Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, February 22, 2010

SaLuSa, February 22, 2010

Събитията продължават да се придвижват с безпрецедентна скорост и темпото им е такова, че никакви препятствия от тъмните сили няма да попречат на резултата, който всички желаем. Твърде рано е да се посочи какво може да се случи през следващите няколко седмици, но е възможно да има някои признаци за това, което предстои. И все пак, повечето от това, което се случва, е скрито за вас, особено що се отнася до финансовите промени. Това със сигурност е време на значителни промени и това, което няма място в бъдещето ви, ще отпадне. Колкото повече се издигате от все по-засилващите се вибрации, толкова по-малко ще бъдете въвлечени в по-ниските вибрации. Вашето по-висше съзнание ще ви отклонява от всяка ситуация, която не служи на растежа ви към Светлината. Старите неща, които са ви привличали, ще се окажат по-малко интересни и вие ще намерите нови сфери на интерес, които се откриват пред вас. Например, вкусовете ви към музиката и изкуството ще се изместят към по-изискани и класически произведения. Такива промени са напълно естествени, тъй като вие избирате да внесете повече хармония в живота си.

Има обаче много Скъпи Души, които остават верни на вярванията си, но те се чувстват по-некомфортно, тъй като се борят да попречат на промяната в себе си. Без промяна те ще се движат по различен път от онези, които благосклонно приемат новите енергии и ги интегрират в себе си. Това несъмнено ще бъде техен доброволен избор и никой няма да може да твърди, че не е била дадена възможност за издигане. По-високите енергии ще продължат да нарастват, докато достигнат ниво, където ще се случи основното извисяване. Това ще дойде с края на цикъла на двойствеността и дотогава вие ще сте готови за едно ново начало. Това ще важи за целия живот, включително за планетите, които са във вашата Слънчева Система. Това трябва да индикира колко сигурни може да бъдете в окончателното завършване на времето ви в двойствеността и защо напредъкът ви не може да бъде предотвратен.

В реално изражение остава толкова малко време, за да се подготвите за Издигането, но ние визуализираме пробуждането на все повече души, когато истинската цел на живота е разбрана. Има толкова много заблуда и явна измама, когато става въпрос за това. Имайки предвид, че хората могат да са с отворени умове за нови идеи, няма причина защо да не могат да променят отношението си. Все пак, Мили Мои, Светлината е тук за всички, ако те я потърсят. Онези, които вече са я намерили, могат чрез действията си да насърчат другите да я търсят, тъй като тяхното поведение изразява хармонията и баланса в живота им. Животът е за живеене и какво по-хубаво от това да следвате път, който ви носи удовлетворение. Толкова много хора прекарват живота си в борба в пътя си през него. Ние бихме предложили, ако имате подобен проблем, да се запитате за подхода си към живота, тъй като често това е поради вярването на егото, че трябва да упражнявате влияние над другите. Никой не е по-велик от другия, но вие всички сте специални, погледнато от духовна гледна точка. Вие сте велики Същества на Светлината, издигащи се над тъмнината, която дълго ви е обвивала и приемате Светлината, която храни душата.

Великият план на живота е служил добре на нуждите ви и Бог е предоставил всичко, от което се нуждаете, за да завършите пътуването си. Колкото повече разбирате колко важно е това време за бъдещето ви, със сигурност ще наблегнете повече на издигането си. Не е трудно да го направите и това е подпомогнато от развитието на нов начин на мислене, който ви позволява да имате визия за бъдещето, подходящо за душа от Светлина и Любов. Като Служители на Светлината, това е времето да изразите открито истината, което ще помогне също и на другите да я намерят. Това е всичко, което можем да поискаме от вас, но когато много от вас достигнат този етап, ефектът се увеличава експоненциално.

Отделете време да преминете към истинско разбиране на това за какво е бил животът ви. И все пак, приемете, че това, което сте днес, е резултат от всичките ви опити. Това се отразява на начина, по който вземате решения, независимо от родителския контрол или образованието. Истинското ви Аз винаги ще проблясва, дори когато по поради кармични причини сте въвлечени в спорни въпроси. Като проникнете във вътрешното си знание, вие несъмнено ще се издигнете над конфликта и ще направите още една стъпка към по-високите измерения. Човекът има известна склонност към състезанията, които поставят хората един срещу друг. И все пак, когато те включват физически контакт, влечението към тях става по-малко като се развивате. Но когато сте предизвиквали себе си по всякакъв начин, това е закалило вашия характер. Мили Мои, можете да очаквате с нетърпение живот, прекаран в нежност и пълен мир и който е толкова удовлетворяващ.

Вие можете да бъдете това, което искате да бъдете и никой няма да ви отнеме свободната воля да го направите. Това е вашият дар, който ви налага отговорността да го използвате мъдро, в противен случай може още да понасяте кармата в по-високите измерения. Това със сигурност няма да включва екстремните предизвикателства, които изпитвате в двойствеността. Наградата за по-нататъшното издигане на вибрациите ви е вашето постепенно влизане в още по-високи измерения, докато достигнете момента на превръщането ви в Същества на Светлината. В моментната си ниска точка и без пълно съзнание вие естествено ще се борите да уловите необятността на измеренията и това, което те ще означават за вас. Бъдете щастливи и радостни, че Създателят ви е улеснил да намерите пътя си обратно към къщи.

И все пак, колкото и да се наслаждаваме да ви даваме по-добра представа за това, което предстои, не искаме да претоварваме умовете ви с твърде много неща наведнъж. Вие сте научили много за Галактическата Федерация и когато дойдем открито на Земята, до голяма степен ще знаете какво да очаквате. Сега вече знаем, че ще получим голяма подкрепа от вас и сме насърчени от броят на онези от вас, които без колебание биха работили с нас. Този вид доверие е приветстван и скоро след нашето пристигане ще има чудесни тържества за отбелязване на събитието. Какво прекрасно време ни вика и идването му не е далеч.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се възхищавам на силата на ума ви да видите пътя си през джунглата от информация пред вас. Много от вас намират надежден източник и се придържат към него и това е препоръчително, особено тъй като различните групи имат различна концепция за края на дните. Във всеки случай с течение на месеците всичко постепенно ще се изяснява и ако сте проницателни, ще разпознаете истината. Обичаме ви нежно, като велики души на Светлината и Любовта.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.