Home > > Matthew Ward — June 3, 2012

Matthew Ward — June 3, 2012

Lysets fremskridt. Beviser forsinket i nogle områder, tydelige i andre. Jorden på vej i mål ind i fjerde tæthedsgrad. Medie rapporter. Reformer og afsløringer vil blive fremskyndet. Forholdsregler i forbindelse med telepatisk kommunikation. Løsning af forskellige overbevisninger. Psykiatriske patienter. Nogle ændringer tidligt i den Gyldne Tidsalder. Informationers referencer.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ikke alene er vores kærlighed til jer grænseløs, det samme gælder vores respekt og beundring. Jeres vedholdenhed i lyset er forblevet stærk, selvom der næsten ikke har fundet nogle endelige beviser sted, her næsten midtvejs i dette transformerende år. Det er logisk at forvente, at de tusinder af rumskibe på jeres himmel ville være synlige for alle. At besætningerne ville have landet i stort tal og være budt officielt velkommen. At uro, krig og anden vold ville være faldet betydeligt.

2. Vi har set frem til denne udvikling sammen med jer, og vi har, hvad man kunne kalde, "bittersøde" følelser om forsinkelsen. Vi ved, at millioner stadig afvikler tredje tætheds karma. At guddommelig nåde yder tidlig overgang med fuld karmisk fuldendelse ved ændrede sjælskontrakter til flere millioner, og stadig flere millioner udvikler sig i et accelereret tempo ved at dele andres karmiske byrder. Men det er trist for os, ligesom for jer, at de øverste mørke stadig har tilstrækkelig indflydelse til at forårsage omfattende lidelser.

3. Men tro ikke et øjeblik, at Jorden ikke kan komme frem til det himmelske vindue i tide for at komme ind i fjerde tæthedsgrad, hvor mørket ikke kan eksistere. Alt, hvad der er nødvendigt forud for denne betydningsfulde hændelse, vil ske! Dybe åbenbaringer og ændringer vil ske langt hurtigere og i større doser end den Gyldne Tidsalders mester-planlæggere havde forventet, i stedet for at ske én efter én, for at samfundet nemmere kan assimilere og justere sig i forhold til disse ændringer.

4. Det er utroligt glædeligt, at de fleste af jer ser det positive perspektiv i situationer, som medierne rapporterer med dystre overtoner, såsom potentiel økonomisk nedsmeltning i "Euro-zonen" og den globale boomerang-effekt, omvæltninger i flere regeringer for at skabe national ustabilitet, og borgere der protesterer mod utålelige forhold i det ene land efter det andet. I kan se disse og andre tumultagtige situationer for hvad, de er: væsentlige skridt i retning af at indføre systemer, der bygger på fairness og ærlighed og har ledere med moralsk og åndelig integritet.

5. Da udbredelsen af præcise oplysninger er afgørende, er en anden god indikator for lysets fremskridt, at mainstream mediernes censur klart er på retur. For eksempel, selvom Vatikanet er en af bagmændene under Illuminatis paraply, er det nu offentligt kendt, at en undersøgelse af Vatikanets finansielle anliggender er i gang. I sidste ende vil det føre til afdækning af mørket i den lille suveræne stat, herunder at den er det internationale hovedkvarter for satanisk tilbedelse og et stort lager for stjålne kunstskatte.

6. Oftere og oftere fordømmer nyhedskommentatorer og velinformerede gæster, at de personer, der er ansvarlige for verdens dystre økonomiske tilstand, ikke bliver stillet til regnskab for det. De angiver, hvordan regeringer svigter med hensyn til at tjene deres borgeres bedste interesser. De viser statistisk, hvorfor krige er både nytteløse og meningsløse. De anerkender, at medierne ikke har opfyldt deres ansvar for at informere offentligheden præcist. De opremser praktiske måder at genvinde økonomisk stabilitet og reformere regeringer, fordelene ved at afslutte alle krige, og hvordan medier kan og bør uddanne offentligheden.

