Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2012

SaLuSa, December 14, 2012

Như một ngày quan trọng đã đến và đi-12,12.Đây là một thành công hoàn hảo. Kết quả không thể tốt hơn thế , khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc can thiệp của bất cứ ai trên trái đất.Có một Quyền lực cao hơn những người thích can thiệp , đã đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho Thăng thiên của bạn cùng với Mẹ Trái Đất. Sau 12-12 ,bạn đang đếm tới ngày 12-12.Giờ đây là một khoảng thời gian sâu sắc nhất, một kinh nghiệm quan trọng của một đời người,trong nhiều kiếp sống. Thông qua Thăng thiên, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh sáng tạo vốn có của bạn . Tương lai của bạn và trong kiếp sống này là đặc biệt. Bạn đã làm việc quá tốt tới mức lý tưởng, đó cũng là phù họp với trạng thái của ý thức của các bạn . Tất cả các bạn sẽ kết thúc công việc trên trái đất đúng nơi bạn là thích hợp nhất, rồi để tiếp tục hành trình Linh hồn của bạn. Các Lightworkers sẽ tự nhiên tìm thấy chính mình với các loại riêng của họ, trong sự rung động nâng cao tinh thần nhất.

Có một số linh hồn đẹp của lòng từ bi và tình yêu của những người không biết gì về Thăng thiên, họ cũng sẽ tham gia với các Lightworkers. Như những thay đổi trên Trái đất đã đặt vào tay bạn nhiều việc phải làm. Bạn sẽ hành động như những người đã giác ngộ và mong muốn phục vụ người khác. Một số khó khăn có thể phát sinh cho đến khi xã hội của bạn đã được tích hợp đầy đủ vào cách mới của cuộc sống. Sau khi được đưa lên một tầm cao mới , tất nhiên bạn sẽ thích ứng với nó rất nhanh chóng. Các công nghệ mới sẽ giúp bạn vượt qua hầu hết các vấn đề khó khăn trong thời gian ngắn .Chúng tôi đang thúc giục các đồng minh Trái đất của chúng tôi để phát triển việc phổ biến các thiết bị năng lượng miễn phí.

Điều kiện sống chung trên trái đất trở nên tệ hơn do sự thay đổi thời tiết, và cũng có thể do can thiệp vào thị trường đang bi thao tác bởi cá nhà đầu cơ. Cho dù đó là thực phẩm hay tiền bạc,các nhà đầu cơ tiếp tục mang lại đau khổ cho thế giới vốn đã ở trong một tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, những điều kiện này sẽ không kéo dài và không được phép được lặp lại. Các tập đoàn kinh doanh lớn và đặc biệt là các ngân hàng sẽ được hoàn toàn được tổ chức lại . Đólà để đảm bảo không bao giờ có một sự sụp đổ như bạn vừa trải qua. Hệ thống tiền tệ sẽ thay đổi, và một hệ thống công bằng hơn sẽ được giới thiệu. Nó sẽ dẫn đến kinh doanh trung thực và chấm dứt hành vi tham nhũng. Như chúng tôi đã nói với bạn nhiều lần, sự giàu có cũng sẽ được tái phân phối .Chúng tôi đã bắt đầu phục hồi Hoat động trao đổi dựa trên các kim loại có giá trị. Thêm vào đó là các Quỹ tín thác St Germain , và tất cả các bạn sẽ được đảm bảo rằng : sẽ không còn người nghèo như nhiều người đang trải qua bây giờ.

Hòa bình sẽ đến trên Trái đất rất sớm . Các nhà lãnh đạo của bạn từ nhiều năm trước đây đã từ chối việc mang lại hoà bình cho Trái đất . Bây giờ bạn cùng với Mẹ trái đất không còn phụ thuộc vào việc ký kết hiệp định các quốc gia để có hòa bình vĩnh viễn. Bình an của Thiên Chúa và Tình yêu mà các bạn đang dành cho nhau , đã đưa thế giới của bạn vượt lên trên sự rung động thấp . Những điều đó sẽ mang linh hồn của bạn tới kích thước cao hơn và Trái đất có hoà bình vĩnh viễn . Không phải là Thiên Chúa không yêu tất cả các linh hồn khác, nhưng họ sẽ tiếp tục cuộc sống của họ ở mức độ tốt nhất cho họ. Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa là ở cùng với các bạn ở mọi thời điểm.Tình yêu được trao ra mà không có bất điều kiện hay phán xét nào hết .

Vẻ đẹp Trái Đất của bạn tại thời điểm này là tuyệt vời .Ánh sáng và tình yêu được tạo ra bởi các Lightworkers, cùng cách sinh mệnh Nhân từ từ khắp các Thiên hà hành động theo Ý trí Thượng đế đã mang lại những điều tốt nhất cho Trái đất . Đây là thời gian để gặp lại những người bạn cũ,gặp những yêu thương, cùng với tất cả bạn bè của Ánh sáng .Nơi đây , Tình Yêu , Sự chăm sóc và Lòng từ bi gắn kết tất cả các bạn . Thiên đàng là một nơi thực sự như bạn tưởng tượng , trên thực tế có thể bạn sẽ thấy nó tuyệt vời đáng kinh ngạc hơn như bạn có thể nghĩ.

Một khi chúng ta bắt đầu thay đổi sẽ không ngừng lại, Bạn sẽ được an toàn đầy đủ đúng như những gì bạn đang nghe ở đây . Năm 2013 hứa hẹn là một năm hoạt động tích cực nhất, Trong năm sau , bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè mới . Khi bạn nhập thể, quá trình Thăng thiên đã được ghi khắc bên trong bạn. Bạn luôn biết rằng bạn có thể tham gia vào Thăng Thiên . Một số trong các bạn có kỹ năng rất hữu ích cho chúng tôi. Bạn sẽ biết khi chúng tôi tới mời để sử dụng những khả năng quý báu đó . Có một số cách để kích hoạt các khả năng này , và một số các bạn sẽ có những vị khách đầu tiên được mời lên tàu của chúng tôi.

Tôi SaLuSa từ Sirius, yêu bạn cho sự cống hiến của bạn cho công việc . Thấy rằng tất cả mọi thứ đã / đều được thiết lập cho Thăng Thiên .

Cám ơn bạn Salusa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Dịch: Samba


Share |