Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, March 30, 2012

СаЛуСа, 30 март 2012

Има малко време преди многото дейности, които се изпълняват, за да напреднете, да дойдат пред вашето внимание. Степента, до която са ангажирани нашите съюзници, ще окаже натиск въпросите да бъдат разгледани от медиите. Може да е нужно повече време преди да се съобщи нашето присъствие, но каквито и стъпки да бъдат правени, за да се предотврати това, ще са безсмислени. Първите реакции ще донесат всички видове отговори, но тези , които поставят под съмнение или ни отричат, скоро ще бъдат засенчени чрез приемане от страна на мнозинството от хората. Изобщо няма да е нужно дълго време, за да осъзнаете, че ние сме тук, за да ви помогнем, а това включва премахване на всички онези, които узурпираха правомощията и отговорността към вас в продължение на много години. Това е краят на Илюминатите, вече сериозно отслабени от загуба на голяма част от контрола си върху вас.

От сега ще знаете, че ние сме изцяло ангажирани с поддържането на мира на планетата, въпреки че не можем да спрем всяка конфронтация. Мирът ще дойде при вас, когато Великите сили спрат вмешателството си в делата на другите държави. От твърде дълго време те начертаха и манипулираха обстоятелствата, които принудиха държавите да продават стоките си. Резултатът е, че голяма част от натрупаното богатство, което трябваше да помогне на жителите им, бе отнето от страната. Всички тези проблеми ще се решат с повишаването на жизнения стандарт на хората и въвеждането на нови технологии. В по-бедните страни голям проблем е липсата на медицинска помощ и подходящи съоръжения, но това бързо ще се преодолее. Употребата на лекарства ще стане ненужна, тъй като ще използваме естествени методи чрез технологии, които ще са нови за вас. Никое предизвикателство няма да е твърде голямо за нас, за да се справим с него, а промените ще се видят много бързо.

Ние знаем, че хората вече са нетърпеливи да открият какво ще се случи, но ви молим да изчакате докато ние можем напълно да се представим. Ние искаме да достигнем до всеки и да гарантираме, че бързо разбирате какво се изисква от вас. Не се страхувайте, тъй като всичко ще се даде в подходящото време и също и възможности да се срещнете с нас, за да решим всякакви запитвания. Известно време ще има непрекъснати излъчвания, които ще ви държат в течение на напредъка, който е реализиран. Идват вълнуващи времена и той ще се разпростре по света, веднъж, след като е разбрано бъдещето. Свободата е нещо, което малцина действително са преживяли и все пак тя ще погълне всички от вас преди да се случи Издигането.

Бъдещето е златно и всъщност е Златна Епоха и само този факт би трябвало да ви дава индикация за това какво да очаквате с нетърпение. Да живеете в съвършенство и да имате способността да създавате по желание ще е ново преживяване и до тогава вие би трябвало да сте придобили по-високо ниво на съзнание и разбиране, което ще предотврати злоупотреба с вашите правомощия. Както можете да видите, ще се случи голям скок напред и в крайна сметка ще сте напълно различни от това, което сте сега. По-голяма продължителност на живота по ваш избор ще е нещо ново и ви дава повече от достатъчно време, за да го изпитате напълно. Всъщност вие ще сте в състояние буквално да „си разменяте” телата, ако е необходимо, за да се гарантира завършване. Това са всички области, които в крайна сметка ще разберете и не забравяйте, че ще имате много по-засилена степен на съзнание.

Дуалността ви даде огромна сила да се справяте с най-тежките и трудни предизвикателства. Така че, Скъпи мои, ние вярваме, че вие можете да плавате през оставащите месеци до Издигането. Вие бяхте подготвени да знаете какво да очаквате и каквото и неудобство да преживявате, то ще бъде последвано от предстоящ период на мир и спокойствие. Естествено ние прокарваме пътя напред с ролята си в настоящия обмен между нас и нашите съюзници срещу Тъмните сили, тъй като те се оттеглят и ни намират готови да провалим всеки опит да предизвикат проблем. Ние сме доста в ролята на Галактически Полицаи, но се придържаме към Вселенските Закони и нашите мерки са мирни, но силни, ако се наложи да упражняваме властта си. Дори онези, които ни се противопоставят, все пак са част от цялото и са третирани с уважение заради Светлината, която носят. Никоя душа не е отвъд изкуплението и в най-добрия случай това е любов, която води до промени, които ги събуждат отново.

Определено трябва да виждате отвъд външното тяло, за да видите ближния си и да имате предвид, че всички души произлизат от Източника. Всички вие изпитахте крайностите на дуалността, а това е също така да имате предвид самата поговорка, която гласи „ за Божията Благодат отивам аз”. Ето защо вие сте насърчавани да оставите настрани осъждането и да се опитате да виждате красотата и любовта във всички души. Всички в крайна сметка ще се просветят още веднъж без значение колко време е необходимо, но след това времето не е от значение извън вашето измерение, тъй като време не съществува. Докато сте на Земята в дуалността „безвремие” е невъзможна идея, но вероятно можете да възприемете, че всичко е в Сега. Това прави пътуванията ви изключително интересни, тъй като можете да се върнете отново в миналото и за тези от вас, които имат решително притегляне към конкретни исторически времена, какво по-добро от това да си в състояние да ги посетиш. Също е възможно да пътуваш в различни времеви линии в бъдещето, което са изпитали вашите Пътници във Времето.

Малко по малко вие се приспособявате към предстоящия нов живот и избирате къде да ви води той, за да продължите еволюцията си. Бъдете сигурни, че действително имате духовни помощници, които да ви дават съвети за това, което е най-доброто за вашия напредък. Вие никога не сте оставали без такава помощ и ако сега се опитвате, не се колебайте да си мислите за тях и може да сте приятно изненадани от резултата. Обаче, вие не можете да диктувате точно как ще проработи това, тъй като трябва да е за ваше най-голямо добро и вие може да не знаете точно какво е това. След Издигането вие ще опознаете онези души, които пътуваха с вас през дуалността. Те не могат всички да останат с вас, защото нуждите ви несъмнено ще се променят, тъй като бъдещият ви живот вероятно ще е по-определен по отношение на посоката, в която искате да отидете.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и трябва да спомена още веднъж как се ускорява времето, сигурен знак, че вие се издигате много по-бързо в Светлината. Много от вас вече могат да разчитат на ново усещане за спокойствие и незасегнатост от това, което се случва около вас. Това чувство за спокойствие ще се разпространи и много по-страховитият фактор на страха ще престане да има същия ефект. Браво на онези, които постигнаха такива нива, изпращам любовта си към всички вас.

Благодаря ти, СаЛуСа
Майк Куинси

Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.