7. Stemmerne fra de enkeltpersoner og andre, som I kalder som "whistleblowers" er ikke kun begrænset til Internettet. De bliver mainstream viden. Mens de kun ser sig selv som talerør for ærlige og pragmatiske forhold, identificerer glansen af deres auraer dem som åndeligt udviklede sjæle, der kom fra avancerede civilisationer for at være vejvisere.

8. Andre indikationer af de lyse styrkers fremskridt får ikke denne slags opmærksomhed. Nogle nyheder er forvrænget eller ufuldstændige, fordi journalisterne simpelthen ikke ved mere end de oplysninger de får. Tilstandsberetningerne for de nukleare reaktorer i Japan lyder ildevarslende, fordi det ikke er kendt, at rumfartøjers besætninger bruger deres teknologi til at reducere de giftige virkninger af den radioaktive udstråling fra Fukushima-anlægget og for at forhindre mere skade der.

9. Journalister ved ikke, at besætningerne afbøder de mest skadelige virkninger af kemiske flyspor [engelsk: "chemtrails"], hvis eksistens stadig ikke er almindeligt kendt, samt sundhedsskadelig forurening fra en række andre kilder. Mht. al snak om mulig militær indsats for at begrænse spredningen af atomvåben, er det ikke kendt, at Gud har givet besætningerne i rumfartøjerne og på jorden tilladelse til at forhindre funktionen af alle atomvåben. Når der fortælles om effekten af det, der kaldes global opvarmning, er det oftest med stor bekymring, fordi hvem blandt jeres videnskabsfolk ville have tiltro til en forsikring om, at dette er Moder Jords vej tilbage til hendes oprindelige moderate klima i hele verden?

10. Så er der de situationer, der er velkendte af Illuminati, der ejer mediekoncerner og stadig har tilstrækkelig kontrol til at holde nogle fakta tilbage. Ét eksempel: film og statistikker om, at de seneste jordskælv og storme har resulteret i langt færre dødsfald og mindre skade på ejendom end tidligere. Hvad der ikke bliver rapporteret om er, hvorfor: Illuminatis teknologi, der gør dem i stand til at danne jordskælv og intensivere storme bliver "blokeret" af vores universelle familie, så Moder Natur omhyggeligt kan frigive negativiteten, indtil al denne kraft er væk - og det vil snart være sket.

11. Jordens intention er præcis det modsatte af Illuminatis, som er: At skabe massive tab af menneskeliv, ødelæggende skader og det ramte områdes økonomiske ruin, som alle producerer mere negativitet, som Jorden skal håndtere. Takket være vores universelle families teknologi, der kan udjævne virkningerne af jordskælv og holde mammut storme væk fra kysterne, vil det aldrig lykkes Illuminati at opnå det store omfang af død og ødelæggelse, de havde til hensigt.

12. I har den fordel at vide, hvad vi og mange andre budbringere på høje stationer har overført til vores respektive modtagere. I er virkelig i mindretal. De fleste af jeres verdens befolkning er stadig rodfæstet i tredje tætheds begrænsninger, hvilket gør dem særligt sårbare over for frygt, den ultimative skaber af negativitet. Når der er en mulighed for at dele jeres viden med personer, der er bange, fordi de ikke ved, hvad I gør, bedes I oplyse dem i det omfang, de er modtagelige.

13. Jeres rolige og dog begejstrede energi alene vil nå langt med at lette andres frygt, og det er realistisk at forvente, at mange får brug for jeres hjælp i denne forbindelse, såvel som medfølende forståelse. Hidtil er kun toppen af isbjerget indlysende selv for jer, men i løbet af de næste par måneder vil der ske forbavsende hændelser i omfang og hastighed.

14. Sammen med jeres bevidsthed om, hvad der er forude i disse sidste dage af tredje tæthed, er der en vis forvirring om, hvordan I kan forberede jer fysisk på opstigning med Jorden, hvem der vil gå med, hvordan man kan vide, om man absorberer lys, hvad massefylde er, NESARAs bestemmelser, hvad der vil ske ved udgangen af dette år, og hvordan livet vil være i den Gyldne Tidsalder.

15. I tidligere budskaber har vi dækket disse områder i vid udstrækning. Det ville være en bjørnetjeneste for de erfarne læsere at gentage disse forklaringer, og en bjørnetjeneste for de personer, der nyligt er vågnet, at tilbyde kun en kommentar eller to. Vi forstår, at da tiden går så hurtigt, er det svært for jer at administrere alle ansvarsopgaverne. Meget lettere er det at søge gennem vores budskaber for at finde nærmere oplysninger. Derfor har jeg bedt min mor om at gøre dette, og notere datoerne for beskeder, der indeholder den mest forklarende dækning af de pågældende områder, eller hvor det vrimler med misforståelser. De datoer vil blive indsat i slutningen af denne meddelelse.

16. Da de fremherskende vibrationer er befordrende for åbningen af telepatiske forbindelser, er det vigtigt, at I ved, hvordan man kommunikerer udelukkende med de kilder, I ønsker. Mørke væsener er lige så ivrige efter at forbinde sig med jer, som lysvæsener er! De forholdsregler, der gælder for modtagere af telepatisk transmitterede meddelelser til distribution, gælder ligeledes for jer.

17. Før I begynder en telepatisk kommunikation, bed om beskyttelse af Kristus-lyset og kræv, at det kun er lysvæsner, der forbinder sig med jer. Forsøg aldrig at kommunikere, når I er syge, trætte, plaget med bekymringer om jer selv, pårørende eller finansielle problemer eller anden stressende tilstand eller situation. I sådanne situationer er et forsøg på at tale med en elsket i stedet en invitation til lave væsener, fordi jeres energiniveau er for lavt til at nå sjæle i lyset. Ydmyghed og taknemmelighed over at have opnået telepatisk kommunikation bærer høje vibrationer, der når kilder på højt vibrerende niveauer, mens de lave vibrationer af forfængelighed og egoisme automatisk forbinder sig med mørke væsener. Mor, tak for at søge efter tidligere meddelelser, der kan omfatte dette emne samt de førnævnte spørgsmål.

18. Mange spørger sig selv, hvordan der nogensinde kan komme resolutioner ud af de mange former for religiøse og styrende ideologier, der er grundlaget for fremherskende trossystemer. Mennesker, hvis sind og hjerter ikke er åbne for sandheden om den dystre årsag til dannelsen af disse modstridende overbevisninger, vil ikke længere være på planeten for at kæmpe for deres tro på enerådighed. Ved fysikkens love, der styrer livet i dette univers, kan et lukket sind ikke absorbere lyset, der gør det muligt for fysisk overlevelse i de højere vibrationer af fjerde tæthedsgrad. Jordens beboere i hendes Gyldne Tidsalder vil vælge at leve i fred og harmoni med hinanden og med hele naturen.

19. Psykiatriske patienter er uafhængige sjæle med en bred vifte af forhold, der påvirker hver enkelt helt specielt. Til læseren, der er bekymret over skæbnen for disse patienter, kan vi kun tilbyde, hvad der er sandsynligt i almindelighed og på ingen måde patient-specifikt. De, der ikke har hjerneskader, hvis forholdsvis sunde mentale evner er blevet miskrediteret af receptpligtig medicin, kan reagere positivt på de høje vibrationer og opnå fuld rationel funktion. Men afgørende faktorer i hvert enkelt tilfælde er sjælskontrakternes bestemmelser og graden af lys, som kroppen har absorberet. En person, hvis adfærd ikke er skadelig for en anden, men blot ikke er i overensstemmelse med overfladiske samfundsmæssige forventninger, kan sandelig absorbere lys. Det er sandsynligt, at de mest alvorligt psykisk syge patienter, der betegnes psykopater, vil dø, fordi deres moralsk fordærvede drifter og handlinger er berøvet for lys. Under alle omstændigheder, vil ingen blive institutionaliserede eller fængslet efter den Gyldne Tidsalder kommer i gang.

20. Fordi det giver et godt forum for en forklaring af stor betydning, tager vi fat på en skribents forslag, der kom for nogen tid siden: På Memorial Day i USA, lad sandheden blive fortalt til verden om, hvem der starter krige. Og hvorfor så folk "aldrig igen vil blive nødt til at kæmpe og dø for "frihed". Vi ærer skribentens intense ønske om fred i jeres verden, men sandheden om krige kan ikke fortælles (endnu), især ikke på denne følelsesmæssigt ladede mindedag for faldne soldater.

21. Sørgende familier og venner af tropper, der er døde, ønsker ikke at høre, at deres elskede personer ikke døde for at beskytte deres egen nation fra undertrykkere, eller hjalp en anden nation med at opnå frihed fra tyranni. Veteraner, hvis alvorlige sår har forårsaget fysisk smerte og måske tab af lemmer, ønsker ikke at høre, hvem der rent faktisk har nydt godt af deres tjeneste. Og heller ikke de, der lever med mareridt fra deres krigserfaringer, ønsker at høre sandheden. Tropper, der stadig befinder sig i kampzoner eller er udstationeret i udlandet i et besat område, ønsker ikke at høre den virkelige årsag til de er langt væk fra hjemmet og familien.

22. Ud over myriader af personlige forhold, udover civile ofre i krigszoner, og ud over finansielle byrder for de folk, hvis nationer befinder sig i krig, eksisterer de følelsesmæssige globale konsekvenser. Man kan sige, at tilstanden med posttraumatisk stressreaktion [engelsk: "post traumatic stress disorder"] er som en epidemi på Jorden. Ingen er immune over for denne kampenergi, der gennemtrænger jeres verden, ingen kan undslippe de ødelæggelser, som århundreders blodsudgydelser har vænnet generation efter generation til at acceptere, som menneskehedens natur og lod i livet. Og dog er frygten for at dø lige så udbredt, og det opstiller et paradoks, som sindene er nødt til at lære at håndtere.

23. Der er en anden afgørende faktor - sjælens natur og sammensætning er kærlighedsenergi. Sjælen ved, at det ikke er menneskets natur at bekæmpe hinanden til døden, fordi hver af os er en del af Enheden i Altet. Sjælen ved, at livet er evigt, at den fysiske død kun er en overgang til den næste livsperiode i ånden, hvor den forbereder sig til næste inkarnation.

24. Psykens stadige underbevidste jonglerings-numre med sjæls-viden holder psyken i en skrøbelig tilstand. Det er netop de mørke kræfters hensigt, hvis ultimative mål er at fange sjæle. De manipulerer deres jordiske marionetter til at være vedholdende i at videreføre krigsmentaliteten og en frygt for døden, fordi den producerede negativitet kan nedbryde psyken og forhindre optagelsen af lyset, der forbinder bevidstheden og sjælen. Den kollektive jonglering har lammet civilisationen til at acceptere, hvad der tvangsfodres som "patriotisme" og at alle, der kæmper og dør, er "helte". Den kollektive psyke ville lide et alvorligt traume, hvis denne sandhed om krig kom frem i ét slag.

25. Når veteraner samles med andre på fredsmøder og i globale meditationer for fred, når internationalt respekterede ledere forhandler fredeligt med tilstrækkelig hyppighed, kraft og omtale, bliver sindene påvirket. Folk, der tidligere accepterede officielle begrundelser for at gå i krig, begynder at sætte spørgsmålstegn, grubler og ser derefter "lyset", der gør det nemmere for psyken at tilegne sig chokerende oplysninger. Dette sker dag for dag for personer rundt om i verden.

26. Men der er ikke megen tid tilbage, til at masserne kan nå dette niveau af bevidsthed om, hvad der ligger bag krige eller religiøse dogmer eller andre facetter af livet, der er af mørk oprindelse og hensigt. Det lys, der ville skåne personer for alvorlige psykiske traumer, er det samme lys, som ville sætte dem i stand til fysisk at stige op med Jorden. Mange vil ikke være klar til at acceptere dette, for i årtusinder er Jordens befolkning blevet kontrolleret af mørket gennem frygt, bedrag og forskellige former for tankekontrol.

27. Forstå venligst, at disse mennesker gør, hvad der er rigtigt for dem. Enhver sjæl bliver oplyst i sit eget tempo, og den guddommelige nåde byder enhver ligeså mange muligheder, der er nødvendige, for at acceptere lyset i sandheden, og de udvikler sig åndeligt. Vær opmuntret ved at vide, at selvom farten på sjæles udvikling er forskellig, finder genforeninger af elskede sjæle sted på passende energiplaner.

28. Nuvel, skal vi kort tage fat på andre områder, som læserne har spurgt til, og hvis bekymringer deles af de mange mennesker, der ikke har nogen idé om, hvor verdens begivenheder fører hen. Hvis ikke de indledes før Jordens indgang i fjerde tæthedsgrad ved udgangen af dette år, vil de følgende ændringer ske i intervaller snart derefter:

29. Atomkraftværker vil blive nedlagt, ingen nye faciliteter vil blive bygget, og opbevaret atomaffald vil blive uskadeliggjort. Processen kaldet "fracking" vil ophøre og olie- boreudstyr og rigge vil blive elimineret sammen med højspændingsledninger over jorden.

30. Mobiltelefoner vil blive sikre, og brugen af overvågningskameraer, kommunikations-systemer og andre kontrolapparater vil ophøre.

31. Ingredienser i fødevarer, der er skadelige for vores kroppe, vil blive ødelagt. Medicinske procedurer, der er mere skadelige end gavnlige for krop og sind, vil stoppe. Det samme gælder sonar-tests, som skader eller dræber livet i havet.

32. Love og kulturelle skikke, som forringer menneskerettighederne, vil blive omstødt, og foreslåede regler med sådanne formål vil ikke blive vedtaget.

33. Uddannelsessystemer vil give alle på planeten adgang til nøjagtig information via computere og trykt materiale. En fair omfordeling af verdens ressourcer vil ske så hurtigt som muligt.

34. Og solens aktivitet er helt til jeres fordel!

35. Med tillid og glæde vil I mestre alle kompleksiteter i løbet af de sidste overgangstrin ind i Jordens Gyldne Tidsalder. I er aldrig alene - utallige lysvæsners kærlighed har været med jer hele vejen på denne universelle rejse uden fortilfælde.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


36. De følgende referencer findes på den engelske side med Matthew's Beskeder på www.matthewbooks.com.

Forberedelse til fysisk at opstige med Jorden. Hvem vil gå med/ hvem ikke og hvorfor; Hvordan lyset absorberes; Tegn på, at du absorberer lys.

Alle disse ovenstående emner er ofte vævet sammen, så henvisninger til alle er opført nedenfor under overskriften "Ascension/Opstigning".

Meddelelser dateret 25. juli 2005 og tidligere, som har vigtige baggrundsoplysninger, står ikke i kronologisk orden. Dette skete, da min webmaster overførte meddelelserne til det nye websted, hun er ved at udvikle. Det er tvivlsomt, om jeg har placeret hvert emnes bedst belyste dækning, men denne kombination af henvisninger vil være nyttig for jer.

Ascension/Opstigning

February 1, 2012, paragraphs 13-14

January 4, 2012, paras 13-17

December 5, 2010, paras 12-24; 31,32

September 11, 2010, paras 6-8

October 19, 2009, paras 9-13

September 21, 2009, para 28

October 22, 2008, paras 23-27

August 29, 2008, paras 15-21

August 1, 2007, paras 4-41


Densities/Tæthedsgrader

November 5, 2011, para 36

September 9, 2011, paras 20-28


Earth’s Golden Age/Jordens Gyldne Tidsalder

April 1, 2012, paras 18-27

October 10, 2011, paras 19-28

October 19, 2009, paras 14-19; 22, 23; 27

September 21, 2009, paras 10-13

December 31, 2007 – Essay on 2012, entire message


NESARA

May 26, 2009, paras 16-19

January 20, 2009, paras 9-13

Special NESARA edition, below the message dated September 11, 2006

December 13, 2004, paras 3-5

May 7, 2004, paras 1-8

December 31, 2003, paras 25-30


Telepathic Communication/Telepatisk kommunikation

December 5, 2010, para 33

May 26, 2009, para 12Share |