Home > > Matthew Ward — 30. maj 2017

Matthew Ward — 30. maj 2017

At færdiggøre 3D karma; kollektiv bevidsthed; DNA sammensætning, ændring, udvidelse; omstilling af verdensøkonomien; overbevisninger, viden.

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Irrationelle terrorhandlinger og regeringer, der slår voldsomt ned på borgere, der protesterer, er uundgåeligt, når en tredje tæthedsgrads civilisation fuldender karmiske erfaringer, så den kan udvikle sig. Fokusér ikke på de sørgelige aspekter af sådanne begivenheder, men udstrål hellere urokkeligt jeres lys, den mission, I valgte for at hjælpe Jordens folk med at vågne åndeligt og bevidst og blive inspireret til at transformere deres verden til den Gyldne Tidsalder.

Vi er blevet spurgt, hvordan "bare det at udstråle lys" kan hjælpe Jorden, og andre har spurgt, hvordan lys absorberet af kroppens celler fremmer vækst i åndelig og bevidst bevidsthed. Mest enkelt sagt, lys er bevidsthed, informationen i cellers DNA, og DNA er det, der designer alt liv i dette univers. For nogle år siden talte jeg om dette emne, og jeg har bedt min mor om at kopiere den del af meddelelsen her.

Ikke kun er den kollektive bevidsthed det, der forårsagede, at planeten faldt ned i dyb tredje tæthedsgrad og fastholdt den dér i årtusinder, men har for nylig ligeledes hjulpet den til at stige op derfra. Og fordi Jorden elsker alle sine bosiddende livsformer, er hun ivrig efter, at sjæle til stadighed udstråler deres lys ind i den kollektive bevidsthed, hvor det kan tilbyde slumrende sjæle "løftet" ind i åndelig bevidsthed og de cellulære forandringer, de har brug for til fysisk at bevæge sig ind i den Gyldne Tidsalder.

Jeg er blevet spurgt, hvorfor disse cellulære forandringer er nødvendige, og jeg tror, mit svar vil vise, hvorfor jeres hjælp med at skabe den glorværdige Tidsalder er sådan en stor triumf. Lysabsorptionen genopretter kroppens DNA til den tilstand, den var i, før de mørke kræfter ændrede Jordens menneskeheds cellulære struktur for at "sænke niveauet" intellektuelt, åndeligt og fysisk. Hvis noget kan kaldes en "synd", er det at gribe ind i en anden sjæls udvikling, og i strid med de universelle love er det præcis det, de mørke kræfter gjorde med en hel civilisation.

I højere tæthedsgrader er cellerne krystallinske og deres sammensætning omfatter karakterrenhed, åndelig klarhed og en lang fysisk levetid fri for al sygdom. Omvendt inviterer kulstofcellerne i tredje tæthedsgrads livsformer grundkarakteristikaene forbundet med ondskab såvel som en stærkt reduceret tankekraft, alvorligt svækket vilje og en lang række af fysiske, følelsesmæssige og mentale svagheder. Livstider med disse karakteristika og svagheder dominant i folks kroppe og afspejlet i deres tanker, følelser og opførsel blev lagret i de cellulære minder og ført videre fra én generation til den næste.

Det var denne diabolske ændring af menneskehedens sammensætning for æoner siden, der fik sjæles personligheder til gradvist at gå nedad i spiralbevægelse fra lysets planer til dyb tredje tæthedsgrad, hvor de mørke kræfters planetære marionetter nemt kunne holde masserne i uvidenhed om deres oprindelse i lyset, deres ubegrænsede manifestationspotentiale og alle sjæles uadskillelighed med Gud og hinanden. At komme væk fra dette niveau med dets begrænsninger, hvor de mørke kræfter regerede gennem deres kraftfulde redskab og brændstof - FRYGT! - har krævet en heroisk indsats af sjæle, som igen og igen inkarnerede med den hensigt at overvinde den mørke indflydelse, men fejlede. De fleste af jer har brugt mange hundrede levetider i denne cyklus med at forsøge/fejle, og denne gang er det lykkedes for jer at bryde ud af den! Ved at absorbere lyset genvinder I jeres gude- og gudinde-selv og indtager jeres retmæssige plads i vores universelle familie. [9. marts 2009]

Jeg bad også min mor kopiere den del fra en af ??bøgerne, der giver yderligere indsigt. [Sidst i 1995, da Matthew stadig var i Nirvana, blev telepatiske kommunikationslinjer styrket for at forhindre mørke kræfters indtrængen i lysvæseners budskaber, og følgende uddrag fra ”Illuminations for a New Era” blev overleveret af det, han kaldte "gruppesind”.]

Kan du fortælle mig noget om 12-strenget DNA?

Mor Suzanne, vi vil med glæde fortælle om det. Den 12-strengede DNA, der tidligere har været i Jordens mennesker, bliver genoprettet for at forberede jer til at optage det lys, der stråles til jer for at højne jeres åndelige og bevidste forbindelser med højere tæthedsgraders vibrationsmæssige hastigheder. I springet ned fra Skabelsens begyndelse blev den originale 30-strengs DNA hos intelligente livsformer reduceret, indtil den nåede det nuværende niveau i tredje tæthedsgrad.

DNA er lysets substans i den fysiske krop på cellulært niveau. Da fysikaliteten først indtraf, så langt tilbage i fortiden, at vi på dette niveau ikke kan forstå hvornår, herskede der total overensstemmelse med Skaberens originale byggematerialer uden spørgsmål eller afvigelser. Alle skabende materialer var af lys.

Da materialerne blev tættere ved at manifestere sig i form snarere end kun lys og bevidsthed, var der behov for ændringer i ??DNA elementernes struktur. De blev strammere i kompositionen, da de tættere kroppe og substanser til bygning blev visualiseret og manifesteret. Til sidst blev tæthedsgraden sådan, at det oprindelige 30-strengs DNA blev reduceret til kun én streng i den mest primitive livsform, det var muligt at producere, hvilket I kunne kalde vandlevende livsformer. I kender ikke til disse, da der på Jorden kræves mindst to strenge.

Nedgangen i tæthedsgrad var fokus for Jordens menneskeliv i en lang periode, således blev jeres planet befolket med mennesker, hvis faldende antal DNA strenge var et naturligt resultat af deres skabende hensigt. Ligesom hensigten om at producere liv med minimal DNA strenge opnåede det, er det samme sandt i tilsvarende øgninger af strengene, da sjæle søger højere manifestationsformer. Dette sker nu på Jorden, da nogle sjæles hensigt er at stige op frem for at være statiske.

Mor, tak. Hvis I tænker på, ??hvor ofte vi har sagt, at lys og kærlighed er den samme energi og denne energi er den mest kraftfulde kraft i kosmos, ved I, at når lyset er kraftigt reduceret i folks celler, gælder det også for deres evne til at elske, og kærlighed er nøglen til selvudvikling og forvandling af verdener.

Og nu, kære familie, ved I også, hvorfor "bare at udstråle jeres lys" uvurderligt hjælper Jorden og alle dens livsformer. Tilmed, ved at gøre det ændrer cellerne sig til den krystallinske struktur, der muliggør DNA udvidelse, dermed fremmer I jeres egen evolutionære status. Dette gør ikke, at jeres hjælp kommer af sig selv - gennem tidsaldrene har stærkere civilisationer hjulpet svagere, hvilket er måden, hvorpå livsformer har gjort fremskridt med at genvinde den DNA, de oprindeligt var udstyret med. Under Jordens opstigningsproces, som har ført hende ind i planer af stadigt stigende vibrationsmæssige hastigheder, udformede nogle sjæle, der inkarnerede der, deres personligheders celler med fire DNA strenge og antallet af sjæle, der gør dette, stiger.

"Spørg venligst Matthew, om han kunne hjælpe os med at forstå, hvordan verdensøkonomien kan omorganiseres på en måde, der bliver mere reel og retfærdig."

Vi kan kun tilbyde generelle oplysninger, da detaljerede planer stadig bliver formuleret, så det nye globale økonomiske system kan iværksættes med den mindst mulige afbrydelse af bank- og investeringstjenester for offentligheden og den fair omfordeling af penge. Vi har fået at vide, at der vil være to hovedsigter, der hver især medfører talrige tiltag, når Illuminatis fangarme er elimineret.

Det ene sigte er at nedlægge Federal Reserve System, et Illuminati-ejet bankkonsortium, der påvirker den globale økonomi, sammen med dens opkrævningsafdeling, Internal Revenue Service - indkomstskatter, der betales af amerikanske statsborgere, bruges ikke til projekter, der tjener dem, men går i stedet ned i Illuminatis pengekister. Dette lands gæld og alle landes gæld til Den Internationale Valutafond vil blive justeret for at eliminere lånebeløb skabt ud af den blå luft, så at sige - forbundsmyndighederne betaler et par cent for hver regning, de har trykt, uanset dens betegnelse og låner disse penge til regeringer på regningernes pålydende værdi, plus renter.

Det nye monetære system vil blive baseret på ædle metaller for at værdiansætte alle nationale valutaer med den samme standard og eliminere køb og salg, der skader økonomien i lande, hvis monetære værdier er svækket. Illuminati har profiteret klækkeligt af valutahandel såvel som ved at kontrollere aktiemarkeder og fastsætte skatter og rentesatser, så at sætte de nationale økonomiers aspekter under klog, ærlig styring er altafgørende for omorganiseringen. Gældeftergivelse, som I måske har hørt om, vil ske på individuel basis, ikke over hele linjen.

Det andet sigte er at få fat i Illuminatis store formuer, der er blevet ulovligt og umoralsk samlet og bruge disse midler til at få bugt med fattigdom. Pengene vil blive givet til pålidelige organisationer, der vil overvåge deres anvendelse til sanitet, boliger, skoler, sundhedscentre, veje og broer, landbrug, små virksomheder, der starter op – alt, der er nødvendigt for betydeligt at øge desperate fattiges levestandard verden over. Også nationers naturressourcer, der nu er på Illuminatis hænder, vil blive returneret til borgerne.

Personer med moralsk og åndelig integritet, visdom og erfaring vil lede denne monumentale to-sigteindsats, der vil tage tid fuldt ud at gennemføre, når Illuminati er ude af billedet.

"Hvad siger Matthew om forskellen mellem tro/overbevisninger og viden?"

Overbevisninger dannes, når de samme oplysninger gentages af en eller flere eksterne kilder - forældre, jævnaldrende, lærere, religiøse ledere, forskere, regeringsembedsmænd, mainstream medier - og når I lærer, at oplysningerne ikke er fuldstændige eller præcise, ændres jeres overbevisninger i overensstemmelse hermed. Viden er indeni, en konstant, velanerkendt, ubestridt "rigtighed" - sammensmeltningen af sjælsniveau sandhed og jeres bevidsthed.

Elskede brødre og søstre, lysvæsener i hele dette univers ærer jeres dedikerede tjeneste for opløftelse af jeres jordiske familie og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |