine yerinizi almanıza izin verecek olan son dönüşümünüzün kapısından sizi geçirmektir. Bu hepimiz için uzun zamandır beklenen bir kutlama anı olacaktır!

Gezegeninizi ve kendinizi Işığa ve tam bilinçliliğe geri getirme düşüncesiyle, uzayınızda gemilerimizin görünmelerin artırmaktayız; onlar gündüz gizlenme sistemini kaldırarak ve geceleyin göklerinizde daha etkili olarak kendilerini sizin daha çok dikkatinizi çekecek hale getirmekteler. Mesajımız, yalnız değilsiniz! Bundan başka, Dünya Ana 5.boyuta bütünleşik realite Varlığına dönüşümünü hızlandırmaktadır. Jeologlarınızın ve atmosfer bilimcilerinizin gözlerinde, en son jeolojik indeksler dünya çapında bir felaket potansiyeline dikkat çekiyor görünürler, ancak durum böyle değil. Dünya Ana gerçekte küresel iklimi yaratan enerji akımlarını değiştirerek hava modellerini sert bir biçimde değiştirmektedir; aynı zamanda, alışılmadık ısınma ve soğuma durumları okyanuslarınızın suyunu karıştıran Taşıyıcı Kemerin akışını değiştirmektedir ve bu da hava modellerinizi etkiler. Bununla birlikte, bu İç Dünya’dan olanlarla yüzeyin suyunu ve atmosferini bir araya getirecek olan olumlu bir sürecin parçasıdır.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün, dünyanızda meydana gelmekte olan şeyin bir güncellemesiyle geldik. Şimdi, karanlık Kabalı ve onun inatçı taraftarlarını kamusal ve yönetimsel ofislerinden istifa ettirmeye zorlamakta olan ültimatomun son günlerine doğru ilerlemekteyiz. Bu gelmekte olan resmi “istifalar” karanlık Kabaldan Işığın ajanlarına doğru büyük bir gücün taşınması sürecinin başladığının işaretidir. Bu süreç aynı zamanda, paranın dünyanızın her yerine büyük transferine paraleldir. Bu zaman esnasında, birçok banka Kabaldan Işığın temsilcilerine doğru el değiştirecek. Bu karmaşık işlemlerin sorumlusu bizim gizli kutsal topluluklarımızın çeşitli unsurlarıdır. Gerçekte, yeni bir finansal sistem banka sahipliğindeki bu değişimden doğacaktır ve yeni altın temelli para birimlerine dayandırılacaktır. Bu gelişmeler tamamlandığında, yeni hükümetler kendi yayınlarını yapacaklar.

Birçok ülkedeki yeni yönetim Işığın, Agarthalıların ve ilk temas takımının yetkisiyle güvence altına alınacak. Tanrı’nın kutsal emirlerinin burada Dünya’da uygulanmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Tüm bunlar sizi özgür kılmak ve tam bilinçliliğe yolunuzun bu aşamasına sizi hareket ettirmek için yapılmaktadır. Bu kitlesel geçiş tüm yaşama tehlikesiz ve hızlı olacak şekilde düzenlendiği için, ortaya çıkan şeyleri gözlemekteyiz. Yıllardır, bu yeni realitenin nasıl daha iyi yaratılabileceğini ilahi iletişimimizle tartıştık; her şeyden önemlisi, bu şeyleri size kavranabilir ve kabul edilebilir ve gerçekten daha büyük iyiye hizmet edecek bir tarzda sunmayı kalpten arzu ediyoruz. Anlayışımızın ilahi amacı size özgür olma ve kurtuluş fırsatı vermektir. Size yeniden güvence vermek ve kutsal güveninizi kaybetmemek için önümüzdeki aylar esnasında size çok daha fazla bilginin aktarılmasına ihtiyaç var.

Yaptığımız her şeyde iletişim anahtar bir rol oynamaya devam eder, ve böylece sizi bilgilendirmiş tutmak için tüm konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya getirme konusunda çok dikkatli olduk. Galaktik Federasyondan, ifşaat ilan edildikten sonra size kendini tam olarak bilinir kılmasını rica ettik ve aynı şeyi Agarthalılardan da istedik. Her biriniz meydana gelen şeyin ne olduğu ve niçin olduğu ve nerede başlatıldığı hakkında tam bilgiye sahip olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Aynı şekilde bizim için de, toplumlarınıza ulaşacak olayların aniden canlanmasına bakarak, sizden geri besleme almamız önemlidir. Biz Yükselmiş Üstatlar, kitlesel inişlerden önce sizin hepinize görünmeyi, şifa vermeyi ve kutsamayı amaçlıyoruz. Bu meseleler konusundaki duygularınızı samimi olarak soruyoruz, çünkü Tanrıyla nasıl etkileşim için de olacağınızın değişmesi zamanı geldi. Her biriniz kutsal birer fiziksel meleklersiniz. Parçası olduğunuz ilahi kökeninizi ve kutsal düzenlerinizi öğrenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu meseleler üzerinde düşünün, çünkü Tanrı şimdi dünyanıza bütün gücüyle geri dönmektedir.

Bugün de başka bir mesajı size getirdik. Bizim bakış açımızdan günün olayları hakkında sizi elimizden geldiğince bilgilendirmek için bu bilgileri sağlamaktayız. Sizden bu bilgiyi dünyanızın her yerinde şimdi ortaya çıkmaya hazır olan şeyi daha iyi anlamanız için olduğu kadar, başkalarına yardım etmek için de kullanmanızı rica ediyoruz. Bilin ki Sevgililer, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |