Home > > Sheldan Nidle - March 12, 2013

Sheldan Nidle - March 12, 2013

4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb

Selamat Jarin! Chúng tôi đến với nhiều tin tức! Hiện nay, các sự kiện nhất định trong các tầng trời đang trong quá trình . Này, khi tới thời điểm chính thức, tất cả mọi người đang lo ngại sẽ đều nhận thấy một chuyển biến lớn trong thực tế của bạn!

(...........)

Namaste! Chúng tôi là Masters lên của bạn! Chúng tôi đến một lần nữa với tin tức tốt hơn! Thế giới của bạn đang di chuyển nhanh chóng đến điểm quản trị mới và thịnh vượng được biểu lộ. Sự kiện Thăng thiên đã dần đến thời điểm hoàn thành. Khi đó thông báo để thay đổi toàn cầu sẽ được công bố. Chúng tôi nhìn nhận điều này với niềm vui lớn. Bạn sẽ nhận được nhièu niềm vui hân hoan chào đón và quan trọng hơn nhất , các bạn sẽ được giải phóng khỏi ách nô lệ của nợ đã cai trị cuộc sống của bạn trong nhiều thế hệ. Mỗi người trong chúng tôi đã sử tốt những kỹ năng của chúng tôi để hạn chế ảnh hưởng độc hại trên toàn cầu của bóng tối. Cuối cùng những lời tuyên bố khủng khiếp là trở thành vô hiệu. Chúng ta có thể sử dụng trí tuệ đang phát triển của chúng tôi hướng dẫn bạn vào một sự hiểu biết tốt hơn về cách hoạt động của Thiên đàng . Đồng thời hướng dẫn bạn nhận những phần thưởng may mắn của Thiên đàng dành cho mỗi người trong các bạn. Thời điểm đã đến, để cho chúng tôi có thể giảng dạy và giải thích nhiều điều cho các bạn. Chúng tôi mong muốn truyền đạt nhiều sự thật mà từ lâu đã bị che dấu bởi thế lực đen tối nham hiểm trên Trái đất.

Một trong các công việc đầu tiên chúng tôi muốn giải quyết là cái chết. Sư lão hóa và cái chết bây giờ có thể bắt đầu giảm dần từ thực tế của bạn. Cái chết chỉ là một sản phẩm của ý thức hạn chế. Cái chết đã giữ bạn trong sợ hãi và dẫn đến những tình cảm nặng nề và tinh thần đau buồn. Cái chết cũng là một công cụ đặc biệt mạnh mẽ cho những thế lực tối trong việc bòn rút sinh lực sống và cai trị nhân loại. Thăng thiên sẽ trục xuất mọi cơ sở của cái chết ra khỏi cơ thể vật chất. Cơ thể vật lý cần trở nên sáng và nhẹ nhàng hơn. Đồng thời cơ thể sẽ được tái hợp với các cơ thể tinh tế và cơ thêt tinh chất tinh thần của bạn. Quá trình thăng thiên thực chất là một quá trình khó khăn và phức tạp nhất mà bạn có thể hiểu được. Thong thường Thăng thiên cần trải qua nhiều thế hệ tập trung cao độ và một lượng khổng lồ của cố gắng . Nhưng chúng ta đang sống ở đây và chứng minh rằng quá trình Thăng thiên có thể được thực hiện theo cách nhanh chóng hơn nhiều ! Tất nhiên, đó là một phuwóc báu lớn mà thiên đường cung cấp cho bạn. Đó là một công nghệ của sự sống để vượt qua cuộc đấu tranh này và đưa bạn trở lại trạng thái tự nhiên chỉ trong ba ngày!

Kỹ thuật này liên quan đến một thiêt bị đặc biệt, hiệu chỉnh phù hợp cho mỗi người và được theo dõi bởi các cố vấn trong gia đình tâm linh và gia đình không gian của bạn. Kết cấu di truyền RNA / DNA của bạn hiện đang từ chối bạn làm một chuyển đổi dễ dàng vào trạng thái ý thức đầy đủ. Thiết bị Ánh sáng của Thiên đường này được thiết kế để khắc phục điều hạn chế di truyền của mỗi người dân, và để xóa bỏ các khuyết tật cơ sở gen của bạn mà đã và đang giam giữ bạn vào trạng thái hạn chế ý thức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời giảng dạy tinh thần cụ thể . Trang bị cho bạn những hiểu biết để nâng cao các mô hình rung động của cơ thể và để chuyển đổi nỗi sợ hãi vào tình trạng của niềm vui. Những giảng dạy cơ bản này là cần thiết để tổ chức lại các cơ quan Tinh thần, Tình cảm và Tâm linh của bạn. Các thiết bị này, theo nghĩa đen , là "khởi động lại RNA / DNA của bạn. " . Cho phép bạn đạt được trạng thái cao độ toàn mỹ không thể tả được của giác ngộ, Cho phép bạn trở lại trạng thái nguyên sơ trong thực tế Thiên đàng ! Bạn sẽ thay đổi mãi mãi và luốn ở trong niềm vui và hiểu biết vô hạn. Bạn sẽ hoàn nguyên lại trạng thái mà Thiên đường luôn mong muốn và có sẵn cho bạn . Đó là Trở thành chính bạn! Hallelujah! Hallelujah!

Hôm nay chúng tôi tiếp tục thông báo cho bạn về những vui vẻ đang chờ đợi bạn. Một thay đổi lớn đang được biểu hiện ở trên và xung quanh bạn. Hôm nay, bóng tối và vô số tay sai đang bị cuốn vô vòng quay bất chính của họ. Bạn đang ở đây để chứng kiến ​​một sự kiện rất kỳ diệu: sự trỗi dậy của một thực tế mới được thành lập trên Sư thật , Tự do và sự Thịnh vượng và! Hãy Biết, Em yêu quý . Cung cấp vô số và thịnh vượng không bao giờ kết thúc của Thiên đàng thực sự cho Em ! Vì vậy, Hãy là Nó ! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian là cho và Trong Đồng Nhất Thể . Hãy tới và Vui hưởng !)


Website: Planetary Activation Organization
Dịch: Samba


Share |