Home > > Matthew Ward — 11. juni 2013

Matthew Ward — 11. juni 2013

Tyrkiet. Syrien og andre mellemøstlande. Kina og USA. National Security Agency (NSA). Monsanto Protection Act. Præsident Obama. Negativitet udslip. Atomkraftværker. Atomvåben. Bilderberg-konferencen. Canadisk forsvarsminister. Udenjordiske væsener (ET). Hatonn`s kommentarer.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ang. de emner, som læserne har udtrykt størst interesse i, skal I huske på, at den "negative" side af dualiteten er på sit højeste, og at energien, når den først er sat i bevægelse, skal køre sit løb. I ser kombinationen af personer med voldelige tendenser følge deres intensiverede trang til at begå vold - hvad enten det sker i tilfældige handlinger, eller med ledere der undertrykker deres befolkninger - og energiens udfoldelse i mange forskellige situationer rundt om i jeres verden.

Uro i Tyrkiet, angiveligt for at beskytte en park, blev startet af CIAs "sorte operationer" for at skabe røre mellem sunnier og shiiter og føre til en forfærdelig krig. Ligesom alle andre lande i jeres verden har Tyrkiet en politik, der ikke tilfredsstiller alle borgere, men de er økonomisk sunde og progressive. Og det er det Illuminati ønsker at ødelægge. Selv om deres globale netværk er ved at gå op i sømmene, sidder et par nøgleindivider stadig fast i den vildfarelse, at de vil overtage hele Mellemøsten og også styre resten af verden. Dette vil helt bestemt ikke ske, og når uroen i Tyrkiet aftager, og det vil den snart, vil visse reformer dukke op og yderligere styrke landets progressive vej.

I de mellemøstlige lande, hvor folk har fortrængt de despotiske eller dynastiske herskere, er frihed noget nyt. Og det er naturligt, at der er forvirring om lederskab og styring. Til sidst vil der opnås konsensus i hvert land, og der vil komme det demokratiske styre, der passer bedst til hvert land.

Syrien er noget anderledes, fordi forskellige grupper bekæmper Assads regime. Deres formål er det samme, men hver gruppe har sin egen dagsorden, så at sige. Når sejren endelig kommer, vil der være en tid med alvorlig splid ledet af de mest radikale i grupperne, indtil sund fornuft og visdom sejrer. Så vil der blive dannet en koalition for at bevæge landet i retning af fredelig stabilitet.

Kinas interesse er ikke "at besejre USA økonomisk", men at håndtere deres alvorlige interne problemer. Blandt verdens største nationer økonomisk set, har Kina og USA de største interne udfordringer. Med sin autoritære natur, mildnet af klar vision, arbejder den kinesiske regering på løsninger af dets problemområder. På grund af at demokratiet er gået skævt, ligger USA`s handlinger med hensyn til besværlige områder meget stille.

Dette er et passende sted at behandle spørgsmål, som mange læsere har stillet: Hvordan kan den amerikanske præsident Obama forsvare National Security Agency`s samling af data fra borgernes private telefonsamtaler og internet optegnelser? Hvorfor underskrev han Monsanto Protection Act? Kongressens handlinger er offentligt kendt, men hvad der foregår bag lukkede døre er ikke kendt, og vi skal fortælle jer, hvad der er relevant for disse to situationer.

Præsident Obama forsvarede NSA dataindsamlingen, der blev godkendt i "The Patriot Act" vedtaget under George W. Bushs administration på det autentiske grundlag, at det har ført til at opdage og modarbejde talrige terrorist planer. Hvad præsidenten ikke kan sige, og Bush aldrig ville sige - er, de mest omfattende terrorhandlinger, der har lidt fiasko, og de fleste af de mindre sammensværgelser, der også blev stoppet, var dem udtænkt af CIA afdelingen under Illuminatis kontrol.

Obama kan heller ikke afsløre, at udenjordiske arbejder indenfor NSA og andre agenturer i landet og i flere andre. De indsamler og analyserer oplysninger om alle Illuminati-aktiviteter rundt om i verden, og bruger det til at svække deres operationer og skaffe beviser til retsforfølgelse. Når dette har tjent sit formål, at bringe Illuminatis regeringstid til ende, vil "The Patriot Act" og også Homeland Security få en ende.

Ang. Monsanto Protection Act, fortalte Illuminatis talspersoner Præsidenten, at hvis han nedlagde veto imod det, ville Kongressen tilsidesætte det. Endvidere ville de intensivere deres bestræbelser på at vælte den overkommelige Healthcare Act, blokere lovgivning der kunne aflaste nogle indvandringsspørgsmål samt dødsdømme forsøg på at løse internationale konflikter ved rationelle diskussioner, i stedet for krigerisk konfrontation.

Det er den basale grund, kan man sige, til at Obama underskrev lovforslaget, men der er en anden facet af dette, som Illuminati blokken ikke kender til. På trods af deres trusler, ville Præsidenten faktisk ikke underskrive loven. Han gjorde det, fordi udenjordiske tæt på ham rådgav ham til det. Deres højere perspektiv var, at borgernes harme over dette snigende lovforslag skulle motivere dem til at fremtvinge annulleringen. Folket skal udøve deres ret og ansvar med at kræve, at deres folkevalgte stopper deres stædige partipolitik, ophører med at lade lobbyisternes penge diktere deres stemmer om lovgivning og begynder at tjene landets bedste interesser.

Dette angår på ingen måde kun De Forenede Stater! Regeringerne i alle lande skal starte med at varetage deres folks behov, fordi det er hjerte essensen i Jordens Gyldne Tidsalder og sjælsudvikling!

Som nævnt i tidligere meddelelser, er Jordens befolkning i fjerde tæthedsgrad hvad angår placering, men mange har endnu ikke nået denne tæthed bevidst eller åndeligt. Ligesom Jordens opstigning var forudbestemt, således var også hendes Gyldne Tidsalder. Men hvornår den alder vil stå i fuld flor i jeres lineære tid afhænger af folks kollektive tanker, følelser og handlinger. Vi kan ikke understrege kraftigt nok, hvor meget jeres lys er nødvendigt for at hjælpe jeres samfund med bevidst og åndelig opmærksomhed!

Den universelle lov om tiltrækning er en væsentlig del af fremskridtet. Ved at fokusere på utilfredshed med systemers uretfærdigheder og forbryderiske aktiviteter, udsender befolkningen den energi der forlænger de situationer, de ønsker at ende! De har brug for at vide, at ved i stedet at fokusere på, hvad de ønsker, genererer de den energi, der vil manifestere det. De skal være kritiske om oplysninger fra alle kilder ved at spørge indad, hvor sandheden er kendt, hvorvidt noget er fakta eller fiktion, sandt eller falsk.

Vi talte første gang om Barack Obama forud for 2008 primærvalg i USA, da vi sagde, at han ville blive valgt som præsident. Vi har talt om ham adskillige gange siden da, bl.a. før valget i 2012, da vi sagde, han ville forblive i embedet, og hvorfor. Efter hver af vores mange beskeder, der har nævnt Obama, er blevet sendt ud, er min mor blevet oversvømmet med emails: Fortalere for det republikanske partis ideologier fordømmer heftigt, hvad vi fortæller jer om ham. Og hans tilhængere ønsker at vide, om han kan overvinde den voldsomme opposition, han står overfor. Nogle spørger: Er han stadig et lys-fyldt væsen? JA, det er han!

Vi skal tilføje en smule til dette, men først skal vi sige, at det er politik, der har udsat Jordens generationer for krigenes grusomme dødstal og ødelæggelse, og har skabt en urimelig skæv fordeling af verdens enorme rigdomme. Vi overser ikke den andel religionerne har skabt, men det er dem, der styrer kirke og stat, der fører deres tilhængere ud på slagmarken.

I lange tider har grundlaget for jeres verdens politiske systemer været et vanvid af erobring og blodsudgydelse, korruption og bedrag. Til sidst skabte det sådan en mængde negativitet, at selve Jordens liv var på spil. Gaia, den sjæl der fik legeme som jeres planet, ønskede ikke at hendes krop og alle dens livsformer skulle dø.

I overensstemmelse med Gaias anmodning og Guds velsignelse, bestrålede fjerne civilisationer Jorden med livreddende lys. Og det højeste universelle råd skabte den overordnede plan for en ny æra, der blev kendt som Jordens Gyldne Tidsalder. De bad en sjæl fra en meget avanceret civilisation om at påtage sig en af de vanskeligste opgaver: formandskabet i USA, en rolle, der ville transcendere politik på verdensplan.

Ja, Barack Obama er absolut ligeså lysfyldt, som da han indvilligede i at acceptere den mission at rette fejlene i landet og stå i spidsen for verdens fredsbærere! Gennem hele sin tid i embedet har han flittigt arbejdet bag kulisserne for at demontere det netværk, der gjorde det muligt for Illuminati at kontrollere alt, hvad der påvirker livet i jeres verden. Deres magt til at vanskeliggøre eller helt afspore hans indsats har været formidabel, og i store træk vellykket. Men når deres indflydelse i og uden for Kongressen slutter, skal I se sandheden i vores ord om Obama.

Lad os nu sætte negativitet i sammenhæng med vejr og geofysiske hændelser, som I måske ikke har overvejet som bevis for den forandring, de er. Det intensive lys, der reddede Jordens liv, gav hende styrke til at begynde at frigive negativitet via kraftige jordskælv, vulkanudbrud og voldsomme storme, der resulterede i massive dødstal og ødelæggelse.

Den sidste af den "gamle" negativitet blev elimineret for omkring seks måneder siden, det var det, der gjorde Jorden i stand til at komme ind i fjerde tæthedsgrad. "Ny" negativitet forårsaget af den fortsatte vold, bliver frigivet gennem en række jordskælv i områder, hvor der er lidt, om noget tab af liv eller jord ødelæggelse, og det samme med vulkanudbrud. Mere bliver spredt via voldsomme regnskyl i nogle områder og naturbrande i andre. Vand og ild er naturens udrensningselementer.

Aldrig igen vil negativitet ophobes på planeten, og ingen af de forudsagte naturkatastrofer vil indtræde! Det mørke, der i lange tider har indhyllet Jorden, er væk, men "oprydning" i hvad der er tilbage i kølvandet vil fortsætte, indtil jorden når de planer, hvor vold ikke eksisterer. Det vil ikke ske næste uge eller næste måned. Men hjulpet af lyskræfterne i og uden for Jorden, bevæger hun sig mod det sted med en hastighed, der er enestående i dette univers. Alt imens, vil volden mindskes og det samme med storme, jordskælv og vulkansk aktivitet.

Vi bevæger os videre til forhold læserne spørger om. For nogen tid siden blev radioaktive udslip fra Japans beskadigede nukleare anlæg neutraliseret i et omfang, de ikke længere volder nye sundhedsrisici. Til sidst vil alle atomkraftværker, lagret affald og anden giftig forurening blive teknologisk dematerialiseret. I mellemtiden bruger besætningerne om bord på deres skibe i jeres himmel deres teknologi for at beskytte nukleare anlæg, der stadig er i brug.

Det er helt unødvendigt at bekymre sig om lande med atomvåben, der handler overilet, andre lande der har travlt med at udvikle eller erhverve disse våben, og utilsigtede lanceringer. Ved Skaberens dekret og Guds autorisation, vil civilisationer med evnen til at forebygge forsætlige eller uforsætlige atomangreb fortsætte med at gøre det.

Under Bilderberg konferencen kunne Illuminati næppe skjule deres dybe bekymringer om, hvor meget længere de kan styre bankerne, udlån og investeringer rundt om i verden. De har næsten udtømt de midler, med hvilke de har været i stand til at holde deres formuer intakt. Som tidligere nævnt, har enkeltpersoner i og uden for NSA indsamlet beviser for, at Illuminati erhvervede disse formuer ulovligt og uetisk. Men indtil al dokumentation kan præsenteres i lufttætte sager hos de forskellige domstole, og derefter får en retfærdig rettergang, vil midlerne forblive i Illuminatis hænder.

Det var med glæde, at vi hørte om den canadiske forsvarsminister, der anerkendte tilstedeværelsen af andre civilisationer! Det vides ikke endnu, hvor meget dette kan påvirke timingen af landinger, og hvornår de udenjordiske, der lever blandt jer, vil identificere sig selv. Mor, vær sød at indsætte Hatonns svar på dit spørgsmål om dette.

"Hvor opmuntrende dette end er, er det ikke nok til landinger i morgen. Vi fik det ord, at I først skal holde styr i eget hus. Ingen forventer, at I skal gøre det selv, det er derfor vi er her!

Suzy, min ven, du ved, at vi ikke vil overtage jeres verden, men de fleste mennesker ved det ikke. De er nysgerrige om, hvem vi er, men ikke overbeviste om, at hvis vi landede, ville det være for at hjælpe. De har ingen anelse om, hvad vi har gjort for jorden i århundreder. De siger mere sådan: Hvorfor skulle udenjordiske være interesseret i os?

Når de ser tingene gå i gode retninger og føler sig mere trygge ved ændringerne, vil de måske ikke længere være så mistænksomme overfor fremmede. Men Illuminatis propaganda: "Udenjordiske kan synes venlige, men de kommer for at slavebinde jer", kører stadig rundt på Internettet.

Nå, men bundlinjen er, at det er Gud, der bestemmer. Gud vil vide, hvornår I er klar til at byde os velkommen, og derefter giver Rådet et starttegn. Vi er endnu mere ivrige efter det, end du er, Suzy! "

Tak, mor, og kopier venligst linket til den korte video, som også tilføjer energi til fremskyndelse af den dag, hvor I vil møde jeres "rum velgørere." Vi håber, du vil føle dig inspireret til at støtte denne gruppes bestræbelser på at sprede ordet.http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Vores elskede Jord familie, milliarder af sjæle ønsker det samme som jer, at leve i en fredelig verden, hvor alles behov er rigeligt opfyldt, hvor alle ledere er kloge og æresfulde og lever i harmoni med naturen. Men de ved ikke, hvordan de kan hjælpe med at gøre verden til sådan et sted. Det gør I. I er der til at vise vejen.

Ved at leve fra jeres hjerter, er I eksempler for alle omkring jer, at kærlighed er vejen til at skabe den verden, de og I ønsker. Husk, i kontinuummet er æraen af fred, glæde, skønhed, venlighed, gensidig respekt, overflod og forunderlige eventyr der allerede.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |